Alla Profeters, Väckelsepredikanters och Sanningssägares plågoris: ”DÖM INTE!”

Självfallet ska vi inte kritisera och klaga på varandra i största allmänhet i en sorts “kritikanda”, och vi ska inte heller syssla med “falskt vittnesbörd” och anklaga någon falskt eller felaktigt, vi ska ju vandra i kärlek och uppmuntra varandra, ja överösa varandra med hedersbetygelser och beröm. Men, detta innebär inte ett totalstopp för rättfärdig kritik och tillrättavisning då det verkligen Är grovt fel och skadligt, i synnerhet inte när vi upplever Guds Andes ledning eller har fått ett uppdrag av Herren Jesus i något specifikt att tala ut, för människors och Guds rikes bästa.

Vad är att döma? Det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt, och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Vad är att inte döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen är fel, synd hos någon, och detta i kärlek utifrån ett rent samvete med hjärtats nöd för personen i fråga, för att hjälpa och inte stjälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet i olika sammanhang, som t ex liberalteologin eller andra villoläror, ”religiöst” felaktiga föreställningar som infiltrerat svensk kristenhet är verkligen inte att döma! Då pekar man ju inte ens ut någon enskild person.

Idag används ”Döm inte” begreppet som ett slagträ för att tysta inte bara tillrättavisning gentemot enskilda utan också då man går till rätta med, talar ut om, predikar om det som uppenbart är grovt fel, sådant som bryter ner tron och skadar människor i olika sammanhang i överlag. Som t ex avfälligheten i svensk kristenhet, världsligheten, ljumheten, liberalteologin och villoläror som infiltrerat. Som t ex det felaktiga i att yoga och new age kommit in i vården, skolan och även i kristna sammanhang eller den s k radikala nådesförkunnelsen (”hypergrace”) som förfalskar Guds nåd och leder troende ut i avfällighet. Sådant här som alla vet om och som är uppenbart, i ljuset av Guds Ord, grovt fel. Det är alltså inte att ”vara dömande” då man tar fram sådant i ljuset. Ef.5:11-14: ”Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan AVSLÖJA dem i stället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som AVSLÖJAS av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.”. Ordets undervisning är tydlig här, avslöja det onda för att människan som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse varefter ”Kristus ska lysa över dig”…Och helt klart är syftet med detta ”avslöjande” också för att andra troende må ta varning för att inte bli bedragna och gå vilse, det handlar också om att beskydda.

Vi ska dessutom alltid tala ut Guds nåd, förlåtelse och försoning samtidigt som vi ger ut sanningen. Jesus är både Nåd och Sanning, sanningen uppenbarar behovet av nåden och ger nåden dess rätta värde och funktion. Väckande, rannsakande och tillrättavisande ”väckelsebudskap” har i hundratals år i alla olika väckelserörelser varit ett grundfundament, tillsammans med nåden och frälsningen. Vi kan läsa om det i väckelsepionjärernas böcker i tusental, hade de fel? Men frukten av deras liv och lära var enastående, miljontals bestående frälsta, Andens liv och kraftgärningar hos de troende och i församlingarna, hela samhällen och nationer förvandlade…”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…

Vi kan se hur stor del av Bibelns texter förmanar och går tillrätta med fel och synd både i större sammanhang och hos enskilda personer. Paulus är väldigt skarp mot villoläror och omoral, han ägnar en stor del av Bibelns skrifter till just detta. Jesus är ännu tuffare t ex gentemot fariseerna. I vissa religiösa kretsar är ”döm inte-uppmaningen” väldigt populär, och i helt sekulära sammanhang är det ett ledord (ett sorts ”mantra”) då man menar att det skulle vara ”skuldbeläggande”. Men, det man inte förstår är att tillrättavisningen, sanningen pekar på Korset, där Jesus tog all vår synd och skuld! Guds kärlek och nåd aktiveras när människan vänder om och inser sitt behov av frälsning, när han/hon lämnar sin synd och skuld på Korset, ger det till Jesus. Men hur ska människan kunna inse detta behov när det felaktiga, synden inte får nämnas?! När man predikar mot synden så pekar man också alltid samtidigt på Korset, på försoningen och förlåtelsen Jesus ger. Guds nåd och frälsning finns alltid där som en lösning på skuldbördan och syndproblemet. Men om ingen synd och fel finns tappar ju Korset och Jesu frälsning sin betydelse. Huvudproblemet kan vara att många troende idag inte längre läser sin Bibel, alla sidor av den, dagligt studium, såsom man gjorde förr. Man ser inte dessa för evangeliet självklara sanningar.

Det är bekvämt och effektivt att ta till ”döm inte” begreppet som ett slagträ. Men det är långt ifrån allt Gud säger i sitt Ord om det, det blir ofta en förvrängning och ett missbruk av vissa populära Skriftställen. Ta det här med ”flisan i din broders öga” (Matt.7:1-5), Bibelstället talar om att först se till så man själv har det rätt ställt med Herren, därefter kan man ”se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”. Längre fram i Matteusevangeliet, i 18:15-17 talar Jesus om att vi Ska tillrättavisa bröder som lever i synd. Ett annat populärt slagträ är ”äktenskapsbryterskan och stenkastarna” (Joh.8:3-11), men fariseerna agerade enbart utifrån Lagen och hade ingen Nåd och frälsning, idag som kristna och Jesu lärjungar så har vi alltid med Nåden och frälsningen i all sanningssägande och tillrättavisning. Att tala ut Sanning tillsammans med Nåden är verkligen inte att kasta sten, tvärtom, det är att ge medicinen och lösningen på ett svårt problem, ett nedbrytande och skadligt tillstånd vilket synden är. Nåden och sanningen samverkar alltså, de går hand i hand. Det är klart att tillrättavisningen, sanningen inte alltid känns njutbar och behaglig, det kan vara som att gå till tandläkaren, men oj vad underbart och befriande det är efteråt att ha fått hålen lagade! Ju längre man väntar med att gå till ”tandläkaren” desto värre blir konsekvensen…”Herren är vår Läkare”.

Idag förvrängs Guds ord allt eftersom det passar den egna agendan, och då särskilt vad gäller att ”inte döma”-proklamationen. Ett exempel om att inte förvränga eller ”stycka upp” Guds Ord utan att istället ta till sig Helheten av Guds sanning i Bibeln är 1 Korintierbrevet kapitel 5, där Paulus går till rätta med otuktssynd i församlingen, på tal om att ”inte döma”, läs hela sammanhanget! Och så här står det i 1 Kor.5:12-13: ”Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni Ska Döma? De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!”… i 2 Korintierbrevet så framkommer det att personen i fråga har under djup sorg (ånger) Omvänt sig och att man nu skall Förlåta, Trösta och ge honom Kärlek (läs 2 Kor.2:5-8). Detta var bara ett litet exempel på Guds rådslut och vilja om ett Bibliskt tema, som sagt, man ska läsa Allt vad Herren säger om ett ämne och inte stycka av Guds Ord.

Talesättet ”Om man inte kan angripa Budskapet så skjut budbäraren” blir ofta bister verklighet, men Låt dig inte nedtystas av falsk ödmjukhet eller jantelag, av dem som av olika anledningar vill tysta ner sanningen. Det är inte kärlek och ger ingen välsignelse att tiga inför förfallet som steg för steg tar över människors sinnen, troende som hedning. Att ”ödmjukt” tyst smyga omkring och bara le och kramas för att inte väcka anstöt och försöka bli omtyckt, nej, det är en förbannelse för alla dem som lider, för alla dem som innerst inne skriker efter hjälp, efter frälsning, efter nåd och sanning. ”Evangeliet är Guds kraft till Frälsning”, men då måste Hela evangeliet också ges ut, allt Guds rådslut, Hela Kristi lära, alla kristna grunderna. Så käre vän: Tala, predika i tid och otid, i Andens ledning, i Guds kraft, i kärlek och nöd i ditt hjärta för medmänniskorna, med rent samvete håll inte tillbaka något, frukta endast Gud och inte människor, Guds ord vänder inte fåfängt tillbaka, det är en hammare som krossar allt ont motstånd, det skiljer mellan ande och själ, det skapar liv och ger läkedom, Tala…Predika…Nu!

PS! Ytterligare en Attackvåg gentemot de obekväma Sanningssägarna blir: ”du hycklande präktige typ, är du bättre än andra? Vem tror du att du är, i högmod trycka ner andra, vem har gett dig rätten att tala på detta vis, är Du utan synd eller?”. Alltså en massa känsloladdad retorik väller fram som ur ett upprört hav, och därefter kommer fler attackvågor mer sofistikerade och lömska sådana, dock inga som kan vederlägga själva Budskapet och som är Bibliskt hållbara. Men Jesus är min klippa, min borg, och jag älskar dem alla intensivt, en kärlekspuss och kram vill jag bara ge, ty utan kärlek är vi bara skrällande cymbaler…

Jodå, synden ansätter också mig, men i omvändelse så kommer Guds enorma nåd också mig till del, och Anden och Ordet hjälper, formar alltjämnt och lär mig sann ödmjukhet (vilket inte är att tiga, tvärtom…). Nej, jag är inte bättre än andra, alla är lika mycket värda och lika älskade av Gud om vi nu ska tala i barnsliga självklarheter. Men det brinner en eld från Gud som driver mig att i kärlek till Gud och människor tala, det är tyvärr omöjligt att tiga, och den Helige Ande bekräftar både före, under och efter, så kära vänner försök stå ut med mig, det kommer en dag då det kommer att visa sig ”vad som är vad”. Jesu frid och kärlek till allt och alla 🙂