”KARISMATIKER”! – Vilseledande falska profeter eller Jesu Vägvisare till Andens liv?

Vad är Väckelserörelsernas vittnesbörd? 100-tals miljoner bestående Jesu lärjungar och förvandlade samhällen är vad de senaste århundradens väckelserörelser lämnade efter sig, vi talar om 1800-talets folkväckelse, den världsvida Pingstväckelsen m m, ”på frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…Grunden i dessa väckelser var Guds Ord, men själva ”livsnerven”, den framåtdrivande kraften var Andens liv och kraftgärningar, dvs ”det karismatiska”. En del räds och även hårt kritiserar det karismatiska, vilket ofta beror på bristande egen erfarenhet, ”det människan inte förstår angriper det”…Men, för den som blivit omsluten av Guds kärlek som en varm filt, som upplevt hur Jesu frid och glädje väller fram inombords, som uppfyllts av Guds Härlighet så tid och rum försvinner eller Guds eld och kraft fallit över en, ja, denne vet hur livsförvandlande dessa Gudsmöten är, ångest och depression försvinner, ny livskraft och tro återvänder, nådegåvor som aktiveras osv. Jag själv mötte Gud i kraft när jag blev frälst och min vardag som helg börjar i Andens livgivande kraft i bön och andligt umgänge med levande Gud, utan denna Guds påtagliga kraft hade jag varken blivit frälst eller bevarad som sådan…Jag har läst många vittnesbörd från väckelserörelser, ja även från ”mörka medeltidens” munkordnar, och där funnit vittnesbörd om karismatiska Andens manifestationer; t ex den för många så förhatliga ”skratt i Anden”, falla i Guds kraft, se andliga syner och visioner och självfallet helandemirakler och Andens nådegåvor i funktion.

Ordet och Anden tillsammans, inte var för sig! Som en Gudsman sade: ”If you only have the word you dry out, if you only have the spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you Grow up”…En annan Gudsman (Lewi Pethrus) sade: ”Det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls”, alltså just angående andliga manifestationer…

Visst finns det alltså överdrifter och felspår utifrån de flesta väckelserörelserna, men för den skull är inte merparten något själiskt eller från fienden. Ett tragiskt fenomen i dagens kristna kretsar är att en del väldigt Bibelkunniga angriper hela väckelserörelser, både nutida och forna som något från djävulen, ganska så oförsiktigt om man betänker Bibelordet om att ”häda den Helige Ande” genom att adressera Andens gärningar såsom något demoniskt…Dessa Bibelsprängda är till välsignelse i sin undervisning om just Bibliska teman, där de är väldigt insatta, men precis Allt står ju inte beskrivet i Bibeln, såsom hur Andens manifestationer kan yttra sig på olika sätt, javisst, om dessa yttringar är direkt motstridiga Guds Ord så ska de avfärdas bestämt, men t ex ”skratt i Anden”, var varnas för det i Bibeln? Paulus skrev att de ibland var ”i extas”, undrar hur det yttrade sig? Som ett litet fniss eller litet skutt…Däremot så ser man även Bibliska vittnesbörd om att t ex ”falla under Guds kraft”, som när Hesekiel mötte Guds Härlighet och föll ner på sitt ansikte (Hes.3:23), Jesu lärjungar föll vid förklaringsberget då Jesu Härlighet uppenbarades, Jesus sade när Han greps i Getsemane ”Jag Är” och då föll de till marken, när Saulus (som blev Paulus) mötte Jesus så föll han, och likaså aposteln Johannes beskriver så sitt möte med den Uppståndne i Uppenbarelseboken. Att möta levande Gud ger ofta en reaktion i den bräckliga mänskliga varelsen, kroppsligt, själsligt och andligt…Och Ordet uppmanar oss faktiskt att bli ”Uppfyllda av den Helige Ande” (Ef.5:18), ett uppfyllande som självfallet lämnar (goda) spår efter sig, lärjungarna blev långt efter Pingstdagen återigen uppfyllda av Anden (Apg.4:31, 13:52).

Visst kan vi bli uppfyllda av Guds Ande i stillhet utan en massa synbart kraftfulla manifestationer, jag blir det så oftast i min dagliga vandring med Herren, i bönen, Bibelläsningen och tillbedjan, men det ena utesluter ju inte det andra…Bortom egentlig Biblisk referens försöker ”karismatiker-kritiker” koppla ihop kristna Andens manifestationer med ockultisms och new age, självfallet försöker den Onde kopiera allt det som Gud gör för att skapa en falsk och förvrängd variant och så förleda och bedra, men det utesluter ju inte ”äkta vara”, det som verkligen är från Gud, av den Helige Ande! Om du är Både grundad i Guds Ord och har en ”Andlig urskiljningsförmåga” så bedras du inte, du märker direkt ”vad som är vad”…

Pastorn och skribenten Micael Grenholm, känd i kristen media har skrivit en artikel om just dessa ”karismatiker-kritiker” för att bemöta deras ganska så massiva attack mot stora delar av både nutida och forntida karismatiska väckelserörelser. Om du vill ha Hela bilden, mera fakta och info både från Bibeln och den kristna erfarenheten, historiskt och i nutid och inte vill bara bli serverad ensidig kritik om karismatiker, så läs Micaels väldigt välskrivna artikel här:

https://helapingsten.com/…/nar-jakten-pa-falska-profeter-g…/

P.S! ”Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon” (1Kor.2:12-15)…