”Yogatvång” i skola och vård!?

Vissa myndigheter (som Skolinspektionen) anser inte yoga vara religionsutövning och menar därmed att skolor och vårdinstitut fritt kan införa yoga i sin verksamhet, och att t ex anställd personal därmed blir skyldiga utöva yoga och att barn och vårdtagare ska utsättas för det. Men, yoga är mycket mer än bara fysiska övningar, själva målsättningen är att uppnå inre harmoni och välbefinnande vilket tydligt går in på det religiösa fältet. Faktiskt så är varje yogarörelse utformad för en tillbedjan av en specifik hinduisk gudom, och skulle man dessutom ständigt upprepa t ex yogans mantra ”aum”, som är en förkortning av tre viktiga gudar inom hinduismen, så är man djupt och aktivt inne på österländsk religionsutövning. När man googlar om yoga så är utövarnas eget utlåtande att yogan handlar om ”andlig utveckling” och att ”främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi) , en direkt varseblivning av varandets väsen”, och detta skulle inte vara ”religiöst”?!…Det vissa får ut av yogan får t ex en troende kristen ut sin harmoni och inre välbefinnande via sin kristna bön och tillbedjan till ”sin Gud”. Vore det bara fråga om fysisk motion kan man lika gärna ta en promenad eller ett gympass, men yoga är som sagt alltid mycket mer än så. Att tvinga en kristen att utföra yoga är mycket värre än att tvinga en muslim äta griskött, och varken muslimer eller kristna borde rimligtvis inte tvingas så radikalt gå emot sin egen tro genom yogatvång på sin arbetsplats.

Historiskt sett försökte romarna tvinga kristna avsäga sin tro genom tvång att tillbe de romerska gudarna, vilket ledde till miljoner kristnas martyrium, idag blir ju självfallet inte konsekvensen lika drastisk då en kristen vägrar tillbe hinduiska gudar via yogarörelser, men bara försöket att tvinga därtill vore helt klart en förföljelse av någons tro och detta inte i något fjärran diktatoriskt ”förtryckarland” utan i Sverige…

mvh: en kristen i Yogasverige

Annonser