Människans absoluta behov!

Lyssna/se här 12-minuters Video! Jag predikade om MÄNNISKANS ABSOLUTA BEHOV AV JESUS OCH FRÄLSNING! Ingen kan förtjäna komma till Himlen p g a människans syndanatur! Inga goda gärningar kan blidga Guds krav på total syndfrihet/fullkomlighet för Himmelskt insläpp. Människans själviskhet, lögner, förtal, hat och oförlåtelse m m o s v gör varje anspråk på Himlen omöjlig…Det var därför Gud själv genom Jesus tog all vår synd på Korset, led vårt straff så att vi kan bli frikända och benådade på Räkenskapens dag. Lyssna här, 12 minuters video, var välsignad:

https://youtu.be/Y7vED2cZfao

P.S! Detta videoinlägg beskriver alltså den ”ofrälsta” människans tillstånd och behov av Frälsning. När väl människan tagit emot Jesus och blivit andligt pånyttfödd till en ”ny skapelse i Kristus” så gäller helt andra förutsättningar; Då ger Jesus dig ständigt sin Helige Andes liv och kraft till att leva som Hans lärjunge…i Guds Härlighets närvaro, i Jesu kärlek, glädje och frid kan du följa Jesus i lydnad och överlåtelse…