MEDIA, GLOBALISERING och DIKTATUR!

Samhället och dess media är nu i mellanläget ”demokratur”, d v s på väg bort från demokrati till diktatur, och syftet är att via ”globalisering” upprätta en totalitär Världsregering. Media kallas med rätta ”den tredje statsmakten”, du har Regering och Riksdag, sedan kommer Media som formar folkets tankar och åsikter. Särskilt de vänsterliberala, som SVT och SR mestadels består av löper helt 100% i Globaliseringens anda, men hela det politiska och mediala s k ”etablisemanget” både i Sverige och internationellt hakar hängivet på tåget, för vissa har det dock blivit som en drog, de stirrar i fjärran på en utopi, en saga de vill tro på. De vill agera som hjältar i att rädda planeten och mänskligheten till en människogjord ”Människans paradis”. Ja, ni hör, det är en ny religion, en totalitär sådan som inte vill ha konkurrens från himlens Gud, de kristna eller något annat som står i vägen.

Ja, det finns ännu så länge motrörelser, ”demokratur” släpper begränsat fram (under hårt motstånd) några fria röster och rörelser, men ”loppet är kört”, tyvärr, utvecklinen går inte att stoppa. Varför? Därför att detta är Bibliskt förutsett, men Gud ger också hjälpen och lösningen gentemot all denna ondska, Gud kommer ha ”sista ordet” och den fullständiga och eviga segern, mer om detta längre fram. Och, jadå, ”motrörelserna” kan fördröja förloppet och skaffa lite mera tid, men inte stoppa utvecklingen.

”Globalisering” innebär förresten att länder, folk och individer alltmer förlorar sitt självbestämmande och sin demokrati, och meningen är att Alla medborgare ska ”tycka lika” och anpassa sig till rådande politiskt korrekta ”mainstream”, detta för att var och en må ”dra sitt strå till stacken” och inte skapa splittring i det globala boet, de fria rebellerna är förbjudna och de fega medlöparna dominerar i journalistkåren och samhället i övrigt, nu gäller ”Global Enhet” som närmast ett frälsningsbegrepp. Det känns faktiskt alltmer pinsamt och plågsamt att se Rapport och Aktuellt, även TV4 nyheterna fast de når inte riktigt upp till de förtsnämdas nivå av indoktrinering. Jag har ändå skolats på Universitet i att registrera, analysera och bedöma tillvaron och det som händer. Min kristna tro har troligen gett mig ett vaccin gentemot medias indoktrinering så jag förmår se och höra vad som pågår. Vänner, vi går oundvikligen mot en global diktatur, Agenda 2030 är beviset och verktyget för detta. Denna internationella överenskommelse som skapar plattformen för att snabbt införa en global politisk elit, en världsregering med gemensam ekonomi, valuta, militär, religion o s v. Här försvinner religions- yttrandefriheten och därmed verklig demokrati. Redan nu så är det uppenbart att etablerad media matar folket dag ut och dag in med tillrättalagda och vinklade nyheter, objektiviteten är borta och en enorm mängd fakta och händelser förtigs medans välutvalda ”nyheter” levereras i pedagogiska paket så folk ska ”tycka rätt”, detta är inget annat än renodlad censur…

När väl olika världskriser inträffar allt mer och mer, som ekonomiska krascher, miljökatastrofer och massiv kriminalitet/terrorism så kommer denna FN sanktionerade överenskommelse bana väg för en världsregering och en ”världsledare”, och detta förstår ju de flesta kristna att det är självaste Antikrist. Och vi ser ju också hur oerhört samstämmigt all denna utveckling följer Biblisk profetia och förutsägelse! Det går snabbt nu, 2030 är inte långt bort, och olika accelererande världskatastrofer som ”aktiverar” Agenda 2030 ut i global diktatur är en fullt rimlig utveckling av allt hemskt som händer runt om i världen.

Det som kanske mest kommer påverka alla människors liv och evighet är införandet av ”chippet”, det Bibliskt förutsedda märket på pannan eller högra handen som alla jordens invånare förväntas ta (Upp.13:16-18, 14:9-12), och som Bibeln säger så kommer ingen kunna ”köpa eller sälja” utan detta märke. Redan nu finns tekniken färdig för ett personligt chipp som ska identifiera en individ, där samlas all info, alla bankkonton, körkort o s v. Du kommer snabbt kunna spåras över hela jorden och allt du gör kan registreras. Folk blir övertygade eftersom detta kraftigt försvårar kriminalitet och terrorism, det blir tryggt och bekvämt att handla och sköta alla personliga transaktioner. Men, du kommer vara under total kontroll och kommer inte tillåtas tänka, tycka eller göra annat än världsledaren vill…Bibeln säger klart och tydligt, att de som tar denna ”Antikrist märke” går för evigt förlorade. Ta inte ”chippet/märket”, världsregeringen och Antikrist rike varar i 7 år, men Himlen och helvetet är för evigt…Jesus kommer tillbaka efter denna antikristliga 7-åriga Vedermöda och sätter stop för all ondska, Han upprättar då sitt himmelska Fridsrike där idel godhet, frid, glädje, kärlek och rättfärdighet råder. Tro på Jesus, följ Honom! Uppenbarelseboken i Bibeln beskriver i detalj händelseförloppet strax före, under och efter den s k ”vedermödan” då Antikrist härjar, som sagt, en kort 7-års period, läs och var förberedd…Om du inte är kristen, inte ännu tagit emot Jesus och Hans frälsning så skynda dig att av hela ditt hjärta söka Herren, läs/lyssna gärna på Evangeliet här på min fb eller via någon annan kristen webbsajt, du kan gå till en kyrka, gärna en frikyrka och träffa kristna. Den enda verkliga tryggheten kommer bara finnas hos Jesus, nu och för all evighet…Här en länk om just Agenda 2030:

http://www.cuttingedgechristianity.com/religionspirituality/agenda-2030-preparing-the-way-for-the-antichrist-the-new-world-order/?fbclid=IwAR38CfosRGmf4WLQiPvftoJZqtakjTzgeTw1qox2SJAb5sbyOBoYbVyeTwE

Annonser