ÄR ”KRISTNA TRON” FÖR DE OINTELLIGENTA OCH OUPPLYSTA

Många sekulariserade svenskar anser att kristna har lurats in eller ”fallit in i” kristendom för att de saknar kunskap och förstånd nog, kanske att de också är svaga och själsligt sargade och griper efter sådant halmstrå. Nåväl, inte förvånade attityder eftersom svenska folket är bland det mest sekulariserade i världen, men vad många inte vet är att 82% av jordens befolkning är religiösa, varav över en miljard (eller två miljarder beroende på hur man räknar) är kristna, och över 100 000 blir det varje dag. Så, är alla dessa stackars vilseledda dårar? Bibeln säger dock att Evangeliet ”är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft till frälsning för dem som tror”, så egentligen är kristna tron något som måste både upplevas och förstås genom att Gud själv uppenbarar detta, men detta ”uppenbarande” av Evangeliets sanning sker i samverkan med en människa som väljer att omvända sig och tro. Och Gud verkar i alla människors samveten, men alla vill inte veta av Gud och omvända sig och tro, det är p g a ”syndens makt att bedra”, många ”älskar mörkret och hatar ljuset” som Bibeln lär. Man har trott på och bejakat ateistiska alternativ, som t ex evolutionsläran, längst ner i detta inlägg kommer ett avsnitt om just Evolutionsläran…

Men, till frågan, är vi kristna korkade? Jag tänkte lite åt det hållet som ofrälst, särskilt då jag läste mina 4 år på Universitet, jag läste litteraturvetenskap, kulturvetenskap och vissa filosofiska ämnen m m. Men, ändå blev mina ”sekulära åsikter” alltmer vacklande ju mer jag läste s k intellektuella ämnen. Jag upptäckte att det var mest motstridiga åsikter ”de lärda” emellan och att de filosofiska lärorna var som modet, de kommer och går i popularitet, idag gäller t ex relativism men imorgon är det säkert borta, en ganska korkad filosofi för övrigt eftersom det tillämpas långt utöver sitt specifika område…Samma är det också med begreppet ”vetenskap”, det är väldigt vederhäftigt i områden som matematik, teknik och fysik men då begreppet överförs till områden som t ex psykologi, psykiatri och livsåskådningar med påståendet att vara lika ”vetenskapligt bevisat” och vederhäftigt så blir det löjligt…Problemet är att ”vanligt folk” tror att de s k intellektuella, forskare och akademiker är supersmarta som minsann vet hur allt ligger till. De ateistiskt inriktade bland dessa är ”ateismens präster och prästinnor”, och det är dem man ska blint tro på, detta är ett gigantiskt människans högmod, och ”högmod kommer före fall” och hur många gånger har inte människan fallit?! Hitler var evolutionist och diggade filosofer som Nietzsche. Engels och Marx gav kommunismen och Stalin och Mao hade ihjäl 120 mille, Hitler sina 60 mille, nej, det är inte religion som dödat flest människor…

Återigen, är kristna ”bakom flötet”? Är tron på Guds existens och kristna tron i synnerhet irrationell och ointelligent? I dessa dagar, så är många kända vetenskapsmän också förespråkare av ateism. Men i det förflutna och även i dag finns många forskare och akademiker som tror att Gud finns och att Jesus är världens Frälsare. Detta är ett litet exempel av forskare som bidragit till utvecklingen av modern vetenskap medan de tror på Gud:

Nicholas Copernicus (1473-1543): Copernicus var den polska astronomen som satte fram det första matematiska systemet av planeter runt solen.

Johannes Kepler (1571-1630): Kepler var en lysande matematiker och astronom. Han gjorde arbeten med ljus, och etablerade lagarna för planeternas rörelser kring solen. Han kom också nära att nå Newtonska begreppet gravitation, långt innan Newton föddes. Kepler var en mycket ärlig och from Lutheran.

Galileo Galilei (1564-1642): Galileo är ofta ihågkommen för sin konflikt med den romersk-katolska kyrkan. Hans kontroversiella arbete med solsystemet publicerades 1633. Galileo sade uttryckligen att Bibeln inte kan fela.

Blaise Pascal (1623-1662): Pascal var en fransk matematiker, fysiker, uppfinnare, författare och teolog. I matematik publicerade han en avhandling om ämnet projektiv geometri och etablerade grunden för sannolikhetsteori. Han växte upp som romersk-katolsk, men 1654 hade han en religiös vision av Gud, som vände riktningen av hans studie från vetenskap till teologi.

Isaac Newton (1642-1727): I optik, mekanik och matematik var Newton en obestridd snille. I all sin vetenskap (inklusive kemi) såg han matematik och siffror som centralt. Vad som är mindre känt är att han var innerligt religiös och ville förstå Guds plan för historien utifrån Bibeln. I Principia konstaterade han: ”Det vackraste system, solen, planeterna och kometer kan bara utgå från råd och herravälde från en intelligent och mäktig varelse.”

Här är exempel på ytterligare några troende forskare och vetenskapsmän, från modern tid. Uppräkningen är något gammal, många nya namn har tillkommit:

Michael Faraday, en av Englands mest berömda fysiker / Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Här följer kända personligheter som bekänt sig till den kristna tron, men det finns många fler:

Politiker: Kjell Magne Bondevik, Norges f.d statsminister / Alf Svensson / George Bush / Jimmy Carter / Abraham Lincoln / Ronald Reagan / John F. Kennedy/Winston Churchill/Dwight Eisenhower/Franklin D Roosevelt

Författare: Leo Tolstoy / C.S Lewis/Charles Dickens/Fjodor Dostojevskij

Filosofer: Immanuel Kant/Albert Einstein/William Lane Craig, professor i Filosofi vid Talbot School of Theology i La Mirada/ Alvin Platinga, Calvin College, som har Fil.Dok. från Yale University m m.

Kristna Journalister: Per Östlin / Carin Stenström / Hans-Göran Björk / Mats Tunehag /Thomas Österberg/ Göran Skytte

Kristna Läkare: Bara i t ex Storbrittanien finns c a 5000 kristna läkare, t e x Dr. Stephen Craddock/ Dr. Jeremy J Franklin/ Dr. Margaret Spence. I Sverige finns många kristna läkare, t ex Sara Degerman-Carlsson/ Ulla Palenius och Magnus Landgren.

OBS! HÄR följer nu ett antal olika webblänkar som du kan studera vidare i och få bekräftelse, insikter och kunskap. De åsikter och information som framförs tillhör dem som driver dessa webbsidor och som skriver inläggen, var och en bedömer själv vad som är vederhäftigt. Var välsignad:

Detta är några av de sammanslutningar av forskare som tror på Gud:
• American Scientific Affiliation
• Association of Christians in the Mathematical Sciences
• Christian Association for Psychological Studies
• Christians in Science
• Presbyterian Association on Science, Technology, and the Christian Faith

Andra bra länkar som försvarar kristen tro:
http://apologia.se
http://gluefox.com/
www.carm.org

Källhänvisning (där sådan kan uppvisas):
http://www.adherents.com/largecom/fam_christian.html
http://www.icr.org/creationscientists.html

EVOLUTIONSLÄRAN DÅ?

Evolutionsläran är för många en orsak att inte närma sig kristna tron eller religion överhuvudtaget. Vad många inte vet är att idag finns det en stor mängd forskare och vetenskapsmän som lämnat evolutionsläran som en vetenskapligt ohållbar teori. Det finns nämligen inga egentliga strikt ”vetenskapliga bevis” för evolutionsläran. Det finns flera faktorer som omöjliggör en evolution såsom evolutionisterna vill framställa det. Ett exempel är avsaknaden av fossila lämningar av mellanformer, d v s om evolution mellan olika arter skulle ha skett så skulle det finnas miljoner fossila bevis på det, man har inte hittat ett enda…Man har konstruerat ihop olika fossila lämningar och menat att dessa är bevisen, det kan vara att man kopplat ihop lämningar av t ex en människa med lämningar av en apa, eller att man påstått en vanlig aplämning eller en lämning av en vanlig människa vara människoapa. Detta kan man göra då man utesluter helt möjligheten av en Gud som skapare och där alternativet ”evolutionsläran” bara måste stämma i den ateistiska filosofin. Evolutionsläran påminner i mycket av en religion i sig, vilket man märker då man ifrågasätter den, det blir väldigt kraftiga känslomässiga reaktioner och det går knappast att föra en vetenskapligt ”rationell” dialog med rationalisterna själva…

Läs här i följande länk om de tio främsta argumenten emot Evolutionsteorin: http://faq.genesis.nu/tioitopp_v2.htm

Evolutionskritiker/Vetenskapsmän som har lämnat den ”vetenskapliga religionen” Evolutionsläran, och som istället har mer förtroende för en skapelseakt eller en ”intelligent design” bakom Universums och vår existens, inte nödvändigtvis att de alla är kristna men många är det:

Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Käre vän, har du som icke-troende klarat av att läsa ända hit så är det bara att gratulera, du är inte lång ifrån Guds rike. Läs gärna något av mina Evangelistiska budskap här på min tidslinje. Jesus älskar dig och vill frälsa dig, var välsignad…Och svaret på frågan ”är kristna för de ointelligenta och oupplysta”? är Nej, uppenbarligen inte, eftersom det finns oändligt många s k intellektuella forskare och vetenskapmän som är just kristna, både förr och i nutid. Det finns dessutom något som heter ”kristen apologetik”, en världsvid och historiskt välkänd verksamhet av ”kristna intellektuella” som försvarar kristna tron på ett akademiskt och vetenskapligt sätt, du har redan fått ett antal webblänkar att studera vidare i. Bibeln säger att ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” (Ordsp.9:10), d v s vi måste i vördnad och respekt för Gud Skaparen ta in Gud i ekvationen om vi ska få verklig kunskap och vishet, och det är i Guds eget Ord, Bibeln vi finner ”livets instruktionsbok”…Var välsignad.

Annonser