”KLIPPA OCH KLISTRA”- Förkunnelsen!

Vad gäller dagens förkunnelse i många av våra församlingar (inte alla), Är det bara jag som märkt hur 10% av Bibelns text slår ihjäl resterande 90%? Hur Jesu egna ord, Paulus ord osv bara raderas, glöms bort, klipps bort eller ännu värre ”förklaras bort” på något retoriskt sätt, gärna med en rejäl dos mänskliga/världsliga obibliska åsikter och läror, fast vanligast är att predikanterna bara ignorerar vad resten av Guds ord lär…Jesus är Ett med sitt eget Ord (Joh.1:1-14), men Herren amputeras av dagens svenska predikantkår och då blir det ju en ”annan Jesus” och ett ”främmande evangelium” man matar sina anhängare med (2 Kor.11:1-4). Jesus sade ”Om ni förblir i mitt ORD är ni verkligen mina lärjungar”, men hur ska fåren kunna förbli i Herrens Ord när de förvägras inta ”allt Guds rådslut”, hela den Bibliska näringscirkeln med både sött och salt, mjölk, välling och fast föda? För bara något decennium sedan läste och gav man ut Guds Ord massivt, det var församlingens innehåll och livsnerv då också Guds Ande mötte och bistod just detta huvudsakliga focus på Ordet, men idag är det på en dagisnivå där man sitter i församlingarna med stora blöjor fyllda av synd, världslighet och villolära, och där predikanterna leker med ”klippa och klistra” från sönderrivna Biblar…och de är dessutom skickliga i all sköns själslig underhållning för att blända åhörarna…

De 10% är självfallet vällingen, nödvändigt och livsviktigt absolut, men snabbt går man ner sig i ”syndens träsk” eller trasslar in sig i villolära genom att bara få till sig om Guds nåd och kärlek. Häpnadsväckande självsäkert trampar dagens predikant Guds heliga Ord under sina fötter och skrapar av sig övriga 90%, utan att längre kunna läsa eller förstå Guds eviga sanningar om syndabekännelse, omvändelse, överlåtelse, helgelse och lydnad i Andens kraft och förmåga, om dom, Himmel och helvete. Det förkunnas endast ”Allt är väl”, ”fortsätt i lugnan ro i värld och synd och ge gärna hit tiondet så jag får min pastorslön”, ”Guds kärlek och nåd täcker och räcker genom allt oavsett vad”. Och fåren följer bräkande sin pastor eller favoritpredikant som vaggar in dem i en falsk säkerhet och vänjer dem med att nöja sig med ett ”Andefattigt” kristet liv, detta gör de förstås inte medvetet med illvilja utan för att de är själva bedragna, de blev bedragna just när de började kompromissa med Guds Ord, kanske var det en sekulariserad äldstekår som drev dem till det eller avfälliga församlingsmedlemmar starka i själisk kraft, för att inte säga ”annan främmande kraft” ty det är villoandar i verksamhet överallt där Guds Ord kompromissas till något förvrängt och falskt, detta förklarar också varför en gång oerhört Bibelkunniga välkända och respekterade förkunnare har blivit katoliker eller s k ”hypergracare” eller bara gått ut i värld och synd igen…Kära vänner, följ inte människor, följ JESUS och Hans levande och verksamma Ord! LÄS vad Jesus och Hans Ord säger, Alltihopa från början till slut, särskilt Nya Testamentet, du kommer märka hur Guds Ande uppenbarar sanningen, du finner flera ”röda trådar” om de viktigaste grunderna i Frälsningen och du får en komplett bild och förståelse, vilket kommer att Bevara dig i frälsningen, förutsatt att du även låter dig varje dag uppfyllas av den Helige Ande (Ef.5:18, Joh.7:37-39), denna så saliga Gudsgemenskap…

HÖR då Guds Ord kära Predikantkolleger: ”inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom”. Vadå ”dom”, det finns ju inget sådant säger ni, Jesus säger ju att Han inte kommit ”för att döma världen utan att frälsa den”, Ja sant, men nu när Jesus har gett frälsningen och du väl har blivit frälst så blir det ändå en ”Räkenskapens dag” för Alla (Rom.14:10-12), och Om vi inte bara rycker Skriftställen ut ur sitt sammanhang utan läser fortsättningen av t ex Joh.12, vers 47-48: ”Om någon hör mina ORD och INTE HÅLLER DEM, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och INTE TAR EMOT mina ORD, han har en domare över sig: DET ORD som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen”…i Joh.5:22 står det ”Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen”, likaså står det i 2 Tim.4:1 ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda”. Alltså, Jesus kom som Frälsaren och gav alla människor frälsning, för alla som alltså tar emot, men på den Yttersta dagen efter att allas våra hjärtan slutat slå så ska Jesus agera som Domaren, och domen gäller alla som förkastat Honom antingen genom att ha sagt nej till Frälsningserbjudandet, denna enorma Guds nåd och kärlek eller genom att inte ha tagit vara på sin frälsning då man blivit en ljum kristen som fortsatt leva i uppror mot Gud och Hans vilja/Ord, Jesus säger i Upp.3:16 att Han ”spyr ut” sådana…

Kära vänner, Gud kräver inte något av oss som Han inte ger kraft till att klara av och som Ordet säger ”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor.10:13). Och denna ”utväg” är det som Bibeln överallt massivt undervisar om, alltså Andens liv och kraft, vi lever inte våra kristna liv i överlåtelse och lydnad genom egen kraft och förmåga utan i Andens livgivande kraft. Vi skulle ju tillbe i ”Ande och Sanning” som Bibeln säger, dvs Sanningen är Guds levande och verksamma Ord och genom den Helige Ande har vi vår Gudsgemenskap, det är här vi blir uppfyllda av Jesu kärlek och frid, av Andens väldiga kraft, av Guds glädje och Härlighets närvaro, skulle inte detta räcka till?! Jag tror att många predikanter och troende har skaffat sig andra källor att ösa ur, varför? Därför att de ”sanna tillbedjarna” tillber i Ande och Sanning (Joh.4:23-24)! Om man tillägger eller utesluter något från Guds Ord så tillber man inte i Ande och Sanning, läs noga t ex Bibelns allra sista Ord i Upp.22:10-21 (kommer i slutet av detta inlägg), det står mycket sammanfattat där som inte får komma fram i dagens förkunnelse…

På tal om Guds Ord som idag portats från predikstolarna så kan vi väl avsluta med några sådana Skriftställen. Antagligen får jag stämpeln ”lagisk” och ”fariseè” av de predikanter/troende som redan är färdigindoktrinerade med det ”främmande evangeliet” och en ”annan Jesus”, men ni ”kära vänner”, pekar egentligen inte på mig obetydliga varelse utan på Allsmäktig Gud, för vad annars har jag här gett ut annat än Guds Ord?…Jag förlåter och älskar er, det är faktiskt Kärlek att ge ut livsuppehållande medicin fast patienterna bemöter med hat och aggressiv personattack. Och Jesus förlåter er Om ni vänder om, helt enligt sitt Ord (t ex 1 Joh.1:9 och Jak.5:16). Och för alla er kära vänner, predikantkolleger och troende som fortfarande står fasta i ”klassisk väckelsekristendom”, den tro som väckelsepionjärer som t ex Finney, Rosenius, Moody, Spurgeon, Barrat, Lewi Pethrus och Frank Mangs gav ut, ja ni kan här få läkande tröst och uppmuntran ty ni har som jag märkt hur iskalla förnekelsens vindar piskat er själ blodig i åratal, inte från hedningars händer och munnar utan från de s k ”egna trossyskonen”. Nåväl, här får ni ett litet exempel, en mycket liten del av allt det vi idag förvägras höra och undervisas om, låt det smaka:

2 Tim.4:3: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen”

2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”.

Judas 1:4: ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar”.

Kol.2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus”.

2 Petr.2:18-22: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt: De som lever så skall inte ärva Guds rike”.

Ef.5:3-7: ”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra”.

1 Kor.5:11-13: ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

Joh.8:11: ”Då sade Jesus: ”Inte heller Jag dömer dig. Gå och synda inte mer!” / Joh.5:14: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig”.

Matt.5:29: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna”.

Jak.5:16: ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade”.

1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Rom.6:1-4,6, 16-18: ”Vad skall vi säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till Hans död?…Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet: Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden”.

Rom. 8:5-6, 9,13-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”

Gal.2:19-20: ”Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”.

2 Kor.6:14-17: ”Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er”.

Matt.18:15: ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”.

Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sin begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

1 Petr 1:15-16: ”Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.”

Matt.7:21-23: ”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Hebr 10:26-31: ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?”

1 Tess.4:7-8: ”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande”

Upp.22:10-20: ”Och han sade till mig: ”Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.”

P.S! Det kommer valsituationer för alla predikanter utefter livets väg där man tvingas välja att vara en ”Vällingpredikant” eller Väckelsepredikant! Jag hade en kort tidsperiod av inte välling men lite väl mycket sött och alltför saltfattigt, men nu är det balans sedan länge…Många väljer kompromiss och ”minsta motståndets väg” av diverse orsaker; Behålla jobbet och löningen, behålla vänner, medlemmar och popularitet, karriär och plattformar, kanske eget tillkortakommande i Gudsrelationen/gemenskapen där Andens liv och kraft saknas eller är på ”sparlåga”, även en predikant kan dras in i jordiska begär eller förnöjelser på bekostnad av det Himmelska…Lidande och förföljelse för Jesu skull är en ofta smal väg att vandra, men den är full av Guds härlighet och Jesu livgivande närvaro, av Guds frid och glädje, Vad Väljer Du?