EN PREDIKAN UTAN PREDIKOUTKAST!

Jag hade förberett länge ett budskap med ett gediget predikoutkast, men strax före Gudstjänsten upplevde jag hur Herren sade nej till det förberedda, och jag skulle förtrösta på Andens ledning i predikan och dess budskap. Att som förkunnare ställa sig bakom predikstolen är att ”dö varje gång”, varför? Därför att ”Jesu Uppståndelsekraft” ska få ta plats istället, såsom Bibeln säger ”Jag är korsfäst med Kristus, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig”…Här, denna predikan i ett möte i församlingen ”Nytt Liv” i Gällivare, från 18/8-2019:

https://youtu.be/aknV7S77vwM