Dopundervisning!

Dopundervisning:

Främsta anledningen till att vi kristna ska döpa oss är Guds vilja, såhär säger Bibeln om ”dopbefallningen”:

Mark.16:15-16: ”Och Han (Jesus) sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd”.

Matt.28:18-20: ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

Det var något som hände dig när du tog emot Jesus och Frälsningen, i Bibeln står det ”Om någon är i Kristus är han en Ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det Nya har kommit” (2 Kor.5:17).  När du tog emot Jesus och frälsningen så blev du det som Bibeln kallar ”andligt Född på nytt”(Joh.3:3-6). Vilket innebär att Guds Ande har tagit boning i dig. Gud är Ande, och det är genom Guds Ande som vi kommer in i Guds familj såsom Guds barn och andliga Nya skapelser i Kristus. Det är genom den Helige Ande vi har andlig gemenskap med Gud.

När Jesus dog på Korset så gick Han i graven med alla dina synder, och inte bara dina synder utan Jesus gick i graven med själva din syndanatur. Och sedan Uppstod Jesus från de döda för att du ska kunna bli just en ny Skapelse i Kristus. Själva Dopet är en proklamation av att din gamla Syndanatur, din gamla syndamänniska är begravd med Kristus, och att du är liksom uppstånden med Kristus till ett nytt andligt liv som ny skapelse i Honom.

När du låter döpa dig så Proklamerar du inför Gud, människorna och hela skapelsen att du avsäger dig synden som är begravd med Kristus, och att du är uppstånden med Kristus som en ny Skapelse i Honom. När du blir nedsänkt i vattnet så symboliserar det att din synd och syndamänniska blir begravd, och när du blir upprest från vattnet så symboliserar det att du är uppstånden med Kristus som en ny Skapelse i Honom.

Såhär säger Bibeln om Dopet och denna nya verklighet:

Rom.6:1-5: ”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med Honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med Honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med Honom genom en uppståndelse som hans”.

Kol.2:9-12: ”Ty i Honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,  och i Honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.  I Honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med Honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt Honom från de döda”

Ef.4:22-24: ”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

 

Dopceremonin:

 

_______________________ nu frågar jag dig. Bekänner du Jesus Kristus som din Herre och Frälsare?

Tror du att Jesus har dött för dina synder, och att Han har uppstått från de döda?

Vill du följa Jesus och vara Hans lärjunge för resten av ditt liv?

På min mästares Jesu Kristi befallning och din egen bekännelse om sinnesändring och tro på vår Herre Jesus Kristus, döper jag dig i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, Amen