3 av de viktigaste Kristna Grunderna!

3 av de viktigaste KRISTNA GRUNDERNA!

Som nyfrälst så har du precis börjat din vandring med Gud. Det är viktigt att du förstår Vem och Vad du är som frälst och kristen. När du tog emot Jesus och frälsningen så hände något som har avgörande betydelse för ditt liv här och nu, och så i en evighet.

  1. RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN:

Vad innebär den Frälsning som Jesus gett dig? Vi läser i Bibeln Rom.3:23-26: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras Rättfärdiga som en gåva, av hans Nåd, därför att de är Friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som Tror på Jesus”.

Bibeln säger här att du har blivit Rättfärdiggjord genom tron på Jesus, vilket innebär att du har det ”Rätt ställt” med Gud. Du har försonats med Gud och har frid med Honom. Dina synder är förlåtna och försonade eftersom Jesus på Korset tog på sig alla dina synder, led och dog för dem. Denna Frälsning och Rättfärdiggörelse är dig givet helt fritt av Guds Nåd och kärlek, och denna Rättfärdiggörelse kan alltså inte förtjänas på något som helst vis, du kan inte få det rätt ställt med Gud och komma till Himlen genom goda gärningar eller vad du än må hitta på. Gud visste att vi p g a Syndanaturen omöjligen kan leva rätt och vara rättfärdiga inför Gud av egen förmåga; Så därför sände Han Jesus till oss för att ge oss denna enorma Guds Frälsning!

Jesus tog faktiskt själva Straffet för all vår synd på sig istället för oss som Bibeln förklarar (Jesaja 53). Om du begår brott i samhället som att t ex stjäla en bil, misshandla någon grovt, förskingring och bedrägeri o s v så blir det en Rättegång, en Domstol och ett Straff. Detta kallas för Rättvisa, och så bevaras samhället. Men, Gud är den eviga Sanningens och den eviga Rättvisans grundval. Gud är en Garant för att sanning, rättvisa och det moraliskt goda ska bestå i Universum för alltid. Det blir alltså en Guds domstol, en Räkenskapens dag för oss alla. Men om du Vänt om till Gud, och tagit emot Jesus och hans Frälsning så blir du Frikänd och Benådad. Du blir frikänd och benådad eftersom Jesus tog ditt straff på sig istället för dig! Detta är Guds enorma Kärlek och Nåd till just dig…

Absolut enda sättet att få dig Okej inför Gud och evigheten i Himlen var att Jesus dog för dig på Korset. Han tog din orättfärdighet, all sin synd och gick i Graven med det, Jesus Uppstod från de döda, och när du i tro tog emot Honom och Hans frälsning så gav Jesus Sin rättfärdighet till dig, vilket alltså innebär att du har rätt ställt, frid med Gud. När du har tagit emot Jesus och hans Frälsning så ser Gud på dig med välbehag, du har då Guds favör, beskydd och välsignelse såsom ett Guds barn. Du är renad genom Jesu blod på Korset från all synd, och Gud ser dig därför såsom ren och fri från synd.

Alla andra religioner går ut på att förtjäna frälsning och Guds välsignelser; i t ex Indisk hinduism och Afrikansk animism och spiritism så ska man offra gåvor till en massa avgudar eller häxdoktorer, i islam så underkastar man sig en mängd regler och gör en massa gärningar för att förhoppningsvis undkomma helvetet och komma till paradiset. Alla andra religioner förutom kristendom handlar om att blidga Gud på olika sätt, att förtjäna sin plats i Himlen. Man gör gärningar och man offrar och så hoppas man att Gud eller gudarna ska ha överseende med alla ens dåliga gärningar och synder så man ändå har Guds beskydd och hjälp och kan dessutom slippa helvetet och komma till Himlen. Bibeln talar om just denna människans försök att via gärningar nå Himlen, vi läser Gal.5:4-5: ”Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom Tron på den rättfärdighet som är vårt hopp”…Det Guds Ord här sade om ”lagen” syftar just på att via olika Laggärningar nå en egen rättfärdighet och mena på att jag minsann i mig själv förtjänar komma till Himlen. Men som Bibeln säger i Rom.3:10-12: ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade”.

Men, enligt Kristendomen så vet alltså Gud att vi människor inte klarar av att leva perfekt och felfritt. Gud vet att ingen kan förtjäna frälsning och evigt liv i Himlen. En människa syndar minst 100 000 gånger under sin livstid. Himlen är en fullkomlig plats utan synd, och en människa kan inte komma in i Himlen med en endaste synd i sitt liv…en enda lögn, ett förtal, en enda egoistisk gärning blockerar omedelbart och evigt en människas möjlighet att nå Himlen. Gud visste att vi människor är fördärvade och egoistiska. Det var därför Gud själv kom till oss genom Jesus Kristus, alltså Jesus, Guds enfödde Son, Gud och människa i Ett, ja, Jesus tog all vår synd på Korset så att vi blir fria från vår synd och kan få syndernas förlåtelse och inträde in i eviga livet i Himlen. Detta är Guds kärlek och nåd, detta är Guds lösning på ”Syndproblemet”, och du tar alltså emot denna frälsning genom att Tro på Jesus och Hans frälsning. Du kan då med frimodighet nalkas Gud i bön och du kan med frid dra ditt sista andetag eftersom du har det rätt ställt med Gud, du är Rättfärdiggjord, du är Frikänd och Benådad, ett Guds barn som fått alla sina synder förlåtna och försonade, och du är älskad och accepterad av Gud nu och i all evighet. Kan du se detta fantastiska skifte, detta utbyte som skedde på Korset? Jesus, den helige och syndfria Gudsmänniskan tar på sig all din och min orättfärdighet och synd, och ger istället dig och mig Sin helighet, renhet och rättfärdighet. Detta gör Jesus i stort lidande och offerdöd på Korset, av kärlek till dig, av barmhärtighet och nåd!

Denna Guds nåd genom Jesus och hans Frälsning är alltså helt unik och helt i motsats till all annan religion. Det är den Onde som skapat alla andra religioner med syftet att bedra människan till att frälsa sig själv genom egna gärningar och offer, och denna strävan att nå egen frälsning baseras på stolthet och högmod, vilket ju är själva arvssynden. Men, tror du på Jesus och är frälst så är du äntligen Fri, då har du i Guds nåd och kärlek fått den Helige Ande, Guds Ande som hjälper dig leva och fungera i Guds vilja, alltså fortfarande inte i din egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga. Och då ger du också all ära och tack till Herren Jesus för allt det som du må göra som är bra, det sker ju i Hans kraft, i Guds nåd.

Som en frälst Jesu lärjunge fortsätter du alltså inte leva i uppror mot Gud såsom du gjorde som ofrälst, men denna lydnad och Jesu efterföljelse sker inte i egen kraft utan du träder in i den enormt härliga och andliga Gudsgemenskapen, där Jesu närvaro, härlighet och kraft uppfyller dig varje dag, och i detta andliga ”Jesusliv” så lever du som kristen Gud till välbehag. Denna Andens liv och kraft är en stor Nåd från Gud och ger dig seger över synden och gör det möjligt för dig att lyda Gud och hans Ord, Bibeln. Det vi brukar kalla i negativ betydelse, att vara ”religiös” innebär ett ”kristenliv” utan Andens liv och kraft, en människans eget försök att i egen kraft tjäna Gud och leva rätt, vilket alltså är omöjligt, fly bort från sådana religiösa ”kristna” så de inte drar ner dig i s k ”lagiskhet”, det som vi läste om i Gal.5:4-5. Nästa stora Kristna Grund är ”Nya Skapelsen i Kristus” där vi lär oss mer om just detta underbara Andens liv och kraft, men jag tillägger lite kort här dessföre att självfallet finns det fler kristna grunder än dessa tre jag nu tar upp, som t ex det kristna Dopet, där den nyfrälste ska enligt Guds vilja i Bibeln låta döpa sig, läs i Guds Ord…

  1. NYA SKAPELSEN:

Men det var något mer som hände dig när du tog emot Jesus och Frälsningen. Vi läser lite längre fram i Romarbrevet, i Rom.6:6-11: ”Vi vet att vår gamla människa HAR BLIVIT KORSFÄST med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus”.

Bibeln förklarar här att din gamla syndanatur dog med Jesus på Korset, i Bibeln står det i 2 Kor.5:17: ”Om någon är i Kristus är han en Ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit”…När du tog emot Frälsningen blev du det som Bibeln kallar ”andligt född på nytt”, vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn och andliga nya skapelser i Kristus. Den ”gamle du” är borta, och den ”nye du” är i Kristus, den andligt ”Pånyttfödde” du är här.
Bibeln säger såhär i Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”.

Nu är det ju så att Bibeln undervisar om att vår gamla döda och begravda syndanatur kan ”göra väsen av sig”, likt en äcklig zombie, då vi kan råka hamna i det som Bibeln kallar för ”köttet”, d v s bete oss syndigt och felaktigt. Men då är Guds kärlek och nåd till oss, att om vi bekänner synden och omvänder oss, så förlåter och renar Jesus oss, 1 Joh.1:9 säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Nu så är också Guds underbara Nåd sådan att ingen kristen kan leva såsom kristen i egen kraft, och det är inte meningen heller. Just genom att du har fått del av Guds Ande såsom ”pånyttfödd ny skapelse i Kristus” så har du varje dag och stund tillgång till Gud Skaparen själv, till själva Livets Herre Jesus Kristus. Detta innebär att när du Öppnar ditt Hjärta för Jesus i tro så fyller Han dig med Sin gudomliga och andliga närvaro. Du blir fylld av den andliga Gudsgemenskapen som ger dig Guds livgivande kraft. Jesu kärlek, glädje och frid uppfyller dig, Hans härlighets och helighets närvaro fyller dig. Och på så vis, i Guds kraft och liv lever du ditt kristna liv. Du övervinner ”köttet”, synden varje dag i den Helige Andens livgivande gemenskap och kraft.
Bibeln undervisar om detta i Rom.8:5-14, läs nu noga: ”De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som LEVER EFTER ANDEN tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men Anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: ”Abba ! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn”.

Bibeln säger även såhär om att leva och vandra i Andens Gudsgemenskap, vi läser Gal.5:16-26: ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet , mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden”.

Det är också viktigt att förstå att det finns 2 olika Riken i tillvaron. Och det är världens/den Ondes rike, och så är det Guds Rike. Bibeln säger i Kol.1:13 såhär: ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”… Detta innebär att Allt det av ”andlighet” som inte tillhör Guds rike och Guds Ande är från ”Mörkrets välde” och dess onda andemakter. Allt det som ges ut av religiös eller andlig verksamhet och av religiösa budskap som är utanför Guds Ord, Bibeln är falska och därmed skadliga villoläror och ond andlig verksamhet. Bibeln säger att Satan kommer som en ”Ljusets ängel” för att bedra, d v s den Onde lurar sina offer genom att låtsas vara något rätt, gott och bra, men det är en orm och ett gift i förklädnad. Många bedras och luras in i villoläror eller s k New Age och ocultism, österländska religioner, västerländsk hedendom, afrikans häxeri och trolldom, medier, yoga, mindfullness, Jehovas vittnen o s v. Den Onde använder också gärna Bibliska sanningar och Bibelskrift för att bedra, men det är förvrängt och skriftställena är tagna ut ur sitt sammanhang. Kristi lära, den sanna kristna tron är vad Bibeln lär i sin helhet, särskilt utifrån Nya Testamentets undervisning. Du är trygg i den s k ”Klassiska kristna tron” som över en miljard kristna följer.

Såhär säger Bibeln om detta i 2 Kor.6:14-16: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar(Satan)? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige”.

Och vi läser också 1 Kor.10:14-22: ” Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! Jag talar till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? Så vad menar jag? Att avgudaoffer betyder något eller att en avgud betyder något? Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?”.

Men, Du tillhör Nu Jesus och har kommit in i Guds rike och Guds eviga familj, och din identitet är: Att du Är en Ny skapelse i Kristus, älskad och accepterad av Gud, förlåten, försonad och fri, rättfärdiggjord och helig i Kristus. Nu, som nyfrälst så är det helt avgörande att du börjar läsa Bibeln och då särskilt Nya Testamentet till att börja med. Att du Ber till Gud i Jesu namn, och lovsjunger och tillber Jesus Kristus. Utgjut ditt hjärta för Jesus, Han är din allra bästa vän, din själs älskade. Jesus har lovat vara med dig i alla dagar, men då måste du leva med Honom, genom Bibelläsning, bön, lovsång och tillbedjan, och genom att säga bestämt nej till Mörkrets välde och det som tillhör den Ondes rike. På detta vis utvecklar du en egen personlig relation till Gud och Jesus. Det är så du växer till och mognar såsom en fungerande kristen. Och det är också viktigt att du kommer in i syskongemenskapen med andra frälsta, kristna människor, detta sker i en församlings- och bönegemenskap. Välj en kristen gemenskap som är Bibeltrogen och ”andligt levande”. Och så självfallet, för att kunna växa, få hjälp och vägledning så är det viktigt att lyssna på predikan och undervisning i enlighet med Bibeln och Kristi lära. Och nästa stora Kristna Grund vi ska lära oss är just om Bibeln, om Guds Ord och Kristi lära.

  1. LÄSA OCH TALA UT BIBELN, GUDSORDET!

1 Tim 6:12: ”Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du Bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda Bekännelsen.”

När du tog emot Jesus som din Herre och Frälsare, så var det en Bekännelse i tro. Först tror du i ditt hjärta och sedan så talar du ut det med din mun. Rom. 10:8-10 uttrycker detta såhär: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun Bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta Tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli Frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”.
Du tog alltså emot Frälsningen genom att tro på Jesus och Hans verk på Korset, Och genom att bekänna med ditt tal. I själva verket så hade Jesus redan gett dig Frälsningen för 2000 år sedan, men du tog emot det genom att offentligt, inför dig själv, andra och Gud Proklamera din tro, högt och ljudligt med din mun, det var då Frälsningsundret skedde. Gud vill i Sitt Ord att vi ska på detta sätt agera för att gensvara på Frälsningserbjudandet.

1 Moseb.1:3: ”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus”. När Gud skapade himmel och jord och allt som finns däri så gjorde Han det genom att Tala ut Ord i tro, befallande himmel och jord att bli till, och Bibeln säger att det blev som Gud sagt. Gud genomförde sin vilja och plan genom att tala ut det. Bibeln är full av Profetiska utsagor, d v s profetior uttalade av Herrens tjänare som förmedlat vad Gud sagt skall ske. Många av dessa uttalade profetior har blivit till, och då särskilt de profetiska förutsägelserna i Gamla Testamentet om Messias, om Jesus som kom och gav oss sin stora Frälsning, men mycket annat av Bibelns profetior har blivit till, som t ex Israel som återigen blev en självständig nation 1948. Allt Gud säger kommer att bli till, även om det ibland kan ta hundra eller hundratals år innan det förverkligas. Nu väntar vi särskilt på uppfyllelsen av Bibelns profetiska förutsägelse om Jesu Härlighetsfyllda Återkomst till jorden; då kommer väldigt mycket att hända under en 7-årsperiod; de kristnas Uppryckelse till att möta Herren Jesus i skyn, Vedermödan och dess dom över en ogudaktig och Gudshatande värld, till att efter den 7-åriga Vedermödan det härliga Tusenårsriket tar vid då Jesus, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre ska regera i ett paradisiskt tillstånd, och därefter kommer Gud att göra en helt ny Himmel och jord och det nya andliga Jerusalem kommer ner till jorden och det slutgiltiga Himlen och eviga saligheten tar vid. Ja, som du märker är detta ett gigantiskt ämne, vi hinner inte nu tala mer om det denna gång, men du kan läsa t ex i Uppenbarelseboken i slutet av Bibeln om detta.

Det handlar alltså om ”Att läsa och tala ut Guds Ord”. Vi läser nu några Bibelställen. Jes. 55:10-11: ”Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med Ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det”…Detta är ett underbart löfte om att när du i tro talar ut Guds Ord så kommer detta Gudsordet att verka på ett djupt och mäktigt sätt, med långtidsverkan.

Hebr. 4:12: ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”…Detta Bibelställe säger till oss att Gudsordet är levande och verksamt för oss själva och andra så att det väcker samvetet, det uppenbarar sanningen för oss så att vi kan bli fria, såsom Jesus sade ”Om ni förblir i mitt Ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria”…Det är så oerhört viktigt att som Jesu lärjunge och frälst läsa och ta till sig Guds Ord. Jag läser Bibeln varje dag, helst både i G.T och N.T och därtill har jag ett tjockt häfte med korta Bibelcitat som jag memorerar, läser både tyst och högt, mestadels tar jag ändå in från Nya Testamentet eftersom det är det ”Nya Förbundet” med Kristus och uppfyllelsen av Gamla Testamentet, vi tar en undervisning om nya och gamla förbundet vid annat tillfälle. Men, läs och tala ut Guds Ord varje dag, ofta och massivt, då kan Gud förvandla dig och välsigna dig så att du i sanning blir en Jesu lärjunge som lever och verkar i Guds vilja, i Guds livgivande kraft och välsignelser. Bibelläsningen är jämte den andliga gemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan sättet vi kristna lever på.

1 Tess. 2:13: ”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds Ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror”…Guds uttalade Ord är alltså kraftfullt och verksamt, det vänder inte fåfängt tillbaka. Guds Ord är levande och det förändrar, skapar och formar verkligheten runtomkring oss. Likaväl som när Gud skapade allt med sitt uttalade Ord, så skapar Han fortfarande med sitt uttalade Ord i Bibeln. Bibeln är Guds eget Ord nedskrivet, något som vi som Hans efterföljare och tjänare kan tala ut i tro, och Gud skapar alltså fortfarande genom sitt uttalade Ord, ty Guds Ord i Bibeln är Hans vilja och plan.

Det är många gånger själva tron det hänger på. När Gud skapade himmel och jord så var det inget fel på Hans tro när Han ”Sade och det blev till”, självfallet eftersom Gud är ju just Gud. Men vi som har mött Jesus, är frälsta och har daglig gemenskap med levande Gud, ja, vi ska tala ut Guds vilja i Hans Ord, Men det är inte alltid vi agerar och talar i verklig tro, därav bristande resultat. Mark. 11:22-24: ”Jesus svarade dem: ”TRO på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och INTE TVIVLAR i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, TRO ATT NI HAR FÅTT DET, så skall det vara ert”…De flesta av oss som är frälsta och har varit det ett tag kan vittna om hur Gud har gripit in i våra liv med bönesvar, med t ex helande från sjukdomar, mirakulös hjälp i svårigheter, övernaturligt beskydd o s v. Och dessa Guds välsignelser har skett då vi läst Guds Ord, tagit till oss dess löften och talat ut Guds levande och verksamma Ord i tro. Min fru var allvarligt sjuk i magsmärtor då hon gick på Bibelskola i Florida, hon talade ut i tro Guds Ords löften om helande och hon blev helad, likaså var hon mirakulöst botad från skolios och hon är nu 2 ½ cm längre än tidigare. Jag upplevde att jag och frun skulle lämna en affär i Uppsala omedelbart, 5 minuter senare var det ett väpnat rån där, det finns många fler vittnesbörd vi liksom andra kan berätta.

Kära vänner, vi har tillräckligt med tro för att Guds vilja i Hans Ord skall bli till när vi talar ut Guds Ord. Det absolut enda vår fiende, djävulen kan göra är att få dig i tvivel och otro, och på så vis hindra och förstöra för dig. Men, när du bestämt dig för att inte lyssna till Satans propaganda i alla de mångskiftande sätt han förmedlar sina lögner med, ja då hjälper det inte hur än djävulen och hans anhängare eller tjänare försöker bråka, skrika och störa dig, i slutändan blir det som Gud sagt ändå. Gud har gett oss sitt Ord, sitt levande och verksamma Ord.

Joh. 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning”…Jesus är alltså Ett med Guds Ord, Jesus är Sanningen och Guds Ord är sanning. Gud sände sin enfödde Son till världen, och det Jesus sade blev till Guds Ord, det är nedtecknat i Bibeln. Det enda vi behöver göra är att låta förnya vårt sinne med detta Guds Ord och fylla vårt hjärta med det levande Ordet, då får vi bort allt det som skapar tvivel och otro. Det är som att rena ”sitt sinne, sin själ och hela sitt väsen” från allt skräp och alla lögner den Onde sått in.

Jesu lärjungar, Guds barn är alltjämnt fria; De har övervägt de världsliga lögnerna och studerat sanningen i Guds Ord, och så valt att tro och följa Guds Ords sanning. Det fria valet finns fortfarande där, man kan välja bort Guds Ord och följa lögner igen, men många vill ju inte det eftersom de märkt att Sanningen faktiskt producerar sann frihet, sann glädje och sant liv, och mycket annat gott, helt i motsats till det lögnerna producerar, vi läser Joh.10:10: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd”…Allt i världen är förståss inte ont, fel och nedbrytande, Gud har ju gett och ger människors barn mycket gott och rätt för att människosläktet inte helt ska förgås utan fungera någorlunda trots människans fallna tillstånd i synd, Gud är nådefull och barmhärtig. Men, det finns i världen väldigt mycket som är direkt ont och skadligt för människan, sådant som är i direkt opposition och uppror mot Guds Ord och vilja, det är allt sådant vi som tillhör Jesus och Guds rike ska undvika att ta in i våra sinnen och hjärtan. Ibland är en kväll vid TV:n som att sitta vid helvetets förgård, och hur mår du efter det? Men om du är på t ex ett andligt möte med trossyskon istället eller läser Bibeln så blir du uppfylld av inre glädje och frid, av Jesu kärleks- och härlighets närvaro, d v s raka motsatsen till vad TV-kvällen ger dig…ja, det beror ju på vad du tittar på tv.n förståss, men…

Sålunda, låt oss läsa och fyllas med Guds Ord, och i tro tala ut Guds vilja. Ordspr.12:14: ”Av sin muns frukt blir man mättad med gott, vad en människa gjort får hon tillbaka”. Ordspr.18:20-21: ”Ord från en tanklös kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt, en lögnaktig tunga blott ett ögonblick”.

Du kan tala ut misslyckande, nöd, fruktan och nederlag över ditt liv, eller så kan du tala ut seger, liv och välsignelse. Det är du själv som avgör vad du säger. Djävulen vet vad Guds Ord uttalat i tro åstadkommer, så han gör allt för att du inte ska ta till dig detta budskap, han gör allt för att du inte ska få tag på denna kunskap. Fienden försöker tillsammans med ditt världsliga, köttsliga sinne föra krig mot varje löfte i Guds Ord, det uppstår alla tänkbara motargument och kritiska inlägg, allt för att hindra dig att Tro på Gud och det Han sagt. Matt.12:34-37: ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas”.

Ord har i Guds ögon alltså väldigt stor betydelse. Vi har sett att vi tar emot Frälsningen via munnens bekännelse, och att Gud skapade allt genom att Han sade och det blev till. Vi har sett att det uttalade Guds Ordet skapar än idag i profetiska uppfyllelser och i bönesvar, att saker vi ber och talar ut i tro faktiskt blir till. Av Skriftstället vi nyss läste förstår vi hur oerhört stor betydelse Allt vi säger har, och då inte bara det goda, sanna och rätta vi säger, utan även det onda och dåliga. Varje fåfängt ord vi yttrat kommer vi att få stå till svars för på Domens dag. Och som Matt.15:18-20 säger: ”Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan”.

Vi läser nu ett lite längre Skriftställe, Matt. 4:1-11: ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.” Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.” Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom”.

Jesus hade fyllt sig med Guds Ord under 30 år, ja, Han var och är ju själva Guds Ordet inkarnerad. Nu efter hans Andedop vid floden Jordan så gick Jesus, ledd av Anden ut i öknen för att prövas. Djävulen attackerade Jesus genom att fresta Honom att gå emot Guds uttalade vilja i Guds Ord, det gjorde djävulen genom att dels förvränga Ordet och dels genom att försöka få Jesus tillfredsställa sina köttsliga eller kroppsliga behov, alltså genom att försöka locka Jesus till synd. Så, hur besegrade Jesus den Ondes attacker? Jo, genom att Tala ut Guds Ord! Och då fick herr djävul ge vika och loma iväg. På samma sätt bemöter du fiendens attacker, genom att Tala ut Guds Ord och dess sanningar.

Bibeln säger i Rom.10:17 att ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord”. Att predika innebär egentligen ”att tala Guds Ord”. Du kan predika till dig själv och så skapa tro i ditt hjärta. Du har redan från Gud tro nedlagt i dig, men den tron kan ju växa eller snarare bli mer aktiverad och fungerande. När du läser Bibeln så fyller du ditt sinne och hjärta med Guds Ord, så får du råmaterialet till din tro, men när du dessutom talar ut det, ja, då inte bara växer din tro utan då låter du tron aktiveras…Det är då verkligheten börjar formas efter Guds uttalade Ord och du får bönesvar. Det är därför du kanske har fått alla dessa häften med Bibelcitat från olika kristna sammanhang och kyrkor. Guds folk har lärt sig välsignelsen av att fylla sig med, meditera och tala ut Bibelcitat. Bibeln är ju full av Guds Löften till alla livets omständigheter och situationer. Varje problem du möter har Gud gett löfte om att lösa och hjälpa dig med, det finns i Bibeln nedskrivet. Det du behöver göra är att få tag på det löftet, fylla ditt sinne och hjärta med Guds löfte i sitt Ord, och så börja agera och tala ut det i tro, och rätt som det är så flyttar sig det där ”berget” av problem och du får lösningen och hjälpen.

Nu är det ju viktigt att inte glömma i allt detta, Gud förutsätter att du inte bara tror på Hans Ord utan också lever efter Hans Ord, i lydnad till Hans vilja. Luk. 8:19-21: ”Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. Man sade då till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” Han svarade dem: Min mor och mina bröder är de som hör Guds Ord och Handlar efter det”.
Vi läser också Matt. 7:21: ”Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja”…Och vad som är vår Himmelske Faderns vilja står ju beskrivet i Bibeln, Guds Ord är Guds vilja. Sann tro innebär också lydnad till det man tror på. Hur skulle man kunna tro på något och sedan strunta i att följa och göra i enlighet med det man tror? Det vore ju också ett stort hyckleri och falskhet, att man begär alla Guds välsignelser samtidigt som man fortsätter leva i uppror och olydnad till Gud…Gud är nådefull och barmhärtig, Han begär inget av oss som Han inte ger kraft och förmåga till att vi ska klara av, och vi vet ju att det är genom den Helige Andes livgivande kraft som vi lever som kristna, Andens liv och kraft som vi får via Gudsgemenskapen i bön, lovsång och tillbedjan, ja, även via Bibelläsningen. Det är inte svårt att lyda Gud när Han ger själva förmågan och kraften till det, det är verkligen en stor nåd och välsignelse. Så, se till att följa Jesus som just Herre i ditt liv, då är det bra mycket lättare att också be och tala ut i sann tro Hans löften i Bibeln.

Vi avslutar nu med att jag ger er några exempel på Guds löften i Bibeln. Om du tar till dig dessa löften i tro så kan du faktiskt erfara hur det blir som Guds Ord säger. Läs gärna också senare själva kapitlen och sammanhangen i Bibeln där dessa Bibelcitat är tagna från, varsågod…

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i Rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er fria”, Joh.8:31-32

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”, Rom.3:23-25

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”, Rom.8:1-3

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.8:38-39

”Ni som Söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33
”Jesus svarade: ”Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”, Joh.6:35

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha Liv, ja, Liv i överflöd.”, Joh.10:10
”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ”Om någon Törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Må hoppets Gud Uppfylla er med all Glädje och Frid i Tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13

”Då ni alltså har Uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1
”Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24

”Gud är trofast som har kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”, 1 Kor.1:9
”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden.”, Ef.5:18

”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv” Mark.12:28-31

”Fastän han var Son, lärde Han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev Han upphovet till evig frälsning för alla som Lyder Honom”, Hebr.5:8

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

Helande:
”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26
”Och våra synder bar han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni Vänt om till era själars Herde och Vårdare” 1 Petr.2:24-25

”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Och Han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Den som Tror och blir Döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”, Mark.16:15-20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8
”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt Guds Ord.”, Apg.4:29-31

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter Helgelse. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren.”, Hebr.12:12-14

Bönesvar, inkl. Helande:
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom Åkallan och Bön med Tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan Tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, Tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har Tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni Tror.”, Matt.21:21-22

”Amen säger Jag er: Om ni har Tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Be och ni skall få, Sök och ni skall finna, Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som Ber, han får, och den som Söker, han finner, och för den som Bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och Han skall få den. Men han skall be i Tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.”, Jak.1:5-8

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”, 2 Kor.1:19

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13
”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6
”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Spänn därför bältet om livet och var Vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den Nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som Lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom Helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara Heliga, ty Jag är Helig.”, 1 Petr.1:13-16

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.6:6, 18-23

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16-25

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”, 1 Kor.10:13

”Om vi Bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”, 1 Joh.1:9

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17
”Ni har Lämnat ert förra liv och Lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni Förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”, Ef.4:22-24

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens Ande.”, 2 Tim.1:7

”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”, Hebr.11:6

”Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”, Hebr.13:5-6

”Jag är Ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på Mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”, Joh.12:46-48