”Uppryckelsen” efter Vedermödan – Argument!

Vad gäller Tidpunkten för Uppryckelsen av de kristna, Herren till mötes så finns huvudsakligen två olika uppfattningar. En del tror Uppryckelsen sker före den s k ”Vedermödan”. Och en del tror Uppryckelsen sker efter Vedermödan då Jesu kommer tillbaka och Upprättar sitt Messianska Tusenåriga Rike. Vissa tror alltså Jesus kommer tillbaka två gånger; första gången skulle vara en för världen dold, hemlig återkomst där Herren tar hem de sina, och andra gången då Han sätter sina fötter på Oljeberget i Jerusalem, något väldigt påtagligt för allt och alla.

Himlen TV7:s förkunnare och många andra lärda predikanter världen över tror att Jesus kommer tillbaka En gång. Och då rycks de som tillhör Honom upp till molnen Herren till mötes; För att tillsammans med Jesus och miljarder änglar inta denna planet, då allt mörker och ondska utplånas och Guds rike av Rättfärdighet tar över, ett paradisiskt tillstånd…Det är ju inte direkt ”frälsningsavgörande” hur man tror om själva Tidpunkten för Uppryckelsen, det finns andligt brinnande och Bibelkunniga hos båda dessa grupperingar, kända och mindre kända predikanter.

Läran om ”tidig Uppryckelse” skapades av John Nelson Darby på 1830-talet, och läran slog igenom rejält tidigt 1900-tal. Men. Dessföre fr o m Jesu första lärjungar historien igenom fram till 1800-talet så var det huvudsakligen ”Eftervedermöda-Uppryckelse” som gällde. Detta vittnar både Bibeln och många historiska källor om. Men, idag är det faktiskt mycket viktigare att ha den mest Bibelförankrade åsikten om Tidpunkten än det var för 100 år sedan. Idag ser vi under ”öppen ridå” Bibelns förutsägelser ske om Ändens tid och Jesu Återkomst. Vi är mycket närmare avslutningen för mänsklighetens historia än tidigare.

Vi har Globaliseringen som ger Antikrist en Plattform och möjlighet till total kontroll / Vi har förberedelser för Kontantlöst samhälle och därmed införandet av Antikrist digitala Märke/chip, som man inte kan köpa eller sälja utan / Israel som åter blivit en självständig nation, och judarna som samlas i sitt hemland / Det globala hatet och Förföljelsen både mot judarna och de kristna / Moralupplösningen, Laglösheten som skulle tillta / Ökade jordbävningar och naturkatastrofer / Det stora Avfallet inom kristenheten…

Allt detta beskriver Bibeln som tidens tecken strax före den stora Vedermödan och Jesu Återkomst. Risken med att tro på ”tidigt Uppryckande” är t ex att många kommer bedras till att ta Antikrist märke. De är ju inte Uppryckta så det kan inte vara ”Det” märket tänker de…Och så är man inte alls förbered på de extremsvåra tiderna under Vedermödan. Det blir en svår omställning där man lättare kan bli bedragen. Särskilt de som är svaga eller vacklande i tron kan välja den ”breda vägen” och följa med strömmen…

Läran om Uppryckelse efter Vedermödan har gediget bäst Bibelförankring. Och nu ska jag ge en sammanfattning på argumenten för detta. Jag ger några argument jag framförde senast jag undervisade om det. Jag utgick då till stor del från Robert Adams bok ”Apocalypse”. Men nu ska jag också läsa från missionären Marcus Blooms utläggning.  Vi känner Marcus personligen och har missionerat med honom, det är ett gigantiskt och gediget arbete han gjort i ämnet. Okej, då kör vi…

Det är ju tydligt att Uppenbarelseboken i sig är skriven för att informera och trösta Kristi församling för allt som de troende måste gå igenom under Vedermödan. Varför finns överhuvudtaget Uppenbarelseboken i Bibeln om kyrkan och de troende skulle vara borta genom en tidig Uppryckelse, när allt det beskrivna utspelar sig, med Vedermödan, Antikrist och allt?

När vi läser Jesus egen undervisning om Vedermödan och sin Återkomst i t ex Matt.24 så säger han till sina Lärjungar att: ”Då ska man utlämna ER åt lidande och döda ER, och NI kommer att bli hatade av alla folk…När NI ser ’förödelsens styggelse…Be att NI inte måste fly under vintern eller på sabbaten”…Dessa ”ni och er” är helt klart riktat till Jesu lärjungar i Vedermödan. Jesus säger också om denna svåra lidandets tid för sina lärjungar ”Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de UTVALDAS skull kommer den tiden att förkortas”. De utvalda  är Jesu lärjungar, både frälsta hedningar som frälsta judar….

Sedan säger Jesus i samma kapitel: ”Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma”…Vilka är det som ska hålla ut till slutet? Det är sina lärjungar Jesus talar till. När kom slutet? Det var först efter att Evangeliet förkunnats till alla folk,  och vilka är det då som är kallade att predika evangeliet? Vi troende, Jesu lärjungar…

Vidare, Jesus säger att Han ”kommer som en tjuv om natten”, dvs som en överraskning. Men detta gäller de ofrälsta och ogudaktiga. Paulus säger i 1 Tess.5:2-4: ”Ni vet själva mycket väl att Herrens Dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men NI, BRÖDER, lever inte i mörker så att den Dagen kan överraska ER som en tjuv”…

Detta är anledningen till varför uppmaningen ”att vara Vaken” återkommer ofta i Bibeln, så vi lever helgat och överlåtet när väl Herrens Dag, Jesu Återkomst sker…Och detta är exakt vad Jesus talar om i berättelsen om ”Tjänaren som misskötte sig vid Herrens Ankomst”, vi läser Matt.24:45-51: ”Vem är den trogne och kloke tjänaren vars Herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans Herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min Herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens Herre komma En Dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder”…

Vi ser här hur Herren vid sin Återkomst verkar ut både dom och belöning för de troende, samtidigt, något som knappast kan ske vid “förevedermödan-uppryckelse” i rymden, men stämmer väl in på domarna beskrivna i Matt.25 när Jesus ställer sina fötter på Oljeberget och “Kristi domstol” och “Människosonens dom” utspelar sig…

Bibeln beskriver inte, undervisar inte alls om två olika och separata Återkomster, varken i Jesus eller Paulus utläggning eller i Uppenbarelseboken, så varför ska vi göra det? Om det funnits en osynlig och hemlig Återkomst för bara de troende så hade ju Bibeln massivt undervisat om det, tvärtom handlar det hela tiden om En Återkomst, en väldigt påtaglig och synlig sådan där ”varje öga skall se Honom” som Ordet säger, likaså ”som blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag”…

Och nu några längre citat från Marcus Blooms undervisning: ”JESUS ANDRA TILLKOMMELSE, UPPRYCKANDET & VEDERMÖDAN”!:

”Följande text går igenom arton bibliska sanningar och bevis för att uppryckandet av Kristi kropp sker samtidigt som Jesus andra tillkommelse och att detta sker efter vedermödan. Läs dessa arton punkter med öppna ögon för vad Bibeln säger och inte vad din förutfattade mening säger eller vad teologer och kyrkotraditioner tidigare har lärt ut. Problemet många gånger är att vi studerar Bibeln med religiösa glasögon, egna erfarenheter, syner, drömmar, änglabesök som färgar vår bibelsyn och bibeltolkning. Detta är farligt då Guds ord måste läsas och tolkas från pärm till pärm med den helige Andes hjälp oberoende av syner, drömmar, erfarenhet och kyrkliga religiösa traditioner och läror. Vi måste läsa hela Guds ord och se den röda tråden genom Bibeln gällande detta ämne, och inte rycka ett eller två bibelord ur sitt sammanhang och sedan bygga en teologi om sista tiden kring detta. Daniel, Johannes, Jesus, Paulus och Petrus, som alla talar om sista tiden, talar alla samma språk. De talar alla om samma röda tråd, nämligen att uppryckandet av Kristi kropp sker samtidigt som Jesus andra tillkommelse och att detta sker efter vedermödan. Ingen av dessa talar om ett uppryckande innan Jesus andra tillkommelse.

  1. Matteus 24:29-31 säger tydligt att uppryckandet händer efter den stora vedermödan:

”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

Vissa kommer att säga att ”de utvalda” i detta bibelställe gäller judarna, men det finns inget bibliskt bevis på detta. Dessutom avslöjar en undersökning av ”de utvalda” i Nya testamentet att varje gång ordet används hänvisas det till församlingen, Kristi kropp och inte judarna. Ett sådant fall är Rom 11:7. Även i Matteus 24, använder Jesus ordet ”de utvalda” (vers 22 och 24) för att hänvisa till församlingen, och inte till judarna.

  1. II Tess 2:1-4 säger tydligt att Antikrist kommer att avslöjas och ta makten på jorden före uppryckandet:

”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Vers 6 säger tydligt att det som håller tillbaka uppenbarelsen av Antikrist är att det inte är tid ännu. Vers 7 ger oss ännu mer information om vad som håller Antikrist tillbaka: ”Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.”…Paulus talar om att ”Han” som håller tillbaka måste röjas ur vägen innan Anti Krist kan ta makten. Paulus talar varken om Kristi brud eller den Helige Ande, som vi tidigare klargjort. Språket Paulus använder ”röjas ur vägen” avslöjar ännu mer att det varken är Kristi brud eller den Helige Ande han talar om, då han varken om Kristi brud eller den Helige Ande skulle bruka sådant språk. Nej, vad Paulus talar om är ”Han” som måste röjas ur vägen för att Anti Krist skall kunna ta makten, alltså en makthavande kung eller president som står honom i vägen för att ta den politiska makten över hela jorden. När vi förstår hur Anti Krist tillsammans med den falska profeten kommer regera på jorden i partnerskap blir detta ännu tydligare. Anti Krist kommer vara jordens politisk ledare och den falska profeten jordens religiösa ledare. Med andra ord, det som hindrar Anti Krist att ta den politiska makten på jorden är en politisk makt, kung eller president.

  1. Uppenbarelseboken 20:4-6 säger att kristna som dödades under vilddjurets märkes period – den stora vedermödan – skulle vara en del av ”första” uppståndelsen:

”Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen”…Detta strider mot före vedermödan uppryckningsteorin, som säger att den första uppståndelsen händer innan vilddjurets märke.

  1. Matteus 13 beskriver liknelsen om vetet och ogräset (v 24-30 och 36-43) och skörden av de onda och goda som en samtidiga händelse, inte två händelser åtskilda av sju år. Enligt Jesus ska vetet inte skördas innan ogräset utan samtidigt. Följande text gör detta tydligt:

”Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.” (Matt 13:28-30).

”Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: ”Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!” (Matt 13:36-43).

  1. I Uppenbarelseboken 13:7 för Antikrist krig mot de heliga som kommer från alla släkter, tungomål och folk: ”Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.”…Hur kan antikrist förfölja och kriga mot de heliga om de är uppryckta? Hur kan antikrist kriga mot församlingen under vedermödan om församlingen inte finns kvar?

8. Varje profetia håller med om att uppryckandet är då Herren kommer som en tjuv. Många varningar ges om detta i Nya testamentet. En sådan varning ges i Uppenbarelseboken 16:15: ”Se, jag kommer som en tjuv.”…Men lägg märke till sammanhanget. Denna vers är vid slaget vid Harmagedon – den 7:e skålen. Varför skulle Gud utfärda en varning om att han kommer att komma som en tjuv ända fram till Harmageddon, om han kom som en tjuv sju år före detta? Svaret är naturligtvis, det skulle han inte. Jesus kommer att komma tillbaka som en tjuv om natten vid slaget vid Harmagedon, alltså vid slutet av vedermödan, tre och ett halvt år efter att Anti Krist tagit makten på jorden, och först då rycks Kristi kropp upp. Skulle Jesus kommit innan slaget vid Harmagedon och sedan komma en gång till, då skulle han inte kunnat komma som en tjuv om natten vid slaget vid Harmagedon.

Kyrkohistorien berättar att 11 av de 12 apostlarna blev martyrer. Troende idag är inte immuna från prövningar, frestelser och förföljelser av Satan. Det har sagts att Gud inte skulle slå sin brud innan han gifter sig med henne. Det är sant. Han skulle inte slå sin brud. Men Satan skulle göra det och han kommer göra det under dena stora vedermödan.

  1. Före vedermödan uppryckningsteorin lär ut att det finns en andra tillkommelse av Jesus, men att den sker i två faser. Det sägs att den första fasen är för hans församling. Det är uppryckandet, även kallad den hemliga återkomsten av Jesus. Den andra fasen är Matteus 24:31 en s.k. andra uppryckning och då av judarna. Den förekommer i slutet av de sista sju åren.  Jesus talar om att de ”utvalda” skall uppryckas efter vedemödan. De utvalda är inte judarna utan de troende, församlingen. Inget ställe i hela NT är ”de utvalda” judarna utan alltid de troende, församlingen. Det finns några skrifter som är i direkt konflikt med teorin om ett hemligt uppryckande innan vedermödan. Här är två: Titus 2:11-13 instruerar församlingen att leva rättfärdigt i den sista tidsåldern ända fram till andra tillkommelsen. I Peter 1:5-7 lär oss att prövningar och frestelser kommer att fortsätta för församlingen ända fram till Jesus andra tillkommelse, det finns ingen hemlig uppryckning av de kristna.

17. Upp 3:10 citeras av vissa som ett bevis på ett uppryckande före vedermödan. Som Gud skyddade församlingen i Filadelfia från frestelser som skulle drabba världen, så skall han skydda oss från den stora vedermödan. Är detta ett bra skriftligt bevis? Inte riktigt, särskilt när man överväger kyrkan i Smyrna. Här var en annan kyrka som Gud var nöjd med, men Uppenbarelseboken 2:10 berättar att de skulle behöva lida i händerna på Satan. Vissa skulle kastas i fängelse och bli förföljda. De skulle ”ha vedermöda i tio dagar.” Men de fick utlovat, som utlovas till alla helgon, alla troende i alla generationer, att om de vara ”trogna intill döden”, skulle de få livets krona.

  1. Matteus 24:37 säger: ”Men så som det var på Noas tid så skall det bli när Människosonen kommer igen.”…Vissa säger att detta är ett bevis på ett uppryckande sker före vedermödan. Det förklaras att Gud hjälpte Hans utvalda fly undan den stora bedrövelsen av floden, och så skall han också rädda sin församling från den kommande vedermödan. Vi tror att det finns ett bättre sätt och mer korrekt sätt att läsa skriften. Gud skyddade Noa från översvämningen. Men han tog inte med Noa till himlen för att undvika översvämningen. På samma sätt kommer Gud vara med och skydda sin församling under och genom vedermödan men han kommer inte ta oss till himlen för att vi skulle undvika vedermödan”.

P.S! Det finns, som sagt många Bibelkunniga, andligt brinnande förkunnare som har övertygelsen både om tidig och sen Uppryckelse, och detta är ju ingen ”frälsningsfråga”. Särskilt svensk frikyrklighet och i synnerhet svensk Pingströrelse har före-vedermödan uppryckelse som standard, men globalt sett är det mera jämnt, också i akademiska kretsar. Om nu Uppryckelsen sker före vedermödan så blir det ju en väldigt trevlig överraskning för dem som trott annorlunda, vem vill inte slippa ”vedermödan”?! Däremot om det nu, som Bibeln överlägset mest ger stöd för är Uppryckelse efter vedermödan så finns uppenbar fara för dem som trott fel här, att faktiskt bli bedragen till att ta ”Antikrist märke”, och de mer ”svaga i tron” orkar inte p g a bristande förberedelse (andligt och även andra sätt) stå emot den massiva förföljelsen och väljer att ta den lätta vägen…Studera alltså Guds Ord utan att ha på dig ”före vedermödan Uppryckelse-glasögonen, och bilda dig en egen uppfattning som är mest trogen Bibelordet, Amen.