Kristendomen banade väg för Demokratin!

Det var Kristendomen som banade väg för Västerlandets civilisation med dess Vetenskapliga revolution och Demokratiutveckling. Det råder en kolossal ”minnesförlust” hos media, politiker och kulturelit angående sitt arv och sina rötter! Bara som ett litet exempel på t ex kristna vetenskapsmän: Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johann Gutenberg, Michelangelo, Johann Sebastian Bach os v o s v…: http://www.inblick.se/hem/2015/11/19/i-sa-hog-grad-har-europa-overgett-den-tro-som-byggde-henne