BIBLISK KÄRLEK!

Predikan i en Pingstkyrka i Tornedalen. ”Kärlek” är ett begrepp som används väldigt vidlyftigt och brukas på olika sätt, men vad säger Bibeln om kärlek? Hör här den Bibliska beskrivningen av kärlek, bli välsignad och förvandlad…: https://youtu.be/TYK9kO18wCQ