ÄR ”KRISTNA TRON” FÖR DE OINTELLIGENTA OCH OUPPLYSTA

Många sekulariserade svenskar anser att kristna har lurats in eller ”fallit in i” kristendom för att de saknar kunskap och förstånd nog, kanske att de också är svaga och själsligt sargade och griper efter sådant halmstrå. Nåväl, inte förvånade attityder eftersom svenska folket är bland det mest sekulariserade i världen, men vad många inte vet är att 82% av jordens befolkning är religiösa, varav över en miljard (eller två miljarder beroende på hur man räknar) är kristna, och över 100 000 blir det varje dag. Så, är alla dessa stackars vilseledda dårar? Bibeln säger dock att Evangeliet ”är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft till frälsning för dem som tror”, så egentligen är kristna tron något som måste både upplevas och förstås genom att Gud själv uppenbarar detta, men detta ”uppenbarande” av Evangeliets sanning sker i samverkan med en människa som väljer att omvända sig och tro. Och Gud verkar i alla människors samveten, men alla vill inte veta av Gud och omvända sig och tro, det är p g a ”syndens makt att bedra”, många ”älskar mörkret och hatar ljuset” som Bibeln lär. Man har trott på och bejakat ateistiska alternativ, som t ex evolutionsläran, längst ner i detta inlägg kommer ett avsnitt om just Evolutionsläran…

Men, till frågan, är vi kristna korkade? Jag tänkte lite åt det hållet som ofrälst, särskilt då jag läste mina 4 år på Universitet, jag läste litteraturvetenskap, kulturvetenskap och vissa filosofiska ämnen m m. Men, ändå blev mina ”sekulära åsikter” alltmer vacklande ju mer jag läste s k intellektuella ämnen. Jag upptäckte att det var mest motstridiga åsikter ”de lärda” emellan och att de filosofiska lärorna var som modet, de kommer och går i popularitet, idag gäller t ex relativism men imorgon är det säkert borta, en ganska korkad filosofi för övrigt eftersom det tillämpas långt utöver sitt specifika område…Samma är det också med begreppet ”vetenskap”, det är väldigt vederhäftigt i områden som matematik, teknik och fysik men då begreppet överförs till områden som t ex psykologi, psykiatri och livsåskådningar med påståendet att vara lika ”vetenskapligt bevisat” och vederhäftigt så blir det löjligt…Problemet är att ”vanligt folk” tror att de s k intellektuella, forskare och akademiker är supersmarta som minsann vet hur allt ligger till. De ateistiskt inriktade bland dessa är ”ateismens präster och prästinnor”, och det är dem man ska blint tro på, detta är ett gigantiskt människans högmod, och ”högmod kommer före fall” och hur många gånger har inte människan fallit?! Hitler var evolutionist och diggade filosofer som Nietzsche. Engels och Marx gav kommunismen och Stalin och Mao hade ihjäl 120 mille, Hitler sina 60 mille, nej, det är inte religion som dödat flest människor…

Återigen, är kristna ”bakom flötet”? Är tron på Guds existens och kristna tron i synnerhet irrationell och ointelligent? I dessa dagar, så är många kända vetenskapsmän också förespråkare av ateism. Men i det förflutna och även i dag finns många forskare och akademiker som tror att Gud finns och att Jesus är världens Frälsare. Detta är ett litet exempel av forskare som bidragit till utvecklingen av modern vetenskap medan de tror på Gud:

Nicholas Copernicus (1473-1543): Copernicus var den polska astronomen som satte fram det första matematiska systemet av planeter runt solen.

Johannes Kepler (1571-1630): Kepler var en lysande matematiker och astronom. Han gjorde arbeten med ljus, och etablerade lagarna för planeternas rörelser kring solen. Han kom också nära att nå Newtonska begreppet gravitation, långt innan Newton föddes. Kepler var en mycket ärlig och from Lutheran.

Galileo Galilei (1564-1642): Galileo är ofta ihågkommen för sin konflikt med den romersk-katolska kyrkan. Hans kontroversiella arbete med solsystemet publicerades 1633. Galileo sade uttryckligen att Bibeln inte kan fela.

Blaise Pascal (1623-1662): Pascal var en fransk matematiker, fysiker, uppfinnare, författare och teolog. I matematik publicerade han en avhandling om ämnet projektiv geometri och etablerade grunden för sannolikhetsteori. Han växte upp som romersk-katolsk, men 1654 hade han en religiös vision av Gud, som vände riktningen av hans studie från vetenskap till teologi.

Isaac Newton (1642-1727): I optik, mekanik och matematik var Newton en obestridd snille. I all sin vetenskap (inklusive kemi) såg han matematik och siffror som centralt. Vad som är mindre känt är att han var innerligt religiös och ville förstå Guds plan för historien utifrån Bibeln. I Principia konstaterade han: ”Det vackraste system, solen, planeterna och kometer kan bara utgå från råd och herravälde från en intelligent och mäktig varelse.”

Här är exempel på ytterligare några troende forskare och vetenskapsmän, från modern tid. Uppräkningen är något gammal, många nya namn har tillkommit:

Michael Faraday, en av Englands mest berömda fysiker / Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Här följer kända personligheter som bekänt sig till den kristna tron, men det finns många fler:

Politiker: Kjell Magne Bondevik, Norges f.d statsminister / Alf Svensson / George Bush / Jimmy Carter / Abraham Lincoln / Ronald Reagan / John F. Kennedy/Winston Churchill/Dwight Eisenhower/Franklin D Roosevelt

Författare: Leo Tolstoy / C.S Lewis/Charles Dickens/Fjodor Dostojevskij

Filosofer: Immanuel Kant/Albert Einstein/William Lane Craig, professor i Filosofi vid Talbot School of Theology i La Mirada/ Alvin Platinga, Calvin College, som har Fil.Dok. från Yale University m m.

Kristna Journalister: Per Östlin / Carin Stenström / Hans-Göran Björk / Mats Tunehag /Thomas Österberg/ Göran Skytte

Kristna Läkare: Bara i t ex Storbrittanien finns c a 5000 kristna läkare, t e x Dr. Stephen Craddock/ Dr. Jeremy J Franklin/ Dr. Margaret Spence. I Sverige finns många kristna läkare, t ex Sara Degerman-Carlsson/ Ulla Palenius och Magnus Landgren.

OBS! HÄR följer nu ett antal olika webblänkar som du kan studera vidare i och få bekräftelse, insikter och kunskap. De åsikter och information som framförs tillhör dem som driver dessa webbsidor och som skriver inläggen, var och en bedömer själv vad som är vederhäftigt. Var välsignad:

Detta är några av de sammanslutningar av forskare som tror på Gud:
• American Scientific Affiliation
• Association of Christians in the Mathematical Sciences
• Christian Association for Psychological Studies
• Christians in Science
• Presbyterian Association on Science, Technology, and the Christian Faith

Andra bra länkar som försvarar kristen tro:
http://apologia.se
http://gluefox.com/
www.carm.org

Källhänvisning (där sådan kan uppvisas):
http://www.adherents.com/largecom/fam_christian.html
http://www.icr.org/creationscientists.html

EVOLUTIONSLÄRAN DÅ?

Evolutionsläran är för många en orsak att inte närma sig kristna tron eller religion överhuvudtaget. Vad många inte vet är att idag finns det en stor mängd forskare och vetenskapsmän som lämnat evolutionsläran som en vetenskapligt ohållbar teori. Det finns nämligen inga egentliga strikt ”vetenskapliga bevis” för evolutionsläran. Det finns flera faktorer som omöjliggör en evolution såsom evolutionisterna vill framställa det. Ett exempel är avsaknaden av fossila lämningar av mellanformer, d v s om evolution mellan olika arter skulle ha skett så skulle det finnas miljoner fossila bevis på det, man har inte hittat ett enda…Man har konstruerat ihop olika fossila lämningar och menat att dessa är bevisen, det kan vara att man kopplat ihop lämningar av t ex en människa med lämningar av en apa, eller att man påstått en vanlig aplämning eller en lämning av en vanlig människa vara människoapa. Detta kan man göra då man utesluter helt möjligheten av en Gud som skapare och där alternativet ”evolutionsläran” bara måste stämma i den ateistiska filosofin. Evolutionsläran påminner i mycket av en religion i sig, vilket man märker då man ifrågasätter den, det blir väldigt kraftiga känslomässiga reaktioner och det går knappast att föra en vetenskapligt ”rationell” dialog med rationalisterna själva…

Läs här i följande länk om de tio främsta argumenten emot Evolutionsteorin: http://faq.genesis.nu/tioitopp_v2.htm

Evolutionskritiker/Vetenskapsmän som har lämnat den ”vetenskapliga religionen” Evolutionsläran, och som istället har mer förtroende för en skapelseakt eller en ”intelligent design” bakom Universums och vår existens, inte nödvändigtvis att de alla är kristna men många är det:

Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Käre vän, har du som icke-troende klarat av att läsa ända hit så är det bara att gratulera, du är inte lång ifrån Guds rike. Läs gärna något av mina Evangelistiska budskap här på min tidslinje. Jesus älskar dig och vill frälsa dig, var välsignad…Och svaret på frågan ”är kristna för de ointelligenta och oupplysta”? är Nej, uppenbarligen inte, eftersom det finns oändligt många s k intellektuella forskare och vetenskapmän som är just kristna, både förr och i nutid. Det finns dessutom något som heter ”kristen apologetik”, en världsvid och historiskt välkänd verksamhet av ”kristna intellektuella” som försvarar kristna tron på ett akademiskt och vetenskapligt sätt, du har redan fått ett antal webblänkar att studera vidare i. Bibeln säger att ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” (Ordsp.9:10), d v s vi måste i vördnad och respekt för Gud Skaparen ta in Gud i ekvationen om vi ska få verklig kunskap och vishet, och det är i Guds eget Ord, Bibeln vi finner ”livets instruktionsbok”…Var välsignad.

Annonser

HALLÅ VART TOG NI VÄGEN!?

Det Frikyrkliga Väckelsefolket är borta! ALLA tycks ha böjt sig för den ”ekumeniska guden” eller för ”världens ande”, eller finns det 7000 kvar i landet som inte gjort det? Förr höll man fast vid Klassisk frikyrklig väckelsekristendom som gällde det livet, idag går man hand i hand med antingen RKK, SvK, HG (hypergracerörelsen), HR (humanreligiösitet/anpassning till ”världens ande”) eller så välkomnar man något annat som borde helt skära sig med det frikyrkliga väckelsearvet. Nya tider och ett ”nytt evangelium” är här, kanske en ”ny Jesus” också…

Alla gränser suddas bort i globariseringens anda, också de Bibliska gränsdragningarna kasseras, vem orkar bry sig längre om Skriftställen som 2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i KRISTI LÄRA utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”…

Nu gäller det att krampaktigt hålla fast vid sina Bibliska favoritverser och hugga ihjäl resterande 95% av Gudsordet. Är det anseende och positioner det handlar om? Sekulariserade församlingsmedlemmar vars tiondegivande man vill behålla och därmed sina löneutbetalningar? Vågar man inte ta förföljelsen (som man gjorde förr), feghet och bristande överlåtelse? Bristande tro eller andlig torka? Personlig synd eller förvärldsligande (oops, nu triggar man igång ”döm inte-folket”). Vad är det?!…Denna ”Ekumenikens breda motorväg” som alla verkar dras med i är ett avfall från Kristus och måste profetiskt innebära att Snart och mycket snart är Han här, Maranatha, Kom Herre Jesus! En nyttig och i kärlek ställd fråga till mig själv och dig: Älskar du Jesu återkomst, alltså om Han skulle komma tillbaka idag? Hur skulle du känna inför den verkligheten? Gud säger i Sitt Ord: ”Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som ÄLSKAR HANS ÅTERKOMST”. För er som fortfarande inte svepts med i den Bibliskt profeterade ”Sista tidens stora avfall”, läs och begrunda:

2 Kor.11:3-4: ”Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.För om någon kommer och predikar EN ANNAN JESUS än den vi har predikat, eller om ni tar emot en FRÄMMANDE ANDE eller ett ANNAT EVANGELIUM än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna”…

P.S! Någonstans måste de Bibliska gränsdragningarna dras för vad som är just klassisk väckelsekristendom, det som inlägget handlar om. Var och en är ju fri att tro och anamma vilken sorts religion eller ”kristendom” de önskar. Men för de som vill tillhöra nämnda gruppering behövs gränsdragning, annars måste man ju välkomna också t ex Jehovas och Mormonerna…För ”det frikyrkliga väckelsefolket” har aldrig kompromiss i ekumenisk anda fungerat, en kompromiss där Ordet och Anden tvingats ge vika för en falsk ekumenik som alltså inte är i Anden och i enlighet med Guds Ord. Den ”ekumeniska guden” är alltså en avgud…Läser vi hundratals år av väckelsehistoria och dess pionjärer blir detta övertydligt, lyssnar vi på moderna ”ekumeniker” går vi vilse, men var och en fri att välja…Ja, det är genuin Hunger efter Jesus och Hans levande Ord som ger väckelse, men Anden och Sanningen har alltid samarbetat, sanningen har alltid sprängt bort stenar som täppt till det friska Andliga flödet, kära vänner Läs Väckelsepionjärerna! och självfallet Guds Ord i sin Helhet…

GUDSGEMENSKAPEN – ANDENS LIV OCH KRAFT I DITT LIV! :)

2 Kor.13:4 säger ”Han blev korsfäst i svaghet men lever genom Guds Kraft. Så är också vi svaga i honom, men vi ska leva med honom genom Guds kraft som ni ska få Känna”. Kära vänner, Guds vilja är att vi ska ”känna” Guds kraft. Det kristna livet är inte blott en livsfilosofi, det är ett liv tillsammans med levande Gud i Hans väldiga kraft.

Låt oss läsa 1 Kor.2:4-5: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft”.
Det Paulus talar om är att vi inte kan bygga vår kristna tro på mänsklig visdom. Det vi behöver framförallt är en livsförvandlande erfarenhet av Guds Ande och kraft, av Guds närvaro. Det är ju vad Paulus säger, vi läser igen: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

Om vi kristna inte har en livsförvandlande erfarenhet av och relation till Andens Gudsgemenskap och kraft så blir kristna livet livlös tradition, blott en religiös livsåskådning. Om vi kristna inte lär oss att dagligen vandra i och samarbeta med den Helige Ande så går vi snabbt vilse. När du läser i Bibeln så förstår du inte riktigt eftersom det är Anden som uppenbarar Guds Ords sanningar, som vägleder och ger liv i det du läser. Det är här många lätt faller offer för liberalteologi och andra villoläror eftersom de inte läser Ordet i den Helige Ande.

Vår predikan, vårt vittnesbörd borde inte vara ”människors visdom”, d v s allt det där så mänskligt vältaliga och retoriska talet som bara delvis är Bibelförankrat och ofta på ett luddigt sätt. Nej, predikan och vittnesbörd ska vara förutom helt Bibelförankrat också i en Demonstration av Guds Ande och Kraft. Det var så Jesus agerade och likaså lärjungarna, och så har det varit i alla Väckelserörelser i hundratals år. Gud bekräftar alltså Sitt Ord med tecken och under, med Guds Andes närvaro och kraft. Mark.16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och Bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”.

Det bästa i ett väckelsemöte är faktiskt det så kallade ”eftermötet”. Det är då folket äntligen kan få Uppleva levande Gud, få hjälp och helande, bli uppfyllda av den Helige Ande, få frid, glädje och ny styrka, möta Guds kärlek, bli förvandlade. Kanske man i eftermötet behöver lämna saker som blockerar Gudsgemenskapen, likt stenar i en brunn som hindrar det friska andliga flödet. Synd, ljumhet, världslighet, villolära, Allt kan du lämna till Korset och Jesus, Han renar dig och sätter dig fri då du bekänner och lämnar synden. Och Guds Ande kommer och fyller dig med Guds härlighet och helighet, Gudsnärvaron, vilket är det absolut underbaraste som finns nu och för evig tid. Det var Guds kraft, mötet med levande Gud som fick mig, en hårdnackad intellektuell finne att kapitulera och ta emot Jesus och Hans frälsning. Att möta och bli uppfylld av Jesu kärleks närvaro, av Andens liv övertygade mig fullständigt, ja, också det att jag förstod Evangeliets innebörd, men också det var något som Guds Ande uppenbarade för mig.

När du låter din Tro vara både förståelse med förståndet Och en daglig erfarenhet av Andens liv och kraft så ger du inte efter för syndanaturen och det s k ”köttet”. Låt oss läsa Rom.8:5-9, 12-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som LEVER EFTER ANDEN tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. NI DÄREMOT lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom… Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Ordet förklarar nästan övertydligt att det är genom Guds Ande, genom Andens liv och kraft som vi kan och ska leva i renhet och helgelse, i lydnad och överlåtelse till Gud.

En av de sista saker Jesus sade innan Han lämnade jordelivet och for upp till Himlen var att de troende skulle få Kraft när den Helige Ande kommer över oss, låt oss läsa Apg.1:4-5, 8: ”Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Han (Jesus) dem: ’Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den Helige Ande… Men när den Helige Ande kommer över er, SKALL NI FÅ KRAFT och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”.

När du tar emot Jesus och Frälsningen så blir du som Bibeln säger andligt ”född på nytt” och en ”ny Skapelse i Kristus” där det gamla är förbi och något nytt har kommit. Detta är din nya Identitet som frälst: du är förlåten och försonad med Gud, du har det rätt ställt med Gud, du är ett Guds barn älskat och accepterat, din synd har Jesus tagit bort och utplånat på Korset, du är frikänd och benådad med evigt liv i Himlen. Det är alltså en underbar Nystart av hela ditt väsen och din evighet, detta är grunden, Frälsningen.

Men, sedan kommer fortsättningen, d v s livet tillsammans med Gud. Du är en Jesu Lärjunge som ska följa Jesus i ditt liv, låta Honom ta hand om dig och ditt liv. Det är här du behöver ta emot Andens dop, det som vi läste om i Apg.1:8 och det som själva ”Pingstdagen” handlar om, vilket Apostlagärningarna kapitel 2 beskriver, ni känner till den berömda berättelsen.

Skillnaden mellan att vara endast andligt ”född på nytt” och ”döpt i den Helige Ande” är som att ha fått en splitterny bil, t ex en BMW M3 (min favorit sportbil), du har fått bilen som en gåva helt fritt av Guds nåd, den glänser och luktar gott, läderklädsel, en v8 motor, all ny teknik. Du sitter i bilen och njuter, du vrider om nyckeln för att ta en sväng, och inget händer! Du står stilla. Bilen kunde lika gärna stå där parkerad för gott. Det fattas bensin i bilen! Ingen bränsle! Möjligen så kan du frikoppla och be några vänner att putta bilen så du kan styra någon meter… När du blir ”döpt i den Helige Ande” så fylls du av Guds Kraft, av en sådan Gudsnärvaro att Syndens frestelser besegras, av en sådan Gudskraft att du kan predika och vittna inte längre i egen förmåga utan i Guds förmåga.
Frågan är: Vill du stå parkerad vid livets väg och utsätta dig för vädrets nedbrytande makter (du kommer ju inte fram till serviceverkstaden) eller vill du tjäna och lyda Herren Jesus i ett Himmelskt äventyr, ibland köra försiktigt genom snårig skog och ibland vråla fram över berg och dalar, inte en dag lik den andra och sprida Guds rike och Frälsning i denna mörka värld där tusentals människor runtomkring dig är raskt på väg till evig förtappelse i Gehenna, ja, rädda både hedningen och de ljumma ”namnkristna” eller vilseförda till Härligheten hos Jesus i Himlen…vad väljer du?

Nu är det snart dags för ”eftermöte” kära vänner, vill ni ha Guds bränsle idag, här och nu? Om du redan är döpt i den Helige Ande så behöver du alltid, dagligen bli Uppfylld av Guds Ande, det behövs daglig ”Påfyllning”. I Apg.4:31 och 13:52 står det att lärjungarna ”Uppfylldes av den Helige Ande”, d v s långt efter Pingstdan och Andens dop. När vi kört en bil tillräckligt länge så behöver den ju tankas igen…Och som Ef.5:18 säger:

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället UPPFYLLAS AV ANDEN”.

Nu så är ju detta en ”skriven undervisning” och du som läser sitter vid en dator eller smartphone, kanske hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan som bör ha väckt din tro till liv, ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans om att få bli Uppfylld av den Helige Ande, och även för dig som ännu inte fått Andens dop, lägg din hand på ditt huvud eller vid hjärtat och öppna ditt hjärta till Gud i tro och så ber vi tillsammans:

”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag blir döpt i den Helige Ande, att bli uppfylld av Anden, att jag ska bli uppfylld av Din Härlighes närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag hungrar och törstar efter Dig Jesus, att få vara nära dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och gå och leva i Din kraft, så att jag kan leva i renhet och helgelse inför Dig min Gud, så att jag kan tjäna och lyda i Andens kraft, i Andens nådegåvor. Mätta mitt innersta Herre med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje så att jag kan betjäna människorna runtomkring mig i Andens liv och kraft. Nu tar jag i tro emot Andens dop och att få bli Uppfylld av den Helige Ande, i Jesu Namn, Amen.”

”KLIPPA OCH KLISTRA”- Förkunnelsen!

Vad gäller dagens förkunnelse i många av våra församlingar (inte alla), Är det bara jag som märkt hur 10% av Bibelns text slår ihjäl resterande 90%? Hur Jesu egna ord, Paulus ord osv bara raderas, glöms bort, klipps bort eller ännu värre ”förklaras bort” på något retoriskt sätt, gärna med en rejäl dos mänskliga/världsliga obibliska åsikter och läror, fast vanligast är att predikanterna bara ignorerar vad resten av Guds ord lär…Jesus är Ett med sitt eget Ord (Joh.1:1-14), men Herren amputeras av dagens svenska predikantkår och då blir det ju en ”annan Jesus” och ett ”främmande evangelium” man matar sina anhängare med (2 Kor.11:1-4). Jesus sade ”Om ni förblir i mitt ORD är ni verkligen mina lärjungar”, men hur ska fåren kunna förbli i Herrens Ord när de förvägras inta ”allt Guds rådslut”, hela den Bibliska näringscirkeln med både sött och salt, mjölk, välling och fast föda? För bara något decennium sedan läste och gav man ut Guds Ord massivt, det var församlingens innehåll och livsnerv då också Guds Ande mötte och bistod just detta huvudsakliga focus på Ordet, men idag är det på en dagisnivå där man sitter i församlingarna med stora blöjor fyllda av synd, världslighet och villolära, och där predikanterna leker med ”klippa och klistra” från sönderrivna Biblar…och de är dessutom skickliga i all sköns själslig underhållning för att blända åhörarna…

De 10% är självfallet vällingen, nödvändigt och livsviktigt absolut, men snabbt går man ner sig i ”syndens träsk” eller trasslar in sig i villolära genom att bara få till sig om Guds nåd och kärlek. Häpnadsväckande självsäkert trampar dagens predikant Guds heliga Ord under sina fötter och skrapar av sig övriga 90%, utan att längre kunna läsa eller förstå Guds eviga sanningar om syndabekännelse, omvändelse, överlåtelse, helgelse och lydnad i Andens kraft och förmåga, om dom, Himmel och helvete. Det förkunnas endast ”Allt är väl”, ”fortsätt i lugnan ro i värld och synd och ge gärna hit tiondet så jag får min pastorslön”, ”Guds kärlek och nåd täcker och räcker genom allt oavsett vad”. Och fåren följer bräkande sin pastor eller favoritpredikant som vaggar in dem i en falsk säkerhet och vänjer dem med att nöja sig med ett ”Andefattigt” kristet liv, detta gör de förstås inte medvetet med illvilja utan för att de är själva bedragna, de blev bedragna just när de började kompromissa med Guds Ord, kanske var det en sekulariserad äldstekår som drev dem till det eller avfälliga församlingsmedlemmar starka i själisk kraft, för att inte säga ”annan främmande kraft” ty det är villoandar i verksamhet överallt där Guds Ord kompromissas till något förvrängt och falskt, detta förklarar också varför en gång oerhört Bibelkunniga välkända och respekterade förkunnare har blivit katoliker eller s k ”hypergracare” eller bara gått ut i värld och synd igen…Kära vänner, följ inte människor, följ JESUS och Hans levande och verksamma Ord! LÄS vad Jesus och Hans Ord säger, Alltihopa från början till slut, särskilt Nya Testamentet, du kommer märka hur Guds Ande uppenbarar sanningen, du finner flera ”röda trådar” om de viktigaste grunderna i Frälsningen och du får en komplett bild och förståelse, vilket kommer att Bevara dig i frälsningen, förutsatt att du även låter dig varje dag uppfyllas av den Helige Ande (Ef.5:18, Joh.7:37-39), denna så saliga Gudsgemenskap…

HÖR då Guds Ord kära Predikantkolleger: ”inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom”. Vadå ”dom”, det finns ju inget sådant säger ni, Jesus säger ju att Han inte kommit ”för att döma världen utan att frälsa den”, Ja sant, men nu när Jesus har gett frälsningen och du väl har blivit frälst så blir det ändå en ”Räkenskapens dag” för Alla (Rom.14:10-12), och Om vi inte bara rycker Skriftställen ut ur sitt sammanhang utan läser fortsättningen av t ex Joh.12, vers 47-48: ”Om någon hör mina ORD och INTE HÅLLER DEM, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och INTE TAR EMOT mina ORD, han har en domare över sig: DET ORD som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen”…i Joh.5:22 står det ”Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen”, likaså står det i 2 Tim.4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda”. Alltså, Jesus kom som Frälsaren och gav alla människor frälsning, för alla som alltså tar emot, men på den Yttersta dagen efter att allas våra hjärtan slutat slå så ska Jesus agera som Domaren, och domen gäller alla som förkastat Honom antingen genom att ha sagt nej till Frälsningserbjudandet, denna enorma Guds nåd och kärlek eller genom att inte ha tagit vara på sin frälsning då man blivit en ljum kristen som fortsatt leva i uppror mot Gud och Hans vilja/Ord, Jesus säger i Upp.3:16 att Han ”spyr ut” sådana…

Kära vänner, Gud kräver inte något av oss som Han inte ger kraft till att klara av och som Ordet säger ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor.10:13). Och denna ”utväg” är det som Bibeln överallt massivt undervisar om, alltså Andens liv och kraft, vi lever inte våra kristna liv i överlåtelse och lydnad genom egen kraft och förmåga utan i Andens livgivande kraft. Vi skulle ju tillbe i ”Ande och Sanning” som Bibeln säger, dvs Sanningen är Guds levande och verksamma Ord och genom den Helige Ande har vi vår Gudsgemenskap, det är här vi blir uppfyllda av Jesu kärlek och frid, av Andens väldiga kraft, av Guds glädje och Härlighets närvaro, skulle inte detta räcka till?! Jag tror att många predikanter och troende har skaffat sig andra källor att ösa ur, varför? Därför att de ”sanna tillbedjarna” tillber i Ande och Sanning (Joh.4:23-24)! Om man tillägger eller utesluter något från Guds Ord så tillber man inte i Ande och Sanning, läs noga t ex Bibelns allra sista Ord i Upp.22:10-21 (kommer i slutet av detta inlägg), det står mycket sammanfattat där som inte får komma fram i dagens förkunnelse…

På tal om Guds Ord som idag portats från predikstolarna så kan vi väl avsluta med några sådana Skriftställen. Antagligen får jag stämpeln ”lagisk” och ”fariseè” av de predikanter/troende som redan är färdigindoktrinerade med det ”främmande evangeliet” och en ”annan Jesus”, men ni ”kära vänner”, pekar egentligen inte på mig obetydliga varelse utan på Allsmäktig Gud, för vad annars har jag här gett ut annat än Guds Ord?…Jag förlåter och älskar er, det är faktiskt Kärlek att ge ut livsuppehållande medicin fast patienterna bemöter med hat och aggressiv personattack. Och Jesus förlåter er Om ni vänder om, helt enligt sitt Ord (t ex 1 Joh.1:9 och Jak.5:16). Och för alla er kära vänner, predikantkolleger och troende som fortfarande står fasta i ”klassisk väckelsekristendom”, den tro som väckelsepionjärer som t ex Finney, Rosenius, Moody, Spurgeon, Barrat, Lewi Pethrus och Frank Mangs gav ut, ja ni kan här få läkande tröst och uppmuntran ty ni har som jag märkt hur iskalla förnekelsens vindar piskat er själ blodig i åratal, inte från hedningars händer och munnar utan från de s k ”egna trossyskonen”. Nåväl, här får ni ett litet exempel, en mycket liten del av allt det vi idag förvägras höra och undervisas om, låt det smaka:

2 Tim.4:3: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen”

2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”.

Judas 1:4: ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar”.

Kol.2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus”.

2 Petr.2:18-22: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så skall inte ärva Guds rike”.

Ef.5:3-7: ”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra”.

1 Kor.5:11-13: ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

Joh.8:11: ”Då sade Jesus: ”Inte heller Jag dömer dig. Gå och synda inte mer!” / Joh.5:14: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig”.

Matt.5:29: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna”.

Jak.5:16: ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade”.

1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Rom.6:1-4,6, 16-18: ”Vad skall vi säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till Hans död?…Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet: Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden”.

Rom. 8:5-6, 9,13-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”

Gal.2:19-20: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”.

2 Kor.6:14-17: ”Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er”.

Matt.18:15: ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”.

Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sin begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

1 Petr 1:15-16: ”Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.”

Matt.7:21-23: ”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Hebr 10:26-31: ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?”

1 Tess.4:7-8: ”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande”

Upp.22:10-20: ”Och han sade till mig: ”Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

P.S! Det kommer valsituationer för alla predikanter utefter livets väg där man tvingas välja att vara en ”Vällingpredikant” eller Väckelsepredikant! Jag hade en kort tidsperiod av inte välling men lite väl mycket sött och alltför saltfattigt, men nu är det balans sedan länge…Många väljer kompromiss och ”minsta motståndets väg” av diverse orsaker; Behålla jobbet och löningen, behålla vänner, medlemmar och popularitet, karriär och plattformar, kanske eget tillkortakommande i Gudsrelationen/gemenskapen där Andens liv och kraft saknas eller är på ”sparlåga”, även en predikant kan dras in i jordiska begär eller förnöjelser på bekostnad av det Himmelska…Lidande och förföljelse för Jesu skull är en ofta smal väg att vandra, men den är full av Guds härlighet och Jesu livgivande närvaro, av Guds frid och glädje, Vad Väljer Du?

Att inte ”RÖRA GUDS SMORDA” – Vad betyder det, ett ”kritikförbud” med hot om dom och straff?

De flesta har hört detta uttryck i samband med att någon kritiserat och påpekat fel hos någon predikant, evangelist eller pastor, särskilt när det varit en känd kristen profil. Kanske har man kritiserat felaktigheter och grova brister i deras liv och/eller lära. Då har nämnda mening yttrats och inte sällan kopplat till hot om dom och straff om man vidare vågar kritisera. Detta har också effektivt tystat många kritiska röster. Självfallet ska vi inte kritisera och klaga på varandra i största allmänhet i en sorts “kritikanda”, och vi ska inte heller syssla med “falskt vittnesbörd” och anklaga någon falskt eller felaktigt, vi ska ju vandra i kärlek och uppmuntra varandra, ja överösa varandra med hedersbetygelser och beröm. Men, detta innebär inte ett totalstopp för rättfärdig kritik och tillrättavisning då det verkligen Är grovt fel och skadligt, i synnerhet inte när vi upplever Guds Andes ledning eller har fått ett uppdrag av Herren Jesus i något specifikt att tala ut, för människors och Guds rikes bästa. Men, låt oss nu studera vad Guds Ord och inte de “kyrkligt korrekta” åsikterna verkligen säger. Här tar jag nu upp om det som rubriken påpekar, och också om vad “att vara dömande” innebär och inte innebär, d v s enligt Bibelns undervisning…

Att ”inte röra Guds smorda” är främst ett begrepp från Gamla Testamentet, finns i 1 Krön.16:22, Ps.105:15 och i Samuelsböckerna där det handlar om att den blivande kung David inte ville fysiskt döda kung Saul, senare kommer det fram att David muntligt tillrättavisade (kritiserade) Saul (1 Sam.24:10-13, 26:18-20). Så i sammanhanget handlade det om att inte döda/“röra” Guds smorde…Med nämnda mening har en del gjort gällande som vore det ett genomgående tema i Bibeln om att inte få kritisera andliga ledare. Just detta att ta en eller några få meningar från Gamla Testamentet och få det att låta som något väldigt väsentligt för kristna tron och t o m “ny Testamentligt” har gjort mycket skada i de kristna lägren, läror och uppfattningar har skapats som inte är Evangeliet och det viktigaste i ”Kristi lära”, troende har blivit bundna av uppfattningar där de borde varit fria. Maktmissbruk och felbehandling har möjliggjorts, fåren har hindrats från att ta varning och skyddas från vargar som kommit i form av villolära, allt från katolska irrläror, falsk nådesförkunnelse till mänskliga/världsliga helt obibliska läror som urvattnat Evangeliet.

Om man inte hört ”rör inte Guds smorda” så har det varit ”döm inte annars blir du själv dömd” och därmed sopar vissa definitivt bort all möjlig kritik eller snarare “avslöjande tillrättavisning”. Det är nu som i en liknelse ett effektivt sätt att släcka rödljusen i våra trafikkorsningar, för alla möjliga i kristen ledarposition är det bara att köra på, det är automatiskt grönt, alltid! Dårskapen tycks ibland inte ha någon gräns, och orsaken är att många följer människor och titlar, pastorer och favoritpredikanter istället för JESUS och Hans Ord, att man inte faktiskt LÄSER Allt vad Guds Ord har att säga om saker och ting, särskilt det som står i Nya Testamentet; Vad är helhetsbilden, vad säger Ordet i övrigt? Får dessa uppfattningar stöd från flera Bibelställen, också i Nya Testamentet!?…Och dessutom, de troende behöver själva läsa och förstå vilka de viktigaste ”röda trådar” i Kristi lära och Evangelium är, och inte bara hänga vid diverse predikanters läppar…då slipper man “kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse”(Ef.4:14)…

Idag, då vi troende lever i det Ny Testamentliga s k ”Nya Förbundet” så är inte längre bara kungar, profeter och präster de enda ”smorda”, Alla troende ingår i det s k ”allmänna prästadömet” (1 Petr 2:4-5, 9) och som det står i 1 Joh.2:20 ”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen”, i 1 Joh.2:27 ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av Honom”. Att ”inte röra Guds smorda” gäller alltså Alla troende…Men, ändå så har det genom årtusendena blivit miljoner kristna martyrer, trossyskon som bokstavligt gett sina liv för att de vägrat avsäga sin tro och vittnat om Jesus. Gud beskyddar oss i sin nåd och räddar mirakulöst många gånger, men kristna livet är ingen ”helgardering”, vi kommer att lida förföljelse…Men, absolut, återigen Guds beskydd och nåd över de sina är påtagligt och verkligt, min erfarenhet är att under ett år kommer kanske 100 attacker av olika slag, små som större från vår själafiende och från de han använder, men 90 av dessa avvärjs och omintetgörs av Herren, särskilt då vi går bedjande fram…5 attacker når delvis fram och resterande 5 är rejäla smällar från den Onde, men Jesus hjälper, helar och upprättar i varenda smocka fienden lyckades få in…Varför de 10 attackerna gick igenom “beskyddet” kan troligen ha berott på brist och misstag av mig själv eller av någon helt annan orsak som bara Herren vet om.

Och hur är det med att Gud skulle utplåna den som ”rör Guds smorda”, ja, hur var det när lärjungarna ville kalla ner eld från himlen och utrota en hel by som vägrade ta emot Honom? Jesus tillrättavisade lärjungarna och lät det inte ske, tvärtom säger Jesus ”älska era fiender och välsigna dem”…
Och hur är det nu med att kritisera? Om, ja Om vi läser Hela Bibeln och skaffar en helhetsbild där vi noga väger in alla delar, ”allt Guds rådslut” så får vi en sann förståelse ty ”summan av Guds Ord är sanning”. Paulus går i sina brev massivt till attack, kritiserandes och tillrättavisandes villolärare som t ex Hymeneus, Filetus och Alexander, överallt i inte bara Paulus brev utan också i övriga Nya Testamentet så gäller skarp kritik mot särskilt villolära, men också avfällighet, bristande tro och synd. Om nu Bibeln är vårt rättesnöre och förebild, varför blir det då så fruktansvärt fel att tala och agera utifrån Guds Ord? Ska då den troende tiga och tyst böja rygg inför all villolära som basuneras ut från predikstolarna m m? Ordet säger ju att ”lite surdeg syrar hela degen” (1 Kor.5:6-8) och Jesus manar oss att ”akta oss för falsk lära”(t ex Matt.16:6-12)…Faktiskt så säger Ordet att vi ska inte alls tiga utan avslöja istället, Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället”, hmm…

Kanske påstår någon att det är de stora välkända och etablerade pastorernas och profeternas uppgift att varna, avslöja och tillrättavisa? Detta har svagt om något stöd i Nya Testamentet, och om dessa andliga ledare själva är problemet eller om de tiger i kompromiss?…Hur har förresten, det uppenbara avfallet inom svensk kristenhet kunnat bli till? Sverige räknas idag som en av världens mest sekulära länder, på 50-talet var det tvärtom! Vad hände? Svenska samhället kunde knappast ha blivit så antikristligt så snabbt om just andliga ledarskapet skött sin uppgift…Nog måste ”gräsrötterna” få ge ifrån sig ett litet pip i protest och åtminstone försöka hejda avfallet, och inte helt ge fritt utrymme för vargar att löpa amok i de kristna lägren och så forsla in trossyskon in i sina villoläro-fållor och få deras troslära- och liv slaktade…
Jag vill avsluta med att ge ut en del av ett tidigare inlägg, som behandlar särskilt ”piskan som viner över alla profet- och sanningssägares ryggar” och slår deras själar blodig, en piska som heter ”Döm Inte”! Varsågod:

Vad är att döma? Det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt, och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Vad är att inte döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen är fel, synd hos någon, och detta i kärlek utifrån ett rent samvete med hjärtats nöd för personen i fråga, för att hjälpa och inte stjälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet i olika sammanhang, som t ex liberalteologin eller andra villoläror, ”religiöst” felaktiga föreställningar som infiltrerat svensk kristenhet är verkligen inte att döma! Då pekar man ju inte ens ut någon enskild person.

Idag används ”Döm inte” begreppet som ett slagträ för att tysta inte bara tillrättavisning gentemot enskilda utan också då man går till rätta med, talar ut om, predikar om det som uppenbart är grovt fel, sådant som bryter ner tron och skadar människor i olika sammanhang i överlag. Som t ex avfälligheten i svensk kristenhet, världsligheten, ljumheten, liberalteologin och villoläror som infiltrerat. Som t ex det felaktiga i att yoga och new age kommit in i vården, skolan och även i kristna sammanhang eller den s k radikala nådesförkunnelsen (”hypergrace”) som förfalskar Guds nåd och leder troende ut i avfällighet. Sådant här som alla vet om och som är uppenbart, i ljuset av Guds Ord, grovt fel. Det är alltså inte att ”vara dömande” då man tar fram sådant i ljuset. Återigen Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som AVSLÖJAS av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.“. Ordets undervisning är tydlig här, avslöja det onda för att människan som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse varefter ”Kristus ska lysa över dig”…Och helt klart är syftet med detta ”avslöjande” också för att andra troende må ta varning för att inte bli bedragna och gå vilse, det handlar också om att beskydda.

Vi ska dessutom alltid tala ut Guds nåd, förlåtelse och försoning samtidigt som vi ger ut sanningen. Jesus är både Nåd och Sanning, sanningen uppenbarar behovet av nåden och ger nåden dess rätta värde och funktion. Väckande, rannsakande och tillrättavisande ”väckelsebudskap” har i hundratals år i alla olika väckelserörelser varit ett grundfundament, tillsammans med nåden och frälsningen. Vi kan läsa om det i väckelsepionjärernas böcker i tusental, hade de fel? Men frukten av deras liv och lära var enastående, miljontals bestående frälsta, Andens liv och kraftgärningar hos de troende och i församlingarna, hela samhällen och nationer förvandlade…

”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…
Vi kan se hur stor del av Bibelns texter förmanar och går tillrätta med fel och synd både i större sammanhang och hos enskilda personer. Paulus är väldigt skarp mot villoläror och omoral, han ägnar en stor del av Bibelns skrifter till just detta. Jesus är ännu tuffare t ex gentemot fariseerna. I vissa religiösa kretsar är ”döm inte-uppmaningen” väldigt populär, och i helt sekulära sammanhang är det ett ledord (ett sorts ”mantra”) då man menar att det skulle vara ”skuldbeläggande”. Men, det man inte förstår är att tillrättavisningen, sanningen pekar på Korset, där Jesus tog all vår synd och skuld! Guds kärlek och nåd aktiveras när människan vänder om och inser sitt behov av frälsning, när han/hon lämnar sin synd och skuld på Korset, ger det till Jesus. Men hur ska människan kunna inse detta behov när det felaktiga, synden inte får nämnas?! När man predikar mot synden så pekar man också alltid samtidigt på Korset, på försoningen och förlåtelsen Jesus ger. Guds nåd och frälsning finns alltid där som en lösning på skuldbördan och syndproblemet. Men om ingen synd och fel finns tappar ju Korset och Jesu frälsning sin betydelse. Huvudproblemet kan vara att många troende idag inte längre läser sin Bibel, alla sidor av den, dagligt studium, såsom man gjorde förr. Man ser inte dessa för evangeliet självklara sanningar.

Det är bekvämt och effektivt att ta till ”döm inte” begreppet som ett slagträ. Men det är långt ifrån allt Gud säger i sitt Ord om det, det blir ofta en förvrängning och ett missbruk av vissa populära Skriftställen. Ta det här med ”flisan i din broders öga” (Matt.7:1-5), Bibelstället talar om att först se till så man själv har det rätt ställt med Herren, därefter kan man ”se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Längre fram i Matteusevangeliet, i 18:15-17 talar Jesus om att vi Ska tillrättavisa bröder som lever i synd. Ett annat populärt slagträ är ”äktenskapsbryterskan och stenkastarna” (Joh.8:3-11), men fariseerna agerade enbart utifrån Lagen och hade ingen Nåd och frälsning, idag som kristna och Jesu lärjungar så har vi alltid med Nåden och frälsningen i all sanningssägande och tillrättavisning. Att tala ut Sanning tillsammans med Nåden är verkligen inte att kasta sten, tvärtom, det är att ge medicinen och lösningen på ett svårt problem, ett nedbrytande och skadligt tillstånd vilket synden är. Nåden och sanningen samverkar alltså, de går hand i hand. Det är klart att tillrättavisningen, sanningen inte alltid känns njutbar och behaglig, det kan vara som att gå till tandläkaren, men oj vad underbart och befriande det är efteråt att ha fått hålen lagade! Ju längre man väntar med att gå till ”tandläkaren” desto värre blir konsekvensen…”Herren är vår Läkare”.

Idag förvrängs Guds ord allt eftersom det passar den egna agendan, och då särskilt vad gäller att ”inte döma”-proklamationen. Ett exempel om att inte förvränga eller ”stycka upp” Guds Ord utan att istället ta till sig Helheten av Guds sanning i Bibeln är 1 Korintierbrevet kapitel 5, där Paulus går till rätta med otuktssynd i församlingen, på tal om att ”inte döma”, läs hela sammanhanget! Och så här står det i 1 Kor.5:12-13: ”Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni Ska Döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!”… i 2 Korintierbrevet så framkommer det att personen i fråga har under djup sorg (ånger) Omvänt sig och att man nu skall Förlåta, Trösta och ge honom Kärlek (läs 2 Kor.2:5-8). Detta var bara ett litet exempel på Guds rådslut och vilja om ett Bibliskt tema, som sagt, man ska läsa Allt vad Herren säger om ett ämne och inte stycka av Guds Ord.

Talesättet ”Om man inte kan angripa Budskapet så skjut budbäraren” blir ofta bister verklighet, men Låt dig inte nedtystas av falsk ödmjukhet eller jantelag, av dem som av olika anledningar vill tysta ner sanningen. Det är inte kärlek och ger ingen välsignelse att tiga inför förfallet som steg för steg tar över människors sinnen, troende som hedning. Att ”ödmjukt” tyst smyga omkring och bara le och kramas för att inte väcka anstöt och försöka bli omtyckt, nej, det är en förbannelse för alla dem som lider, för alla dem som innerst inne skriker efter hjälp, efter frälsning, efter nåd och sanning. ”Evangeliet är Guds kraft till Frälsning”, men då måste Hela evangeliet också ges ut, allt Guds rådslut, Hela Kristi lära, alla kristna grunderna. Så käre vän: Tala, predika i tid och otid, i Andens ledning, i Guds kraft, i kärlek och nöd i ditt hjärta för medmänniskorna, med rent samvete håll inte tillbaka något, frukta endast Gud och inte människor, Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka, det är en hammare som krossar allt ont motstånd, det skiljer mellan ande och själ, det skapar liv och ger läkedom, Tala…Predika…Nu!

3 av de viktigaste Kristna Grunderna!

3 av de viktigaste KRISTNA GRUNDERNA!

Som nyfrälst så har du precis börjat din vandring med Gud. Det är viktigt att du förstår Vem och Vad du är som frälst och kristen. När du tog emot Jesus och frälsningen så hände något som har avgörande betydelse för ditt liv här och nu, och så i en evighet.

  1. RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN:

Vad innebär den Frälsning som Jesus gett dig? Vi läser i Bibeln Rom.3:23-26: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras Rättfärdiga som en gåva, av hans Nåd, därför att de är Friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som Tror på Jesus”.

Bibeln säger här att du har blivit Rättfärdiggjord genom tron på Jesus, vilket innebär att du har det ”Rätt ställt” med Gud. Du har försonats med Gud och har frid med Honom. Dina synder är förlåtna och försonade eftersom Jesus på Korset tog på sig alla dina synder, led och dog för dem. Denna Frälsning och Rättfärdiggörelse är dig givet helt fritt av Guds Nåd och kärlek, och denna Rättfärdiggörelse kan alltså inte förtjänas på något som helst vis, du kan inte få det rätt ställt med Gud och komma till Himlen genom goda gärningar eller vad du än må hitta på. Gud visste att vi p g a Syndanaturen omöjligen kan leva rätt och vara rättfärdiga inför Gud av egen förmåga; Så därför sände Han Jesus till oss för att ge oss denna enorma Guds Frälsning!

Jesus tog faktiskt själva Straffet för all vår synd på sig istället för oss som Bibeln förklarar (Jesaja 53). Om du begår brott i samhället som att t ex stjäla en bil, misshandla någon grovt, förskingring och bedrägeri o s v så blir det en Rättegång, en Domstol och ett Straff. Detta kallas för Rättvisa, och så bevaras samhället. Men, Gud är den eviga Sanningens och den eviga Rättvisans grundval. Gud är en Garant för att sanning, rättvisa och det moraliskt goda ska bestå i Universum för alltid. Det blir alltså en Guds domstol, en Räkenskapens dag för oss alla. Men om du Vänt om till Gud, och tagit emot Jesus och hans Frälsning så blir du Frikänd och Benådad. Du blir frikänd och benådad eftersom Jesus tog ditt straff på sig istället för dig! Detta är Guds enorma Kärlek och Nåd till just dig…

Absolut enda sättet att få dig Okej inför Gud och evigheten i Himlen var att Jesus dog för dig på Korset. Han tog din orättfärdighet, all sin synd och gick i Graven med det, Jesus Uppstod från de döda, och när du i tro tog emot Honom och Hans frälsning så gav Jesus Sin rättfärdighet till dig, vilket alltså innebär att du har rätt ställt, frid med Gud. När du har tagit emot Jesus och hans Frälsning så ser Gud på dig med välbehag, du har då Guds favör, beskydd och välsignelse såsom ett Guds barn. Du är renad genom Jesu blod på Korset från all synd, och Gud ser dig därför såsom ren och fri från synd.

Alla andra religioner går ut på att förtjäna frälsning och Guds välsignelser; i t ex Indisk hinduism och Afrikansk animism och spiritism så ska man offra gåvor till en massa avgudar eller häxdoktorer, i islam så underkastar man sig en mängd regler och gör en massa gärningar för att förhoppningsvis undkomma helvetet och komma till paradiset. Alla andra religioner förutom kristendom handlar om att blidga Gud på olika sätt, att förtjäna sin plats i Himlen. Man gör gärningar och man offrar och så hoppas man att Gud eller gudarna ska ha överseende med alla ens dåliga gärningar och synder så man ändå har Guds beskydd och hjälp och kan dessutom slippa helvetet och komma till Himlen. Bibeln talar om just denna människans försök att via gärningar nå Himlen, vi läser Gal.5:4-5: ”Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom Tron på den rättfärdighet som är vårt hopp”…Det Guds Ord här sade om ”lagen” syftar just på att via olika Laggärningar nå en egen rättfärdighet och mena på att jag minsann i mig själv förtjänar komma till Himlen. Men som Bibeln säger i Rom.3:10-12: ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade”.

Men, enligt Kristendomen så vet alltså Gud att vi människor inte klarar av att leva perfekt och felfritt. Gud vet att ingen kan förtjäna frälsning och evigt liv i Himlen. En människa syndar minst 100 000 gånger under sin livstid. Himlen är en fullkomlig plats utan synd, och en människa kan inte komma in i Himlen med en endaste synd i sitt liv…en enda lögn, ett förtal, en enda egoistisk gärning blockerar omedelbart och evigt en människas möjlighet att nå Himlen. Gud visste att vi människor är fördärvade och egoistiska. Det var därför Gud själv kom till oss genom Jesus Kristus, alltså Jesus, Guds enfödde Son, Gud och människa i Ett, ja, Jesus tog all vår synd på Korset så att vi blir fria från vår synd och kan få syndernas förlåtelse och inträde in i eviga livet i Himlen. Detta är Guds kärlek och nåd, detta är Guds lösning på ”Syndproblemet”, och du tar alltså emot denna frälsning genom att Tro på Jesus och Hans frälsning. Du kan då med frimodighet nalkas Gud i bön och du kan med frid dra ditt sista andetag eftersom du har det rätt ställt med Gud, du är Rättfärdiggjord, du är Frikänd och Benådad, ett Guds barn som fått alla sina synder förlåtna och försonade, och du är älskad och accepterad av Gud nu och i all evighet. Kan du se detta fantastiska skifte, detta utbyte som skedde på Korset? Jesus, den helige och syndfria Gudsmänniskan tar på sig all din och min orättfärdighet och synd, och ger istället dig och mig Sin helighet, renhet och rättfärdighet. Detta gör Jesus i stort lidande och offerdöd på Korset, av kärlek till dig, av barmhärtighet och nåd!

Denna Guds nåd genom Jesus och hans Frälsning är alltså helt unik och helt i motsats till all annan religion. Det är den Onde som skapat alla andra religioner med syftet att bedra människan till att frälsa sig själv genom egna gärningar och offer, och denna strävan att nå egen frälsning baseras på stolthet och högmod, vilket ju är själva arvssynden. Men, tror du på Jesus och är frälst så är du äntligen Fri, då har du i Guds nåd och kärlek fått den Helige Ande, Guds Ande som hjälper dig leva och fungera i Guds vilja, alltså fortfarande inte i din egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga. Och då ger du också all ära och tack till Herren Jesus för allt det som du må göra som är bra, det sker ju i Hans kraft, i Guds nåd.

Som en frälst Jesu lärjunge fortsätter du alltså inte leva i uppror mot Gud såsom du gjorde som ofrälst, men denna lydnad och Jesu efterföljelse sker inte i egen kraft utan du träder in i den enormt härliga och andliga Gudsgemenskapen, där Jesu närvaro, härlighet och kraft uppfyller dig varje dag, och i detta andliga ”Jesusliv” så lever du som kristen Gud till välbehag. Denna Andens liv och kraft är en stor Nåd från Gud och ger dig seger över synden och gör det möjligt för dig att lyda Gud och hans Ord, Bibeln. Det vi brukar kalla i negativ betydelse, att vara ”religiös” innebär ett ”kristenliv” utan Andens liv och kraft, en människans eget försök att i egen kraft tjäna Gud och leva rätt, vilket alltså är omöjligt, fly bort från sådana religiösa ”kristna” så de inte drar ner dig i s k ”lagiskhet”, det som vi läste om i Gal.5:4-5. Nästa stora Kristna Grund är ”Nya Skapelsen i Kristus” där vi lär oss mer om just detta underbara Andens liv och kraft, men jag tillägger lite kort här dessföre att självfallet finns det fler kristna grunder än dessa tre jag nu tar upp, som t ex det kristna Dopet, där den nyfrälste ska enligt Guds vilja i Bibeln låta döpa sig, läs i Guds Ord…

  1. NYA SKAPELSEN:

Men det var något mer som hände dig när du tog emot Jesus och Frälsningen. Vi läser lite längre fram i Romarbrevet, i Rom.6:6-11: ”Vi vet att vår gamla människa HAR BLIVIT KORSFÄST med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus”.

Bibeln förklarar här att din gamla syndanatur dog med Jesus på Korset, i Bibeln står det i 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en Ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…När du tog emot Frälsningen blev du det som Bibeln kallar ”andligt född på nytt”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn och andliga nya skapelser i Kristus. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här.
Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Nu är det ju så att Bibeln undervisar om att vår gamla döda och begravda syndanatur kan ”göra väsen av sig”, likt en äcklig zombie, då vi kan råka hamna i det som Bibeln kallar för ”köttet”, d v s bete oss syndigt och felaktigt. Men då är Guds kärlek och nåd till oss, att om vi bekänner synden och omvänder oss, så förlåter och renar Jesus oss, 1 Joh.1:9 säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Nu så är också Guds underbara Nåd sådan att ingen kristen kan leva såsom kristen i egen kraft, och det är inte meningen heller. Just genom att du har fått del av Guds Ande såsom ”pånyttfödd ny skapelse i Kristus” så har du varje dag och stund tillgång till Gud Skaparen själv, till själva Livets Herre Jesus Kristus. Detta innebär att när du Öppnar ditt Hjärta för Jesus i tro så fyller Han dig med Sin gudomliga och andliga närvaro. Du blir fylld av den andliga Gudsgemenskapen som ger dig Guds livgivande kraft. Jesu kärlek, glädje och frid uppfyller dig, Hans härlighets och helighets närvaro fyller dig. Och på så vis, i Guds kraft och liv lever du ditt kristna liv. Du övervinner ”köttet”, synden varje dag i den Helige Andens livgivande gemenskap och kraft.
Bibeln undervisar om detta i Rom.8:5-14, läs nu noga: ”De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som LEVER EFTER ANDEN tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba ! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn”.

Bibeln säger även såhär om att leva och vandra i Andens Gudsgemenskap, vi läser Gal.5:16-26: ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden”.

Det är också viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13 såhär: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”… Detta innebär att Allt det av ”andlighet” som inte tillhör Guds rike och Guds Ande är från ”Mörkrets välde” och dess onda andemakter. Allt det som ges ut av religiös eller andlig verksamhet och av religiösa budskap som är utanför Guds Ord, Bibeln är falska och därmed skadliga villoläror och ond andlig verksamhet. Bibeln säger att Satan kommer som en ”Ljusets ängel” för att bedra, d v s den Onde lurar sina offer genom att låtsas vara något rätt, gott och bra, men det är en orm och ett gift i förklädnad. Många bedras och luras in i villoläror eller s k New Age och ocultism, österländska religioner, västerländsk hedendom, afrikans häxeri och trolldom, medier, yoga, mindfullness, Jehovas vittnen o s v. Den Onde använder också gärna Bibliska sanningar och Bibelskrift för att bedra, men det är förvrängt och skriftställena är tagna ut ur sitt sammanhang. Kristi lära, den sanna kristna tron är vad Bibeln lär i sin helhet, särskilt utifrån Nya Testamentets undervisning. Du är trygg i den s k ”Klassiska kristna tron” som över en miljard kristna följer.

Såhär säger Bibeln om detta i 2 Kor.6:14-16: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar(Satan)? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige”.

Och vi läser också 1 Kor.10:14-22: ” Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! Jag talar till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud betyder något? Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?”.

Men, Du tillhör Nu Jesus och har kommit in i Guds rike och Guds eviga familj, och din identitet är: Att du Är en Ny skapelse i Kristus, älskad och accepterad av Gud, förlåten, försonad och fri, rättfärdiggjord och helig i Kristus. Nu, som nyfrälst så är det helt avgörande att du börjar läsa Bibeln och då särskilt Nya Testamentet till att börja med. Att du Ber till Gud i Jesu namn, och lovsjunger och tillber Jesus Kristus. Utgjut ditt hjärta för Jesus, Han är din allra bästa vän, din själs älskade. Jesus har lovat vara med dig i alla dagar, men då måste du leva med Honom, genom Bibelläsning, bön, lovsång och tillbedjan, och genom att säga bestämt nej till Mörkrets välde och det som tillhör den Ondes rike. På detta vis utvecklar du en egen personlig relation till Gud och Jesus. Det är så du växer till och mognar såsom en fungerande kristen. Och det är också viktigt att du kommer in i syskongemenskapen med andra frälsta, kristna människor, detta sker i en församlings- och bönegemenskap. Välj en kristen gemenskap som är Bibeltrogen och ”andligt levande”. Och så självfallet, för att kunna växa, få hjälp och vägledning så är det viktigt att lyssna på predikan och undervisning i enlighet med Bibeln och Kristi lära. Och nästa stora Kristna Grund vi ska lära oss är just om Bibeln, om Guds Ord och Kristi lära.

  1. LÄSA OCH TALA UT BIBELN, GUDSORDET!

1 Tim 6:12: ”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du Bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda Bekännelsen.”

När du tog emot Jesus som din Herre och Frälsare, så var det en Bekännelse i tro. Först tror du i ditt hjärta och sedan så talar du ut det med din mun. Rom. 10:8-10 uttrycker detta såhär: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun Bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta Tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli Frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”.
Du tog alltså emot Frälsningen genom att tro på Jesus och Hans verk på Korset, Och genom att bekänna med ditt tal. I själva verket så hade Jesus redan gett dig Frälsningen för 2000 år sedan, men du tog emot det genom att offentligt, inför dig själv, andra och Gud Proklamera din tro, högt och ljudligt med din mun, det var då Frälsningsundret skedde. Gud vill i Sitt Ord att vi ska på detta sätt agera för att gensvara på Frälsningserbjudandet.

1 Moseb.1:3: ”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus”. När Gud skapade himmel och jord och allt som finns däri så gjorde Han det genom att Tala ut Ord i tro, befallande himmel och jord att bli till, och Bibeln säger att det blev som Gud sagt. Gud genomförde sin vilja och plan genom att tala ut det. Bibeln är full av Profetiska utsagor, d v s profetior uttalade av Herrens tjänare som förmedlat vad Gud sagt skall ske. Många av dessa uttalade profetior har blivit till, och då särskilt de profetiska förutsägelserna i Gamla Testamentet om Messias, om Jesus som kom och gav oss sin stora Frälsning, men mycket annat av Bibelns profetior har blivit till, som t ex Israel som återigen blev en självständig nation 1948. Allt Gud säger kommer att bli till, även om det ibland kan ta hundra eller hundratals år innan det förverkligas. Nu väntar vi särskilt på uppfyllelsen av Bibelns profetiska förutsägelse om Jesu Härlighetsfyllda Återkomst till jorden; då kommer väldigt mycket att hända under en 7-årsperiod; de kristnas Uppryckelse till att möta Herren Jesus i skyn, Vedermödan och dess dom över en ogudaktig och Gudshatande värld, till att efter den 7-åriga Vedermödan det härliga Tusenårsriket tar vid då Jesus, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre ska regera i ett paradisiskt tillstånd, och därefter kommer Gud att göra en helt ny Himmel och jord och det nya andliga Jerusalem kommer ner till jorden och det slutgiltiga Himlen och eviga saligheten tar vid. Ja, som du märker är detta ett gigantiskt ämne, vi hinner inte nu tala mer om det denna gång, men du kan läsa t ex i Uppenbarelseboken i slutet av Bibeln om detta.

Det handlar alltså om ”Att läsa och tala ut Guds Ord”. Vi läser nu några Bibelställen. Jes. 55:10-11: ”Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med Ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det”…Detta är ett underbart löfte om att när du i tro talar ut Guds Ord så kommer detta Gudsordet att verka på ett djupt och mäktigt sätt, med långtidsverkan.

Hebr. 4:12: ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”…Detta Bibelställe säger till oss att Gudsordet är levande och verksamt för oss själva och andra så att det väcker samvetet, det uppenbarar sanningen för oss så att vi kan bli fria, såsom Jesus sade ”Om ni förblir i mitt Ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria”…Det är så oerhört viktigt att som Jesu lärjunge och frälst läsa och ta till sig Guds Ord. Jag läser Bibeln varje dag, helst både i G.T och N.T och därtill har jag ett tjockt häfte med korta Bibelcitat som jag memorerar, läser både tyst och högt, mestadels tar jag ändå in från Nya Testamentet eftersom det är det ”Nya Förbundet” med Kristus och uppfyllelsen av Gamla Testamentet, vi tar en undervisning om nya och gamla förbundet vid annat tillfälle. Men, läs och tala ut Guds Ord varje dag, ofta och massivt, då kan Gud förvandla dig och välsigna dig så att du i sanning blir en Jesu lärjunge som lever och verkar i Guds vilja, i Guds livgivande kraft och välsignelser. Bibelläsningen är jämte den andliga gemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan sättet vi kristna lever på.

1 Tess. 2:13: ”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds Ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror”…Guds uttalade Ord är alltså kraftfullt och verksamt, det vänder inte fåfängt tillbaka. Guds Ord är levande och det förändrar, skapar och formar verkligheten runtomkring oss. Likaväl som när Gud skapade allt med sitt uttalade Ord, så skapar Han fortfarande med sitt uttalade Ord i Bibeln. Bibeln är Guds eget Ord nedskrivet, något som vi som Hans efterföljare och tjänare kan tala ut i tro, och Gud skapar alltså fortfarande genom sitt uttalade Ord, ty Guds Ord i Bibeln är Hans vilja och plan.

Det är många gånger själva tron det hänger på. När Gud skapade himmel och jord så var det inget fel på Hans tro när Han ”Sade och det blev till”, självfallet eftersom Gud är ju just Gud. Men vi som har mött Jesus, är frälsta och har daglig gemenskap med levande Gud, ja, vi ska tala ut Guds vilja i Hans Ord, Men det är inte alltid vi agerar och talar i verklig tro, därav bristande resultat. Mark. 11:22-24: ”Jesus svarade dem: ”TRO på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och INTE TVIVLAR i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, TRO ATT NI HAR FÅTT DET, så skall det vara ert”…De flesta av oss som är frälsta och har varit det ett tag kan vittna om hur Gud har gripit in i våra liv med bönesvar, med t ex helande från sjukdomar, mirakulös hjälp i svårigheter, övernaturligt beskydd o s v. Och dessa Guds välsignelser har skett då vi läst Guds Ord, tagit till oss dess löften och talat ut Guds levande och verksamma Ord i tro. Min fru var allvarligt sjuk i magsmärtor då hon gick på Bibelskola i Florida, hon talade ut i tro Guds Ords löften om helande och hon blev helad, likaså var hon mirakulöst botad från skolios och hon är nu 2 ½ cm längre än tidigare. Jag upplevde att jag och frun skulle lämna en affär i Uppsala omedelbart, 5 minuter senare var det ett väpnat rån där, det finns många fler vittnesbörd vi liksom andra kan berätta.

Kära vänner, vi har tillräckligt med tro för att Guds vilja i Hans Ord skall bli till när vi talar ut Guds Ord. Det absolut enda vår fiende, djävulen kan göra är att få dig i tvivel och otro, och på så vis hindra och förstöra för dig. Men, när du bestämt dig för att inte lyssna till Satans propaganda i alla de mångskiftande sätt han förmedlar sina lögner med, ja då hjälper det inte hur än djävulen och hans anhängare eller tjänare försöker bråka, skrika och störa dig, i slutändan blir det som Gud sagt ändå. Gud har gett oss sitt Ord, sitt levande och verksamma Ord.

Joh. 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning”…Jesus är alltså Ett med Guds Ord, Jesus är Sanningen och Guds Ord är sanning. Gud sände sin enfödde Son till världen, och det Jesus sade blev till Guds Ord, det är nedtecknat i Bibeln. Det enda vi behöver göra är att låta förnya vårt sinne med detta Guds Ord och fylla vårt hjärta med det levande Ordet, då får vi bort allt det som skapar tvivel och otro. Det är som att rena ”sitt sinne, sin själ och hela sitt väsen” från allt skräp och alla lögner den Onde sått in.

Jesu lärjungar, Guds barn är alltjämnt fria; De har övervägt de världsliga lögnerna och studerat sanningen i Guds Ord, och så valt att tro och följa Guds Ords sanning. Det fria valet finns fortfarande där, man kan välja bort Guds Ord och följa lögner igen, men många vill ju inte det eftersom de märkt att Sanningen faktiskt producerar sann frihet, sann glädje och sant liv, och mycket annat gott, helt i motsats till det lögnerna producerar, vi läser Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd”…Allt i världen är förståss inte ont, fel och nedbrytande, Gud har ju gett och ger människors barn mycket gott och rätt för att människosläktet inte helt ska förgås utan fungera någorlunda trots människans fallna tillstånd i synd, Gud är nådefull och barmhärtig. Men, det finns i världen väldigt mycket som är direkt ont och skadligt för människan, sådant som är i direkt opposition och uppror mot Guds Ord och vilja, det är allt sådant vi som tillhör Jesus och Guds rike ska undvika att ta in i våra sinnen och hjärtan. Ibland är en kväll vid TV:n som att sitta vid helvetets förgård, och hur mår du efter det? Men om du är på t ex ett andligt möte med trossyskon istället eller läser Bibeln så blir du uppfylld av inre glädje och frid, av Jesu kärleks- och härlighets närvaro, d v s raka motsatsen till vad TV-kvällen ger dig…ja, det beror ju på vad du tittar på tv.n förståss, men…

Sålunda, låt oss läsa och fyllas med Guds Ord, och i tro tala ut Guds vilja. Ordspr.12:14: ”Av sin muns frukt blir man mättad med gott, vad en människa gjort får hon tillbaka”. Ordspr.18:20-21: ”Ord från en tanklös kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick”.

Du kan tala ut misslyckande, nöd, fruktan och nederlag över ditt liv, eller så kan du tala ut seger, liv och välsignelse. Det är du själv som avgör vad du säger. Djävulen vet vad Guds Ord uttalat i tro åstadkommer, så han gör allt för att du inte ska ta till dig detta budskap, han gör allt för att du inte ska få tag på denna kunskap. Fienden försöker tillsammans med ditt världsliga, köttsliga sinne föra krig mot varje löfte i Guds Ord, det uppstår alla tänkbara motargument och kritiska inlägg, allt för att hindra dig att Tro på Gud och det Han sagt. Matt.12:34-37: ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas”.

Ord har i Guds ögon alltså väldigt stor betydelse. Vi har sett att vi tar emot Frälsningen via munnens bekännelse, och att Gud skapade allt genom att Han sade och det blev till. Vi har sett att det uttalade Guds Ordet skapar än idag i profetiska uppfyllelser och i bönesvar, att saker vi ber och talar ut i tro faktiskt blir till. Av Skriftstället vi nyss läste förstår vi hur oerhört stor betydelse Allt vi säger har, och då inte bara det goda, sanna och rätta vi säger, utan även det onda och dåliga. Varje fåfängt ord vi yttrat kommer vi att få stå till svars för på Domens dag. Och som Matt.15:18-20 säger: ”Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan”.

Vi läser nu ett lite längre Skriftställe, Matt. 4:1-11: ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom”.

Jesus hade fyllt sig med Guds Ord under 30 år, ja, Han var och är ju själva Guds Ordet inkarnerad. Nu efter hans Andedop vid floden Jordan så gick Jesus, ledd av Anden ut i öknen för att prövas. Djävulen attackerade Jesus genom att fresta Honom att gå emot Guds uttalade vilja i Guds Ord, det gjorde djävulen genom att dels förvränga Ordet och dels genom att försöka få Jesus tillfredsställa sina köttsliga eller kroppsliga behov, alltså genom att försöka locka Jesus till synd. Så, hur besegrade Jesus den Ondes attacker? Jo, genom att Tala ut Guds Ord! Och då fick herr djävul ge vika och loma iväg. På samma sätt bemöter du fiendens attacker, genom att Tala ut Guds Ord och dess sanningar.

Bibeln säger i Rom.10:17 att ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord”. Att predika innebär egentligen ”att tala Guds Ord”. Du kan predika till dig själv och så skapa tro i ditt hjärta. Du har redan från Gud tro nedlagt i dig, men den tron kan ju växa eller snarare bli mer aktiverad och fungerande. När du läser Bibeln så fyller du ditt sinne och hjärta med Guds Ord, så får du råmaterialet till din tro, men när du dessutom talar ut det, ja, då inte bara växer din tro utan då låter du tron aktiveras…Det är då verkligheten börjar formas efter Guds uttalade Ord och du får bönesvar. Det är därför du kanske har fått alla dessa häften med Bibelcitat från olika kristna sammanhang och kyrkor. Guds folk har lärt sig välsignelsen av att fylla sig med, meditera och tala ut Bibelcitat. Bibeln är ju full av Guds Löften till alla livets omständigheter och situationer. Varje problem du möter har Gud gett löfte om att lösa och hjälpa dig med, det finns i Bibeln nedskrivet. Det du behöver göra är att få tag på det löftet, fylla ditt sinne och hjärta med Guds löfte i sitt Ord, och så börja agera och tala ut det i tro, och rätt som det är så flyttar sig det där ”berget” av problem och du får lösningen och hjälpen.

Nu är det ju viktigt att inte glömma i allt detta, Gud förutsätter att du inte bara tror på Hans Ord utan också lever efter Hans Ord, i lydnad till Hans vilja. Luk. 8:19-21: ”Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sade då till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” Han svarade dem: Min mor och mina bröder är de som hör Guds Ord och Handlar efter det”.
Vi läser också Matt. 7:21: ”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja”…Och vad som är vår Himmelske Faderns vilja står ju beskrivet i Bibeln, Guds Ord är Guds vilja. Sann tro innebär också lydnad till det man tror på. Hur skulle man kunna tro på något och sedan strunta i att följa och göra i enlighet med det man tror? Det vore ju också ett stort hyckleri och falskhet, att man begär alla Guds välsignelser samtidigt som man fortsätter leva i uppror och olydnad till Gud…Gud är nådefull och barmhärtig, Han begär inget av oss som Han inte ger kraft och förmåga till att vi ska klara av, och vi vet ju att det är genom den Helige Andes livgivande kraft som vi lever som kristna, Andens liv och kraft som vi får via Gudsgemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan, ja, även via Bibelläsningen. Det är inte svårt att lyda Gud när Han ger själva förmågan och kraften till det, det är verkligen en stor nåd och välsignelse. Så, se till att följa Jesus som just Herre i ditt liv, då är det bra mycket lättare att också be och tala ut i sann tro Hans löften i Bibeln.

Vi avslutar nu med att jag ger er några exempel på Guds löften i Bibeln. Om du tar till dig dessa löften i tro så kan du faktiskt erfara hur det blir som Guds Ord säger. Läs gärna också senare själva kapitlen och sammanhangen i Bibeln där dessa Bibelcitat är tagna från, varsågod…

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i Rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er fria”, Joh.8:31-32

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”, Rom.3:23-25

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”, Rom.8:1-3

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.8:38-39

”Ni som Söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33
”Jesus svarade: ”Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”, Joh.6:35

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha Liv, ja, Liv i överflöd.”, Joh.10:10
”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon Törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Må hoppets Gud Uppfylla er med all Glädje och Frid i Tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13

”Då ni alltså har Uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1
”Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24

”Gud är trofast som har kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”, 1 Kor.1:9
”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden.”, Ef.5:18

”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv” Mark.12:28-31

”Fastän han var Son, lärde Han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev Han upphovet till evig frälsning för alla som Lyder Honom”, Hebr.5:8

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

Helande:
”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26
”Och våra synder bar han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni Vänt om till era själars Herde och Vårdare” 1 Petr.2:24-25

”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Och Han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Den som Tror och blir Döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”, Mark.16:15-20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8
”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt Guds Ord.”, Apg.4:29-31

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter Helgelse. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren.”, Hebr.12:12-14

Bönesvar, inkl. Helande:
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom Åkallan och Bön med Tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan Tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, Tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har Tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni Tror.”, Matt.21:21-22

”Amen säger Jag er: Om ni har Tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Be och ni skall få, Sök och ni skall finna, Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som Ber, han får, och den som Söker, han finner, och för den som Bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och Han skall få den. Men han skall be i Tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.”, Jak.1:5-8

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”, 2 Kor.1:19

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13
”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6
”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Spänn därför bältet om livet och var Vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den Nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som Lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom Helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara Heliga, ty Jag är Helig.”, 1 Petr.1:13-16

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.6:6, 18-23

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16-25

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”, 1 Kor.10:13

”Om vi Bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”, 1 Joh.1:9

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17
”Ni har Lämnat ert förra liv och Lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni Förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”, Ef.4:22-24

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens Ande.”, 2 Tim.1:7

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”, Hebr.11:6

”Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”, Hebr.13:5-6

”Jag är Ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på Mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”, Joh.12:46-48

Videopredikan ”Trons Folk”

 

Min predikan i Kälom Baptist från 5/2-17: ”Trons folk”, inkl. andliga visionen av William Booth. Detta kommer sätta öppna hjärtan i brand för själavinnande och glädja särskilt ”evangelister”, men också väcka troende i att tjäna Gud överlag i tro och Andens kraft…Passar även för ofrälsta att lyssna på, var välsignad: