HALLÅ VART TOG NI VÄGEN!?

Det Frikyrkliga Väckelsefolket är borta! ALLA tycks ha böjt sig för den ”ekumeniska guden” eller för ”världens ande”, eller finns det 7000 kvar i landet som inte gjort det? Förr höll man fast vid Klassisk frikyrklig väckelsekristendom som gällde det livet, idag går man hand i hand med antingen RKK, SvK, HG (hypergracerörelsen), HR (humanreligiösitet/anpassning till ”världens ande”) eller så välkomnar man något annat som borde helt skära sig med det frikyrkliga väckelsearvet. Nya tider och ett ”nytt evangelium” är här, kanske en ”ny Jesus” också…

Alla gränser suddas bort i globariseringens anda, också de Bibliska gränsdragningarna kasseras, vem orkar bry sig längre om Skriftställen som 2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i KRISTI LÄRA utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”…

Nu gäller det att krampaktigt hålla fast vid sina Bibliska favoritverser och hugga ihjäl resterande 95% av Gudsordet. Är det anseende och positioner det handlar om? Sekulariserade församlingsmedlemmar vars tiondegivande man vill behålla och därmed sina löneutbetalningar? Vågar man inte ta förföljelsen (som man gjorde förr), feghet och bristande överlåtelse? Bristande tro eller andlig torka? Personlig synd eller förvärldsligande (oops, nu triggar man igång ”döm inte-folket”). Vad är det?!…Denna ”Ekumenikens breda motorväg” som alla verkar dras med i är ett avfall från Kristus och måste profetiskt innebära att Snart och mycket snart är Han här, Maranatha, Kom Herre Jesus! En nyttig och i kärlek ställd fråga till mig själv och dig: Älskar du Jesu återkomst, alltså om Han skulle komma tillbaka idag? Hur skulle du känna inför den verkligheten? Gud säger i Sitt Ord: ”Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som ÄLSKAR HANS ÅTERKOMST”. För er som fortfarande inte svepts med i den Bibliskt profeterade ”Sista tidens stora avfall”, läs och begrunda:

2 Kor.11:3-4: ”Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.För om någon kommer och predikar EN ANNAN JESUS än den vi har predikat, eller om ni tar emot en FRÄMMANDE ANDE eller ett ANNAT EVANGELIUM än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna”…

P.S! Någonstans måste de Bibliska gränsdragningarna dras för vad som är just klassisk väckelsekristendom, det som inlägget handlar om. Var och en är ju fri att tro och anamma vilken sorts religion eller ”kristendom” de önskar. Men för de som vill tillhöra nämnda gruppering behövs gränsdragning, annars måste man ju välkomna också t ex Jehovas och Mormonerna…För ”det frikyrkliga väckelsefolket” har aldrig kompromiss i ekumenisk anda fungerat, en kompromiss där Ordet och Anden tvingats ge vika för en falsk ekumenik som alltså inte är i Anden och i enlighet med Guds Ord. Den ”ekumeniska guden” är alltså en avgud…Läser vi hundratals år av väckelsehistoria och dess pionjärer blir detta övertydligt, lyssnar vi på moderna ”ekumeniker” går vi vilse, men var och en fri att välja…Ja, det är genuin Hunger efter Jesus och Hans levande Ord som ger väckelse, men Anden och Sanningen har alltid samarbetat, sanningen har alltid sprängt bort stenar som täppt till det friska Andliga flödet, kära vänner Läs Väckelsepionjärerna! och självfallet Guds Ord i sin Helhet…

Annonser