AUKTORITETSFOBIN!

Respekten för polis, brandmän, lärare, läkare o dyl är bortsopad av decennier av normkritik, uppror mot regler och all slags gränsdragningar. Dyrkandet av jaget, en självförgudning har varit mål och mening alltmer som de kristna värderingarna förkastats, denna kristendom som varit samhällets grundfundament i över 1000 år, men nu hatad och förföljd. Nu, år 2018 skördar vi alla konsekvenserna av denna dårskap, av detta förkastande av ”det kristna” till förmån för en själviskhet och högmod där ingen ska få ”bestämma eller styra över Mig”, där ”JAG, är min egen lag”…Myndigheter och personer i en auktoritetsutövning upplevs därför stötande, kränkande och man reagerar upproriskt, ibland våldsamt. När det ”kristna arvet”, Bibeln och kyrkan stod högt i kurs hos folk och samhälle förr i tiden (fram till 1960-talet) så fanns en Gudsrespekt, ett underordnande till auktoriteter och myndigheter eftersom detta var Bibliskt bejakat.

Här i denna artikel beskrivs bara en av de många baksidorna av värdenihilism (moralupplösning) och den s k ”68-vågens” vänsterliberala samhällsuppror, utvecklingen har gått sin gilla gång, ”som man bäddar får man ligga”. Samhället skakas, rättsväsendet, skola, vård och själva tilliten människor emellan raseras. Psykpiller särskilt hos unga eskalerar, skolor sätts i brand mest i världen i det ”trygga svenska folkhemmet”. När jag gick i grundskolan var vi lite rädda för lärarna som kunde vara stränga, men nu misshandlas lärare och elever skriker ”Kränkt!” vid minsta tillrättavisning, också våra poliser, brandmän och vårdpersonal misshandlas, bespottas, kastas sten på, och vi läser häpet hur denna totala respektlöshet bara stegras mer och mer. Bilar som brinner rutinmässigt, likaså gruppvåldtäkter är vardag, Sverige kallas i media för ”de kriminellas paradis”, bli inte sjuk då dör du i vårdkön, gå inte ut på kvällen då rånas eller våldtas du, var aldrig ensam ute osv…Nu när de kristna fundamenten avskaffats, och kristen påverkan närmast förbjuds så har Samhället blivit radikalt annorlunda idag, ”Människan” av idag är förändrad och formad till något annat än tidigare generationer. ”Välkommen du nya sköna värld”, som det sarkastiska talesättet säger… Läs denna ovanligt välskrivna artikel på Expressen!:

P.S! I denna Välfärdens nedmontering och i allt kriminellt, våld och elände så reagerar inte det bekväma, försiktiga och rädda folket förrän det ”drabbar eget skinn”, t ex någon familjemedlem blir sjuk, misshandlad, våldtagen, arbetslös, utan bostad, bilbrand, inbrott o s v. Svensken är formad till att lita på ”Pappa Staten” sedan 100 år av ”Sosseindoktrinering”, det är därför ”PK-åsikter” är allmän dogm hos det s k Etablisemanget (d v s media, kulturelit, politiker) och hos folket i sig…Det finns väldigt få som vågar stå emot ”Åsiktsdiktaturen”, det politiskt korrekta i ”mellanmjölkslandet” Sverige, där alla egentligen måste vara lika och tycka lika; Och just här har vi den ENDA SORTS ”Auktoritets-respekt” och underordnande kvar hos folket, de tror blint på allt särskilt SVT levererar. SVT förkortningen betyder ”Sovjet”…De flesta är politiskt vänster eller mp i statlig media, en kultursfär där anställningar tagits från vänsterliberala journalistutbildningar. Men, ideologin och de ständiga budskapen från det vänsterliberala etablisemanget har varit just avskaffandet av Kristendomens värden och samhällsinflytande och införandet av värdenihilismens moralupplösning, uppror mot konservativa ”kristliga” värden, Jagets självförverkligande på bekostnad av andra, ”gör det som känns rätt för dig”, ”låt inga regler och gränser hindra dig”, en gränslös själviskhet alltså…Det är i denna kontext Upproret mot auktoriteter och samhälle sker, såhär föreställer jag mig många av de ”upproriska” resonerar; ”vad har läraren för rätt att säga till Mig vad Jag ska göra eller inte?!” / ”ska den där polisen komma här och hindra Mig, det Jag vill göra?!” / ”skolan är tråkig och försöker tvinga Mig till att göra det Jag inte vill, bränna ner skolan alltså” / ”trist idag, den där socialtanten gav inga pengar, vi bränner bilar som hämnd, kul” / ”Jag orkar inte jobba som en slav på macdonalds eller städa, vi stjäl och rånar istället” o s v… Det sekulärt liberala ”moderna” samhället har inget vettigt alternativ till den forna kristna läran och livet, det enda som erbjuds är ”Själviskheten”, som i sig bär på enorm tomhet och otillfredställelse, paradoxalt nog inser kanske en och annan…”Som man har bäddat för sig får man nu ligga”, i svåra krampaktiga konsekvenser, och när nu alltfler upplever på ett eller annat sätt hur detta ”drabbar eget skin” så kanske den urgamla ”vikingen” i svensken vaknar till liv, och börjar på allvar reagera, protestera som aldrig förr, byta ut politiker oavsett hur etablisemanget kämpar/indoktrinerar för att behålla det järnhårda greppet/makten över folkets sinnen, men bojorna kan slitas bort, kanske i nästa val…kanske i ett omval inom kort…Kanske folket rentav omvänder sig tillbaka till de sant trygga kristna rötterna, och Allsmäktig Gud återigen får möjlighet att beskydda och välsigna landet, kanske…Nu, äntligen artikeln jag rekommenderar dig att läsa:

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sverige-lider-av-en-auktoritetskris/?fbclid=IwAR3MqbJb-EGvZNnvjoaZ8GtmRzr8It7O4ywPeSElqZkWLejllu1lzTByt1I