BANGKOK-MISSION MOVIE! 

En 10-minuters Gatuevangelisations video där jag, Anette och Peter Åkesson predikar evangeliet till Bangkokborna på gator och torg. Åkesson som tolkade till thai och som också predikade direkt på thaispråket. Vi vittnade också till enskilda och mindre grupper, men sådan här ”openair-streetpreaching” (offentligt tal mitt bland folket, stående på en bänk eller dyligt) har sitt himmelska syfte särskilt med tanke på att Thailand och dess folk är ett för evangeliet onådd folkgrupp, de allra flesta är buddister och en mindre del muslimer. Vi fick se flera ta emot Jesus och frälsning och även förbön för olika behov. Folket var mycket mer öppet och mottagligt för Jesus och evangelium än i Sverige även om det fanns några få negativa, som det ju alltid finns i alla sammanhang och länder.

Vi fick verkligen hjärta och nöd för detta så vänliga folk. Vi blev avbrutna ett par gånger av vakter eftersom vi predikade för nära ingångar till köpcentrum, men mycket vänligt och professionellt hänvisades vi till gatuplanet med busshållplatser, och där gick det jättebra att få predika. Här ett litet hopklipp från denna ”openair-preaching” där vi alla tre predikade, och Peter Åkesson flödade perfekt i Guds smörjelse i både tolkningen och när han själv predikade direkt på thai (i slutet av videon ett kort inlägg enbart på thai av honom). Det var designat av Herren Jesus detta samarbete med broder Peter som är bosatt i Bangkok, vi fungerade i Ande och kraft tillsammans också i enskilt betjänande, i vittnande och förbön för thailändare och turister. Peter blir också en herde för dem som tar emot, vi lämnade hans kontaktuppgifter. Du som har thailändska vänner eller bekanta, låt dem lyssna på detta! Var välsignad:
https://youtu.be/Gm61oU5LdEE