Humanreligiösitet?!

Där det levande och verksamma Guds Ordet byts ut till allmänmänskligt tankestoff, världslig visdom som i decennier intagit också frikyrkligheten, i synnerhet de traditionella frikyrkorna. Det blir också en mängd fängslande berättelser, retoriska liknelser och annat ”underhållande” som inte är Bibelförankrat, jo, man slänger in något lösryckt Bibelställe eller refererar till någon Biblisk tes för att hålla uppe skenet av ”kristet”….De Bibliska begreppen ”Kärlek och Nåd” kläs i obibliska och världsliga resonemang och tolkningar utan att ta hänsyn till vad Gudsordet lär i sin helhet. Den humanreligiösa förkunnelsen är inte Bibelutläggande och inte heller beroende av Gudsordet. Ursprunglig frikyrklig predikan utgår oftast från Bibelord i stor mängd, lever av det, men denna obibliska förkunnelse triggar igång själsliga känslor och hänvisar till det mänskliga bristfälliga och inte det gudomliga, övernaturliga i Ordet och Anden…

Andens liv, närvaro och kraftgärningar byts ut till mysig stämning, trevlig atmosfär och ”fikagemenskap” och mötesbesökarna går ut lika tomma, torra och lidande som de kom…De kunde lika gärna spelat bridge eller tagit en fisketur, samma mänskliga mysfaktor, och bättre förresten, då hade de sluppit den där kvävande, tryckande och bindande ”främmande närvaron” som driver bort Andens sanna liv (bara de ”andliga” förstår, resten njuter istället…). Suck, så gnälligt detta lät, men frigörande då det skingrar falska dimridåer av oandlig och obiblisk religiösitet, då det förhoppningsvis hjälper de bedragna eller de som är på väg att bli bedragna att inte söka sig till ”en annan Jesus, ett annat evangelium med en främmande ande”(2 Kor.11:1-4)…Men, vad som faktiskt chockerar och förbryllar mig är att trossyskon som borde märka av när det är ”humanreligiös” förkunnelse och inte Biblisk inte gör detta?! Läser de inte Bibeln, alla sidor av den? Kanske har jag lite fördel av att ha skolats som ofrälst i humaniora, 4 år på Universitet med litteraturvetenskap, filosofi, språk mm. Som nyfrälst rensade jag min bokhylla och ställde dit endast Bibeln, senare tillkom kristna böcker, särskilt från väckelserörelsernas tider. Så jag hör direkt när en förkunnelse inte är i huvudsak Biblisk men däremot humanistisk; Men ändå så borde kristna märka av och förstå, men inte, de hänger sig till kristna kändisar och applåderar när dessa utifrån sina stora plattformar levererar sin humanreligiösitet, genom böcker, artiklar och predikan…även sådana som tycks vara Bibeltrogna och hängivna misslyckas här, märkligt, kanske är det fråga om en ”andemakt” så stark, manipulerande och betvingande att många bedras.

2 Kor.1:12: ”Detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd: här i världen, och särskilt mot er, har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit ledda av VÄRLDSLIG VISDOM utan av Guds nåd”…
1 Petr.4:11: ”Om någon talar ska han tala i enlighet med GUDS ORD. Om någon tjänar ska han tjäna med den KRAFT som Gud ger”…

1 Kor.2:4,12-14: ”Mitt tal och min predikan kom inte med ÖVERTYGADE VISDOMSORD utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på GUDS KRAFT”…”Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt”…

P.S! Det finns fortfarande några församlingar och predikanter som har Ordet och Anden som sitt fundament och ”livsnerv” i liv, lära och förkunnelse, där Jesus är i centrum och den Helige Ande tillåts fritt verka, sök dig till sådana sammanhang som det gällde liv eller död, vilket det faktiskt gör i andlig och evig betydelse…Enligt Bibeln så ska kristenheten drabbas av ett stort avfall från tron strax före Jesu Återkomst, vi är där nu, ”Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!”…