William Booths profetia om den yttersta tiden!

Den är aktuell i dag! 

I den yttersta tiden skall det bli:

1. Religion utan den helige Ande. 
2. Kristendom utan pånyttfödelse. 
3. Förlåtelse utan syndabekännelse. 
4. Politik utan Gud. 
5. Himmel utan helvete. 

Den kände förkunnaren Emanuel Minos säger om William Booths profetia; denna profetia är en förutsägelse utan motstycke i den kristna historien. William Booth står här fram på en linje med de stora profeterna i det gamla testamentet. 
Jag hörde denna profetia för många år sedan säger Minos, när jag var en ung man. När jag nu fick höra den igen, blev jag skakad i mitt innersta. 
När jag hörde den första gången strax efter andra världskrigets slut var den inte aktuell. Idag däremot har flera av dessa sektförutsägelserna blivit ett skrämmande erkännande av det religiösa läget i Norge i allmänhet och i Skandinavien speciellt! 

Profetians innehåll: 
Om vi börjar med den första förutsägelsen Religion utan den helige Ande skall vi lägga märke till vad Skriften säger att det är den helige Ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Synd, rättfärdighet och dom förkunnas det mindre om i våra dagar än tidigare. Vi kan fråga oss själva om vi har vi bedrövat den helige Ande?

När det gäller den andra förutsägelsen Kristendom utan Kristus, utan blodet , utan försoningen så vet vi att Blod och Eld är frälsningsarméns stora fanfar. Och förkunnelsen om Jesu blod är grunden för all evangelisk förkunnelse. I dag hör man mycket om Gud, men mindre om blodet och försoningsoffret, mindre om Jesu lidande och död för våra synder och hans uppståndelse för vår rättfärdighet.

Detta leder till den tredje förutsägelsen i profetian William Booth kom med Förlåtelse utan bekännelse. Vi skall inte skapa skuldkänslor när vi förkunnar, heter det. Men ve oss om vi söver folk i deras synder. Alla har vi syndat och är i saknad av härligheten från Gud.

Frälsning utan pånyttfödelse heter det vidare i profetian. Vi behöver på nytt predika syndabekännelse och nåd, bot och bättring. Utan en sådan förkunnelse kommer vi i det läget som Booth profeterar om, vi får religiositet utan liv.

General Booths fjärde förutsägelse om Politik utan Gud gäller inte bara ateistiska politiker, det är också en varning till alla som vill förmedla respekten för Gud till nationen.

Den femte förutsägelsen i profetian Himmel utan helvete är en förkunnelse som har burit rik frukt i ett avkristnat samhälle. Professor Hallesby fick känna konsekvensen när han talade om evig förtappelse. Senare har vi kristna av fruktan för att stöta någon lindat in våra ord i bomull när det gäller evighetsperspektivet. Vi ger nationen sötsaker istället för andliga vitaminer. Vi ger dem underhållning istället för ett rannsakande budskap om vårt ansvar inför evigheten. 

Nu måste evangeliska förkunnare oavsett kyrkosamfund be om väckelse genom den helige Ande och bli radikala i sin förkunnelse. 
Det går ingen motorväg till himmelen. Porten är trång och vägen är smal. Men salig är den som hinner fram, säger Emanuel Minos

Från tidningen Dagen.