Det Profetiska – Ord från Gud eller någon/något annat…?!

Det Profetiska, och andra Uppenbarelser från Gud verkar vara de vanligaste och mest använda Andliga nådegåvorna. Jag har själv fått många helt övernaturliga tilltal som absolut måste vara, och har visat sig vara från Gud, till enorm välsignelse. Helanden och mirakler sker inte alls (tyvärr) lika ofta som just det profetiska här i vårt land, och då är det ju oerhört tacksamt att Gud visar sig på ”något sätt” även här i våra ”trofattiga” breddgrader…

Samtidigt är just detta profetiska det mest missbrukade i det andliga utövandet, inte förvånande eftersom det så lätt kan just missbrukas (helanden, mirakler kan ju inte fejkas hur som helst). Det själiska, egna ”agendor”, tankar och viljor blandar sig i, och när man börjar gå den vägen alltför ofta sägandes ”så säger Herren” falskt och felaktigt så öppnar man upp sig för främmande andars inflytande, i synnerhet om man profeterat icke-Bibliskt, d v s tvärtemot vad Guds Ord säger, har man dessutom erfarenheter från det ockulta/spiritistiska så är det upplagt för problem. Alla vet om ”knutby-galenskaperna”, villolärorna Jehovas och Mormonerna blev till genom falsk uppenbarelse, detta är uppenbara saker, Men det finns enskilda och sammanhang som gått mer eller mindre vilse långt ifrån ”knutbynivå” men tillräckligt för att skada många, och då särskilt troende som inte lever av och i Ordet och som gärna vacklar än hit och dit i sin kristna tro och vandring. Jag tror de flesta av oss har erfarenheter av det jag nu talar om…

Men, få vill eller vågar ta upp detta ämne vilket är tragiskt eftersom Ljuset och Sanningen skingrar mörkret och hindrar att våra trossyskon går vilse och skadas. Om vi ska ha verklig väckelse så måste det bli ”Ande och Sanning” i våra församlingar, men hur svårt kan det vara?! ”Pröva det profetiska” säger ju Bibeln, stämmer det överens med Guds Ord/Kristi lära eller är det motstridigt? Och därtill, vad upplever du som en andlig troende ”i anden”?
Hindra inte det profetiska eller något andligt från Gud, ty vi behöver verkligen (desperat) ha Guds kraftgärningar och andlighet i våra Gudstjänster/verksamheter eftersom Jesu församling är just övernaturligt andlig, om inte så blir det bara ”död religion”, men det får inte heller bli ”falsk religion”…ja, detta blev ju ett långt förord till Dr. Michael Browns inlägg här, och så har jag dessutom ett tillägg:

Tillägg: Det profetiska, liksom andra tal- och uppenbarelsens nådegåvor fungerar alltså även hos oss i västerländsk kristenhet rikligen och många blir välsignade och uppbyggda av det; Men vi har inget större väckelseskede utan det mesta verkar vara ”sista tidens stora avfall” i kristenheten, detta som Bibeln talar om ska ske. Bibeltroheten, förkunnelsen, helgelsen, kristna läran och livet har också massivt påverkats och förändrats av förvärldsligande och främmande läror m m, och då är det inte förvånande om vi kan se också det profetiska missbrukat, för att ”i Herrens namn” tvinga fram sin egen själiska vilja, skaffa makt över människor, få positioner och inflytande, kanske har en del sin självkänsla och prestige i att ”vara något” märkvärdigt. De som går vilse i detta kan mycket väl tro att de hör från Gud, men är bedragna av villoandar, vilket inte är något nytt utan ett gammalt fenomen i våra kristna led. När äkta Väckelse med Andens liv och gemenskap, Guds Ord i sin helhet trodd och tillämpad får vara i våra församlingar så får inte ”substituten”, det falska och oäkta något större utrymme utan blir snabbt avslöjat och inte som idag fritt utrymme, ställt på piedestal…Det räcker med att dagligen låta sig bli uppfylld av Gudsgemenskapen, den Helige Ande, samt att läsa Bibeln och vara i Ordet dagligen (hela Guds Ord, inte några få utvalda favoritställen) och du kan tryggt se ”vad som är vad” i det andliga utbudet i våra församlingar. NU, Michael Browns inlägg, lyssna och var välsignad: https://www.youtube.com/watch?v=NLloJol-dyw&feature=youtu.be