Jag Hungrar! Jag Törstar!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X Be… = X Kära vänner, Det allra Viktigaste, det Bästa och mest Underbara i ditt och mitt liv, i vår Vardag, Här och Nu och i Evigheten är Jesus Kristus, Gud din Skapare, vår Frälsare och Herre =

X Det står i Bibeln, i 1 Kor.1:9 vad som är det s k ”Livets mening”; det står att vi, du och jag är ”Kallade till Gemenskap med Jesus Kristus”!.. =

X Gud har Bevisat sin Kärlek till dig då Jesus led och dog på Korset för dina synder = X Han kallar dig och mig till en nära Kärleksrelation som sina barn =

X Jag både älskar och fruktar Gud ty Han är också Helig; Och jag längtar intensivt efter att lära känna Jesus mer, komma Honom närmare, att få se och höra Honom och Uppleva levande Gud =

X Men, vårt hjärtas mål är inte vad vi ska få ut av Gud, utan målet, focus är Gud själv, det Är Jesus Kristus = X Guds Ord säger att ”Allt är skapat genom Honom och till Honom” =

X Jag mötte Jesus radikalt och mäktigt när jag blev frälst; Kära vänner, Jag Mötte Honom, och det förvandlade mitt liv fullständigt = X Sedan den dagen har jag bara Jesus Kristus för mina ögon, mitt hjärta är i brand för Honom =

X Allt annat i jordelivet och allt världsligt är ingenting jämfört med Jesus Kristus = X Paulus säger (i Fil.3:8) att han förlorade allt, men att detta allt är ”avskräde” i jämförelse med Jesus = X ”Avskräde” betyder alltså avfall, sopor =

X Många bökar på i det jordiska och världsliga utan att någonsin lyfta blicken mot sin Skapare och istället mätta sig med det Himmelska som är vida överlägset allt annat =

X Men, här tror jag inte att vi idag ska kasta pärlor till svin som Ordet varnar för…= X Nej, jag tror att ni både älskar och fruktar Gud, och vill ta emot av Honom =

X Jag tror att vi alla idag ska få mätta oss med levande Gud, av Jesu Härlighets närvaro, av Guds Ordet som är liv och läkedom, och alla sade Amen…

Predikan: Jag Hungrar, Jag Törstar!

Jag är helt beroende av Jesu närvaro, av de där Andens ”strömmar av levande vatten” i mitt innersta. Har du upplevt Guds Härlighets- och Helighets närvaro? Jesu kärleks närvaro, Guds glädje och frid? Om du ”smakat och sett att Herren är god” så är du beroende, varje dag och stund. Jesus är Livets furste, Härlighetens Herre, Han Är Liv i överflöd och jag kan omöjligtvis leva utan denna Jesu liv och närvaro, varje dag.

Hur det upplevs då Guds Ande uppfyller? Som verkliga ”strömmar” av Guds liv och kraft som flödar i mitt innersta; en kärlek, frid och glädje som genomsyrar min ande, själ och kropp. Ibland är det en ”bubblande glädje” som väller upp eller en frid som lägrar sig över sinnet och känslorna, tankarna får ro och själen vila, Jesu kärlek är som en varm inre filt, det är heligt. Jag förnimmer Jesus i mitt hjärta, och allt jag vill är att bara komma Honom närmare, umgås mera. Detta Andens liv övervinner, besegrar all annan längtan eller begär, värld och synd kommer inte åt och får inget grepp, t o m fritidsintressen blir banala, futtiga och idel tomhet i jämförelse. Det var detta Andiga liv som fick en hårdnackad intellektuell att kapitulera för Gud, och än idag är detta vida överlägset allt annat i mitt vardagliga liv. Jag förstår inte hur människor klarar av att leva och fungera utan Jesus och Hans ”manifesterade” och påtagliga närvaro och liv?!

Det finns själsliga ”njutningar och behag”, t o m av religiöst slag. Det finns en oandlig ”religiösitet” som ger själslig tillfredställelse ungefär som en stark livsåskådning eller ideologi, tänk t ex på alla hängivna kommunister eller Jehovas vittnen och islamister, vad driver dem? Det finns en stark själslig religiös kraft (ett motalternativ från Guds fiende) som kan ha sken av andlighet, men det är falskt ty det ovan nämnda Andens liv lyser med sin frånvaro, och denna religiösitet (inkl. annan ideologi) har inte kraften att övervinna värld och synd, det mättar inte. Tyvärr är många bedragna även inom kristenheten, det finns ”en annan ande” och kraft som inte är från Gud (läs 2 Kor.11:4). Varför har även en del kristna gått in under detta ok? Svar: De har inte överlåtit sig villkorslöst till Gud, de hungrar och törstar inte efter Jesus, 1:a kärleken har svalnat (Joh.Upp.2:4-), ty Jesus säger ”Om du Törstar så kom till Mig och drick”, det står skrivet ”Du skall älska Herren din Gud av Hela ditt hjärta, själ och kraft”. Detta är ingen ”lagiskhet”, nej, det är så en kärleksrelation fungerar, ”Anden längtar avundsjukt” efter gemenskap med oss säger Ordet (Jak.4:4-). Den religiösa ivern, dess själsliga kraft kan däremot bli verklig lagiskhet då den får sin näring från att försöka behaga eller blidga Gud, för att förtjäna Guds unnest och välsignelse, men vi kan inte ”förtjäna” något från Gud, Allt är av nåd till oss givet, frälsning såsom Hans närvaro och liv. Men, när man umgås andligen med Jesus, såsom ovan beskrivits så börjar en Eld från Gud att brinna i ens hjärta och man vill tjäna Herren, av fri vilja. Man känner det Han känner i sitt hjärta, man får nöd för själars frälsning, man vill följa Jesus och lyda Honom, det blir en naturlig konsekvens av andliga gemenskapen, det är Andens kraft och förmåga som tar över och jag är i ”Herrens vila” mitt under tjänandet, detta är Guds nåd.

Om du är bunden i den ”religiösa kraften”, själiskheten, om du inte kan uppleva detta Andens liv som nu beskrivits, inte har detta absoluta beroende av Jesu närvaro och liv så finns hjälp. Hur? Prioritera bort allt det som blockerar din hunger och törst efter Jesus, det som du vill ”göra istället” på din fritid, omvänd dig och lämna synd i ditt liv. Börja läs Bibeln, lyssna på lovsång och tillbe Herren, lyssna på Bibeltrogen och andlig predikan/undervisning, be och utgjut ditt hjärta för Jesus. Gör allt detta varje dag i flera timmar så aktiverar du din hunger och törst efter Jesus mer och mer, då kommer Himmelens fönster att öppnas i ditt innersta och saligheten, livet från Ovan flödar fritt, då ”smakar och ser du att Herren är god”, ditt liv förvandlas, det blir såsom Herren ämnade det att vara, ty vi är skapade till denna andliga gemenskap med Jesus (1 Kor.1:9). Var välsignad käre vän.

P.S! ”Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:22-25.