Yoga = Hinduistisk religionsutövning!

Vem har inte märkt att yogan intagit det svenska samhället, i skolor och inom vården m m praktiseras yoga bland både elever, vårdtagare och personal. Men, vill alla verkligen ha yoga? Har man frågat om lov då man infört detta inom t ex vården och skolan? Yogan kommer från österländska religioner och Yoga är lika fel för mig som kristen som griskött är för en muslim eller jude, egentligen värre eftersom Yoga i dess metodik och meditation är framförallt hinduistisk men även buddistisk religionsutövning. Yoga är för hinduisten vad bönen är för den kristne.

Yoga används flitigt t ex inom vården numera trots att yogan inte alls står på vetenskaplig grund såsom övriga vårdformer, den räknas alltjämt till pseudovetenskapen med dess andliga och metafysiska inslag. T ex så uttalas olika mantran i yogan, det vanligaste är ”aum”. Bokstäverna i aum står för de tre högsta gudarna inom hinduismen, bokstav A innebär guden Brahma (”skaparen”), bokstaven U är Vishnu (”uppehållaren”) och M är Shiva (”förgöraren”). De flesta borde förstå att varken en kristen, muslim eller jude kan utföra denna hinduistiska böneform, det vore att förneka sin egen religion.

Många västerlänningar tror att yogan bara är en sorts gymnastik med viss mental avslappning och träning, men det är uppbyggt i tydligt religiösa inslag med också ett religiöst syfte, varje rörelse och position inom yogan går faktiskt ut på att man böjer sig under en hinduisk gudom. Yogan talar ju också om att få ro, frid och ”inre energi” genom meditationen, att nå högre (metafysiska) nivåer av medvetande. Jag som kristen får min ro, frid och energi genom att be till min Gud, alltså genom den kristna bönen och inte genom att ständigt uttala hinduistiska gudars namn.

För min del får väl var och en utöva vilken religion de vill, det är en mänsklig rättighet, men denna rättighet säger också att jag har rätt att avstå en religionsutövning. Men idag så nära nog ”tvångsinförs” yogan i både vården och skolväsendet genom att man inte ger någon information om vad yoga egentligen innebär, det ges ingen ”varudeklaration”. Istället inlemmas yogan som vore det en beprövad vetenskap, självsäkert ges intrycket av en vetenskapligt vedertagen praxis. Ge vårdtagare, elever och deras personal valmöjlighet genom rätt information och genom att ha rätten att avstå, det är som sagt en mänsklig rättighet.

Slutligen kan tilläggas att det finns läkare och andra yrkesgrupper som har sett allvarliga psykiskt skadliga effekter av olika former av yoga, och de varnar för dess konsekvenser, men detta är en annan debatt, en annan artikel.

PS! Som källa till uppgifterna i artikeln hänvisar jag till artiklar i tidningen Världen Idag och till Wikipedia, skriv in sökord som yoga, new age eller mindfullness. Världen Idags artiklar rekommenderas verkligen för vidare kunskap.