ÄNDENS TID, JESU ÅTERKOMST, TUSENÅRSRIKET och därefter!

Jag har lagt ner ca 40 timmars forskning i Bibeln och i en av de främsta böckerna skrivet om detta gigantiska ämne. Och jag har komprimerat ner allt till en ca 40 minuters genomgång och överblick. Jag går igenom mycket kortfattat de allra största och viktigaste Händelserna, samt tidpunkterna…

De flesta kristna som kan någorlunda Bibelns profetior om Ändens tid och Jesu Återkomst förstår att vi faktiskt idag lever i den allra Sista tiden. Och den 7-åriga Vedermödan står för dörren, och därmed också Jesu Härlighetsfyllda och oerhört efterlängtade Återkomst…

Tidens tecken är tydliga, detta som Bibeln förutsagt: Vi har Globaliseringen som ger Antikrist en Plattform och möjlighet till total kontroll / Vi har förberedelser för Kontantlöst samhälle och därmed införandet av Antikrist digitala Märke/chip, som man inte kan köpa eller sälja utan / Israel som åter blivit en självständig nation, och judarna som samlas i sitt hemland / Det globala hatet och Förföljelsen både mot judarna och de kristna / Moralupplösningen, Laglösheten som skulle tillta / Ökade jordbävningar och naturkatastrofer / Det stora Avfallet inom kristenheten…

Allt detta beskriver Bibeln som tidens tecken strax före den stora Vedermödan, strax före ”Sista varvet” och finalen på mänsklighetens historia…

Men, många kristna vet inte riktigt Vad exakt som ska hända strax före och under Vedermödan och därefter, När det händer…Därför ska jag beskriva allt mycket kortfattat, de absolut viktigaste huvudhändelserna…Det blir en Överblick, inte ett detaljstudium…Vissa händelser sveper jag förbi, andra har mer fokus, och det är främst det som sker på jorden jag beskriver, mycket händer också i Himlen, men vi måste ha en begränsning. Jag lämnar längst ner Bibelreferenser, så ni kan studera vidare hemma.

Jesus gav ett långt tal om Sista tiden och sin Återkomst i Matteus kapitel 24, Paulus och Gamla Testamentets profeter talade ingående om det, Uppenbarelseboken självfallet beskriver detta…Jag ska alltså utgå till ca 80% från en bok jag läst, ”Apocalypse” skriven av en expert på området, Robert Adams, han som brukar undervisa på Himlen TV7…Okej, då kör vi…

Hur är världen strax före Vedermödan? Ja, vi har redan nämnt flera saker. Varav de viktigaste är händelserna runtomkring Israel; och då Israel som självständig nation, judarnas samlande i sitt hemland, samt världens abnorma förföljelse mot Israel och judarna. Kristenhetens Avfall från tron; Jesus varnade i Matteus 24 att Många ska bli bedragna av falska profeter och falska messiasgestalter, Paulus och övriga apostlar utökar detta till falska lärare som för ut villoläror. Till listan av ”straxföre-vedermödan” händelser hör också Epidemier och Krigskonflikter, samt förberedelser till Återuppbyggandet av ett nytt Tempel i Jerusalem, och faktiskt så pågår långt gångna förberedelser för det av starkt religiösa judiska grupperingar…

När exakt börjar den 7-åriga Vedermödan, och vilka är de viktigaste Händelserna? Ett tecken är att en Politisk ledare med globalt inflytande ska upprätta ett Fredsavtal med Israel (Dan.9:27), troligen ingår upprättandet av judarnas Tempel i avtalet. Denne ledare är Antikrist, och han får nu sin maktbas genom 10 andra stater och deras ledare. Antikrist blir beundrad och hyllad som världens frälsare som bringar fred…

I Uppenbarelseboken beskrivs Vedermödan som Guds straffdomar över en Gudsfrånvänd och Gudshatande värld…Domarna beskrivs ingående i tre olika Domsserier, dvs 7 Sigill, 7 Basuner och 7 Vredesskålar…Ungefär 3/4 av jordens befolkning dör i domarna, särskilt drabbas alla som tagit Antikrist märke, de troende beskyddas från mycket av Guds vredesdomar, men de kristna möter allt intensivare Förföljelse från världen och Antikrist och många blir martyrer…När exakt det digitala Märket (Upp.13:16-18, 14:9-11), som man inte kan köpa eller sälja utan införs verkar ske mitt i vedermödan, när det återstår 3 ½ år.

Första halvan av Vedermödan är domarna mer i form av svält, pest, krig, naturkatastrofer och kosmiska händelser, hagel och eld med globalt enorma bränder, en del av havet blir blod och en del av vattenkällorna förgiftas, solen och månen förmörkas och lyser bara delvis…

Sista halvan blir det en rejäl Upptrappning, och här suddas ut väldigt påtagligt gränsen mellan övernaturligt och naturligt, även om mycket som hänt tidigare varit bortom naturens ordning…Det blir fruktansvärda Övernaturliga varelser och händelser som drabbar de ogudaktiga, mer om det längre fram.

Ett väldigt tydligt tecken/händelse för de sista 3 1/2 åren börjar med att Antikrist sätter sig i det heliga Templet i Jerusalem och säger sig vara gud, det är om denna supersvåra tid som Jesus säger att ”om den inte förkortades skulle ingen bli frälst, men för de Utvaldas skull har tiden förkortats”. De ”utvalda” är alltså en typisk benämning på troende Jesu lärjungar…

Antikrist utsätts troligen för någon sorts attentat, han får ett dödligt sår som läkts mirakulöst av den Onde, Satan som nu verkar fullt ut inta Antikrist och ge honom all sin makt…Och nu framträder Antikrist högra hand, den Falske Profeten, en religiös ledare med satanisk makt att utföra tecken och under, och som kräver total tillbedjan av Antikrist och dess bild, en sorts staty eller liknande som denne falske profet gett makt att tala…

Antikrist är alltså Satan inkarnerad som människa, också kallad för ”Vilddjuret” och ”Laglöshetens människa”. Förföljelsen av de kristna, som vägrar ta märket och tillbe Antikrist blir ännu mer extrem; Men, de judar som inte tagit märket och överlevt fram tills nu får stor nåd från Gud. Herren har förberett en skyddad plats i öknen dit dessa judar tar sin tillflykt, och Antikrist tillåts inte röra dem, Gud ser direkt efter dem i 1260 dagar, ända fram till Jesu Återkomst…Detta beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 12, det är tecknet med ”Kvinnan som flyr undan Draken”.

Låt oss återgå till Guds vredesdomar, under den sista halvan, de 3 ½ åren:

Den 5:e basunen innebär sataniska varelser, stora övernaturliga gräshoppor från avgrunden. De har människo-ansikten med lejontänder och deras sting är som skorpionens, och de ska svårt plåga människorna i 5 månader, men inte till döds.

Nästa basun utlöser en gigantisk här av onda varelser, hästar med svansar som ormar och lejonhuvuden som sprutar eld, svavel och rök, en 1/3 av människorna dödas. Såhär säger Upp.9:20-21: ”Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, Omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå, och de ångrade inte sina mord och sin ockultism, sin sexuella omoral och sina stölder”…

Syftet med dessa Guds domar är alltså inte bara att uppnå rättvisa och rättfärdighet utan faktiskt Guds utsträckta hand till Omvändelse, att människorna ska väckas till omvändelse och frälsning, ett sista försök av Guds nåd till frälsning…

Jag ska kort nämna ”De två Vittnena”: Samtidigt som Guds vredesdomar utgjuts över världen så stiger två Herrens Profeter fram i Jerusalem; De profeterar, utför tecken och under och talar troligen om omvändelse och Jesu snara Återkomst i 3 1/2 år, alltså under den första halvan av Vedermödan, detta utan att Antikrist kan röra dem, därefter blir de dödade, då Antikrist får sin utökade sataniska makt, men dessa Herrens profeter uppstår och stiger upp till Himlen inför hela världens åsyn.

Det står i Uppenbarelseboken kapitel 17 om ”Domen över Skökan”: Varningen som ges är mycket allvarlig, ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”(Upp. 18:4)…Det är en allmän uppfattning i tusentals år av kristenhet, undantaget Katolska kyrkan att denna Sköka är detsamma som det religiösa stora Avfallet från sann kristen tro. Det är fråga om en global Religionssynkretism som samlar all möjlig villolära, och detta avfall leds just av Katolska kyrkan och dess Påve, denna globala religion är enda tillåtna. Men Antikrist och hans allierade kommer till slut svika Skökan och vända sig emot denne och förgöra fullständigt…

Bröllopsmåltiden? Ja, när denna underbara gemenskap mellan Bruden och Brudgummen, Jesus och Hans församling/alla de troende sker är troligen direkt efter Jesu Återkomst, i Jerusalem i början av Tusenårsriket.

Vilka är de 144 000? De är speciellt utvalda från Israels tolv stammar. Jesu efterföljare som får ett speciellt beskydd från Vredesdomarna, de har Guds sigill på sina pannor. Bibeln ger ingen mer info om dem, man kan spekulera att de har någon särskild uppgift, men om inte Ordet berättar så är det vanskligt att spekulera och dumt att undervisa sådant som Bibeln faktiskt inte lär ut…Troende i överlag har också ett beskydd från Herren mot vredesdomarna, det beskrivs genomgående hur särskilt ogudaktiga och de med Antikrist märke drabbas, t ex så säger Ordet att just de med Antikrist märke fick ”svåra bölder”…

De avslutande 7 Vredesskålarna innebär: Svåra bölder, som sagt, på alla med Antikrist märke. Havet och alla vattenkällor förvandlas till blod, detta som ett svar på tusentals år av miljoner kristna martyrers blod som utgjutits. Solen kommer bränna svårt dem som tillhör Antikrist. Och kompakt Mörker kommer över den Ondes rike…

Nu är vi vid avslutningen och floden Eufrat torkar ut, det kommer fram tre Onda andar som liknar paddor, de: ”Gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon”…Antikrist och den Falske Profeten med dessa tre onda andar samlar alltså en gigantisk här i en stor dal i norra Israel, och deras målsättning är att förinta Israel, Jerusalem och det judiska folket…

Den sista Vredesskålen, nr 7, är den största Jordbävning världen någonsin skådat, alla öar flydde och bergen fanns inte mer, och det faller enorma hagel från skyn…

Och Nu, kära vänner kommer det…Jesu Återkomst! Vi läser Matt.24:29-31: ”Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens Tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans Utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra”…De ”utvalda” är alltså de trogna Jesu lärjungarna…

Vad händer direkt vid och efter Jesu Återkomst?

Nu så delas kristenheten i tre olika uppfattningar om Tidpunkten för Uppryckelsen av de troende, Herren till mötes: Om det sker före, under eller efter Vedermödan…

Detta är ju inte direkt ”frälsningsavgörande” hur man tror här, det finns andligt brinnande och Bibelkunniga hos alla dessa grupper; Men vi, liksom Himlen TV7 och dess förkunnare tror på en enda Jesu Återkomst med en Uppryckelse och inte två olika separata Återkomster, då vi möter Jesus i skyn, bland molnen för att tillsammans med Herren och miljarder änglar inta jorden…

Läran om ”tidig Uppryckelse” skapades av John Nelson Darby på 1830-talet, och läran slog igenom rejält tidigt 1900-tal. Men, dessföre fr o m Jesu första lärjungar historien igenom fram till 1800-talet så var det ”Eftervedermöda-Uppryckelse” som gällde, detta vittnar både Bibeln och många historiska källor om. Jag rekommenderar verkligen Robert Adams bok ”Apocalypse”, den ger alla svar på en mängd olika frågor om detta, gedigna Bibelbaserade svar alltså, och argumenten för ”tidigt Uppryckande” faller som ”luftslott” inför Ordets studium. Den boken kommer förresten snart ut på svenska…

Om själva Uppryckandet: De som tidigare genom århundradena dött i Kristus Uppstår i nya Förhärligade kroppar, vilket vi troende som lever vid Jesu Återkomst också får, och vi alla möter alltså Herren i skyn när Han kommer åter…

Vi läser 1 Tess.4:14-17: ”Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med Honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från Himlen, och de som har dött i Kristus ska Uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren”…Här står det ordet ”rymden”, i en äldre svensk Bibelöversättning står det att vi ska möta Herren i ”luften”( Karl XII 1873 ), likaså i King James står det ”in the Air”, dvs i luften…det är ju viss skillnad på ett möte i luften bland molnen och långt borta nånstans i rymden…

Vi läser också 1 Kor.15:50-52: ”Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla Förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska Uppstå odödliga, och vi ska Förvandlas”…Själva fokus på Uppryckelsen är faktiskt inte ”Platsen” vi anländer till, utan själva Mötet med Herren, samt att vi Förvandlas och får nya förhärligade kroppar, de döda i Kristus Uppstår till förvandling och vi som lever rycks upp och förvandlas så vi kan i våra förhärligade kroppar möta och vara Herren Jesus nära …

I slutet av denna genomgång kan jag ta ytterligare 5 minuter med lite mer info om själva Tidpunkten för Uppryckelsen.

Vi fortsätter, om Jesu Återkomst: Människosonens Tecken ska alltså synas i skyn direkt efter Sista vredesskålen. Antikrist armeer hotar nu Israel och judarna med utplåning, de har intagit Jerusalem…Men, Alla ska nu se Jesus komma i Härlighet, i makt och välde med Himlens här av miljarder änglar följandes…Vi läser Upp.19:11-16: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Kungarnas Kung och herrarnas Herre”…

Två helt olika reaktioner utlöses hos jordens befolkning; De som tillhör Jesus exploderar i jublande glädje, hela kristenhetens största och mest efterlängtade stund har kommit, JESUS är här!…Och Uppryckelsen sker alltså, vi far upp vår själs Älskade till mötes, för att tillsammans med Herren stiga ner på Oljeberget…Men, de ogudaktiga, som förkastat Jesus och hans frälsning, de som tillhör Antikrist kommer med total skräck försöka gömma sig för Gud…Herren kommer nu utplåna hela Antikrist arme, likaså alla som bär Antikrist märke…

De återstående judarna får uppleva hur Guds Ande blir utgjuten över dem, och de kommer gråtande inse att Jesus Är Messias och de omvänder sig alla och tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare…Det är en total Messiansk väckelse, där Herren äntligen blir mottagen av sitt egendomsfolk för den Han är, Israels Frälsare och Messias, Guds Son…

Nu grips Antikrist och den Falske Profeten, de kastas levande i eldsjön, dvs Gehenna. Och själve Satan, vår störste fiende Djävulen grips och fängslas, han binds fast i Avgrunden i tusen år.

De ofrälsta människor på jorden som överlevt Vedermödan och inte tagit emot märket, kan nu leva i Tusenårsriket, där Jesus ska regera som Konungarnas Konung…Men, Djävulen är inte längre här och kan inte fresta och bedra med synd, däremot så finns ju syndanaturen kvar hos de ofrälsta men utan, med avsaknad av Satans och alla onda andars inverkan blir det väldigt annorlunda, och med Jesus som regerar i total Rättfärdighet så lär många av dessa bli frälsta under Tusenårsriket…

Nu sker den sk ”Kristi Domstol”, ej att förväxla med den stora Domedagen över de ogudaktiga som sker först efter Tusenårsriket…Jesus ska vid denna sin Domstol bedöma de troende och deras trofasthet, de trofasta belönas och olydiga eller slarviga kritiseras…Vi läser några Skriftställen om Kristi Domstol, 2 Kor.5:10, här skriver Paulus alltså till Jesu lärjungar: ”Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste Alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont”…

Vi läser också 1 Kor.3:10-15 angående Kristi Domstol: ”Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den Dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld”…

Jesus säger i Upp.22:12: ”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar”…

Här vill jag tillägga att Jesu långa eskatologiska tal börjar i Matt.24 och slutar med kapitel 25, i detta sistnämnda kapitel har vi “Människosonens Dom” som är jämte eller samtida med Kristi domstol över de troende. Vi läser om “fåren och getterna”, ”talenterna” och de ”tio Jungfruna”; Där Herren i fallet med fåren och getterna dömer eller belönar både människor och nationer utifrån hur de behandlat Jesu minsta bröder (de kristna är Jesu andliga bröder, och judarna hans fysiska bröder), likaså nivån av trofasthet i tjänst bedöms i berättelsen om Talenterna, Jungfruna bedöms huruvida man bara varit “namnkristen” och saknat olja, dvs Helige Ande i sitt liv eller levt i en nära Andens gemenskap med Herren. Ni känner till Skriftställena och deras innebörd.

Vi fortsätter; Tusenårsriket, sålunda? Jesus är personligen närvarande i Jerusalem, som regent och Kung över alla nationer. Jerusalem blir världens huvudstad. Det blir ett Fridsrike där Rättfärdighet råder. Ett paradisiskt tillstånd. Hela skapelsen blir upprättad, är du miljövän så är detta en total revansch, och djuren blir tama växtätare. Kunskapen om Herren blir global och allt folk ska kontinuerligt bege sig till Jerusalem för att tillbe Herrarnas Herre, Konungarnas Konung…

De troende ska regera på jorden tillsammans med Jesus; Men, Israel och judarna, de 12 stammarna ska regeras av Jesu första lärjungar, vi läser Matt.19:28: ”Jesus sade till dem: Jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin Härlighets tron, då ska också ni (de tolv apostlarna, undantaget Judas Iskariot, min anm.) som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar”…Israel kommer att ha en speciell plats och funktion som ett Messianskt Rike inom Jesu världsvida rike, och de Tolv Israels stammar kommer ärva sina specifika områden i det Förlovade landet, helt enligt Guds löften.

Efter Tusenårsriket? Efter de tusen åren händer följande, vi läser Upp.20:7-10: ”Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet”…

Satan släpps alltså lös under en kort tid, då han förleder återigen människor till synd och uppror. De han förleder är inte de kristna med förhärligade kroppar, utan det är de överlevande från Vedermödan och deras avkomma. Kom ihåg att under tusen år har det inte funnits något krig, svält eller sjukdomar, bara enormt välstånd och jordens befolkning måste ha ökat till många miljarder…Många av dessa har säkert tagit emot Jesus, men avfaller nu genom Satans bedrägeri, precis som Adam och Eva en gång gjorde. Vi som mött Herren i Uppryckelsen har Förhärligade kroppar med evigt liv, och Satan kan inte nå oss…Satan, vår urgamla själafiende Djävulen misslyckas och kastas i Eldsjön för att plågas dygnet runt i all evighet…

Och nu är det dags för den stora Domedagen; Då ska de ogudaktiga, vars namn inte finns nerskrivet i ”Livets bok” dömas efter sina gärningar. De döda som inte dött i Kristus, de ofrälsta Uppstår alltså nu till dom, detta är den sk ”andra uppståndelsen”. Saliga är de frälsta som är med i ”den första uppståndelsen”, se till att du tillhör den gruppen!

Vi läste nyligen hur också Djävulen kastades i Gehenna för att plågas i all evighet i eldsjön, liksom Antikrist och Falske Profeten tidigare kastats i; Men, nu står det i Upp.20:15 att: ”Om någon inte fanns skriven i Livets bok kastades han i eldsjön”…Och just här har vi främsta anledningen till evangelisation och att lyda Missionsbefallningen…

Evigheten, efter Tusenårsriket? Ja, nu efter det supersaliga, härlighetsfyllda och underbara Tusenårsriket, där vi regerat tillsammans med Jesus så ska det bli Ännu bättre och saligare; Det blir en Ny Himmel och en Ny jord, och den Heliga staden, det Nya Jerusalem kommer ner från Himlen. Och vi träder in i ”evighetstillståndet”…Läs gärna de allra sista kapitlen 21 och 22 i Uppenbarelseboken, det är den mest underbara avslutningen för hela Bibeln man kan tänka sig, ja, långt mer än vi kan tänka oss, saligare än saligast…Halleluja!

Jag har självfallet inte fått med precis Allt i denna genomgång och överblick, säkert missat ett och annat, kanske något som inte stämmer på pricken, men det mesta av det viktigaste i alla fall. Läs gärna Bibelreferenserna jag senare vill ge er.

Vi kan avsluta angående ”evigheten, efter Tusenårsriket” med att läsa om detta strålande slut, denna final som egentligen är en ny början, vi läser Upp.21:1-7: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: ”Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. ”Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna.” Sedan sade han till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son”…Amen!

Och Slutligen, absolut lite kort här nu; Lite mera info gällande Uppryckelsen vid Jesu Återkomst, dvs efter Vedermödan:

Det är ju tydligt att Uppenbarelseboken i sig är skriven för att informera och trösta Kristi församling för allt som de troende måste gå igenom under Vedermödan. Varför finns överhuvudtaget Uppenbarelseboken i Bibeln om kyrkan och de troende skulle vara borta genom en tidig Uppryckelse, när allt det beskrivna utspelar sig, med Vedermödan, Antikrist och allt?

När vi läser Jesus egen undervisning om Vedermödan och sin Återkomst i t ex Matt.24 så säger han till sina Lärjungar att: ”Då ska man utlämna ER åt lidande och döda ER, och NI kommer att bli hatade av alla folk…När NI ser ’förödelsens styggelse…Be att NI inte måste fly under vintern eller på sabbaten”…Dessa ”ni och er” är helt klart riktat till Jesu lärjungar i Vedermödan. Jesus säger också om denna svåra lidandets tid för sina lärjungar ”Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de UTVALDAS skull kommer den tiden att förkortas”. De utvalda är Jesu lärjungar, både frälsta hedningar som frälsta judar….

Sedan säger Jesus i samma kapitel: ”Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma”…Vilka är det som ska hålla ut till slutet? Det är sina lärjungar Jesus talar till. När kom slutet? Det var först efter att Evangeliet förkunnats till alla folk, och vilka är det då som är kallade att predika evangeliet? Vi troende, Jesu lärjungar…

Vidare, Jesus säger att Han ”kommer som en tjuv om natten”, dvs som en överraskning. Men detta gäller de ofrälsta och ogudaktiga. Paulus säger i 1 Tess.5:2-4: ”Ni vet själva mycket väl att Herrens Dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men NI, BRÖDER, lever inte i mörker så att den Dagen kan överraska ER som en tjuv”…

Detta är anledningen till varför uppmaningen ”att vara Vaken” återkommer ofta i Bibeln, så vi lever helgat och överlåtet när väl Herrens Dag, Jesu Återkomst sker…Och detta är exakt vad Jesus talar om i berättelsen om ”Tjänaren som misskötte sig vid Herrens Ankomst”, vi läser Matt.24:45-51: ”Vem är den trogne och kloke tjänaren vars Herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans Herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min Herre dröjer, och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens Herre komma En Dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder”…

Vi ser här hur Herren vid sin Återkomst verkar ut både dom och belöning för de troende, samtidigt, något som knappast kan ske vid “förevedermödan-uppryckelse” i rymden, men stämmer väl in på domarna beskrivna i Matt.25 när Jesus ställer sina fötter på Oljeberget och “Kristi domstol” och “Människosonens dom” utspelar sig…

Bibeln beskriver inte, undervisar inte alls om två olika och separata Återkomster, varken i Jesus eller Paulus utläggning eller i Uppenbarelseboken, så varför ska vi göra det? Om det funnits en osynlig och hemlig Återkomst för bara de troende så hade ju Bibeln massivt undervisat om det, tvärtom handlar det hela tiden om En Återkomst, en väldigt påtaglig och synlig sådan där ”varje öga skall se Honom” som Ordet säger, likaså ”som blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag”…

Det finns så mycket mer att säga om detta, men jag rekommenderar verkligen Robert Adams bok ”Apocalypse”, där ges Bibelbaserade svar på varje möjligt och omöjligt motargument, alla de klassiska försvaren för tidig Uppryckelse möter nederlag, och det är Guds Ordet de krossas under…Var glad, käre vän, Jesus har segrat på Korset, Frälsningen är given och evigheten vår, Gud har sista Ordet, allt bli väl till slut…

Rom.8:18-23: ”Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning”…Amen!

Bibelreferenser: Uppenbarelseboken självfallet och Danielsboken beskriver omfattande och ingående Ändens tid och Jesu Återkomst, likaså Hesekiel kapitel 37-39 mm. Läsvärt också och i synnerhet Matteus kapitel 24 och 25, Sakarja kapitel 12 t o m kapitel 14, likaså Jesaja kapitlarna 11, 60 – 62. Vidare också Luk.21:7-36 / Mark.13:3-37 / 1 Tess.4:13-5:11 / 1 Kor.3:13-15, 4:5, 15:50-52 / 2 Kor.5:10 / Sak.9:9-17 / Rom.8:17-25 / Matt.19:28 / 2 Tess.1:3 – 2:17 / 2 Petr.3:1-18 / 1 Joh.3:2 / Jud.1:14-15 / Om ”Märket”: Upp.13:16-18, 14:9-11, 19:20, 20:4.

Vi avslutar med de allra sista Orden i Bibeln: ”För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla”…

P.S! Efter feedback från Robert Adams, vars bok ”Apocalypse” jag läst så vill jag tillägga följande: Adams anser att den egentliga stora Vedermödan är de sista 3 1/2 åren före Jesu Återkomst, och i denna period utspelar sig samtliga ”Basunvredesdomar” och förståss de följande ”Vredesskålarna”, likaså placeras Herrens ”Två Vittnen” i denna period. Angående ”Stora Skökan” har Robert en annan syn än den traditionella, vilket han undervisar i sin bok ”The Unveiling”, ska själv skaffa den boken också, det finns så mycket kvar att lära och fördjupa sig vad gäller denna ”Sista tid” och därefter…I övrigt var Robert Adams förnöjd med min genomgång här 🙂

Vill du se och lyssna på detta budskap? Här 1 timmes youtubevideo från mötet om ”Ändens tid, Jesu Återkomst, Tusenårsriket och därefter”, jag ger mer utökad info här:

Annonser