ROOMALAISKIRJE – Selittää Evankeeliumia!

Jumalan rauhaa Ystävät. Haluan antaa kuvauksen evankeeliumista ja kristillisen uskon perustuksista roomalaiskirjeen kautta. Luonnollisesti kaikki Uuden Testamentin kirjeet ovat tärkeitä, ne yhdessä ilmaisevat evankeeliumin ja Kristuksen opin, ”Jumalan Sanan summa on totuus” kuten Raamattu opettaa. Luemme myös Raamatussa, että ”Jumalan Sana on elämä ja lääke.” Mutta lääkkeessä pitää olla kaikki sen ainekset oikeilla kohdillaan, muuten lääkkeen vaikutus jää saamatta. Jos lisäämme ainesosan tai otamme pois yhdenkin ainesosan, voi lääkkeestä tulla jopa vaarallinen tai vahingoittava. Jumalan Sana ja Evankeeliumi toimivat aivan samalla tavalla.

Syntiinlankeemus tuli sitä kautta, että Paholainen kyseenalaisti Jumalan Sanan sanomalla ”Onko Jumala todella sanonut”? Ja kun Jeesus oli neljäkymmentä päivää kiusattuna erämaassa, yritti Saatana saada Jeesuksen lankeamaan vääristelemällä Jumalan Sanaa, kun hän irrotti kirjoitukset niiden oikeista yhteyksistä! Kuten Raamattu sanoo: ”Jos joku puhuu, puhukoon Jumalan Sanan mukaisesti.” (1 Piet. 4:11). Joten meidän tulee seistä vakaasti Jumalan Sanassa puhtaasti ja väärentämättömästi. Seistä koko evankeeliumin ja Kristuksen opissa. Aivan kuten herätysliikkeet ovat vuosisatojen ajan tehneet. Nämä pioneerit ja herätyksenkantajat, Helluntaiherätys 1900-luvun ensi vuosikymmeninä, Kansanherätys 1800-luvulta lähtien, Metodistiherätys 1700-luvulta jne…Voimme lukea heidän saarnojaan ja kirjoja, joista näemme että he saarnasivat ja toivat esiin totuuden ja koko evankeeliumin tekemättä kompromisseja.

Tänään elämme siinä ajassa, josta Raamattu profetoi ”Viimeisinä aikoina on oleva suuri luopumus kristillisestä uskosta”, ja miljoonat uskovat eksyvät erilaisiin harhaoppeihin. Mutta seiskäämme me lujina klassillisessa herätyskristillisyydessä! Ja onko joku kirje Raamatussa, joka todella perusteellisesti opettaa evankeeliumia ja Kristuksen opetusta niin se on kyllä Roomalaiskirje! Jos tutkimme aivan ensimmäistä lukua, niin kirje tuo esiin heti ihmisen ehdottoman tarpeen pelastua. Voimme lukea Room. 1:29-32:

”He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät”.

On aivan ilmiselvää lukiessamme mitä historiankirjaa tai päivälehteä tahansa, että tämä sanankohta on täysin totta. Ja kun katsomme omaa elämäämme kuin auton takapeilistä ymmärrämme, että olemme epäonnistuneet ja rikkoneet valtavan määrän Jumalan käskyjä ja lakeja…Näin toteaa myös Room. 3:10-18:

”niinkuin kirjoitettu on: ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä”.

Mutta, sitten Roomalaiskirje jatkaa valtavan ihanasta ja hyvästä uutisesta. Että Jeesus Kristus, Jumala Itse, ihmisenä tuli ihmiskuntaan kärsimään ja kuolemaan kaikkien meidän syntiemme tähden niin, että me saamme syntimme anteeksi ja tulemme synnistä vapautetuiksi. Roomalaiskirje julistaa, että tulemme vanhurskautetuiksi uskon kautta Jeesukseen, ja sen vuoksi mitä Hän teki puolestamme ristillä. Voimme lukea Room. 3:23-25: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit”.

Tähän sisältyy se että saamme olla oikeassa suhteessa Jumalaan, eli siis meillä on rauha Jumalan kanssa, ja että olemme ”ostetut vapaiksi”. Sen vuoksi että Jeesus maksoi täyden hinnan synneistämme Ristillä. Hän otti rangaistuksen päälleensä syntiemme vuoksi, kuten esimerkiksi Jesajan 53 luku ilmoittaa. Jos teemme rikoksia yhteiskunnassa, niin siitä seuraa oikeudenkäynti, tuomioistuin ja rangaistus. Tämä on luonnolista Oikeudenmukaisuutta, ja niin säilytetään ja turvataan yhteiskuntaame. Mutta on oleva myös aivan valtavan suuri Tuomioistuin Jumalan edessä kaikille ihmisille, sillä koska Jumala ei ole ainoastaan rakkaus, Hän on myös pyhä, totinen ja vanhurskas. Jumalan ikuinen Valtakunta säilyy kun kaikki ihmisen pahuudet ja synnit tuomitaan. Synti, ”rikokset” täytyy tutkia ja tuomita…Mutta Jeesus otti siis päälleensä meidän synnit ja meidän rangaistuksemme, ”meidän sijastamme”, niin että me olemme vapautettuja ja armahdettuja tästä tulevassa Tuomionpäivässä!

Tämä pelastus on, niinkuin Sana sanoo, täysin ilmaiseksi annettu Jumalan Armosta uskon kautta. Pelastusta et voi ansaita, kaikissa muissa uskonnoissa ihmisten pitää ansaita pelastus ja paikka taivaassa hyvillä teoilla, ikäänkuin ”lepyttää” Jumalaa niin että hän kuittaa pois pahat teot…Mutta niin ei ole Jeesuksen antama Pelastus, sillä Hän tiesi ettemme pysty elämään synnitöntä elämää omassa voimassamme, omassa kyvyssä…Yksi tutkimus selvitti että ihminen tekee syntiä yli 100 000 kertaa elämänsä aikana!Mutta yksi ainoa synti, yksi pieni valhe tai panettelu riittää siihen, että tulee porttikielto Taivaaseen, sillä mikään synti ei sinne voi tulla sisään…Mutta Jeesus otti siis sinun syntisi Ristillä ja vei ne hautaan, ne ovat poissa ja hävitetty ikuisesti, kiitos Jeesus!

Et voi siis ansaita pelastusta ja iänkaikkisista elämää Taivaassa. Ainoa tie on uskossa vastaanottaa Pelastus Jumalan armollisena lahjana sinulle.

Mutta jotkut nyt tulkitsevat evankeliumia virheellisesti sillä lailla, että voi pelastuksesta huolimatta huoletta elää synnissä ja tottelemattomuudessa. Roomalaiskirjeen vastaus tälläiseen käyttäytymiseen on ilmoitettu Room. 6:1-6, luetaan:

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi”.

Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus otti itse ”syntisen luontomme” Ristille, ja Hän vei sen hautaan, ja kun Hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin se oli sen vuoksi että me voisimme hengellisesti uudestisyntyä, olla uusia luomuksia Kristuksessa, kuten Raamattu asian ilmaisee. Saamme tämän myös selkeästi vahvistettua esim. Ef.4:22-24: ”että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen”.

Kristillinen kaste ilmoittaa ja on vertauskuva tähän todellisuuteen, jossa sinun vanha synti-ihminen haudataan, ja sinä nouset ylös uuteen elämään Kristuksessa, aivan kuten juuri luimme Roomalaiskirjeen kuudennesta luvusta. Jeesus ja Jumalan Sana ovat muutenkin selkeät siinä, että kristittynä ja pelastettuna oleminen sisältää hengellisen uudestisyntymisen, jossa vanha syntielämä hylätään ja seuraamme Jeesusta uskossa ja tottelevaisuudessa.

Mutta monet eivät ymmärrä miten tämä ”uusi elämä Kristuksessa” toimii, he huomaavat, että syntinen luonto vieläkin vaivaa heitä ja se tekee vaikeaksi totella Jumalaa. Heidän tulee lukea eteenpäin Roomalaiskirjettä, luemme Room. 8:5-9, 12-14:

”Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa…Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia”.

Eli siis, Hengen elämä meissä pyhittää meidät, sama asia vahvistetaan monessa kohdassa Jumalan Sanaa. Luetaanpa vaikka 1 Pietarin kirje 1:2: ”Te olette Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan Hengen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja Hänen verellänsä vihmottaviksi”.

Ja luemme vielä mitä sanotaan Gal. 5:16-25:

”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme”…

Raamattu opettaa vankasti kuinka Hengen elämä uskovaisessa on aivan ratkaiseva, että kristillinen elämä toimii siten. Olet kuullut esimerkiksi Jeesuksen vertauksen että Hän on ”viinipuu” ja uskovat ovat oksia tässä ”Jeesus-puussa” (Joh. 15:1-8). ”Viini” onkin vertauskuva Hengelle, ja me saamme Hengen elämää sisimpäämme kun olemme yhteenliitettyjä Jeesukseen. Hedelmästä uskovan elämästä tiedämme mihin puuhun hänet on liitetty, aivan kuten Jeesus Sanassaan ilmoittaa.

Olemme nyt edellä lukeneet miten tärkeää on elää Hengen mukaan, pyhittyä Hengen kautta, vaeltaa Hengessä ja että seuraa Pyhää Henkeä. Kuinka, ehkä ajattelet, pitääkö minun tehdä tätä kaikkea? Luetaanpa siksi Ef.5:18: ”Älkäämme juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykäämme Hengellä”…Vastaus on siis että annamme Jumalan Hengen täyttää meidät joka päivä, emmekä täyty niin sanotulla ”maailmallisella” hengellä!

Avaamme sydämemme Jeesukselle rukouksessa, Raamatun lukemisessa, ylistyksessä ja palvonnassa, ja niin me täytymme Pyhällä Hengellä, meillä on yhteys Jumalaan, ja Jeesuksen ihanaan läsnäoloon. Ja niin kristillinen elämä toimii Jumalan tahdossa ja voimassa, ei siis omassa voimassa ja kyvyssä, sehän olisi niin sanottua ”lakihenkisyyttä”. Ei ollenkaan, me elämme ja toimimme Pyhän Hengen eläväksiantavassa voimassa!

Varmaan tunnette Raamatun kertomuksen Mariasta ja Martasta (Luukas 10:38-42). Kuinka Martta tekee valtavasti käytännön töitä palvellaakseen Herraa, kun taas Maria istuu Jeesuksen jalkain juuressa ja kuuntelee sanaa Herran läheisyydessä, eli siis ”hengellisissä asioissa”. Silloin Martta kantelee Jeesukselle Marian käyttäytymisestä. Mutta Jeesus korjaakin Marttaa eikä Mariaa, sillä meidän tulee ensin olla ”hengellisesti” oikeassa suhteessa Herraan ja sitten sen jälkee tulee palvelu…ja silloinkin Hengen eläväksi antavassa voimassa.

Ehkä ajattelet, että Pyhä Henkihän on jo ottanut asumuksen sinussa ”hengellisesti uudestisyntyneenä” uskovaisena. Kyllä, tämä on totta, Jumalan sana sanookin sen monta kertaa selvästi. Mutta, kuitenkin, et automaattisesti täyty Hengen läsnäololla, elämällä ja voimalla. Sen vuoksi esimerkiksi Gal. 5:16 eteenpäin, sekä myöskin Room. 8:4 ja siitä edelleen opettaa, että meidän tulee valita Hengen elämä ja johdatus joka päivä ja joka hetki, koska voimme milloin tahansa lipsua ”lihallisuuteen” eli tottelemattomuuteen, maailmallisuuteen ja syntiin…Luemme myös kuinka opetuslapset Helluntaipäivän Hengen kasteen jälkeenkin yhä uudestaan antavat Pyhän Hengen täyttää heidät, näin sanotaan Apt. 4:31, 13:52. Itse asiassa on sanankohta, mikä kuvaa ”kuinka” täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja se kohta on Joh.7:37-39, luemme:

”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat”. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu”…Kun kaipaat ja janoat Jeesuksen läsnäoloa, tulet Hänen tykönsä avoimella sydämellä ja vain otat uskossa vastaan, niin silloin täytyt Pyhällä Hengellä, ”elävän veden virtoja” kuten Sanassa ilmaistaan…

Jos sinulla on syntiä elämässäsi, jos tietoisesti elät tunnustamattoman synnin kanssa, niin niistä tulee kuin kiviä, jotka tukkivat elävän veden virran! Mutta, jos me tunnustamme syntimme, teemme parannuksen ja hylkäämme synnin, niin silloin Jeesus antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät, vapauttaa meidät. Jumalan Sana opettaa meille näin esimerkiksi 1 Joh.1:9 ja Jaak.5:16, ja 1 Joh.1:9 luemme: ”Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Ja Jaak. 5:16: ”Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte”…

Tämä on Jumalan armoa, joka aktivoituu kun me tunnustamme tietoiset syntimme ja käännymme eli teemme parannuksen, silloin Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä. Ja tämähän on aivan itsestään selvä osio kristityn vaellusta pyhityksessä.

Jos teet syntiä ja vähät välität Hengen elämästä ja pyhityksestä ja kieltäydyt parannuksen teosta, avaat ovia viholliselle, Paha tulee ja kiusaa sinua ja haluaa tuhota sinut, hän leikkii kanssasi kissa ja hiiri-leikkiä! Pyhä Henki on juuri niin kuin Hänen Nimensä on: ”Pyhä”…Hän ei hyväksy syntistä elämää. Et voi täyttyä tai olla täyttynyt Jumalan läsnäololla, Pyhän Hengen läsnäololla samaan aikaan kun pidät lujasti kiinni selvästä synnistä.

Mutta älkäämme antako itseämme petkuttaa, sillä Jeesus on saanut täydellisen voiton Saatanasta ja voiton kaikesta synnistä! Jeesuksen veri puhdistaa meidät, ja Jeesuksella on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Me olemme turvassa turvallisesti Hänessä, niin, olemme kätkettyinä Hänessä, ja niin me pysymme Hänessä Pyhän Hengen täyttymisellä, tämä siunattu yhteys Jumalan kanssa. Ja annamme joka päivä enemmän ja enemmän Pyhän Hengen täyttää meitä, Jeesuksen rakkauden ja kirkkauden läsnäololla. Nyt olette kuulleet evankeeliumin, rakkaat ystävät, ja ehkä ne kaikkein tärkeimmät asiat kristillisistä perusasioista. Olkaa siunattuja. Aamen.