Missionsmöte!

Missionsmöte- Jag predikade om mission och evangelisation, frun tolkade till engelska (lite fritt). Två tog emot frälsning, flera fick förbön, det var många invandrare på mötet (då blir det alltid bra…): https://www.youtube.com/watch?v=4EZv1zKDMw4&feature=share