EQUMENIAS TEOLOGISKA VÄG!

Nyligen formulerad i Equmenialedarens Sofia Camnerins facebook-inlägg om Teologin ( 28/5-19). Den nya inriktningen heter ”Receptiv Teologi” och handlar om att lära sig av andra kyrkotraditioner, citat Camnerin: ”Det är nämligen en vandra-omkring-teologi som behövs i vår tid” och ”Vi behöver följa vårt hjärta, inte fastställda mallar”…Läs gärna de medföljande länkarna, för förståelse om vilken teologi som Equmenia på ”riksplanet” vill implementera och inlemma i dess församlingar. Jag lägger inte in någon egen värdering denna gång, ni kan ju själva läsa och förstå…Här nu Equmenialedarens egna ord från hennes egna facebookinlägg (28/5-19):

”Jag är stolt att ledaren i Sändaren påstår att Equmeniakyrkans kyrkoledare strosar runt lite trevligt i sin nya lilla bok. Inga tydliga besked ges, ingen utstakad väg. Det är nämligen en vandra-omkring-teologi som behövs i vår tid. Människor som likt Jesus går runt och stannar upp här och där, där människor är, där behov uppstår. Det är för lite av vandra-omkring-lite-planlöst-teologi i vår tid. Det är som att vi inte vågar tro att Gud är här, finns i varje möte, är nära som luften vi andas, att Gud i Jesus blev kropp, tog ställning, ändrade riktning, gick undan. Vi behöver följa vårt hjärta, inte fastställda mallar. Jag tror mer och mer att en inkarnerad Gud visar vägen bort från målformuleringar till ad-hoc och ansikten, kroppar i nöd. Jag är också glad att ekumeniken syns så tydligt och receptiv ekumenik, som redan nästa sommar blir mer känt med den konferens som Enskilda Högskolan är med och arrangerar om receptiv ekumenik”.

https://www.sandaren.se/ledare/vart-gar-equmeniakyrkan?fbclid=IwAR2JJAswAoil04lNMmPkJ1kOLR03NiEFabd7YcphP7ekWlLqHLCRlVpBY_E

 

Och här nu också en länk till Sveriges Kristna råds beskrivning av ”Receptiv Teologi”:

https://www.skr.org/kalender/receptive-ecumenism/

 

P.S! Jag ville i detta inlägg bara informativt och ”objektivt” återge vad Equmenias nutida teologiska inriktning är, genom deras (ledningens) egna ord och inlägg, och så får var och en bilda sin uppfattning…Men, här i en kommentar säger jag ändå följande: Detta är tidsandans filosofi som styr, ”det individualistiska och relativa”, dvs det rätta blir vad du känner för, du prövar och plockar vadhelst som för stunden behagar från allt som erbjuds i det religiösa/andliga utbudet, du själv är måttstocken (inte Ordet) och allt är relativt och individuellt…Den antikristliga och obibliska tidsandan är sådan…

Vidare, det vore självfallet underbart om människor blir genom samfundets verksamhet genuint ”andligt pånyttföda”, frälsta och förvandlade, men sedan ska de nyfrälsta få ett tryggt andligt hem. Frågan är blir ”fisken rensad” eller blir den en uppstoppad trofe, religiöst livlös och död…De nyfrälsta behöver den ”rena andliga mjölken” av Ordet och Andens liv och inte ännu mera av världslig filosofi…Då blir frukten god och bestående, ett sant vittnesbörd om frälsningen hos Jesus Kristus…Ytterligare: Om man ser det vidare perspektivet eller snarare konsekvensen, så handlar Receptiv Teologi om en ”strävan” och vilja till förändring av sin egen teologi för att kunna ha just ekumenik med andra kyrkotraditioner. Visst det kan leda till mer ekumenik olika kyrkotraditioner emellan men också till religionssynkretism, till bejakande av läror som är helt främmande för den frikyrkliga väckelsekristendomen som utformades under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. T ex så är Katolska Kyrkan (som Receptiv Teologi är framväxt ur) synnerligen medverkande i denna ekumenik, och RKK har ett häpnadsväckande bagage av villolära att ta del av…

Ytterligare: Om man ser det vidare perspektivet eller snarare konsekvensen, så handlar Receptiv Teologi om en ”strävan” och vilja till förändring av sin egen teologi för att kunna ha just ekumenik med andra kyrkotraditioner. Visst det kan leda till mer ekumenik olika kyrkotraditioner emellan men också till religionssynkretism, till bejakande av läror som är helt främmande för den frikyrkliga väckelsekristendomen som utformades under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. T ex så är Katolska Kyrkan (som Receptiv Teologi är framväxt ur) synnerligen medverkande i denna ekumenik, och RKK har ett häpnadsväckande bagage av villolära att ta del av…