MÄNNISKANS ABSOLUTA BEHOV AV JESUS OCH FRÄLSNING FÖRKLARAT! – JESUS ÄR VÄGEN!

Ingen kan förtjäna komma till Himlen p g a människans syndanatur! Inga goda gärningar kan blidga Guds krav på total syndfrihet/fullkomlighet för Himmelskt insläpp. Människans själviskhet, lögner, förtal, hat och oförlåtelse m m o s v gör varje anspråk på Himlen omöjlig…Det var därför Gud själv genom Jesus tog all vår synd på Korset, led vårt straff så att vi kan bli frikända och benådade på Räkenskapens dag, detta är Guds kärlek och nåd, vi blir frälsta genom tro av Guds nåd. Lyssna här på en 12 minuters video om det mest grundläggande och centrala i kristna tron, dela och sprid vidare, var välsignad:

https://youtu.be/Y7vED2cZfao

P.S! Detta videoinlägg beskriver alltså den ”ofrälsta” människans tillstånd och behov av Frälsning. När väl människan tagit emot Jesus och blivit andligt pånyttfödd till en ”ny skapelse i Kristus” så gäller helt andra förutsättningar; Då ger Jesus dig ständigt sin Helige Andes liv och kraft till att leva som Hans lärjunge…i Guds Härlighets närvaro, i Jesu kärlek, glädje och frid kan du följa Jesus i lydnad och överlåtelse…