HUMOR OCH GLÄDJE! 

Humor är viktigt för mig, en sorts ventil i en galen och ond värld. Nyligen, under ett par missionsresor umgicks jag med ett par pastorer och vi skojade och skrattade friskt, det var som om Jesus log och skrattade med oss, Jesus har ju ”glädjens olja” mer än någon annan…Jo, Andens glädje är något ”andligt i det inre”, men det kan ibland lämna själsliga uttryck i skratt och även spontan humor. Hittar faktiskt spår av humor i Bibeln, t ex Petrus svar på ”Förklaringsberget” (Matt.17:4)…Jag skulle inte vara förvånad om Jesus skojade med sina lärjungar i vardagen då Han vandrade på jorden. Jag och frun skojar, spexar och skrattar ofta i just vardagen.

Nu, så är människor olika, alla har inte ”humorsträngen”, det ska man respektera, det finns ju viktigare spörsmål i livet. Men sant är också att vissa är bundna i något glädjedödande och nedbrytande oandligt ”religiöst”, det är bara Guds Ande som kan sätta dem fria…Min erfarenhet är att kristna har mycket mer sann glädje och även humor än icketroende, men det beror på mitt val av umgänge/vänner, jag har alltid dragits till ”väckelsefolket” . Men visst har jag trampat på minor och fått dyrköpta erfarenheter av totalt humorlösa, vi lär oss så länge vi lever… Viktigt är att älska och välsigna i synnerhet de trossyskon som inte kan skratta, det finns ju orsaker till sådant tillstånd… ”Glädje i Herren är min styrka” står det i Bibeln, och visst är det så, man känner sig stark när man är glad, och svag när man är ledsen eller bedrövad. Här har du också anledningen till varför den Onde ofta försöker ”slå ned modet” på kristna på alla möjliga och omöjliga sätt, en glad kristen sprider Guds rike och är ett mäktigt vittne för Jesus, men en deprimerad kristen…Men, som Bibeln också säger ”Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter 😄😂 Medicinen och lösningen är att låta sig bli uppfylld av den Helige Ande (Ef.5:18), ty Andens frukt är bl a just glädje…