”VARJE VINDKAST i LÄRAN”!

Jesu Återkomst närmar sig, så låt oss ”fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”(Jud.1:3) och nå ett ”mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus”(Ef.4:13-15)…

”Kristi fullhet” inkluderar allt i Kristi lära och i Guds Ord, Jesus är nämligen Ett med sitt eget Ord, Han Är Ordet som kom till oss människor såsom början av Johannesevangeliet undervisar…Att inte tro på och bejaka Hela Jesus/Ordet är därför ett förnekande av ”Kristi fullhet”, det blir ett vilset kastande hit och dit i olika vindkast i läran, irrläror som förleder till villfarelse, det är vad Ordet här i Efesierbrevet 4 säger…Att inte bejaka hela Kristi fullhet och Kristi lära, inklusive Kristna trons grunder (beskrivet i Hebr.6:1-2) är att skapa sin egensnickrade Gudsbild som inte är Bibliskt sann…Fråga dig själv, har du verkligen inför Evigheten råd med eget önsketänkande/bejakande av mänskliga viljor och åsikter? Det är inför Allsmäktig Gud vi stå, en ”förtärande eld” för såväl ogudaktiga, olydiga som bedragna och avfälliga ”kristna”, men en underbar Frälsare för dem som tror och bejakar Jesus Kristus och Hans eviga Ord. Lyssna nu på aposteln Paulus desperata rop till oss alla i denna Sista tid vi lever i, strax före Jesu Återkomst. Gör bättring och återvänd till den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga: ”Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en Annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en Främmande ande eller ett Annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna”…

Kära vänner, det går alltså enligt Ordet att ha en annan, falsk Jesus och en främmande ande i sitt ”kristna” liv, där man tror på ett annat evangelium, ett ”evangelium” som för vilse och bedrar. Dagens ”vindkast i läran” är irrläror som universalism, annihilationism, falsk nådesförkunnelse (”hypergrace), katolska irrläror, liberalteologi och humanreligiösitet som präglas och styrs av mänsklig och världslig anpassning. Bort det! Bibeln säger så tydligt att barn (”de små”) kan förstå, som i 2 Joh.1:9: ”Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen”…Vänd åter till den äkta kristendomen, detta som de ursprungliga frikyrkliga väckelserörelserna trodde på, detta som samfundsgrundare och väckelsepionjärer trodde på, predikade och levde ut, sådana som Finney, Moody, Ongman, Rosenius, Wigglesworth, Barrat, Pethrus, Georg Gustafsson och Mangs m fl…Läs deras vittnesbörd, predikningar och böcker, och läs framförallt Hela Bibeln, utan att dra ifrån eller lägga till eller förvränga Gudsordet, var välsignad. ”Maranatha, kom tillbaka Herre Jesus, ty vi lider under denna Sista tids stora avfall från tron, som Du Herre sade skulle ske strax före din Återkomst”, Amen…

P.S! Och det ”karismatiska”, Andens liv och kraftgärningar förlöses inte varken i eller genom den troende som har en ”annan Jesus”. Se på ”frukten” av decennier i t ex humanreligiösitet och liberalteologi, det är inte miljoner radikalt frälsta och överlåtna Jesu lärjungar som för Pingstväckelsen för 100 år sedan eller för 1800-talets Folkväckelse…”Väckelsegenombrott” kommer bara om Guds Ord bejakas fullt ut, ni kan be er blå i tusentals timmar, ropa och mumla i bön om väckelse och 95% av folket förblir oberört…ja, något litet promille kan närma sig Gud, men nationerna skakas och förvandlas inte som förr…Den Helige Ande bejakar Ordet, när vi gör detsamma så har vi Andens liv, denna Gudomliga obeskrivligt härliga kraft och Gudsgemenskap. Jag uthärdar inte en dag utan Jesu kärleks närvaro och frid, den Helige Andes livgivande kraft…de kristna som har en ”främmande ande” genom att bejaka en ”annan Jesus” och ett ”annat evangelium” är dagligen bedragna att tro de tjänar Gud, men det finns hopp, låt det levande och verksamma Gudsordet i detta inlägg betjäna dig till omvändelse och frihet, och vederkvickelse från Herren med fullt helande kan nå dig…Tillägger också, att vi behöver vandra mitt på ”den smala vägen” och inte dyka ner i något av dikena; Att varken bli rabiata ”villoläro-jägare” som skjuter vilt på Allt, på både äkta vara och falsk sådan, en del ”väktare på muren” förstår sig inte på nutida karismatiska rörelser och dömer ut dem som obibliska, visst finns det själiska och i sällsynta fall andligt främmande inslag, men så har det varit i alla väckelserörelser, dock så dominerar det äkta andliga i många karismatiska rörelsers manifestationer…Andra diket här är förståss att svälja sådant i lära och andligt utövande som direkt motsäger Guds Ord, här kan det bli rena vilda västern med galet obibliskt profeterande och andlig krigföring och agerande som rör sig i grumliga vatten med allt annat än Guds Helige Ande…Villoläror kommer i många olika skepnader, inte bara i det redan nämnda utan också via ”karismatiskt tokeri”, men det finns alltså gott om äkta vara, bejaka det. Frid, var välsignad  🙂

Ytterligare: En broder frågade om varför vissa troende kunde enligt Matt.7:21-23 utföra kraftgärningar mm fast Jesus avisade dem som ”laglösa”, en bra fråga! Jag svarade:
”Tydligen går det till viss del använda auktoriteten i namnet Jesus och kraften i Guds Ord fast man gått vilse i ”laglöshet”, alltså man lever i synd och brott mot Guds ord och vilja, ”gå bort ifrån mig ni laglösa” säger ju Jesus i det Bibelstället. Dessutom sade Jesus att Han inte kände dem, dvs de saknade verklig Andens gemenskap med Herren, möjligheten finns ju att de en gång vandrat med Herren och gjort dessa kraftgärningar men blivit olydiga och förlorat både gemenskapen och ”smörjelsen”, varefter Jesus avfärdar dem…Men, jag tror dessa ”kraftgärningar” är i vilket fall tillfälliga och begränsade, synden och avfallet kommer sätta stopp. Vi har sett många tjänster historien igenom som fått ett hastigt stopp eller tynat bort just av denna anledning”…