KÄRLEK – VAD ÄR DET?!

Kärlek är idag ett väldigt vidsträckt begrepp som används på ett relativt sätt och anpassas godtyckligt hursomhelst, missbrukas och förvrängs till fördel för vissa och nackdel för andra. Någon blir älskad bara när denne är till behag, för många är kärlek lika med sexuell djurisk drift och för en del är det romantiskt poetiska höjder. Det finns världslig, jordisk kärlek och så finns det Guds kärlek som beskrivs i Bibeln. Skillnaden mellan dessa ”kärlekar” är som att jämföra en glödlampa med solen…Om du har mött Guds kärlek så förstår du vad jag menar.

Både världslig kärlek och Guds kärlek kan ge enormt tillskott av liv och kraft till hela vårt väsen, men Guds kärlek sviker aldrig och den varar, består för alltid i motsats till den världsliga…Också Guds kärlek kan göra ont, men då i korrigering för att sätta fri, läka och hela, d v s för att ge liv och inte som den världsliga till skada, då botar och upprättar istället Guds kärlek, likt en cancerbehandling inom sjukvården…och därför Är inte korrigering och tillrättavisning något ont utan gott ifall det verkligen kommer från Jesus…Kärlek är också Guds vilja för oss i Hans Ord, Herrens vilja är att vi lyder Honom och Hans instruktioner för livet, det är likt ”trafikregler”, om vi skippar i namn av falsk frihet att följa trafikreglerna så blir vi själva och många andra skadade på löpande band…

Bibeln undervisar mycket om Guds kärlek: 1 Kor.13:13: ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken”. Och i 1 Joh.4:8 står det: ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek”. Bibeln förklarar alltså bestämt att Gud Är Kärlek, och att denna Guds kärlek är större än t o m själva tron och hoppet. Nu är definitionen av Gud mycket mer än så, Han är förutom kärlek också t ex Helig, Rättfärdig och Sanning, vilket innebär att Guds kärlek gör inte våld på resten av Guds karaktär och egenskaper.

Guds kärlek är framförallt osjälviskt utgivande i motsats till världslig kärlek som egentligen älskar för att någon älskar tillbaka, d v s ett egennyttigt skifte, utbyte…Bibeln förklarar exakt på vilket sätt Gud gett uttryck för sin kärlek till oss: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”(Rom.5:8). Och ”Så älskade Guds världen att han utgav sin enfödde Son för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh.3:16). Detta innebär att Gud valde att själv lida och dö för alla synder och fel som vi gjort oss skyldiga till. Jesus Kristus led och dog i ditt ställe för din synd. Han tog ditt straff för din synd istället för dig. Om du begår brott i samhället, som t ex grov förskingring, stjäl bilar, misshandlar någon svårt o s v, ja, då kommer polisen och arresterar, det blir häktet och sedan en domstol och rättegång, du döms till fängelsestraff och böter. Såhär fungerar Rättvisan i samhället, det är så vi bevarar det civila samhället och säkerställer medborgarnas trygghet, alternativet är kaos och anarki med våldsverkare överallt och en olidlig tillvaro. Men, det är Gud som står bakom Rättvisan, Gud är själva Sanningens och moralens/etikens grundval i hela Universum för att Guds rättvisa och sanning ska bevaras i all evighet…och därför måste det bli en gigantisk Domstol och en ”Räkenskapens dag” för oss alla, då vi ska ensamma och ”genomskinligt nakna” stå till svars inför Allsmäktig Gud för hur vi levt våra liv. Precis Allt kommer i dagen och belyses, varje ord av förtal och illvilja, varje uttalad lögn, allt av själviskhet och kärlekslöshet i våra liv, motiven bakom vårt handlande och talande framträder o s v. Men, för var och en som tagit emot Jesus och Hans frälsning så är all denna synd, fel och brist utraderad och utplånad genom Frälsarens blod som Han utgjöt på Korset för dig och mig! Jesus tog ditt straff för dina synder på sig istället för dig. Detta innebär att Jesus på sätt och vis, nu i en liknelse, ”träder in på scenen” inför Guds domstol och säger (t ex): ”Peter är förlåten och försonad, Jag led och dog för hans synd på Korset, Jag tog hans straff, han är frikänd och benådad. Peter, mitt kära barn, välkommen in i Mitt eviga Himmelrike”…Detta är Guds Kärlek käre vän…

Det är alltså en totalt, närmast brutalt utgivande och självuppoffrande Kärlek som Jesus gett till dig och mig, mänsklig kärlek kan aldrig komma i närheten av något sådant här…
När jag var nyfrälst så grät jag faktiskt intensivt då jag i en andlig syn eller upplevelse liksom ”såg” hur Jesus totalt oskyldig, fullkomligt ren och helig led och dog för Min synd. Jag kved inför Herren och förklarade att Han verkligen inte hade behövt göra detta för mig, jag var skyldig och borde ha fått ta mitt straff, men så upplevde jag hur Jesus hängandes blodig och lidande på Korset liksom vände sitt ansikte till mig sägandes med oändligt djup, stark och evig kärlek: ”Peter, jag älskar dig, du är förlåten och fri”. En sådan upplevelse/insikt krossar en hårdnackad finnes hjärta som mitt med lätthet, ja vilket hjärta som helst till småsmulor och man vill bara vråla ut tacksamhet, lovsång och tillbedjan till Herren Jesus, i all evighet.

Nåväl, låt oss gå till 1 Kor.13:1-4: ”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna”.

Detta Bibelställe är ganska omvälvande, att om vi inte verkar i och genom Kärlek så är allt s k gott vi någonsin kan göra helt värdelöst. Även om alla nådegåvorna verkar genom dig och du t o m ger bort allt du äger och offrar dig själv till döds, ja, så är det ett intet om du inte verkar utifrån Kärlek. Detta Skriftställe måste driva s k ”religiöst sinnade” till vansinne. Man använder begreppet ”religiös” idag som en beskrivning på en person som vill visa upp ett religiöst duktigt yttre, men utan att ha en relation och andlig gemenskap med Jesus i sitt inre. Vi kan läsa i Bibeln hur Jesus blev rasande flera gånger på de ”religiösa” fariseerna just av denna anledning, dessutom så hindrade fariseerna andra att komma till Gud eftersom de var så dåliga föredömen eller urusla ”företrädare” för Guds Rike. Andliga troende ser ganska fort igenom denna fasad eftersom Guds närvaro och kärlek inte finns där. Hur vet man det? Ja, vi är kallade som Bibeln nämner, att vara Kristusbrev (2 Kor.3:3) och ge ut en Kristusdoft (i Bibel 2000, 2 Kor.2:14). Det märks och känns andligt om vi har med Jesus att göra. Men, framförallt så märks det genom ”Andens frukter” i våra liv. Vi kan läsa i Gal.5:22-23: ”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”. Som vi ser så kommer just Kärlek allra först i denna uppräkning, först kärlek och därefter kommer allt det andra, det är så det ska fungera.

Motsatsen till Andens frukter är ”köttets gärningar”, det som sipprar fram ur bl a oandligt ”religiösa” och andra som inte vill veta av det Andliga livet i Kristus. Vi kan läsa Gal.5:19-21: ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike”…

Sanningen om vårt andliga tillstånd visar sig inte när solen skiner och allt känns gott och mysigt. Nej, det är i pressade situationer som det visar sig, ungefär som när man pressar en apelsin eller en citron, då kommer innehållet ut…När Jesus hängde på Korset i maximalt lidande och press då Han tog straffet för alla människors synder på sig, ja, då bad Han sin Himmelske Fader att förlåta dem som torterade och dödade Honom…Han sade: ” Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”! Det var detta som kom ut ur Jesus i denna oerhört pressade och svåra situation! Jesus gav sitt allt för dig på Korset, Han älskar dig så enormt gränslöst mycket och Han håller inget tillbaka för dig nu heller, d v s Jesus vill visa Sin kärlek för dig varje dag, om du vill tro och ta emot.

Hur ska vi kunna leva i Guds kärlek? Det kan ju kännas övermäktigt att vara såsom Jesus. Svaret finns som vanligt i Guds Ord, i Rom.5:5: ”ty Guds kärlek är Utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss”. Svaret är att vi som frälsta och ”andligt pånyttfödda” troende har fått den Helige Ande och därmed har vi också fått Guds Kärlek utgjuten i våra hjärtan. Sedan så är det ju så att vi behöver läsa Hela Guds rådslut och vilja i Bibeln om vi ska få tag på hela sanningen. Allt i Bibeln hänger samman i flera olika teman som går som ”röda trådar” igenom hela Skriften. Det är därför vi inte kan plocka ut några enstaka Skriftställen ut ur sitt sammanhang eller ut ur ”den röda tråden”, d v s det som Guds Ord i övrigt säger om ett ämne. Om vi inte noga ser upp så kan vi förvränga Guds sanningar, ja, evangeliet självt och inte minst just begreppet ”Guds kärlek”, vilket blir oerhört allvarligt med eviga konsekvenser. Därför ska vi nu också se vad som står i Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”. Svaret är också att vi måste låta oss Uppfyllas av Guds Ande för att kunna vara i Guds Kärlek. Det går inte på Automatik, Gud är en Nitälskande Gud och Han vill ha en Kärleksrelation och en andlig Kärleksgemenskap med dig. Det krävs två personer som Båda aktivt ger och tar från hjärtat till varandra för att en verklig kärlek dem emellan ska fungera, detta förstår vi också utifrån våra jordiska kärleksrelationer. Gud är skaparen till Kärlek, och Han är inte annorlunda, Gud älskar dig och vill bli älskad tillbaka.

Förutom i pressade situationer så kommer också Andens frukter av Guds kärlek fram i den s k ”vardagen”. Vi kan alla, och gör så ibland falla i lättare ”köttslighet”, t e x irritation, gnäll och gnabb, kanske i dåliga attityder. Men, då vet vi att det är dags att nalkas Jesus och låta sig snabbt bli Uppfylld av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, och därmed också av Guds kärlek. Och då upphör omedelbart det där gnisslet. Precis som när man smörjer med olja ett gnisslande gångjärn på en dörr så slutar gnisslet. Vi Öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus, då upphör gnisslet…Då kommer den Helige Andes olja och smörjer, fyller oss med Guds Kärlek…

Det finns så mycket att undervisa om vad gäller Kärlek, jag har självfallet inte alla svar, men Guds Ord i den Helige Ande har svaren, vi bör noga läsa i Ordet för att förstå. För att nämna ett område inom ”kärleken” som ibland är svårhanterlig är ”syskonkärleken”. Jag har verkligen upplevt hur välsignad och andlig just syskonkärlek mellan trossyskon kan vara, såsom Ps.133:1-3 säger: ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans! Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget,över Arons skägg,och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen,liv till evig tid”. Mycket symbolik här, men Jesus talar klarspråk i Joh.13:34-35: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska Älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar”…

Bibeln förklarar ju att vi ska älska alla människor, t o m våra fiender, men syskonkärleken troende emellan är särskilt viktigt och poängteras kraftigt. Denna kärlek (som grundas i Guds kärlek i oss given av den Helige Ande) får troende som är i sina personligheter väldigt olika varandra att trivas och fungera väl, ja, t o m bättre än med vänner som man passar perfekt i det själsliga…Svårigheter som de flesta av oss upplevt i syskonkärleken är när det skär sig antingen då det blir skarpa åsiktsskillnader och tvister eller att ena brodern eller systern går fel i liv eller lära…Nu så är vi i västerlandet indoktrinerade med ”relativismen” som säger att ingen har egentligen fel utan alla har rätt, eller att båda parter har fel på sitt sätt, liksom ”alla är skyldiga eller oskyldiga”, ingen absolut sanning finns, ja, ni hör varifrån dessa teser kommer…men Gud Är också Sanning, det finns Rätt och Fel, punkt. Och Bibeln lär också att ”var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne” (Rom.14:5), d v s vi ska stå för det vi tror är rätt och sanning, och det står också i Rom.14:13 ”allt som inte sker av tro är synd”, vi ska inte vackla och tvivla i det som är rätt och sant.

Hur är det då med trossyskon som går fel i liv eller lära och det uppstår konflikt mellan dig och den andre? Vad gör du? Ja, enligt Guds Ord ska du i kärlek korrigera och tillrättavisa, om inte undanhåller du medicinen och hjälpen vilket är motsatsen till sann Guds kärlek…Fortsätter du att älska personen, Ja, absolut, lika lite som du slutar älska dina jordiska syskon så slutar du inte älska din syster eller bror i Herren även om denne felar och brister gentemot dig, Men du gör inte våld på Guds sanning och rättfärdighet. Om personen vänder om och förs tillbaka till sanningen så säger Ordet i Jak.5:19-20 att du räddat hans själ från döden…Om en trossyskon vägrar omvändelse trots upprepat (kärleksfullt och Andeledd) tillrättavisning så lär Bibeln att vi ska utesluta denne från gemenskapen för att ge insikt om sitt tillstånd och få möjlighet till omvändelse (t ex 2 Tess.3:6, 14-15, Matt.18:15-17). Ytterligare: Ni vet Bibelstället som talar om att ”lite surdeg syrar hela degen”(1 Kor.5:6) och i sammanhanget handlar det om s k ”församlingstukt”. Syftet här är också kärlek, förutom att få brodern som felat till omvändelse så är handlandet ett beskydd för fåren, d v s alla andra troende i församlingen så att dessa inte ”besmittas” och intas av synd. Herren vill självfallet beskydda och bevara de sina, skulle du låta dina egna barn vara i en miljö som påverkar dem till skada? Kanske vi människor är oansvariga och ovisa, men inte vår Himmelske Fader. Och hur är det med villoläror, som en betydande del av N.T varnar för? Detta som i ännu högre grad påverkar och fördärvar fåren, på ett direkt sätt via falsk undervisning. Det är hisnande hur kärlekslösa vissa förkunnare eller pastorer är då de antingen tillåter falsk lära predikas eller själva ger ut sådant, de får som Ordet säger en mycket strängare dom (Jak.3:1), detta också sagt i kärlek med syftet att varna, väcka och beskydda…

Om en trossyskon behandlat dig illa, ja, t o m misshandlat din själ och grovt missbrukat sin ”position”, ska du fortsätta älska? Ja, absolut, men att älska, förlåta och ”vända andra kinden till” innebär inte att du ska utsätta dig själv för ytterligare plåga och tortyr, Herren har inte kallat dig till att vara en ”dörrmatta” att ständigt stampa på, och definitivt inte av egna trossyskon! Ordet rättar dåraktigt resonemang om att tillåta bli utnyttjad och felbehandlad, t ex 2 Kor.11:20: ”Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet”. Du vänder andra kinden till genom att förlåta och genom att välsigna och inte ge igen, inte hämnas, men du står alltjämnt på sanningens och rättfärdighetens grund och säger bestämt nej och låter dig inte utsättas för mera ont, då blir det ju också en sorts tillrättavisning för den felande brodern att denne är ute på villovägar och behöver omvändelse…

Jag vill att vi går till 1 Kor.13:4-8. Och så låter vi Guds Ord beskriva vad och hur Verklig kärlek är, och därmed också hur Guds kärlek gentemot dig och mig är. Vi skulle kunna analysera noga varje delmoment och funktion i denna Guds kärlek. Men, vi ska inte göra så nu, istället låter vi Guds Ande tala och undervisa direkt till våra hjärtan. Jag avslutar med att vi sakta läser 1 Kor.13:4-8. Lyssna nu med både ditt förstånd och ditt hjärta så att den Helige Ande kan göra sitt verk i dig, 1 Kor.13:4: ”Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig…

 

P.S! Nu har vi sökt förstå begreppet Kärlek, särskilt utifrån Bibelns undervisning, självfallet är Guds kärlek något vi ska Uppleva också i den andliga gemenskapen med Jesus. Gud Är som sagt Kärlek, d v s verklig och sann kärlek, och Han är också Helighet och Härlighet, så när du är i gemenskap med Honom genom bön, lovsång och tillbedjan så upplever du och uppfylls av denna Guds helighet, härlighet och kärlek, det finns inget underbarare i den mänskliga existensen än just denna Jesu kärleks, helighets och härlighets närvaro…Jesu kärlek är som en ”varm inre filt” som omsluter och genomsyrar hela ditt väsen med ren, levande och intensiv kärlek, det går egentligen inte att beskriva bara uppleva, vi är skapade för just denna Gudsgemenskap och kärlek, det är Himmelskt! Ta idag emot Jesus och Hans Kärleks närvaro, var välsignad käre vän…