ANGÅENDE ANDLIGA LEDARE SOM FALLER!

Självfallet ska vi överösa dem med nåd och kärlek och rikta in oss på upprättelse och helande, men det är inte hela den bibliska sanningen, det finns saker som ingen tydligen vågar säga men som måste sägas, inte för att döma eller trycka ner dem som fallit utan för att bevara och beskydda de tusenden som står under deras inflytande. Desto större plattform desto större ansvar och konsekvens om man faller, just därför säger Ordet att inte alla ska bli lärare (Jak.3:1), och en ledare måste först prövas i sin karaktär och egenskaper (1 Tim.3:1-15).
Om en nationell ledare och förebild faller så påverkas tusentals som nu kan i prövningen tänka ”Han kunde ju inte stå emot, hur skulle jag kunna” eller ”men det är nog okej ändå, han föll ju, nåden täcker, Gud förstår” o s v. Ordet säger att vi ska följa våra ledare som föredömen (1 Petr.5:3 ), och så här säger Hebr.13:7: ”Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro”. Om en svag broder desperat behöver hjälp mot alkoholproblem, kanske kämpar med äktenskapsproblem eller är vilse i främmande läror och har svårt att hitta tillbaka, vem ska de ta emot rådgivning och förbön ifrån? Vilken förebild ska de vända sig till? Är det dessa ”fyra senaste stora nationella förebilderna” som föll, och som haft (eller har…) hela svenska kristenhetens öron och ögon till förfogande? Vilka dessa ”fyra stora” är behöver inte förtydligas (de flesta vet iaf), detta handlar inte om själva personerna utan företeelsen, det generella problemet som skapats. Nu, en kort tid efteråt får vi dessutom se hur flera av de ”fallna ledarna” återinsätts på sina forna plattformar och får fullt förtroende att betjäna folket, men utan att dessa offentligt i ödmjukhet och ånger omvänt sig (2 Kor.7:9-12…), tvärtom har tonen och attityden varit att offentligt i sociala media ”försvara sin synd” och rasande attackera alla som vågar påpeka sanningen och kritisera deras handlande! Dessa sanningssägare döms genast ut för att vara något från avgrunden…t o m landets kända och väl etablerade Profetröster tiger i rädsla och omsorg om sina plattformspositioner…Ja, som Ordet säger så ska den som offentligt syndat, offentligt tillrättavisas (1 Tim.5:20) och rimligtvis också offentligt omvända sig. Självfallet sker hjärtats omvändelse inför Gud i var och ens privata bön, men om synden skett offentligt och tusentals troende som varit under denne andlige ledares inflytande påverkats så är det självfallet nödvändigt med ”offentlig omvändelse”, så helande och upprättelse kan ske också för alla andra drabbade…En omvändelse efter Guds hjärta enligt Bibliska grundprinciper är ”sanningen som sätter fri”!

Man ska inte lyfta fram personer till ledarskap (eller låta dem vara kvar) bara utifrån deras förmågor i tal och skrift, utifrån pondus och ställning, nej, hur är det med framförallt det Andliga och med Guds Ordet i deras liv! Om någon desperat behöver bli betjänad med Guds Ord och Anden vad hjälper då talekonst och mänsklig pondus? Vad hjälper en mängd världslig retorik, psykologi och mänskliga läror? Det är ju det levande Gudsordet givet i den Helige Ande som ger liv och sätter fri! Men, det ligger faktiskt ett stort ansvar på andra andliga ledare som släppt fram den som fallit till sin stora plattform, var fanns prövningen och den andliga urskiljningen? Nej, det är inte alltid automatiskt Guds vilja som skett när någon får stora plattformar, mänskliga viljor och agendor gör sig ofta mer gällande. Nu pekar jag inte ut någon enskild, man måste kunna tala generellt om ett befintligt problem, eller ska vi bli lika det svenska åsiktsförtrycket även i de kristna leden? Jag skulle vilja se i framtagandet av det andliga ledarskapet, i synnerhet på nationell nivå, en transparens från första början, någon man står till svars för och kan motta korrigering från vid behov, någon som har ”andlig” pondus och förmåga att hjälpa, sätta fri och få ledaraspiranten på rätt spår igen, någon som förstås inte bara är andlig utan också rejält insatt i Ordet. En trygg ledare som i Guds ledning och kraft släpper fram rätt personer i rätt tid till de stora plattformarna. Hade de ”fyra stora” haft detta så tror jag att vi inte sett alla dessa avfall till villolära, äktenskapsbrott, dryckenskap och grov rattfylleri, dessa synder som egentligen hör till ”barnstadiet” i en troendes lärjungaskap och efterföljelse och inte i det högsta nationella andliga ledarskapet…
Ja, jag vet, att jag nu sagt sådana bibliska sanningar som man inte får säga, och ja, jag vet att jag utlöser en tsunami av fragdasprutande fördömanden typ ”vem tror han att han är, tala på detta vis”, ”dömare och stenkastare, är du utan synd eller?”, ”lagiskhet och kärlekslöshet” o s v. Ni har fel säger jag redan i förväg, jag är kanske nu den mest kärleksfulle och nådefulle ty jag står på Biblisk grund där ”sanningen sätter fri”, för frågan i slutändan är Vem ska vi betjäna? är det våra medsyskon och medmänniskor som far illa, deras bästa eller är det vårt eget Ego, våran egen ljumma kristenliv med sina välgömda skelett i garderoberna och hemliga förnöjelser mitt i allt sken av Gudsfruktan (2 Tim.3:4-5…).

Kanske är de kraftigaste reaktionerna mot sådant här Bibliskt sanningssägande en följd av egna tillkortakommanden och en stenhård ovilja till rannsakan och verklig omvändelse. Kanske är den obibliska formen av ”kristen snällism”, vilket kristen media nu ger överallt uttryck för, ett ”sjukdomstecken” av att många kommit bort från klassisk kristen tro och börjat i liv och lära följa en ”annan Jesus, ett främmande evangelium och en främmande ande”, det som 2 Kor.11:1-4 talar om, läs om ni orkar eller vågar kära vänner. Och fråga er ändå, för 50 år sedan eller 100 år sedan, hade detta som nu hänt varit möjligt inom den svenska frikyrkligheten? Tänker på Lewi Pethrus, Frank Mangs, Georg Gustafsson och Algot Niklasson eller de ännu tidigare George Scott, C.O Rosenius, Anders Wiberg och John Ongman. Ja, jag vet, många känner inte till dessa namn, men de var väckelsepionjärer och hade på sin tid de stora plattformarna. Vi behöver idag sådant ledarskap, ledare som levde av Ordet och Anden och gav ut enbart Ordet och Anden, men då var förtåss inte kristenheten som idag en lekstuga eller ”idestuga” för allsköns världslig influens och mänskliga läror där man kastar fram en och annan bekväm bibelvers och ropar halleluja. Som sagt, jag pekar inte ut någon och syftet är inte personerna i sig utan företeelsen, det generella problemet som skeendet skapat, fast de flesta vet ju förstås vilka de ”fyra stora” är, jag gillar dem alla och har flitigt läst deras alster i media, Gud välsigne och hjälpe dem i sin nåd och kärlek, och må de bli i ransakelse och omvändelse helade och upprättade, och framförallt må landets övriga nationella andliga ledarskap ta lärdom i tillsättandet av andliga ledarpositioner så att de rätt öppnar sina plattformar i kyrkor och media m m, för medsyskonens och medmänniskornas skull. Amen

Annonser

3 av de viktigaste Kristna Grunderna!

3 av de viktigaste KRISTNA GRUNDERNA!

Som nyfrälst så har du precis börjat din vandring med Gud. Det är viktigt att du förstår Vem och Vad du är som frälst och kristen. När du tog emot Jesus och frälsningen så hände något som har avgörande betydelse för ditt liv här och nu, och så i en evighet.

  1. RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN:

Vad innebär den Frälsning som Jesus gett dig? Vi läser i Bibeln Rom.3:23-26: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras Rättfärdiga som en gåva, av hans Nåd, därför att de är Friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som Tror på Jesus”.

Bibeln säger här att du har blivit Rättfärdiggjord genom tron på Jesus, vilket innebär att du har det ”Rätt ställt” med Gud. Du har försonats med Gud och har frid med Honom. Dina synder är förlåtna och försonade eftersom Jesus på Korset tog på sig alla dina synder, led och dog för dem. Denna Frälsning och Rättfärdiggörelse är dig givet helt fritt av Guds Nåd och kärlek, och denna Rättfärdiggörelse kan alltså inte förtjänas på något som helst vis, du kan inte få det rätt ställt med Gud och komma till Himlen genom goda gärningar eller vad du än må hitta på. Gud visste att vi p g a Syndanaturen omöjligen kan leva rätt och vara rättfärdiga inför Gud av egen förmåga; Så därför sände Han Jesus till oss för att ge oss denna enorma Guds Frälsning!

Jesus tog faktiskt själva Straffet för all vår synd på sig istället för oss som Bibeln förklarar (Jesaja 53). Om du begår brott i samhället som att t ex stjäla en bil, misshandla någon grovt, förskingring och bedrägeri o s v så blir det en Rättegång, en Domstol och ett Straff. Detta kallas för Rättvisa, och så bevaras samhället. Men, Gud är den eviga Sanningens och den eviga Rättvisans grundval. Gud är en Garant för att sanning, rättvisa och det moraliskt goda ska bestå i Universum för alltid. Det blir alltså en Guds domstol, en Räkenskapens dag för oss alla. Men om du Vänt om till Gud, och tagit emot Jesus och hans Frälsning så blir du Frikänd och Benådad. Du blir frikänd och benådad eftersom Jesus tog ditt straff på sig istället för dig! Detta är Guds enorma Kärlek och Nåd till just dig…

Absolut enda sättet att få dig Okej inför Gud och evigheten i Himlen var att Jesus dog för dig på Korset. Han tog din orättfärdighet, all sin synd och gick i Graven med det, Jesus Uppstod från de döda, och när du i tro tog emot Honom och Hans frälsning så gav Jesus Sin rättfärdighet till dig, vilket alltså innebär att du har rätt ställt, frid med Gud. När du har tagit emot Jesus och hans Frälsning så ser Gud på dig med välbehag, du har då Guds favör, beskydd och välsignelse såsom ett Guds barn. Du är renad genom Jesu blod på Korset från all synd, och Gud ser dig därför såsom ren och fri från synd.

Alla andra religioner går ut på att förtjäna frälsning och Guds välsignelser; i t ex Indisk hinduism och Afrikansk animism och spiritism så ska man offra gåvor till en massa avgudar eller häxdoktorer, i islam så underkastar man sig en mängd regler och gör en massa gärningar för att förhoppningsvis undkomma helvetet och komma till paradiset. Alla andra religioner förutom kristendom handlar om att blidga Gud på olika sätt, att förtjäna sin plats i Himlen. Man gör gärningar och man offrar och så hoppas man att Gud eller gudarna ska ha överseende med alla ens dåliga gärningar och synder så man ändå har Guds beskydd och hjälp och kan dessutom slippa helvetet och komma till Himlen. Bibeln talar om just denna människans försök att via gärningar nå Himlen, vi läser Gal.5:4-5: ”Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom Tron på den rättfärdighet som är vårt hopp”…Det Guds Ord här sade om ”lagen” syftar just på att via olika Laggärningar nå en egen rättfärdighet och mena på att jag minsann i mig själv förtjänar komma till Himlen. Men som Bibeln säger i Rom.3:10-12: ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade”.

Men, enligt Kristendomen så vet alltså Gud att vi människor inte klarar av att leva perfekt och felfritt. Gud vet att ingen kan förtjäna frälsning och evigt liv i Himlen. En människa syndar minst 100 000 gånger under sin livstid. Himlen är en fullkomlig plats utan synd, och en människa kan inte komma in i Himlen med en endaste synd i sitt liv…en enda lögn, ett förtal, en enda egoistisk gärning blockerar omedelbart och evigt en människas möjlighet att nå Himlen. Gud visste att vi människor är fördärvade och egoistiska. Det var därför Gud själv kom till oss genom Jesus Kristus, alltså Jesus, Guds enfödde Son, Gud och människa i Ett, ja, Jesus tog all vår synd på Korset så att vi blir fria från vår synd och kan få syndernas förlåtelse och inträde in i eviga livet i Himlen. Detta är Guds kärlek och nåd, detta är Guds lösning på ”Syndproblemet”, och du tar alltså emot denna frälsning genom att Tro på Jesus och Hans frälsning. Du kan då med frimodighet nalkas Gud i bön och du kan med frid dra ditt sista andetag eftersom du har det rätt ställt med Gud, du är Rättfärdiggjord, du är Frikänd och Benådad, ett Guds barn som fått alla sina synder förlåtna och försonade, och du är älskad och accepterad av Gud nu och i all evighet. Kan du se detta fantastiska skifte, detta utbyte som skedde på Korset? Jesus, den helige och syndfria Gudsmänniskan tar på sig all din och min orättfärdighet och synd, och ger istället dig och mig Sin helighet, renhet och rättfärdighet. Detta gör Jesus i stort lidande och offerdöd på Korset, av kärlek till dig, av barmhärtighet och nåd!

Denna Guds nåd genom Jesus och hans Frälsning är alltså helt unik och helt i motsats till all annan religion. Det är den Onde som skapat alla andra religioner med syftet att bedra människan till att frälsa sig själv genom egna gärningar och offer, och denna strävan att nå egen frälsning baseras på stolthet och högmod, vilket ju är själva arvssynden. Men, tror du på Jesus och är frälst så är du äntligen Fri, då har du i Guds nåd och kärlek fått den Helige Ande, Guds Ande som hjälper dig leva och fungera i Guds vilja, alltså fortfarande inte i din egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga. Och då ger du också all ära och tack till Herren Jesus för allt det som du må göra som är bra, det sker ju i Hans kraft, i Guds nåd.

Som en frälst Jesu lärjunge fortsätter du alltså inte leva i uppror mot Gud såsom du gjorde som ofrälst, men denna lydnad och Jesu efterföljelse sker inte i egen kraft utan du träder in i den enormt härliga och andliga Gudsgemenskapen, där Jesu närvaro, härlighet och kraft uppfyller dig varje dag, och i detta andliga ”Jesusliv” så lever du som kristen Gud till välbehag. Denna Andens liv och kraft är en stor Nåd från Gud och ger dig seger över synden och gör det möjligt för dig att lyda Gud och hans Ord, Bibeln. Det vi brukar kalla i negativ betydelse, att vara ”religiös” innebär ett ”kristenliv” utan Andens liv och kraft, en människans eget försök att i egen kraft tjäna Gud och leva rätt, vilket alltså är omöjligt, fly bort från sådana religiösa ”kristna” så de inte drar ner dig i s k ”lagiskhet”, det som vi läste om i Gal.5:4-5. Nästa stora Kristna Grund är ”Nya Skapelsen i Kristus” där vi lär oss mer om just detta underbara Andens liv och kraft, men jag tillägger lite kort här dessföre att självfallet finns det fler kristna grunder än dessa tre jag nu tar upp, som t ex det kristna Dopet, där den nyfrälste ska enligt Guds vilja i Bibeln låta döpa sig, läs i Guds Ord…

  1. NYA SKAPELSEN:

Men det var något mer som hände dig när du tog emot Jesus och Frälsningen. Vi läser lite längre fram i Romarbrevet, i Rom.6:6-11: ”Vi vet att vår gamla människa HAR BLIVIT KORSFÄST med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus”.

Bibeln förklarar här att din gamla syndanatur dog med Jesus på Korset, i Bibeln står det i 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en Ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…När du tog emot Frälsningen blev du det som Bibeln kallar ”andligt född på nytt”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn och andliga nya skapelser i Kristus. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här.
Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Nu är det ju så att Bibeln undervisar om att vår gamla döda och begravda syndanatur kan ”göra väsen av sig”, likt en äcklig zombie, då vi kan råka hamna i det som Bibeln kallar för ”köttet”, d v s bete oss syndigt och felaktigt. Men då är Guds kärlek och nåd till oss, att om vi bekänner synden och omvänder oss, så förlåter och renar Jesus oss, 1 Joh.1:9 säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Nu så är också Guds underbara Nåd sådan att ingen kristen kan leva såsom kristen i egen kraft, och det är inte meningen heller. Just genom att du har fått del av Guds Ande såsom ”pånyttfödd ny skapelse i Kristus” så har du varje dag och stund tillgång till Gud Skaparen själv, till själva Livets Herre Jesus Kristus. Detta innebär att när du Öppnar ditt Hjärta för Jesus i tro så fyller Han dig med Sin gudomliga och andliga närvaro. Du blir fylld av den andliga Gudsgemenskapen som ger dig Guds livgivande kraft. Jesu kärlek, glädje och frid uppfyller dig, Hans härlighets och helighets närvaro fyller dig. Och på så vis, i Guds kraft och liv lever du ditt kristna liv. Du övervinner ”köttet”, synden varje dag i den Helige Andens livgivande gemenskap och kraft.
Bibeln undervisar om detta i Rom.8:5-14, läs nu noga: ”De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som LEVER EFTER ANDEN tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba ! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn”.

Bibeln säger även såhär om att leva och vandra i Andens Gudsgemenskap, vi läser Gal.5:16-26: ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden”.

Det är också viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13 såhär: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”… Detta innebär att Allt det av ”andlighet” som inte tillhör Guds rike och Guds Ande är från ”Mörkrets välde” och dess onda andemakter. Allt det som ges ut av religiös eller andlig verksamhet och av religiösa budskap som är utanför Guds Ord, Bibeln är falska och därmed skadliga villoläror och ond andlig verksamhet. Bibeln säger att Satan kommer som en ”Ljusets ängel” för att bedra, d v s den Onde lurar sina offer genom att låtsas vara något rätt, gott och bra, men det är en orm och ett gift i förklädnad. Många bedras och luras in i villoläror eller s k New Age och ocultism, österländska religioner, västerländsk hedendom, afrikans häxeri och trolldom, medier, yoga, mindfullness, Jehovas vittnen o s v. Den Onde använder också gärna Bibliska sanningar och Bibelskrift för att bedra, men det är förvrängt och skriftställena är tagna ut ur sitt sammanhang. Kristi lära, den sanna kristna tron är vad Bibeln lär i sin helhet, särskilt utifrån Nya Testamentets undervisning. Du är trygg i den s k ”Klassiska kristna tron” som över en miljard kristna följer.

Såhär säger Bibeln om detta i 2 Kor.6:14-16: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar(Satan)? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige”.

Och vi läser också 1 Kor.10:14-22: ” Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! Jag talar till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud betyder något? Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?”.

Men, Du tillhör Nu Jesus och har kommit in i Guds rike och Guds eviga familj, och din identitet är: Att du Är en Ny skapelse i Kristus, älskad och accepterad av Gud, förlåten, försonad och fri, rättfärdiggjord och helig i Kristus. Nu, som nyfrälst så är det helt avgörande att du börjar läsa Bibeln och då särskilt Nya Testamentet till att börja med. Att du Ber till Gud i Jesu namn, och lovsjunger och tillber Jesus Kristus. Utgjut ditt hjärta för Jesus, Han är din allra bästa vän, din själs älskade. Jesus har lovat vara med dig i alla dagar, men då måste du leva med Honom, genom Bibelläsning, bön, lovsång och tillbedjan, och genom att säga bestämt nej till Mörkrets välde och det som tillhör den Ondes rike. På detta vis utvecklar du en egen personlig relation till Gud och Jesus. Det är så du växer till och mognar såsom en fungerande kristen. Och det är också viktigt att du kommer in i syskongemenskapen med andra frälsta, kristna människor, detta sker i en församlings- och bönegemenskap. Välj en kristen gemenskap som är Bibeltrogen och ”andligt levande”. Och så självfallet, för att kunna växa, få hjälp och vägledning så är det viktigt att lyssna på predikan och undervisning i enlighet med Bibeln och Kristi lära. Och nästa stora Kristna Grund vi ska lära oss är just om Bibeln, om Guds Ord och Kristi lära.

  1. LÄSA OCH TALA UT BIBELN, GUDSORDET!

1 Tim 6:12: ”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du Bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda Bekännelsen.”

När du tog emot Jesus som din Herre och Frälsare, så var det en Bekännelse i tro. Först tror du i ditt hjärta och sedan så talar du ut det med din mun. Rom. 10:8-10 uttrycker detta såhär: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun Bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta Tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli Frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”.
Du tog alltså emot Frälsningen genom att tro på Jesus och Hans verk på Korset, Och genom att bekänna med ditt tal. I själva verket så hade Jesus redan gett dig Frälsningen för 2000 år sedan, men du tog emot det genom att offentligt, inför dig själv, andra och Gud Proklamera din tro, högt och ljudligt med din mun, det var då Frälsningsundret skedde. Gud vill i Sitt Ord att vi ska på detta sätt agera för att gensvara på Frälsningserbjudandet.

1 Moseb.1:3: ”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus”. När Gud skapade himmel och jord och allt som finns däri så gjorde Han det genom att Tala ut Ord i tro, befallande himmel och jord att bli till, och Bibeln säger att det blev som Gud sagt. Gud genomförde sin vilja och plan genom att tala ut det. Bibeln är full av Profetiska utsagor, d v s profetior uttalade av Herrens tjänare som förmedlat vad Gud sagt skall ske. Många av dessa uttalade profetior har blivit till, och då särskilt de profetiska förutsägelserna i Gamla Testamentet om Messias, om Jesus som kom och gav oss sin stora Frälsning, men mycket annat av Bibelns profetior har blivit till, som t ex Israel som återigen blev en självständig nation 1948. Allt Gud säger kommer att bli till, även om det ibland kan ta hundra eller hundratals år innan det förverkligas. Nu väntar vi särskilt på uppfyllelsen av Bibelns profetiska förutsägelse om Jesu Härlighetsfyllda Återkomst till jorden; då kommer väldigt mycket att hända under en 7-årsperiod; de kristnas Uppryckelse till att möta Herren Jesus i skyn, Vedermödan och dess dom över en ogudaktig och Gudshatande värld, till att efter den 7-åriga Vedermödan det härliga Tusenårsriket tar vid då Jesus, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre ska regera i ett paradisiskt tillstånd, och därefter kommer Gud att göra en helt ny Himmel och jord och det nya andliga Jerusalem kommer ner till jorden och det slutgiltiga Himlen och eviga saligheten tar vid. Ja, som du märker är detta ett gigantiskt ämne, vi hinner inte nu tala mer om det denna gång, men du kan läsa t ex i Uppenbarelseboken i slutet av Bibeln om detta.

Det handlar alltså om ”Att läsa och tala ut Guds Ord”. Vi läser nu några Bibelställen. Jes. 55:10-11: ”Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med Ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det”…Detta är ett underbart löfte om att när du i tro talar ut Guds Ord så kommer detta Gudsordet att verka på ett djupt och mäktigt sätt, med långtidsverkan.

Hebr. 4:12: ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”…Detta Bibelställe säger till oss att Gudsordet är levande och verksamt för oss själva och andra så att det väcker samvetet, det uppenbarar sanningen för oss så att vi kan bli fria, såsom Jesus sade ”Om ni förblir i mitt Ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria”…Det är så oerhört viktigt att som Jesu lärjunge och frälst läsa och ta till sig Guds Ord. Jag läser Bibeln varje dag, helst både i G.T och N.T och därtill har jag ett tjockt häfte med korta Bibelcitat som jag memorerar, läser både tyst och högt, mestadels tar jag ändå in från Nya Testamentet eftersom det är det ”Nya Förbundet” med Kristus och uppfyllelsen av Gamla Testamentet, vi tar en undervisning om nya och gamla förbundet vid annat tillfälle. Men, läs och tala ut Guds Ord varje dag, ofta och massivt, då kan Gud förvandla dig och välsigna dig så att du i sanning blir en Jesu lärjunge som lever och verkar i Guds vilja, i Guds livgivande kraft och välsignelser. Bibelläsningen är jämte den andliga gemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan sättet vi kristna lever på.

1 Tess. 2:13: ”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds Ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror”…Guds uttalade Ord är alltså kraftfullt och verksamt, det vänder inte fåfängt tillbaka. Guds Ord är levande och det förändrar, skapar och formar verkligheten runtomkring oss. Likaväl som när Gud skapade allt med sitt uttalade Ord, så skapar Han fortfarande med sitt uttalade Ord i Bibeln. Bibeln är Guds eget Ord nedskrivet, något som vi som Hans efterföljare och tjänare kan tala ut i tro, och Gud skapar alltså fortfarande genom sitt uttalade Ord, ty Guds Ord i Bibeln är Hans vilja och plan.

Det är många gånger själva tron det hänger på. När Gud skapade himmel och jord så var det inget fel på Hans tro när Han ”Sade och det blev till”, självfallet eftersom Gud är ju just Gud. Men vi som har mött Jesus, är frälsta och har daglig gemenskap med levande Gud, ja, vi ska tala ut Guds vilja i Hans Ord, Men det är inte alltid vi agerar och talar i verklig tro, därav bristande resultat. Mark. 11:22-24: ”Jesus svarade dem: ”TRO på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och INTE TVIVLAR i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, TRO ATT NI HAR FÅTT DET, så skall det vara ert”…De flesta av oss som är frälsta och har varit det ett tag kan vittna om hur Gud har gripit in i våra liv med bönesvar, med t ex helande från sjukdomar, mirakulös hjälp i svårigheter, övernaturligt beskydd o s v. Och dessa Guds välsignelser har skett då vi läst Guds Ord, tagit till oss dess löften och talat ut Guds levande och verksamma Ord i tro. Min fru var allvarligt sjuk i magsmärtor då hon gick på Bibelskola i Florida, hon talade ut i tro Guds Ords löften om helande och hon blev helad, likaså var hon mirakulöst botad från skolios och hon är nu 2 ½ cm längre än tidigare. Jag upplevde att jag och frun skulle lämna en affär i Uppsala omedelbart, 5 minuter senare var det ett väpnat rån där, det finns många fler vittnesbörd vi liksom andra kan berätta.

Kära vänner, vi har tillräckligt med tro för att Guds vilja i Hans Ord skall bli till när vi talar ut Guds Ord. Det absolut enda vår fiende, djävulen kan göra är att få dig i tvivel och otro, och på så vis hindra och förstöra för dig. Men, när du bestämt dig för att inte lyssna till Satans propaganda i alla de mångskiftande sätt han förmedlar sina lögner med, ja då hjälper det inte hur än djävulen och hans anhängare eller tjänare försöker bråka, skrika och störa dig, i slutändan blir det som Gud sagt ändå. Gud har gett oss sitt Ord, sitt levande och verksamma Ord.

Joh. 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning”…Jesus är alltså Ett med Guds Ord, Jesus är Sanningen och Guds Ord är sanning. Gud sände sin enfödde Son till världen, och det Jesus sade blev till Guds Ord, det är nedtecknat i Bibeln. Det enda vi behöver göra är att låta förnya vårt sinne med detta Guds Ord och fylla vårt hjärta med det levande Ordet, då får vi bort allt det som skapar tvivel och otro. Det är som att rena ”sitt sinne, sin själ och hela sitt väsen” från allt skräp och alla lögner den Onde sått in.

Jesu lärjungar, Guds barn är alltjämnt fria; De har övervägt de världsliga lögnerna och studerat sanningen i Guds Ord, och så valt att tro och följa Guds Ords sanning. Det fria valet finns fortfarande där, man kan välja bort Guds Ord och följa lögner igen, men många vill ju inte det eftersom de märkt att Sanningen faktiskt producerar sann frihet, sann glädje och sant liv, och mycket annat gott, helt i motsats till det lögnerna producerar, vi läser Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd”…Allt i världen är förståss inte ont, fel och nedbrytande, Gud har ju gett och ger människors barn mycket gott och rätt för att människosläktet inte helt ska förgås utan fungera någorlunda trots människans fallna tillstånd i synd, Gud är nådefull och barmhärtig. Men, det finns i världen väldigt mycket som är direkt ont och skadligt för människan, sådant som är i direkt opposition och uppror mot Guds Ord och vilja, det är allt sådant vi som tillhör Jesus och Guds rike ska undvika att ta in i våra sinnen och hjärtan. Ibland är en kväll vid TV:n som att sitta vid helvetets förgård, och hur mår du efter det? Men om du är på t ex ett andligt möte med trossyskon istället eller läser Bibeln så blir du uppfylld av inre glädje och frid, av Jesu kärleks- och härlighets närvaro, d v s raka motsatsen till vad TV-kvällen ger dig…ja, det beror ju på vad du tittar på tv.n förståss, men…

Sålunda, låt oss läsa och fyllas med Guds Ord, och i tro tala ut Guds vilja. Ordspr.12:14: ”Av sin muns frukt blir man mättad med gott, vad en människa gjort får hon tillbaka”. Ordspr.18:20-21: ”Ord från en tanklös kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick”.

Du kan tala ut misslyckande, nöd, fruktan och nederlag över ditt liv, eller så kan du tala ut seger, liv och välsignelse. Det är du själv som avgör vad du säger. Djävulen vet vad Guds Ord uttalat i tro åstadkommer, så han gör allt för att du inte ska ta till dig detta budskap, han gör allt för att du inte ska få tag på denna kunskap. Fienden försöker tillsammans med ditt världsliga, köttsliga sinne föra krig mot varje löfte i Guds Ord, det uppstår alla tänkbara motargument och kritiska inlägg, allt för att hindra dig att Tro på Gud och det Han sagt. Matt.12:34-37: ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas”.

Ord har i Guds ögon alltså väldigt stor betydelse. Vi har sett att vi tar emot Frälsningen via munnens bekännelse, och att Gud skapade allt genom att Han sade och det blev till. Vi har sett att det uttalade Guds Ordet skapar än idag i profetiska uppfyllelser och i bönesvar, att saker vi ber och talar ut i tro faktiskt blir till. Av Skriftstället vi nyss läste förstår vi hur oerhört stor betydelse Allt vi säger har, och då inte bara det goda, sanna och rätta vi säger, utan även det onda och dåliga. Varje fåfängt ord vi yttrat kommer vi att få stå till svars för på Domens dag. Och som Matt.15:18-20 säger: ”Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan”.

Vi läser nu ett lite längre Skriftställe, Matt. 4:1-11: ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom”.

Jesus hade fyllt sig med Guds Ord under 30 år, ja, Han var och är ju själva Guds Ordet inkarnerad. Nu efter hans Andedop vid floden Jordan så gick Jesus, ledd av Anden ut i öknen för att prövas. Djävulen attackerade Jesus genom att fresta Honom att gå emot Guds uttalade vilja i Guds Ord, det gjorde djävulen genom att dels förvränga Ordet och dels genom att försöka få Jesus tillfredsställa sina köttsliga eller kroppsliga behov, alltså genom att försöka locka Jesus till synd. Så, hur besegrade Jesus den Ondes attacker? Jo, genom att Tala ut Guds Ord! Och då fick herr djävul ge vika och loma iväg. På samma sätt bemöter du fiendens attacker, genom att Tala ut Guds Ord och dess sanningar.

Bibeln säger i Rom.10:17 att ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord”. Att predika innebär egentligen ”att tala Guds Ord”. Du kan predika till dig själv och så skapa tro i ditt hjärta. Du har redan från Gud tro nedlagt i dig, men den tron kan ju växa eller snarare bli mer aktiverad och fungerande. När du läser Bibeln så fyller du ditt sinne och hjärta med Guds Ord, så får du råmaterialet till din tro, men när du dessutom talar ut det, ja, då inte bara växer din tro utan då låter du tron aktiveras…Det är då verkligheten börjar formas efter Guds uttalade Ord och du får bönesvar. Det är därför du kanske har fått alla dessa häften med Bibelcitat från olika kristna sammanhang och kyrkor. Guds folk har lärt sig välsignelsen av att fylla sig med, meditera och tala ut Bibelcitat. Bibeln är ju full av Guds Löften till alla livets omständigheter och situationer. Varje problem du möter har Gud gett löfte om att lösa och hjälpa dig med, det finns i Bibeln nedskrivet. Det du behöver göra är att få tag på det löftet, fylla ditt sinne och hjärta med Guds löfte i sitt Ord, och så börja agera och tala ut det i tro, och rätt som det är så flyttar sig det där ”berget” av problem och du får lösningen och hjälpen.

Nu är det ju viktigt att inte glömma i allt detta, Gud förutsätter att du inte bara tror på Hans Ord utan också lever efter Hans Ord, i lydnad till Hans vilja. Luk. 8:19-21: ”Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sade då till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” Han svarade dem: Min mor och mina bröder är de som hör Guds Ord och Handlar efter det”.
Vi läser också Matt. 7:21: ”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja”…Och vad som är vår Himmelske Faderns vilja står ju beskrivet i Bibeln, Guds Ord är Guds vilja. Sann tro innebär också lydnad till det man tror på. Hur skulle man kunna tro på något och sedan strunta i att följa och göra i enlighet med det man tror? Det vore ju också ett stort hyckleri och falskhet, att man begär alla Guds välsignelser samtidigt som man fortsätter leva i uppror och olydnad till Gud…Gud är nådefull och barmhärtig, Han begär inget av oss som Han inte ger kraft och förmåga till att vi ska klara av, och vi vet ju att det är genom den Helige Andes livgivande kraft som vi lever som kristna, Andens liv och kraft som vi får via Gudsgemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan, ja, även via Bibelläsningen. Det är inte svårt att lyda Gud när Han ger själva förmågan och kraften till det, det är verkligen en stor nåd och välsignelse. Så, se till att följa Jesus som just Herre i ditt liv, då är det bra mycket lättare att också be och tala ut i sann tro Hans löften i Bibeln.

Vi avslutar nu med att jag ger er några exempel på Guds löften i Bibeln. Om du tar till dig dessa löften i tro så kan du faktiskt erfara hur det blir som Guds Ord säger. Läs gärna också senare själva kapitlen och sammanhangen i Bibeln där dessa Bibelcitat är tagna från, varsågod…

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i Rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er fria”, Joh.8:31-32

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”, Rom.3:23-25

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”, Rom.8:1-3

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.8:38-39

”Ni som Söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33
”Jesus svarade: ”Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”, Joh.6:35

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha Liv, ja, Liv i överflöd.”, Joh.10:10
”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon Törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Må hoppets Gud Uppfylla er med all Glädje och Frid i Tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13

”Då ni alltså har Uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1
”Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24

”Gud är trofast som har kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”, 1 Kor.1:9
”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden.”, Ef.5:18

”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv” Mark.12:28-31

”Fastän han var Son, lärde Han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev Han upphovet till evig frälsning för alla som Lyder Honom”, Hebr.5:8

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

Helande:
”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26
”Och våra synder bar han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni Vänt om till era själars Herde och Vårdare” 1 Petr.2:24-25

”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Och Han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Den som Tror och blir Döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”, Mark.16:15-20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8
”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt Guds Ord.”, Apg.4:29-31

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter Helgelse. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren.”, Hebr.12:12-14

Bönesvar, inkl. Helande:
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom Åkallan och Bön med Tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan Tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, Tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har Tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni Tror.”, Matt.21:21-22

”Amen säger Jag er: Om ni har Tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Be och ni skall få, Sök och ni skall finna, Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som Ber, han får, och den som Söker, han finner, och för den som Bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och Han skall få den. Men han skall be i Tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.”, Jak.1:5-8

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”, 2 Kor.1:19

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13
”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6
”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Spänn därför bältet om livet och var Vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den Nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som Lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom Helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara Heliga, ty Jag är Helig.”, 1 Petr.1:13-16

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.6:6, 18-23

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16-25

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”, 1 Kor.10:13

”Om vi Bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”, 1 Joh.1:9

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17
”Ni har Lämnat ert förra liv och Lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni Förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”, Ef.4:22-24

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens Ande.”, 2 Tim.1:7

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”, Hebr.11:6

”Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”, Hebr.13:5-6

”Jag är Ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på Mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”, Joh.12:46-48

KÄRLEK – VAD ÄR DET?!

Kärlek är idag ett väldigt vidsträckt begrepp som används på ett relativt sätt och anpassas godtyckligt hursomhelst, missbrukas och förvrängs till fördel för vissa och nackdel för andra. Någon blir älskad bara när denne är till behag, för många är kärlek lika med sexuell djurisk drift och för en del är det romantiskt poetiska höjder. Det finns världslig, jordisk kärlek och så finns det Guds kärlek som beskrivs i Bibeln. Skillnaden mellan dessa ”kärlekar” är som att jämföra en glödlampa med solen…Om du har mött Guds kärlek så förstår du vad jag menar.

Både världslig kärlek och Guds kärlek kan ge enormt tillskott av liv och kraft till hela vårt väsen, men Guds kärlek sviker aldrig och den varar, består för alltid i motsats till den världsliga…Också Guds kärlek kan göra ont, men då i korrigering för att sätta fri, läka och hela, d v s för att ge liv och inte som den världsliga till skada, då botar och upprättar istället Guds kärlek, likt en cancerbehandling inom sjukvården…och därför Är inte korrigering och tillrättavisning något ont utan gott ifall det verkligen kommer från Jesus…Kärlek är också Guds vilja för oss i Hans Ord, Herrens vilja är att vi lyder Honom och Hans instruktioner för livet, det är likt ”trafikregler”, om vi skippar i namn av falsk frihet att följa trafikreglerna så blir vi själva och många andra skadade på löpande band…

Bibeln undervisar mycket om Guds kärlek: 1 Kor.13:13: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”. Och i 1 Joh.4:8 står det: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Bibeln förklarar alltså bestämt att Gud Är Kärlek, och att denna Guds kärlek är större än t o m själva tron och hoppet. Nu är definitionen av Gud mycket mer än så, Han är förutom kärlek också t ex Helig, Rättfärdig och Sanning, vilket innebär att Guds kärlek gör inte våld på resten av Guds karaktär och egenskaper.

Guds kärlek är framförallt osjälviskt utgivande i motsats till världslig kärlek som egentligen älskar för att någon älskar tillbaka, d v s ett egennyttigt skifte, utbyte…Bibeln förklarar exakt på vilket sätt Gud gett uttryck för sin kärlek till oss: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”(Rom.5:8). Och ”Så älskade Guds världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Detta innebär att Gud valde att själv lida och dö för alla synder och fel som vi gjort oss skyldiga till. Jesus Kristus led och dog i ditt ställe för din synd. Han tog ditt straff för din synd istället för dig. Om du begår brott i samhället, som t ex grov förskingring, stjäl bilar, misshandlar någon svårt o s v, ja, då kommer polisen och arresterar, det blir häktet och sedan en domstol och rättegång, du döms till fängelsestraff och böter. Såhär fungerar Rättvisan i samhället, det är så vi bevarar det civila samhället och säkerställer medborgarnas trygghet, alternativet är kaos och anarki med våldsverkare överallt och en olidlig tillvaro. Men, det är Gud som står bakom Rättvisan, Gud är själva Sanningens och moralens/etikens grundval i hela Universum för att Guds rättvisa och sanning ska bevaras i all evighet…och därför måste det bli en gigantisk Domstol och en ”Räkenskapens dag” för oss alla, då vi ska ensamma och ”genomskinligt nakna” stå till svars inför Allsmäktig Gud för hur vi levt våra liv. Precis Allt kommer i dagen och belyses, varje ord av förtal och illvilja, varje uttalad lögn, allt av själviskhet och kärlekslöshet i våra liv, motiven bakom vårt handlande och talande framträder o s v. Men, för var och en som tagit emot Jesus och Hans frälsning så är all denna synd, fel och brist utraderad och utplånad genom Frälsarens blod som Han utgjöt på Korset för dig och mig! Jesus tog ditt straff för dina synder på sig istället för dig. Detta innebär att Jesus på sätt och vis, nu i en liknelse, ”träder in på scenen” inför Guds domstol och säger (t ex): ”Peter är förlåten och försonad, Jag led och dog för hans synd på Korset, Jag tog hans straff, han är frikänd och benådad. Peter, mitt kära barn, välkommen in i Mitt eviga Himmelrike”…Detta är Guds Kärlek käre vän…

Det är alltså en totalt, närmast brutalt utgivande och självuppoffrande Kärlek som Jesus gett till dig och mig, mänsklig kärlek kan aldrig komma i närheten av något sådant här…
När jag var nyfrälst så grät jag faktiskt intensivt då jag i en andlig syn eller upplevelse liksom ”såg” hur Jesus totalt oskyldig, fullkomligt ren och helig led och dog för Min synd. Jag kved inför Herren och förklarade att Han verkligen inte hade behövt göra detta för mig, jag var skyldig och borde ha fått ta mitt straff, men så upplevde jag hur Jesus hängandes blodig och lidande på Korset liksom vände sitt ansikte till mig sägandes med oändligt djup, stark och evig kärlek: ”Peter, jag älskar dig, du är förlåten och fri”. En sådan upplevelse/insikt krossar en hårdnackad finnes hjärta som mitt med lätthet, ja vilket hjärta som helst till småsmulor och man vill bara vråla ut tacksamhet, lovsång och tillbedjan till Herren Jesus, i all evighet.

Nåväl, låt oss gå till 1 Kor.13:1-4: ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna”.

Detta Bibelställe är ganska omvälvande, att om vi inte verkar i och genom Kärlek så är allt s k gott vi någonsin kan göra helt värdelöst. Även om alla nådegåvorna verkar genom dig och du t o m ger bort allt du äger och offrar dig själv till döds, ja, så är det ett intet om du inte verkar utifrån Kärlek. Detta Skriftställe måste driva s k ”religiöst sinnade” till vansinne. Man använder begreppet ”religiös” idag som en beskrivning på en person som vill visa upp ett religiöst duktigt yttre, men utan att ha en relation och andlig gemenskap med Jesus i sitt inre. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus blev rasande flera gånger på de ”religiösa” fariseerna just av denna anledning, dessutom så hindrade fariseerna andra att komma till Gud eftersom de var så dåliga föredömen eller urusla ”företrädare” för Guds Rike. Andliga troende ser ganska fort igenom denna fasad eftersom Guds närvaro och kärlek inte finns där. Hur vet man det? Ja, vi är kallade som Bibeln nämner, att vara Kristusbrev (2 Kor.3:3) och ge ut en Kristusdoft (i Bibel 2000, 2 Kor.2:14). Det märks och känns andligt om vi har med Jesus att göra. Men, framförallt så märks det genom ”Andens frukter” i våra liv. Vi kan läsa i Gal.5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Som vi ser så kommer just Kärlek allra först i denna uppräkning, först kärlek och därefter kommer allt det andra, det är så det ska fungera.

Motsatsen till Andens frukter är ”köttets gärningar”, det som sipprar fram ur bl a oandligt ”religiösa” och andra som inte vill veta av det Andliga livet i Kristus. Vi kan läsa Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike”…

Sanningen om vårt andliga tillstånd visar sig inte när solen skiner och allt känns gott och mysigt. Nej, det är i pressade situationer som det visar sig, ungefär som när man pressar en apelsin eller en citron, då kommer innehållet ut…När Jesus hängde på Korset i maximalt lidande och press då Han tog straffet för alla människors synder på sig, ja, då bad Han sin Himmelske Fader att förlåta dem som torterade och dödade Honom…Han sade: ” Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”! Det var detta som kom ut ur Jesus i denna oerhört pressade och svåra situation! Jesus gav sitt allt för dig på Korset, Han älskar dig så enormt gränslöst mycket och Han håller inget tillbaka för dig nu heller, d v s Jesus vill visa Sin kärlek för dig varje dag, om du vill tro och ta emot.

Hur ska vi kunna leva i Guds kärlek? Det kan ju kännas övermäktigt att vara såsom Jesus. Svaret finns som vanligt i Guds Ord, i Rom.5:5: ”ty Guds kärlek är Utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss”. Svaret är att vi som frälsta och ”andligt pånyttfödda” troende har fått den Helige Ande och därmed har vi också fått Guds Kärlek utgjuten i våra hjärtan. Sedan så är det ju så att vi behöver läsa Hela Guds rådslut och vilja i Bibeln om vi ska få tag på hela sanningen. Allt i Bibeln hänger samman i flera olika teman som går som ”röda trådar” igenom hela Skriften. Det är därför vi inte kan plocka ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang eller ut ur ”den röda tråden”, d v s det som Guds Ord i övrigt säger om ett ämne. Om vi inte noga ser upp så kan vi förvränga Guds sanningar, ja, evangeliet självt och inte minst just begreppet ”Guds kärlek”, vilket blir oerhört allvarligt med eviga konsekvenser. Därför ska vi nu också se vad som står i Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är också att vi måste låta oss Uppfyllas av Guds Ande för att kunna vara i Guds Kärlek. Det går inte på Automatik, Gud är en Nitälskande Gud och Han vill ha en Kärleksrelation och en andlig Kärleksgemenskap med dig. Det krävs två personer som Båda aktivt ger och tar från hjärtat till varandra för att en verklig kärlek dem emellan ska fungera, detta förstår vi också utifrån våra jordiska kärleksrelationer. Gud är skaparen till Kärlek, och Han är inte annorlunda, Gud älskar dig och vill bli älskad tillbaka.

Förutom i pressade situationer så kommer också Andens frukter av Guds kärlek fram i den s k ”vardagen”. Vi kan alla, och gör så ibland falla i lättare ”köttslighet”, t e x irritation, gnäll och gnabb, kanske i dåliga attityder. Men, då vet vi att det är dags att nalkas Jesus och låta sig snabbt bli Uppfylld av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, och därmed också av Guds kärlek. Och då upphör omedelbart det där gnisslet. Precis som när man smörjer med olja ett gnisslande gångjärn på en dörr så slutar gnisslet. Vi Öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus, då upphör gnisslet…Då kommer den Helige Andes olja och smörjer, fyller oss med Guds Kärlek…

Det finns så mycket att undervisa om vad gäller Kärlek, jag har självfallet inte alla svar, men Guds Ord i den Helige Ande har svaren, vi bör noga läsa i Ordet för att förstå. För att nämna ett område inom ”kärleken” som ibland är svårhanterlig är ”syskonkärleken”. Jag har verkligen upplevt hur välsignad och andlig just syskonkärlek mellan trossyskon kan vara, såsom Ps.133:1-3 säger: ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans! Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget,över Arons skägg,och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen,liv till evig tid”. Mycket symbolik här, men Jesus talar klarspråk i Joh.13:34-35: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska Älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar”…

Bibeln förklarar ju att vi ska älska alla människor, t o m våra fiender, men syskonkärleken troende emellan är särskilt viktigt och poängteras kraftigt. Denna kärlek (som grundas i Guds kärlek i oss given av den Helige Ande) får troende som är i sina personligheter väldigt olika varandra att trivas och fungera väl, ja, t o m bättre än med vänner som man passar perfekt i det själsliga…Svårigheter som de flesta av oss upplevt i syskonkärleken är när det skär sig antingen då det blir skarpa åsiktsskillnader och tvister eller att ena brodern eller systern går fel i liv eller lära…Nu så är vi i västerlandet indoktrinerade med ”relativismen” som säger att ingen har egentligen fel utan alla har rätt, eller att båda parter har fel på sitt sätt, liksom ”alla är skyldiga eller oskyldiga”, ingen absolut sanning finns, ja, ni hör varifrån dessa teser kommer…men Gud Är också Sanning, det finns Rätt och Fel, punkt. Och Bibeln lär också att ”var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne” (Rom.14:5), d v s vi ska stå för det vi tror är rätt och sanning, och det står också i Rom.14:13 ”allt som inte sker av tro är synd”, vi ska inte vackla och tvivla i det som är rätt och sant.

Hur är det då med trossyskon som går fel i liv eller lära och det uppstår konflikt mellan dig och den andre? Vad gör du? Ja, enligt Guds Ord ska du i kärlek korrigera och tillrättavisa, om inte undanhåller du medicinen och hjälpen vilket är motsatsen till sann Guds kärlek…Fortsätter du att älska personen, Ja, absolut, lika lite som du slutar älska dina jordiska syskon så slutar du inte älska din syster eller bror i Herren även om denne felar och brister gentemot dig, Men du gör inte våld på Guds sanning och rättfärdighet. Om personen vänder om och förs tillbaka till sanningen så säger Ordet i Jak.5:19-20 att du räddat hans själ från döden…Om en trossyskon vägrar omvändelse trots upprepat (kärleksfullt och Andeledd) tillrättavisning så lär Bibeln att vi ska utesluta denne från gemenskapen för att ge insikt om sitt tillstånd och få möjlighet till omvändelse (t ex 2 Tess.3:6, 14-15, Matt.18:15-17). Ytterligare: Ni vet Bibelstället som talar om att ”lite surdeg syrar hela degen”(1 Kor.5:6) och i sammanhanget handlar det om s k ”församlingstukt”. Syftet här är också kärlek, förutom att få brodern som felat till omvändelse så är handlandet ett beskydd för fåren, d v s alla andra troende i församlingen så att dessa inte ”besmittas” och intas av synd. Herren vill självfallet beskydda och bevara de sina, skulle du låta dina egna barn vara i en miljö som påverkar dem till skada? Kanske vi människor är oansvariga och ovisa, men inte vår Himmelske Fader. Och hur är det med villoläror, som en betydande del av N.T varnar för? Detta som i ännu högre grad påverkar och fördärvar fåren, på ett direkt sätt via falsk undervisning. Det är hisnande hur kärlekslösa vissa förkunnare eller pastorer är då de antingen tillåter falsk lära predikas eller själva ger ut sådant, de får som Ordet säger en mycket strängare dom (Jak.3:1), detta också sagt i kärlek med syftet att varna, väcka och beskydda…

Om en trossyskon behandlat dig illa, ja, t o m misshandlat din själ och grovt missbrukat sin ”position”, ska du fortsätta älska? Ja, absolut, men att älska, förlåta och ”vända andra kinden till” innebär inte att du ska utsätta dig själv för ytterligare plåga och tortyr, Herren har inte kallat dig till att vara en ”dörrmatta” att ständigt stampa på, och definitivt inte av egna trossyskon! Ordet rättar dåraktigt resonemang om att tillåta bli utnyttjad och felbehandlad, t ex 2 Kor.11:20: ”Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet”. Du vänder andra kinden till genom att förlåta och genom att välsigna och inte ge igen, inte hämnas, men du står alltjämnt på sanningens och rättfärdighetens grund och säger bestämt nej och låter dig inte utsättas för mera ont, då blir det ju också en sorts tillrättavisning för den felande brodern att denne är ute på villovägar och behöver omvändelse…

Jag vill att vi går till 1 Kor.13:4-8. Och så låter vi Guds Ord beskriva vad och hur Verklig kärlek är, och därmed också hur Guds kärlek gentemot dig och mig är. Vi skulle kunna analysera noga varje delmoment och funktion i denna Guds kärlek. Men, vi ska inte göra så nu, istället låter vi Guds Ande tala och undervisa direkt till våra hjärtan. Jag avslutar med att vi sakta läser 1 Kor.13:4-8. Lyssna nu med både ditt förstånd och ditt hjärta så att den Helige Ande kan göra sitt verk i dig, 1 Kor.13:4: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig…

 

P.S! Nu har vi sökt förstå begreppet Kärlek, särskilt utifrån Bibelns undervisning, självfallet är Guds kärlek något vi ska Uppleva också i den andliga gemenskapen med Jesus. Gud Är som sagt Kärlek, d v s verklig och sann kärlek, och Han är också Helighet och Härlighet, så när du är i gemenskap med Honom genom bön, lovsång och tillbedjan så upplever du och uppfylls av denna Guds helighet, härlighet och kärlek, det finns inget underbarare i den mänskliga existensen än just denna Jesu kärleks, helighets och härlighets närvaro…Jesu kärlek är som en ”varm inre filt” som omsluter och genomsyrar hela ditt väsen med ren, levande och intensiv kärlek, det går egentligen inte att beskriva bara uppleva, vi är skapade för just denna Gudsgemenskap och kärlek, det är Himmelskt! Ta idag emot Jesus och Hans Kärleks närvaro, var välsignad käre vän…

Videopredikan ”Trons Folk”

 

Min predikan i Kälom Baptist från 5/2-17: ”Trons folk”, inkl. andliga visionen av William Booth. Detta kommer sätta öppna hjärtan i brand för själavinnande och glädja särskilt ”evangelister”, men också väcka troende i att tjäna Gud överlag i tro och Andens kraft…Passar även för ofrälsta att lyssna på, var välsignad:

BUDSKAP för 2017!

GOTT NYTT ÅR! – Vart bär vägen för oss, världen och evigheten. Peters funderingar inför 2017:

Som en kort summering av 2016, så har det varit resande, jag och frun trivs bäst i ständiga äventyr, några hemmakatter är vi inte. Det har varit ganska bra med predikotillfällen i olika kyrkor och framförallt mycket evangelisation på olika sätt, på gator och torg, med högtalare eller bara kaffebord, traktatutdelning när och fjärran även i Norge och Finland (och i Mallorca!). Har fått leda särskilt invandrare till Jesus, vissa har döpts och växer i lärjungaskap. Ingen missionsresa utanför Europa detta år, men det planeras till nästa år.

Sålunda, inför 2017: Personligen har jag det jättebra tack vare Jesus och Hans närvaro och liv på insidan. Och Jesus är ”vägen” som för oss hem till Himlen, vi är trygga hos Jesus oavsett vad som händer. Men, hjärtat våndas ändå över främst havet av ofrälsta runtomkring men också över tillståndet i svensk kristenhet som verkar ligga i koma. Läste nyligen William Booths andliga vision som berör just de förlorade människomassorna och de sovande kristna, du kan läsa visionen här lite senare, visionen är mycket mer aktuell idag än på Booths tid.

I världen rasar hemskheter mer än vanligt och det visar sig också i Sverige, det tycks som om människan går allt djupare in i mörker, in i själviskhet och kärlekslöshet och i framförallt en antikristlig ogudaktighet. TV:n är som en port till underjorden med all sin ockultism, blodsprutande våld och stolta omoral, är det konstigt att samhället försämras i allt när folket mättar sitt inre med det utbud TV och internet ger ut…Och ja, på ytan talar man fina ord, man försöker i självrättfärdighet påvisa sin förträfflighet och ”goda moral”, men medias nyhetsrapportering får fasaden att krackelera; listan är lång på ökande ondska som t ex mer våld, kriminalitet och otrygghet, psykisk ohälsa, terrorhot och ekonomisk kollaps är inte orimligt vare sig i Sverige och världen. Vården och polisen går på knäna, de klarar inte sin uppgift längre och många funderar säkert på att emigrera till annat land. Samtidigt möter jag så många som far riktigt illa och mår dåligt i detta syndens träsk, ögonen som är själens spegel skriker efter hjälp och frälsning och man får nöd för dem vart man än ser dem. Än så länge är många svenskars hjärta stenhårt likgiltig med ateistiskt indoktrinerat sinne, mest invandrare som tar emot Jesus och frälsning, men detta kan förändras när och om kristna ber och lyder missionsbefallningen (vittnar, evangeliserar), d v s på allvar och inte som ett ”ytligt spel för galleriet”…och särskilt när nöden genom ev. samhällskollaps, ekonomisk kris o d kommer så brukar både hedning som ljum/avfällig kristen vakna…

I svensk kristenhet är David Wilkerssons andliga syn om att kristna och församlingarna i detta land är i “koma” (apati) dock fortfarande verklighet, även om och tack och lov invandrarna bistår med glimtar av väckelse, vi har själva som sagt fått leda flera till Jesus i år, se dem döpta och bli lärjungar. Det ska enligt Bibeln bli ett stort avfall från tron bland de kristna strax före Jesu återkomst, vi är där nu…

Men, Klassisk väckelsekristendom må en del ha som ”munnens bekännelse” och i praktiken är det ändå världslig humanreligiösitet som gäller med ”vän till världen-inställning”(Jak.4:1-10, 2 Kor.6:14-18) och där man är livrädd för radikal evangelisation (den enda form vi ser i Bibeln och väckelsehistorien), där man stänger ute Andens kraftgärningar och övriga karismatiska yttringar. Andens nådegåvor är alltså portade och den Helige Ande tillåts inte heller ha kontrollen över Gudstjänster och möten, de ska vara mänskligt anpassade i total försiktighet i rädsla för att stöta sig med någons ”köttsliga bekvämlighet” eller världsliga inställning, man vill vara “människor till lags” och inte Gud. Om vi läser Bibeln och väckelsehistoria så ser vi ett motsats förhållande, där Guds Ande har frihet att verka och manifestera. Därtill har vi den uttalat ”karismatiska delen” av kristenheten som väljer bort sin sälta och anammar i liv och lära ett urvattnat och förvrängt ”evangelium”, den s k ”hypergrace”, den radikala nådesförkunnelsen som fick sin ”reformation” via Joseph Prince och sprids världen över av många förkunnare. Detta är gammal antinomianism, en villolära som bekämpats av väckelsefolket i århundraden, nu står väl främst Michael Brown (Pensacolaväckelsen) och John Bevere som förkämpar mot detta. Men, ett avkapat och förvrängt evangelium har plågat också frikyrkan i decennier med sin liberalteologiska eller världsliga anpassning, skillnaden är att ”hypergrace” har en specifik teologi bakom sin lära och som påstår sig vara “Bibeltrogen”, jag lämnar en länk för vidare läsning om detta i slutet.

Gemensamt för både det ”humanreligiösa” och ”karismatiska hypergrace” är ett i praktiken förnekande av Hela Kristi lära, det fulla Evangeliet. Man läser inte längre Guds Ord som kristna gjorde förr, det blir ett selektivt urval där man dessutom tar skriftställen ut ur sitt sammanhang och hittar på egna tolkningar, uppfattningar som inte alls stämmer med klassisk kristen tro. När församlingar och troende sopat undan klassisk kristen tro, i liv och lära så har man valt den “breda behagliga vägen” bort från Kristus och Hans Ord, man babblar frenetiskt om enbart nåden och kärleken, ja, det är grundläggande men det förlorar sin betydelse om man samtidigt begraver 90% av Guds Ord och vilja och då särskilt helgelsen, omvändelsen, Jesu efterföljelse och lydnad (i Andens kraft självfallet) tillika domens/räkenskapens, helvetets verklighet med den följden att en sund Gudsfruktan försvunnit helt, både hos de troende och hedningarna. När folket inte får höra Hela sanningen får de inte någon insikt om sitt behov av frälsningen, och den troende inser inte heller sitt behov av omvändelse, något som direkt hindrar Jesus från att ge frihet och helande…Just att Guds Ord inte läses längre från pärm till pärm, där man inte längre tar till vara alla de teman och ämnen Bibeln undervisar har svultit ihjäl många församlingar och troenden, in har kommit många andra alternativ (hypergrace, humanistisk/världlig anpassning, andligt torr tradition och ceremoniell religiösitet, yoga, ockultism, ett evangelium anpassat till söndagsskolan för småbarn men som ges ut till vuxna, själskittlande underhållning o s v).

Joh.12:47-48: ”Om någon hör mina ORD och inte håller dem, så dömer inte Jag honom, för Jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar Mig och inte tar emot mina ORD har en domare över sig: det ORD som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen”…Kära vänner, Jesus kom till jorden för 2000 år sedan som Frälsare och gav frälsningen i sin nåd och kärlek, men vid och efter Hans strålande Återkomst kommer Han enligt Bibeln vara Domaren, på Domens och Räkenskapens dag. Låt oss alla ta vara på Guds nåd innan det är försent.
Detta kristenhetens avfall och svek i vårt land är grundläggande orsak till samhällets och folkets förfall idag. Ett mönster och konsekvens vi ser också undervisas i Bibeln. Men, när mörkret är som störst så kommer ur den djupa nöden väckta troende och människor så att Ljuset återigen kan segra och väckelse bli möjlig, detta visar också Guds Ord och väckelsehistorien…

Men, kristenheten måste Vakna nu, inget går på automatik, vi har en fri vilja som vi var och en ska stå till svars för på Räkenskapens dag. Ef.5:14: ”Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig”…

Många ber om väckelse, men det är en ”mänsklig väckelse” man ber om, inte Guds…Såhär skriver Michael Brown om detta, fritt översatt till svenska:

Bönen för en ”trevlig” väckelse: “Gud, låt inte väckelsen vara för högljudd eller för långa möten. Vi vill ha en snäll och trevlig väckelse, inget djupsinnigt tungt, konstigt eller vilt. Vår främsta målsättning är överlevnad. Låt vår kyrka växa stort käre Herre, ge oss själar i massor! Och välsigna vår nya trosbudget, Gud, det är ju vad väckelse är till för!
Vi ber och fastar Herre, snälla, sänd din Ande i kraft. Och gör vadhelst Du anser passar-men det ska inte vara längre än en timme! Sänd Andens strömmar, ditt mäktiga regn, låt din Härlighet falla ner över oss o Gud, det blir oss till gagn.
Och nu avslutar vi bönen med denna begäran. Vi ber med hjärta och själ: Sänd en väldig väckelse, Herre – men låt oss ha full kontroll!”.

Ja, ni märker hur obiblisk denna bön och inställning är, så fjärran från Bibelns vittnesbörd om hur Gud verkar, och så väsensskild från väckelsehistoriens vittnesbörd. En verklig ”väckelsebön” handlar om total kapitulation för Jesus som sin Herre och Frälsare, om absolut beroende av den Helige Andes kraft och ledning. Ett verkligt beslut att lyda Jesus, Guds Ord och den Helige Ande oavsett vad det innebär, oavsett när och hur Gud vill verka, och här dör den egna bekvämligheten tillika människofruktan. Man förväntar sig inte bli accepterad och älskad av allt och alla utan är beredd att lida den förföljelse och motstånd som måste komma från både värld och andra kristna såsom det alltid varit i väckelser, och här fungerar man bara i Jesu livgivande närvaro och kraft med hjärtats blick på Jesus och enbart på Jesus. Och bönen handlar främst om människors frälsning, i en oerhörd nöd för de förlorade. Man har kommit dithän att ingen mänsklig underhållning kan längre mätta ens inre, och oandlig religiösitet i dess många varianter är ett hån mot levande Gud, det är Jesus och Andens gemenskap som ger liv i överflöd, Guds sanna frid och glädje, Guds härlighet och helighet som vida överstiger allt annat! Detta är ”Väckelsebönens” grundfundament…

När jag nu summerar och talar ut situationens allvar och sanning på detta sätt så reagerar många olika, vissa känner ett befriande bejakande, likt läkedom i sin egen kamp för att stå fasta i Kristus och Hans Ord, för andra blir det ett salt på syndasåren, ett sanningsljus man inte vill veta av eftersom man gjort sitt val att gå andra vägar än ”den smala vägen”, Ordets väg, Jesu väg. Visserligen bedrar man sig själv med att man minsann går rätt väg, men innerst inne…Och jag vet mycket väl att detta sanningssägande inte kommer att applåderas, tvärtom är varje väckelseförkunnares lott negligerande, förföljelse och motstånd. Men, Jesus har kallat, utrustat och sänt, Han är Evighetens konung min Herre och Frälsare, ve mig om jag inte predikar! Jag har gjort mitt val, hoppas du också gör ditt val för 2017 och framåt, att följa Jesus i och genom allt, i Andens livgivande kraft.

Mitt eget speciella Bibelställe för mitt liv och tjänst är 2 Tim.4:1-5: ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför Hans uppenbarelse och Hans rike: PREDIKA ORDET, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den SUNDA LÄRAN, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till SANNINGEN och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en EVANGELISTS gärning och fullgör din tjänst”.

Min kallelse och tjänst är att vara väckelseförkunnare och evangelist med allt var det innebär…Och vi är sannerligen, i västerländsk kristenhet i ett stort avfall från Kristi sunda lära, och det gäller att Predika Guds Ord “Sanningen som sätter fri”, samt Evangeliet som “är Guds kraft till frälsning”. Jesus kommer mycket snart tillbaka, låt oss alla välja trofasthet till Honom och Hans Ord, i och genom Gudsgemenskapens så välsignade Jesu närvaro, i den Helige Andes förmåga och kraft.

Nu till William Booth. Innan vi läser hans vision som jag nämnde i början, så vill jag här återge kort en känd Profetia av honom i 5 punkter om den Yttersta tiden, d v s vår tids kristenhet (särskilt i det avfälliga västerlandet):

 Religion utan den helige Ande.
 Kristendom utan pånyttfödelse.
 Förlåtelse utan syndabekännelse.
 Politik utan Gud.
 Himmel utan helvete.

Jag tror de flesta av er känner igen att Booths profetia har blivit verklighet idag. Nu ska ni slutligen få läsa William Booths andliga vision, kom ihåg att det skrevs ner för över 100 år sedan och idag är förhållandena så mycket mer än då…Och jag tror denna vision kommer sätta många hjärtan i brand för särskilt själavinnande. Jag lämnar också allra sist några länkar till dig för vidare studium i det vi talat om. Här William Booth, varsågoda:

WILLIAM BOOTHS ANDLIGA VISION:

VEM BRYR SIG?
På en av mina senaste resor satt jag och tittade ut genom kupéfönstret. Det kom en ström av tankar då det gällde massan av människor omkring mig. De levde bekymmerslöst i öppet och skamlöst uppror mot Gud., utan en tanke på sitt eviga väl. Jag såg ut genom fönstret och det verkade som om jag såg dem alla – miljoner av människor runt mig – de hade givit efter för sitt drickande och sina nöjen, sitt dansande och sin musik, sina affärer och sina omsorger, sin politik och sina bekymmer. Okunniga – många gånger avsiktligt okunniga – och i andra fall väl medvetna om sanningen utan att bry sig om den. Men alla, den stora massan, sveptes fram i sitt gudsförakt och djävulskap framför Guds tron. Medan mina tankar var engagerade med dess människor fick jag se en vision.

Jag såg en mörk och stormig ocean. Över oceanen hängde tunga svarta moln, genom dem kom titt som ofta skarpa blixtar och åskan mullrade, medan vinden röt och vågorna reste sig i skum, slog över bara för att resa sig igen och slå över igen.
I denna ocean tycktes jag se myriader av stackars mänskliga varelser som kämpade, ropade och skrek, förbannade och höll på att drunkna, kom upp igen och skrek, och sen sjönk några igen för att aldrig komma upp igen.

Och jag såg att mitt i denna mörka, rasande ocean, reste sig en mäktig klippa som räckte upp över de mörka molnen som hängde över den stormande oceanen. Och runt foten av klippan såg jag en stor plattform. Vid plattformen såg jag att ett antal av dessa stackars kämpande nästan drunknande människospillror kämpa för att komma upp på plattformen. Och jag såg att några av dem som redan hade kommit upp på plattformen hjälpte de stackars varelserna som fortfarande var i de stormande havet och försökte komma till en säker plats.

Då jag såg efter närmare, såg jag att några av dem som redan hade blivit räddade, arbetade frenetiskt med stegar, rep, båtar och andra saker för att rädda de stackars kämpande ut ur havet. Jag såg också att det fanns de som faktiskt hoppade i vattnet utan hänsyn till konsekvenserna i sin iver att rädda de lidande. Jag är inte säker på vad som gladde mig mest – synen av de stackars drunknande som klamrade sig fast vid klipporna och nådde fram till säkerhet, eller överlåtelsen och självförsakelsen hos dem som var helt uppslukade av tanken på att rädda dem.

Då jag fortsatte att titta såg jag att de som var på plattformen var en blandad skara. Man kunde dela in dem i olika slags grupper som var upptagna med olika nöjen och verksamheter. Men bara några få av dem var angelägna att få upp folk ur vattnet.
Men vad som förvånade mig mest var att trots att de alla hade blivit räddade ur havet vid någon tidspunkt, såg de ut som om nästan alla hade glömt bort det. Det verkade som om de var helt obekymrade om havets mörker och fara. Och vad jag tycket var så konstigt var att dessa människor inte verkade bry sig om de stackars människorna som kämpade och drunknade framför deras ögon… många av dem var deras egna män och hustrur, bröder och systrar och till och med deras egna barn.

Denna förvånande likgiltighet kunde inte bero på brist på kunskap eftersom de levde med de drunknande framför ögonen och de till och med talade om det ibland. Många av dem gick regelbundet på föreläsningar och predikningar där det fruktansvärda tillståndet för dessa stackars drunknande varelser beskrevs.
Jag har redan sagt att de som var på plattformen var upptagna med olika aktiviteter. Några av dem var uppslukade dag och natt med att köpa och sälja för att skapa sig en förtjänst som de samlade i kartonger, kassaskåp och liknande.

Många använde tiden med att roa sig med att odla blommor på bergsidan, andra målade på tyg eller spelade musik och andra klädde upp sig för att bli beundrade av andra människor. Andra sysselsatte sig med mat och dryck medan ytterligare andra var upptagna med att diskutera de drunknande varelserna som hade blivit räddade.

Det det som var mest förvånande var att de på plattformen som Han kallade, som hörde Hans röst och kände att de borde lyda Honom – i varje fall sa de det – dessa som bekände att de älskade Honom och som sympatiserade med Hans uppdrag – som lovsjöng Honom – var så upptagna med sin handel och sina yrken, sina pengar och nöjen, sina familjer och bekanta, sin religion och sina olika uppfattningar om religionen, och av sina förberedelser att åka till fastlandet, att de inte lyssnade på ropet som kom till dem från den Underbare som själv hade gått ned i vattnet. Och om de hörde ropet, reagerade de inte. Och så fortsatte massorna att kämpa rakt framför dem, kämpande, ropande och drunknade i mörkret.

Och sedan såg jag något som var ändå mer underligt än allt det som jag sett tidigare i denna underliga vision. Jag såg att några av dem som var på plattformen, som den Underbare hade ropat till för att få dem att hjälpa till med i Hans svåra uppdrag att rädda dessa stackars varelser, de bad och ropade att Han skulle komma till dem!
Några ville att Han skulle komma och stanna hos dem, och använda sin tid till att göra dem lyckligare. Andra ville att Han skulle komma och ta bort olika tvivel de hade då det gällde sanningshalten i några av de brev Han hade skrivit till dem. Några ville att Han skulle komma och hjälpa dem att känna sig tryggare på klippan – så trygga att de skulle vara säkra att de aldrig mer skulle ramla av klippan ned i havet igen. Många andra ville att Han skulle ge dem visshet att de en dag skulle komma bort från klippan och få komma till fastlandet, för det hade blivit känt att några hade gått så oförsiktigt så de tappat fotfästet och fallit tillbaka i det stormiga vattnet igen.

Så dessa människor brukade gå högt upp på klippan och se ut mot fastlandet (där de trodde att den Högste fanns) och de ropade; “Kom till oss! Kom och hjälp oss”! Allt medan Han var nere (genom sin Ande) bland de stackars kämpande varelserna i det upprördag vattnet, med sina armar om dem för att dra upp dem medan Han tittade längtande upp mot dem på klippan, ropande till dem med sin röst, hes av allt ropande “Kom till Mig! Kom och hjälp Mig!”
Då förstod jag allt! Det blev tydligt. Vattnet var livets hav – det verkliga havet för människors existens. Blixten var ljuset från den genomträngande sanningen som kom från Guds tron. Åskan var det avlägsna ekot av Guds vrede. Dessa mängder av människor som ropade och kämpade i det upprörda havet var de druckna och dem som gjorde dem druckna, tjuvar, lögnare, hädare och ogudaktiga människor av varje slag, tungomål och nation.

Oh, vilket mörkt hav det var! Vilka massor av rika och fattiga, obildade och utbildade fanns där. De var alla så olika utvändigt och i sina levnadsförhållanden, ändå var de lika på ett sätt – de var alla syndare inför Gud – alla hölls fast av, och höll fast vid någon orenhet, fascinerade av någon avgud, slavar under någon djävulsk lust, och styrda av den falske vännen från avgrunderna!
”Alla lika på ett sätt?” Nej, alla lika på två sätt. Inte bara lika i sin synd, men om de inte blir räddade, lika i syndande, sjunkande…ner,ner,ner..till samma fruktansvärda öde.

Den stora räddningsklippan representerar Golgata, platsen där Jesus dog för dem. Och människorna på klippan var dem som hade blivit räddade. Det sätt på vilket de använde sin energi, sina gåvor och sin tid representerar sysselsättningar och nöjen hos dem som bekänner sig vara frälsta från synd och helvetet – Jesu Kristi efterföljare. De få modiga beslutsamma, som riskerade sitt eget liv för att rädda de lidande, var Jesu Kristi sanna soldater. Den Mäktiga Varelse som ropade på dem utifrån det upprörda havet var Guds Son, densamme igår, idag och för evigt, som fortfarande kämpar för att rädda de döende massorna från den fruktansvärda förödelsen, och vars röst kan höras över musiken och livets oljud, som kallar på de räddade att komma och hjälpa Honom att rädda världen.
Min vän i Kristus, du har blivit räddad från havet. Du är på klippan. Han är i det mörka havet och kallar dig att komma och hjälpa Honom. Kommer du? Se själv. Livets böljande hav fyllt av lidande människor slår in på den plats där du finns. Nu lämnar jag visionen och kommer till fakta – fakta som är lika verkliga som Bibeln, lika verkliga som Kristus som hängde på ett kors, lika verkliga som domen som kommer en dag, lika verklig som himmel och helvete som följer efter domen.

Se! bli inte bedragen av det yttre – människor och saker är inte vad de ser ut att vara. Alla som inte är på klippan är i havet! Se på dem utifrån den stora vita tronen. Vilken syn! Jesus Kristus, Guds Son, är genom sin Ande mitt ibland de döende massorna, kämpande för att rädda dem. Han kallar dig att hoppa i havet – att komma rätt till Hans sida för att hjälpa Honom i det heliga uppdraget. Kommer du att hoppa i? Det vill säga, kommer du till Honom och ställer dig helt till Hans förfogande?

En ung kristen kom till mig en gång och berättade att hon under en tid gett Herren sina böner och pengar, men nu ville hon ge Honom sitt liv. Hon ville kasta sig rakt ut i striden. Med andra ord: hon ville ställa sig till Hans förfogande i havet. Såsom då en människa på stranden ser en annan människa som kämpar i vattnet, tar av sig saker som är till hinder och skyndar till undsättning- Vill du fortsätta att stå på stranden sjungande och bedjande för de stackars lidande själarna. Lägg ifrån dig din skam, sin stolthet, dina bekymmer om vad människor ska tänka, din lathet och all själviskhet som har hållit dig tillbaka så länge och kasta dig ut för att rädda dessa massor av döende män och kvinnor.

Ser havet ut att vara mörkt och skrämmande? Utan tvekan är det så. Det är ingen tvekan om att loppet för dig, som för alla andra som löper det innebär svårigheter och lidande. För din del kan det till och med innebära mer än det. Det kan innebära döden. Han som ropar på dig från vattnet vet vad det kommer att innebära för dig. Och fastän Han vet det ropar Han fortfarande på dig och ber dig komma.
Du måste göra det! Du kan inte dra dig undan! Du har roat dig länge nog i kristendomen. Du har haft goda känslor, fina sånger, fina möten, intressanta projekt. Det har varit mycket av mänsklig glädje, handklappningar och lovsångsljud – väldigt mycket himmel på jord.
Nu ska du gå till Gud och berätta för Honom att du är beredd och att du är villig att använda dina resterande dagar kämpande mitt bland de lidande massorna, vad det än kommer att kosta dig.

Du måste göra det. Med det ljus som har brutit in i ditt sinne, och ropet som du nu kan höra i dina öron, och de utsträckta bönfallande händer du nu kan se framför dig har du inget alternativ. Att gå till de lidande människorna är din plikt. Din glädje från och med idag kommer att bestå av att dela deras elände, din lättnad att dela deras lidande, din krona i att hjälpa dem att bära deras kors och din himmel kommer att bestå av att gå in i helvetets käftar för att rädda dem, Nå, hur ska du göra?

William Booth

Kära vänner, hjärtat gråter i nöd för människors frälsning, låt oss tillsammans i Andens kraft och förmåga gå ut till dem, ge ut Evangeliet och be för dem. Jesus verkar som mest när vi är ute just bland de ofrälsta och ger ut Hans evangelium, när vi ber direkt för dem via t ex handpåläggning. Är det något jag har lärt mig i gatuevangelisation hemma och på missionsresor i Afrika och Asien så är det just detta, Jesus är där med väldig kraft och förmåga När vi ger ut Evangeliet bland de ofrälsta, om det så sker på gator och torg eller på arbetsplatser, hos grannar och släkt/vänner, i affären eller sportklubben…Detta är just Jesu löfte given i:

Matt. 28:18-20: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått ALL MAKT i himlen och på jorden. Gå DÄRFÖR ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, JAG ÄR MED ER alla dagar intill tidens slut.”

Mark.16:15-20: ”Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och PREDIKA EVANGELIUM för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. TECKEN SKALL FÖLJA dem som tror detta. I MITT NAMN skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall LÄGGA HÄNDERNA på sjuka, och de skall BLI FRISKA.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de GICK UT och PREDIKADE ÖVERALLT, och Herren VERKADE tillsammans med dem och BEKRÄFTADE ORDET genom de tecken som åtföljde det”.

Apg.1:8: ”Men när den HELIGE ANDE kommer över er, skall ni få KRAFT och bli mina VITTNEN i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (inkl. din och min stad, ort eller by)…

Här slutligen en väldigt matnyttig länk, om ”Hypergrace” (radikala nådesförkunnelsen). Här finner du omfattande citat och texter av Michael Brown, Steve Hill, Smith Wigglesworth, Stanley Frodsham, Frank Mangs, Ulf Ekman från 2006 och Anders Gerdmar). Ha ett välsignat 2017, lev i den Helige Andes livgivande kraft och förmåga med hjärtats blick fäst på Jesus Kristus, varsågod:

http://evigtlivihimlen.tumblr.com/post/131173591756/hypergrace

Och har du inte tagit emot Jesus och frälsningen läs Evangeliet här, du som troende kan sprida detta vidare till alla ofrälsta runtomkring dig:
http://jesusliv.blogg.se/2016/december/julens-budskap.html

Här David Wilkersons profetia till Sverige:http://www.dagen.se/livsstil/david-wilkersons-tal-till-sverige-1.118295

Och slutligen, här en länk till den helt fantastiskt välgjorda och roliga videon ”Atheist Delusion”, med svensk text:

https://youtu.be/ChWiZ3iXWwM

Julens Budskap!

Gud själv kom till oss människor för 2000 år sedan genom Jesus Kristus. Jesus Älskar och bryr sig om dig mer än någon annan någonsin gjort. Hans Kärlek till dig sviker aldrig. Människor kommer att svika dig, men inte Jesus, och Han vill ta hand om dig och ditt liv Om du låter Honom så göra.

Jesus uppdrag var att Frälsa en förlorad mänsklighet. Alla människor har vänt sig bort från Gud och lever i Uppror mot sin Skapare. Därför har Synden invaderat människosjälen. Våra historieböcker, och varje dagstidning idag och varje personligt liv visar tydligt syndens allt förintande makt. Vem av oss har inte varit självisk, ljugit och förtalat, behandlat någon illa och varit kärlekslös? Men, de Goda Nyheterna är, Guds Nåd och Kärlek till just dig och mig är: Att Jesus Kristus på Korset led och dog för dina och mina synder, Han tog på sig All vår synd och gick i Graven med det. Våra synder är Utplånade, Och Gud väljer att inte ens komma ihåg något av det, de är borta för evigt.

Jesus tog faktiskt själva Straffet för all vår synd på sig istället för oss som Bibeln förklarar (Jesaja 53). Om du begår brott i samhället som att t ex stjäla en bil, misshandla någon grovt, förskingring och bedrägeri o s v så blir det en Rättegång, en Domstol och ett Straff. Detta kallas för Rättvisa, och så bevaras samhället. Men, Gud är den eviga Sanningens och den eviga Rättvisans grundval. Gud är en Garant för att sanning, rättvisa och det moraliskt goda ska bestå i Universum för alltid. Det blir alltså en Guds domstol, en Räkenskapens dag för oss alla. Men om du Vänt om till Gud, och tagit emot Jesus och hans Frälsning så blir du Frikänd och Benådad. Du blir frikänd och benådad eftersom Jesus tog ditt straff på sig istället för dig! Detta är Guds enorma Kärlek och Nåd till just dig…

Bibeln talar förstås mycket om frälsningen, t ex: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”. Du som tror på Jesus får alltså evigt liv i Himlen istället för att gå förlorad till evig förtappelse.

Denna Frälsning är en fri gåva av Nåd från Gud till dig. Du kan alltså inte Förtjäna frälsningen, utan den tas emot i tro. Du kan ge miljoner till fattiga (vilket är bra) och göra massor av goda gärningar men du släpps ändå inte in till Himlen…En undersökning visar att en människa syndar c a 100 000 gånger under sin livstid, men det räcker med en enda synd, t ex ett förtal, en lögn och du blir portad, varför? Därför att Himlen är en fullkomlig plats med endast godhet, rätt och sanning, en helig plats där ingen synd finns. Men, Jesus tog alltså Alla dina synder på Korset och gick i graven med dem…Men, det är ett Hjärtats val där du väljer att Vända om till Gud. Ett val där du antingen förkastar och förnekar Jesus och det Han gjort för dig, eller så Bejakar och tror du på Jesus och Hans Frälsning.

Att ta emot Frälsningen är inte svårt, det är en hjärtats Överlåtelsebön där du ber om Syndernas förlåtelse och Bekänner din tro på Jesus och det Han gjort för dig, du bekänner Honom som din Herre och Frälsare.

Bibeln säger att vi behöver med vår mun bekänna och i hjärtat tro, då blir vi frälsta. Här följer därför en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE…JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE…OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG…JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR…TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI…TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV…JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”

 

mvh: Peter – en troende som är med i den vanliga frikyrkan, en av över två miljarder som tror på och följer Jesus Kristus. Bra webbsajter om kristna tron: http://www.jesus.se /www.inblick.se /www.wayofthemaster.com