SVAR på typiskt kritiska frågor om Kristen tro!

1.Det finns för mycket ondska och lidande för att Gud skulle existera?

2.Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?

3.Varför är så många kristna sådana hycklare?

4. Är inte kristendomen och Bibeln för gammaldags för att vara relevant i dagens samhälle?

5.Vad händer med de människor som aldrig hört talas om Jesus Kristus?

6. Hur är det med alla grymheter och hemskheter som gjorts i religionens namn?

7. Hur kan Bibeln vara trovärdig?

8.Var Hitler kristen?

9. Hur är det med kristna som begår ont?

10.Var Jesus död, uppståndelse och frälsning en myt som kopierats från tidigare antika berättelser?

11. Evolutionsläran då?

12. Är kristna tron för icke-intellektuella?

1. Det finns för mycket ondska och lidande för att Gud skulle existera?

Efter Syndafallet där människan i högmod och själviskhet gjorde uppror mot Gud så blev detta universum inte perfekt, tvärtom så kom mycket ondska att förstöra allt mer och mer. Det fanns och finns en Ond makt som nu började påverka människan till allt mer själviskhet, kärlekslöshet och allt slags ont. Den Onde som också ingrep direkt i människors liv och på samhällena. Det är därför den mänskliga historien är fylld av så mycket lidande både individuellt och i stor samhällelig skala genom t ex krig, svält, sjukdomar, utnyttjande av andra o s v. Gud kommer att ställa allt tillrätta i hela Universum genom sin Frälsningsplan, något som redan har pågått länge genom dels judarnas häpnadsväckande mångtusenåriga historia och framförallt genom Jesus Kristus och Hans Försoningsverk på Korset.

Varje människa har en av Gud given Fri vilja att göra gott eller ont, i smått som stort. Denna fria vilja gör att Gud inte kan tvinga människan att välja osjälviskt och gott, och Gud hindrar oss inte heller p g a fria viljan från att göra det onda mot varandra. Den fria viljan är en av grundfundamenten i att vara just en människa, t ex verklig kärlek bygger på en fri vilja. Gud vill ha familjemedlemmar som tror och följer Honom av kärlek och inte av tvång. När vi väljer att tro och följa Guds vägar och vilja kan Gud gripa in och hjälpa oss, beskydda o s v, men när vi väljer vår egen väg så blir Gud ”bakbunden”.

Nu så är denna ”fallna värld” ockuperad av en Ond makt, vilket innebär att alla människor, även kristna drabbas av lidanden, men där den som har Jesus i sitt liv kan få tröst och hjälp på ett mycket påtagligt och direkt sätt. Gud hjälper alla människor, ty Han älskar alla människor, men i mycket blir Han bakbunden av vår ovilja att tro på Honom, acceptera Honom som Gud och följa Honom som Herre och Skapare. Människor vill gärna anklaga Gud för mycket av det hemska som händer, krig, naturkatastrofer, våld och sjukdomar m m. Men, vem satte geväret i handen på soldaten? Vem valde att dricka sig full och börja misshandla, vem har förgiftat och exploaterat jorden så det blir missväxt och sjukdomar? Vem börjar ljuga och förtala på t ex jobbet så att splittring och bråk uppstår, vem får begär efter andra och är otrogen så skillsmässa sker? Vem utnyttjar andra för att få mer pengar och makt. Listan tar aldrig slut, i smått som stort. Och vem är det som driver på så att människan vill bara ha mer och mer till sig självt och strunta i andra, och som får vissa att begå otänkbara brott mot medmänniskor som t ex våldtäckt, tortyr och massmord? Skyll inte på Gud, peka fingret på den Onde, Guds ärkefiende och låt ett finger peka tillbaka på människan självt som många gånger väljer fel, absolut inte alltid, det finns omständigheter och situationer som är utanför vår möjlighet att påverka, men visst är mycket självförvållat om vi vågar vara ärliga.

Det kommer en ny Skapelse där all ondska, allt lidande och all elände är borta för evigt, detta ingår i Guds Frälsningsplan. Och detta är också den troendes synvinkel på lidande som drabbar, det finns ett slut på det hemska och en härlig framtid väntar. När en kristen dör så är det inte ett stort nederlag för den som dött utan det är en stor Hemkomst, att komma fram i mål till en ny tillvaro i det Himmelska riket.

2.Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?

Gud har inget behov av att ha skapats, eftersom han antingen finns utanför tiden då orsak och verkan inte fungerar, eller inom många dimensioner av tid så att det inte finns någon början på Guds tid. Därför är Gud evig, och har aldrig skapats. I Bibeln så svarar Gud på Moses fråga om vad som är Hans, Guds Namn (2 Moseb.3:13-14) med Jag är den Jag Är:” Och han sade vidare, så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er”. Gud är ”Jag Är”, och detta talar om en evig existens utan början eller slut. Det är bl a därför Gud är just Gud. Ateisterna och evolutionisterna vill få det till att allt skapades av en ”Big Bang” och de får inte till någon vettig förklaring till vad som fanns före detta Big Bang? och varifrån all materia till Big Bang kom ifrån? vad var utrymmet runtomkring och innan Big Banget? De bara egentligen skippar hela problemet och låtsas inte om det eller så kommer de med några enkla fantasifulla idéer bortom vetenskaplig möjlighet att verifiera. Det går inte att finna någon annan förklaring än en övernaturlig (”över naturens fysiska lagar”) verksam Skapare, en superintelligent Gud som skapar en fenomenal makro- och mikrokosmos där allt hänger samman och fungerar på ett helt fantastiskt sätt, se bara på människokroppen och vårat solsystem!

3.Varför är så många kristna sådana hycklare?

Av alla predikanter och profeter i Bibeln hade Jesus mest att säga om hyckleri och hycklare. Eftersom han inte skrädde några ord i ämnet utan direkt konfronterade de dåtida religiösa hycklarna (skriftlärda och fariséerna) hatade de honom intensivt. Här är en lista över något av hyckleriet som Jesus talade mot:

• att ge till de fattiga bara för att erkännas och få beröm av andra

• att be offentligt för att beundras som en ”Gudsman” och få egen ära

• att kritisera och anklaga andra när de själva gjorde likadant och ännu värre

• att låtsas genom munnens bekännelse tjäna och ära Gud, men hjärtat är långt borta från Gud

• att vilseleda människor bort från Gud, så att de inte kan lära känna Gud

• att förtrycka de fattiga och svaga med tunga bördor

• att ge tionde till kyrkan, men samtidigt försumma rättvisan och barmhärtigheten

Nyhetsmedia älskar att göra en stor sak när en ”kristen” predikant begår någon form av sexuell eller annan synd. Alla älskar att hata en hycklare. Det är inte förvånande att det finns hycklare i dag, precis som det fanns på Jesu tid. I Gamla testamentet profeterade Daniel att det skulle bli fler hycklare i den sista tiden (d v s vår nuvarande tidsålder). Jesus förutsade också att många skulle falla ifrån tron och kärleken kallna de troende emellan. Jesus sade även (Matt.7:21-23):

”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”.

Kristendomen ska inte bedömas på basis av dem som påstår sig vara dess anhängare, när i själva verket de utövar motsatsen till vad den lär. Men om ett träd har ett antal ruttna äpplen så innebär det inte att alla äpplen är ruttna. Det är ”naturligt” för en i syndanaturen fallen värld och mänsklighet att enbart vilja peka på de ruttna äpplena och ignorera de friska, varför? Svaret är uppenbart, de friskas tro, liv och gemenskap med levande Gud uppmanar och utmanar till Omvändelse, att lämna sin egen väg och istället tro och följa Jesus. Naturligt vill inte den ”naturliga” människan detta p g a det själviska egot. Men, när Evangeliets budskap i sin kraft, kärlek och nåd når människan så förändras detta och idag, varje dag så tar långt över 100 000 människor världen över emot Jesus Kristus och hans Frälsningsverk på Korset, de får förvandlade liv och väldigt många blir trovärdiga vittnen om sanningen, s k ”friska äpplen”. De senaste decennierna har t ex i Kina över 100 miljoner blivit Jesu efterföljare, varav många radikala kristna som under svår förföljelse ger sitt liv för tron. I Sydkorea är över 1/3 bekännande kristna. I Afrika och Sydamerika har stora människomassor tagit emot Jesus, där t ex Brasilien har miljoner pingstvänner, kanske har ni sett en del av deras fotbollsstjärnor ge ära till Gud och vittna om Jesus.

Ja, det finns kristna hycklare, och de är ganska så vanliga i västvärlden där kristenheten har i stort blivit ljum och avfällig på olika sätt. Men, globalt sett så finns det miljoner ”god frukt”, och faktiskt en och annan även i Sverige, om du vågar att titta efter inte bara de ruttna äpplena vill säga.

Jesus predikade att de som praktiserade hyckleri skulle möta evig förtappelse, d v s de kommer inte till Himlen.

4. Är inte kristendomen och Bibeln för gammaldags för att vara relevant i dagens samhälle?

Kristendomen sägs ofta vara irrelevant i vår moderna värld. Emellertid är de principer som vi kristna lever efter en fläkt av frisk luft in i en värld och mänsklighet som domineras av girighet, lögn, utnyttjande av andra, maktbegär, våld, förtal, avund, hat o s v. Bibliska principer som t ex de västerländska lagarna är i mycket utformade efter, principer som står bakom många deklarationer om mänskliga rättigheter och som motarbetar onda ideologiers framträdande. Principer som till slut fick t ex Stalins- och Hitlers terrorvälden att falla, det var länder och folk som värnade om dessa principer som undergrävde och besegrade dessa välden. När kristendom och Guds ord i Bibeln värnats som mest i olika länder så har det historiskt sett gått väl för de nationerna, se på USA som ett exempel. Och när respekten, efterföljelsen avtagit så har det i stort gått utför (där USA också är ett exempel, men framförallt i Sverige är detta väldigt tydligt). Hela det västerländska samhället har vuxit fram genom länder som anammat kristendom, och det demokratiska systemets framväxt är nära knytet till just kristna och kristendom, läs historia så får du se.

Ja, berättelserna i Bibeln innebär åsnor istället för bilar, grusvägar i stället för motorvägar och dagens tekniska utveckling är helt annat än den var då. Men människan som sådan är densamme. Jesu förkunnelse, Evangeliet och de Bibliska budskapen till människan är tidlöst gällande. Den moderna människan av idag har exakt samma behov av frihet från syndaskulden, att få förlåtelse och försoning, att få det rätt ställt med Gud Skaparen, att bli frikänd på räkenskapens dag då alla ska stå inför Gud, att få liv på insidan som mättar, en glädje och frid som ingenting kan stjäla. Dessutom, när en människa vänder om till Gud och tar emot evangeliet så förvandlas denna människa, vittnesbörden är väldigt många om missbrukare som blivit skötsamma samhällsmedborgare, pappor som blivit ansvarsfulla familjefäder istället för att misshandla frun och slösa bort lönen, äktenskap som helats, barn som inte farit illa i destruktiv ungdomskultur o s v. Allt detta är tidlöst. Gud ger i Bibeln löften om hjälp i nöd, råd och vägledning, ja, välsignelser av olika slag till de sina, vilket också är tidlöst. Jesus Frälsningsverk på Korset är alltså människans lösning då som nu.

5.Vad händer med de människor som aldrig hört talas om Jesus Kristus?

Dessa människor bedöms utifrån vad de vet och hur de reagerar på det. Alla har fått en av Gud givet samvete.  De som gör det onda även utan kunskap om evangeliet kommer att fördömas och inte komma till Himlen, eftersom de har brutit mot sitt gudagivna samvete. På samma sätt går det med  de som spelar ”religiösa”, d v s som bara är namnkristna med en munnens tomma bekännelse. Deras liv vittnar inte om  ett verkligt kristet liv, ett till Gud överlåtet liv. Det finns många, t ex i arabländerna som vittnat om hur Gud besökt dem i drömmar och andliga syner, att de fått viss förståelse av evangeliet utan att höra det från någon människa. Det kan därför kanske antas, dock utan Biblisk förankring, att Gud genom tiderna har försökt nå människor på liknande sätt.

6. Hur är det med alla grymheter och hemskheter som gjorts i religionens namn?

Många ateister hävdar att religion är ont och som sådant inte kan vara från Gud. Det är sant att det finns många exempel på ondska som begåtts i kristendomens namn. När statsmakten under särskilt medeltiden och även senare var nära knytet till Kyrkan (och särskilt Katolska kyrkan) så användes oerhört grym tortyr och massmord i ”Guds namn”. Varken beslutsfattare och utövare var verkliga kristna, de använde sig av religionen som ett verktyg för att hantera folket och få makt och rikedomar. Faktum är att den ökända Inkvisitionen, ett sorts kyrkligt ”SS kommando” under nämnda tid,  förföljde, torterade och dödade väldigt många sant troende, detta eftersom de undervisade från Bibeln i stället för från den ”officiellt sanktionerade” katolska kyrkans material. Nu ska tilläggas att Katolska kyrkan gjorde även mycket gott, och dess olika munkrörelser var ofta verkliga ”väckelserörelser”, det var här de verkligt kristna inom denna kyrka oftast fanns.

De berömda Korstågen under medeltiden var också i mångt och mycket en fråga om makt och pengar och även fåfänglig ära. Ja, det fanns de som också drevs av en sorts religiöst nit, men dessa hade knappast tagit emot och mött Jesus, som sade att vi skall älska och välsigna våra fiender, att vi ska ”vända andra kinden till” . I mer modern tid har krig utkämpats mellan katoliker och protestanter i Nordirland och mellan judar och araber i Mellanöstern. Men återigen så är det vanligast att allt detta våld egentligen är en underliggande kamp om makten. Det är sant som ateister och andra säger, att många fruktansvärda saker har gjorts i Guds namn och även i kristendomens namn. Men dessa grymheter har inte begåtts av Gud, utan genom onda människor och genom djävulens ingripanden.

Påståendet att de flesta krig och väpnade konflikter i världen är på grund av religion är närmast löjlig i sin okunskap. Både Stalin och Mao dödade sina c a 60 miljoner människor, Mao kanske t om 80 miljoner, det handlade inte om en religiös konflikt, det var kommunismens fasansfulla yttersta konsekvens. Och Nazismens makalösa ondska som dödade sina c a 60 miljoner handlade inte heller om religion. Pol Pot, kolonialväldenas dödande av afrikaner, utrotandet av indianer i Amerika, handlade det om religiöst nit?

Ja, ”kristna” har begått grymheter mot andra religiösa och icke-religiösa människor. Dock har ateister begått långt fler illdåd än alla religiösa grupper. Den viktigaste faktorn i dessa grymheter har varit totalitär makt snarare än religion, vilket har resulterat i dessa hundratals miljoner mord. Bibeln säger att människor är i grunden onda, och den mänskliga historien i smått som stort ger stöd för detta påstående, det är den fallna syndanaturen i människan som ligger bakom, starkt uppbackat och pådrivet av en ond makt, av djävulen själv som direkt ligger bakom mycket av allt ont som sker.

7. Hur kan Bibeln vara trovärdig?

1947 hittades Dödahavsrullarna, 2100 år gamla handskrifter av Gamla testamentet. En stor del av GT fanns med i dessa skrifter, och det fantastiska är att dessa urgamla handskrifter stämde i detalj med 1000 år nyare handskrifter av GT, ja, med nutidens Biblar! Många har ju försökt påpeka att Bibeltexten skulle ha ändrats med tidens lopp, men så var alltså inte fallet. Vad gäller Nya Testamentet så är källhistoriken överväldigande, det finns över 5000 bevarade handskrifter från så tidigt som 125 e. Kr, kanske t o m från 85 e. Kr. Som jämförelse så finns 10 handskrifter av Julius Caesar bevarade, äldsta från 900 e. Kr.

En del menar att Bibeln har motsägelser, t ex i Evangeliernas beskrivning och då att t e x Matteus skriver annorlunda om detaljerna än Lukas. Men, just detta att de skriver något olika i detaljerna visar just på trovärdigheten. Det är här inte frågan om en av apostlarna/Bibelskribenterna  gemensamt tillrättalagd berättelse utan om vittnesbörd av händelserna runtomkring Jesus. De skrev från olika synvinklar så som just de upplevde och uppfattade det, och de ville ibland betona olika delar av händelserna. Lägger man ihop allt så blir berättelsen fullständig, helt logisk även i detaljerna. I rättsfall där olika vittnen träder fram så är detta ett självklart sätt för att få fram hela sanningen. Andra motsägelser i Bibeln (ytligt sett) går att finna förklaringar till, ofta har det med språkbruket och språktolkningar att göra.

De makalösa undren och miraklerna i Bibeln framstår för många sekulära och rationalistiska människor som sagor. Men, detta är den västerländske teknikinkörda människans dilemma. I stora delar av övriga världen så är det övernaturliga inget ovanligt eller stötande. Det finns oändlig mängd vittnesbörd och även vetenskapligt belagda bevis om det övernaturliga, men rationalisten vägrar ju se efter ordentligt, denne tycks ha en ”errorknapp” i huvet som direkt sållar bort allt som närmar sig det övernaturliga (eller andlighet i överlag). Miljoner är de kristna som kan vittna om Guds övernaturliga ingripanden, allt ifrån helanden av sina kroppar (min fru t ex är över 2 cm längre då hon blivit helad från skolios) till mäktiga ingripanden i beskydd och hjälp i nöd. Gud är just Gud och som sådan övernaturlig, d v s över naturens ordning och fysiska lagar. Ingenting är omöjligt för Gud, vilket Han har bevisat i flera tusen år och inte minst genom själva skapelsen, se hur fantastiskt skapat allt är, inkl. du själv.

Vad gäller Bibeln, så förmådde Gud också att få dess skribenter att skriva precis det Han ville, och att bevara den oförändrad till våra dagar. Vad gäller Bibeln så har den en fantastisk samstämmighet från första till sista sidan, trots att den består av 66 olika böcker skriven av olika författare under en tidsperiod av 1600 år. Bibeln består av profetior, förutsägelser om framtiden till ungefär 1/4, och det enorma är att en stor del av dessa förutsägelser har gått i uppfyllelse, som exempel Jerusalems förstöring år 70 e Kr. och judarnas återvändande till det heliga landet både från fångenskapen i Babylon och under våra dagar. Att Israel återigen blev en nation år 1948 är också förutsagt i Bibeln. Främsta och största profetian är förståss Gamla Testamentets förutsägelser om Messias och att dessa blev verklighet genom Jesus Kristus, vilket Nya Testamentet berättar om. Jesu synliga Återkomst i härlighet och makt med en mängd olika händelser runtomkring detta är en profetia som de troende väntar på ska inträffa, mycket tyder på att denna förutsägelse är väldigt nära förestående. Arkeologin bekräftar också mycket i Bibeln, t ex Jerikos öde då Josua och Israels arme besegrade staden. Bibeln är världens mest spridda och lästa bok, läs den.

Profetiskt om Jesus och Frälsningen i Gamla Testamentet (inom parentes uppfyllelsen i Nya Testamentet): Jes.53:1-12 (se 1Kor.15:1-7, 2Kor.5:19-21, 1Petr.2:21-25,  Matt.8:14-17, Luk.7:22, Apg.10:38, Matt.14:35-36, Matt.9:35, Luk.23:32-47, Joh.19:1-37) /  Ps.22:15-18(se Joh. 19:23-34, 20:25-27 ) / Jes.7:14 (se Matt.1:18-25 )  / 1 Moseb.12:3 (se Apg.3:25, Gal.3:8  ) / 1 Moseb.18:18 (se Luk.3:34) / Dan.7:13-14 (se Luk.1:30-33) / Jes.7:14 (se Matt.1:18) / Jes.9:1-7 (se Matt.4:12-16) / Ps.16:10 (se Matt.28:6; Mark.16:6;Luk.24:6 1Kor.15:5) / 1 Moseb.3:15 (Jesus försoningsverk på Korset, djävulen besegrad).

Här några exempel på profetiskt om Förskingringen (Diasporan) av judarna: 5 Mos 28:63-68 / 3 Mos 26:36 . Om judarnas återvändande till det heliga landet: 5 Mos 30:3-9. Om Israel 1948: Jes.66:7-8 / Hes 36:33-35.

8.Var Hitler kristen? 

Alla dessa är citat från Adolf Hitler, vilket besvarar denna fråga:

11-12 juli 1941: ”Nationalsocialismen och religion kan inte existera tillsammans …. Det värsta slag som någonsin drabbade mänskligheten var när kristendomen kom. Bolsjevismen är kristendomens oäkta barn, båda är judiska uppfinningar. Avsiktlig ligger i fråga om religionen infördes i världen av kristendomen …. Låt det inte sägas att kristendomen gav människan liv i själen, för det var evolutionen i den naturliga ordningen av saker”.

19 Oktober 1941: ”Anledningen till att den antika världen var så ren, ljus och lugn var att det visste ingenting om de två stora gisslen: vattenkoppor och kristendomen”.

13 december 1941: ”Kristendomen är en uppfinning av sjuka hjärnor. Man kan inte tänka sig någonting mer meningslöst, och inte heller något mer oanständiga sätt att göra idén om gudomen till ett hån …. När allt är sagt, har vi ingen anledning att önska att italienarna och spanjorerna ska befria sig från drogen av kristendomen. Låt oss vara de enda människor som vaccinerats mot sjukdomen”.

9.Hur är det med kristna som begår ont?

Vi kan inte veta helt säkert om en person är eller inte är en sann kristen (endast Gud vet). Men Bibeln beskriver karaktären av en person som verkligen har med Gud att göra, Jesus sade att ”på frukten känner vi igen trädet” (Luk.6:43-45). Gal.5:22-23: ”Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning”.

Tillägg: Nu så är ju inte vi kristna felfria, många av oss försöker verkligen vara så andliga som möjligt. Detta genom att hålla oss nära Jesus och låta oss bli uppfyllda av Guds livgivande närvaro, kärlek och kraft, genom att ta till oss av Gudsordet i Bibeln, genom bön och lovsång/tillbedjan, genom Gudstjänster och kristen gemenskap. Och allt detta räcker väldigt långt, men det kräver också att 1:a kärleken till Jesus hålls levande, att liksom vara rejält överlåten till Gud och ”brinnande i anden”.

Utmaningarna är olika saker i världen som, genom vår själafiende den Onde, försöker dra ner oss och bort ifrån den levande Guden. Nåväl, om den kristne är verkligt villig i sitt hjärta att följa Jesus så formar och helgar Herren oss dag för dag till att bli mer lika Jesus. Men ibland kan vi fela och falla, och då ångrar vi av hela vårt hjärta det onda, bekänner vår synd inför Herren och vänder om, då förlåter Gud oss, renar oss och sätter oss helt fria. Om det behövs/krävs så ber vi också förlåtelse till dem vi sårat och gjort illa gentemot. Denna Guds enorma Nåd kan däremot inte missbrukas genom att ta lätt på synden och leka med Guds nåd och förlåtelse. Men, man ska se på den långsiktiga ”frukten” i en troendes liv, inte på kortsiktiga misslyckanden. Vad är det totala intrycket av den enskilde kristne under ett helt år? Vad är det i regel som kommer ut ur munnen; förtal, ständig klagan och kritik eller uppmuntran, vänlighet och tålamod? Syns Jesus i tal och gärning hos den troende?

10.Var Jesus död, uppståndelse och frälsning en myt som kopierats från tidigare antika berättelser?

Det finns helt enkelt inga pålitliga eller entydiga historiska källor, eller vetenskapliga bevis som stödjer tron på existensen av någon tidigare antik gudom som dött och uppstått före Jesus Kristus, inte på det sättet att det skulle vara jämförbart. Och därför fanns det inte några motiv/bilder från vilken Nya Testamentets författare kan ha lånat från. En döende och uppstånden Frälsare som tog på sig alla människors synd för att ge evigt liv i Himlen var något helt nytt för den dåtida världen, och det ansågs som dårskap av t ex romarna och grekerna när kristna tron dök upp. Även judarna själva hade svårt att acceptera denna Frälsningsväg fast det står förutsagt i Gamla Testamentet om det (Jesus och Hans Frälsningsverk är där uttalat mycket i symbolik, bilder och liknelser men också i klarspråk i t ex Jes.53:1-12). Jesus Kristus och Hans Försoningsverk är helt unikt och förbehållet kristendomen. Dessutom, att kunna bli frälst till evigt liv i Himlen inte genom goda gärningar utan genom Tro på Jesus och av Guds Nåd är tvärtemot alla andra religioners frälsningsvägar, dessa andra vägar som har just gärningarnas väg som frälsningsväg.

11. Evolutionsläran då?

Evolutionsläran är för många en orsak att inte närma sig kristna tron eller religion överhuvudtaget. Vad många inte vet är att idag finns det en stor mängd forskare och vetenskapsmän som lämnat evolutionsläran som en vetenskapligt ohållbar teori. Det finns nämligen inga egentliga strikt vetenskapliga bevis för evolutionsläran. Det finns flera faktorer som omöjliggör en evolution såsom evolutionisterna vill framställa det. Ett exempel är avsaknaden av fossila lämningar av mellanformer, d v s om evolution mellan olika arter skulle ha skett så skulle det finnas miljoner fossila bevis på det, man har inte hittat ett enda…Man har konstruerat ihop olika fossila lämningar och menat att dessa är bevisen, det kan vara att man kopplat ihop lämningar av t ex en människa med lämningar med en apa, eller att man påstått en vanlig aplämning eller en lämning av en vanlig människa vara människoapa. Detta kan man göra då man utesluter helt möjligheten av en Gud som skapare och där alternativet ”evolutionsläran” bara måste stämma i den ateistiska filosofin. Evolutionsläran  påminner i mycket av en religion i sig, vilket man märker då man ifrågasätter den, det blir väldigt kraftiga känslomässiga reaktioner och det går knappast att föra en ”rationell” dialog med rationalisterna själva…

Läs här i följande länk de tio främsta argumenten emot Evolutionsteorin: http://genesis.nu/faq/vad-talar-mest-emot-evolutionsteorin/

Evolutionskritiker/Vetenskapsmän som har lämnat den ”vetenskapliga religionen” evolutionsläran , och som istället har mer förtroende för en Skapelseakt, inte nödvändigtvis att de alla är kristna men många är det:

Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

12. Är kristna tron för icke-intellektuella?

Många sekulariserade svenskar anser att kristna har lurats in eller ”fallit in i” kristendom för att de saknar kunskap och förstånd nog, kanske att de också är svaga och själsligt sargade och griper efter sådant halmstrå. Nåväl, inte förvånade attityder eftersom svenska folket är bland det mest sekulariserade i världen, men vad många inte vet är att 82% av jordens befolkning är religiösa, varav över en miljard (eller två miljarder beroende på hur man räknar) är kristna, och över 100 000 blir det varje dag. Så, är alla dessa stackars vilseledda dårar? Bibeln säger dock att Evangeliet ”är en dårskap för dem som går förlorade, men en Guds kraft till frälsning för dem som tror”, så egentligen är kristna tron något som måste både upplevas och förstås genom att Gud själv uppenbarar detta, men detta ”uppenbarande” av Evangeliets sanning sker i samverkan med en människa som väljer att omvända sig och tro. Och Gud verkar i alla människors samveten, men alla vill inte veta av Gud och omvända sig och tro, det är p g a ”syndens makt att bedra”, många ”älskar mörkret och hatar ljuset” som Bibeln lär. Man har trott på och bejakat ateistiska alternativ, som t ex evolutionsläran.

Men, till frågan, är vi kristna korkade? Jag tänkte lite åt det hållet som ofrälst, särskilt då jag läste mina 4 år på Universitet, jag läste litteraturvetenskap, kulturvetenskap och vissa filosofiska ämnen m m. Men, ändå blev mina ”sekulära åsikter” alltmer vacklande ju mer jag läste s k intellektuella ämnen. Jag upptäckte att det var mest motstridiga åsikter ”de lärda” emellan och att de filosofiska lärorna var som modet, de kommer och går i popularitet, idag gäller t ex relativism men imorgon är det säkert borta, en ganska korkad filosofi för övrigt eftersom det tillämpas långt utöver sitt specifika område…Samma är det också med begreppet ”vetenskap”, det är väldigt vederhäftigt i områden som matematik, teknik och fysik men då begreppet överförs till områden som t ex psykologi, psykiatri och livsåskådningar med påståendet att vara lika ”vetenskapligt bevisat” och vederhäftigt så blir det löjligt…Problemet är att ”vanligt folk” tror att de s k intellektuella, forskare och akademiker är supersmarta som minsann vet hur allt ligger till, och det är de man ska blint tro på, detta är ett gigantiskt människans högmod, och ”högmod kommer före fall” och hur många gånger har inte människan fallit?! Hitler var evolutionist och diggade filosofer som Nietzsche. Engels och Marx gav kommunismen och Stalin och Mao hade ihjäl 120 mille, Hitler sina 60 mille, nej, det är inte religion som dödat flest människor…

Återigen, är kristna ”bakom flötet”? Är tron på Guds existens och kristna tron i synnerhet irrationell och ointelligent? I dessa dagar, så är många kända vetenskapsmän också förespråkare av ateism. Men i det förflutna och även i dag finns många forskare och akademiker som tror att Gud finns och att Jesus är världens Frälsare. Detta är ett litet exempel av forskare som bidragit till utvecklingen av modern vetenskap medan de tror på Gud:

Nicholas Copernicus (1473-1543): Copernicus var den polska astronomen som satte fram det första matematiska systemet av planeter runt solen.

Johannes Kepler (1571-1630): Kepler var en lysande matematiker och astronom. Han gjorde arbeten med ljus, och etablerade lagarna för planeternas rörelser kring solen. Han kom också nära att nå Newtonska begreppet gravitation, långt innan Newton föddes. Kepler var en mycket ärlig och from Lutheran.

Galileo Galilei (1564-1642): Galileo är ofta ihågkommen för sin konflikt med den romersk-katolska kyrkan. Hans kontroversiella arbete med solsystemet publicerades 1633. Galileo sade uttryckligen att Bibeln inte kan fela.

Blaise Pascal (1623-1662): Pascal var en fransk matematiker, fysiker, uppfinnare, författare och teolog. I matematik publicerade han en avhandling om ämnet projektiv geometri och etablerade grunden för sannolikhetsteori. Han växte upp som romersk-katolsk, men 1654 hade han en religiös vision av Gud, som vände riktningen av hans studie från vetenskap till teologi.

Isaac Newton (1642-1727): I optik, mekanik och matematik var Newton en obestridd snille. I all sin vetenskap (inklusive kemi) såg han matematik och siffror som centralt. Vad som är mindre känt är att han var innerligt religiös och ville förstå Guds plan för historien utifrån Bibeln. I Principia konstaterade han: ”Det vackraste system, solen, planeterna och kometer kan bara utgå från råd och herravälde från en intelligent och mäktig varelse.”

Här är exempel på ytterligare några troende forskare och vetenskapsmän, från modern tid. Uppräkningen är något gammal, många nya namn har tillkommit:

Michael Faraday, en av Englands mest berömda fysiker / Bernt Lindberg, Docent i Kemi / Mats Molen, två fil.kand i naturvetenskapliga ämnen / Duane Gish, Fil.Dok.i Biochemistry från University of California / Henry M. Morris, Fil.Dok. i Hydraulic Engineering från University of Minnesota / Dean Kenyon, Fil.Dok. i biophysics från Stanford University / Ken Cumming, Fil.Dok. i Biologi från Harvard University /Andrew Snelling, Fil.Dok. i Geology från University of Sydney / Frank Sherwin, som har en Magistersexamen i Zoologi från University of Northern Colorado. / Roger W. Sanders, Fil.Dok. i Botanik från University of Texas, Austin / Todd C. Wood, Fil.Dok. i Biochemistry, Genomics från University of Virginia / Patrick Young, Fil.Dok. i Analytical Chemistry från Ohio University

Här följer kända personligheter som bekänt sig till den kristna tron, men det finns många fler:

Politiker: Kjell Magne Bondevik, Norges f.d statsminister / Alf Svensson / George Bush / Jimmy Carter / Abraham Lincoln / Ronald Reagan / John F. Kennedy/Winston Churchill/Dwight Eisenhower/Franklin D Roosevelt

Författare: Leo Tolstoy / C.S Lewis/Charles Dickens/Fjodor Dostojevskij

Filosofer: Immanuel Kant/Albert Einstein/William Lane Craig, Professor i Filosofi vid Talbot School of Theology i La Mirada/ Alvin Platinga, Calvin College, som har Fil.Dok. från Yale University m m.

Kristna Journalister: Per Östlin / Carin Stenström / Hans-Göran Björk / Mats Tunehag /Thomas Österberg/ Göran Skytte

Kristna Läkare: Bara i t ex Storbrittanien finns c a 5000 kristna läkare, t e x Dr. Stephen Craddock/ Dr. Jeremy J Franklin/ Dr. Margaret Spence. I Sverige finns många kristna läkare, t ex Sara Degerman-Carlsson/ Ulla Palenius och Magnus Landgren.

OBS! HÄR följer nu ett antal olika webblänkar som du kan studera vidare i och få bekräftelse, insikter och kunskap. De åsikter och information som framförs tillhör dem som driver dessa webbsidor och som skriver inläggen, var och en bedömer själv vad som är vederhäftigt. Var välsignad:

Detta är några av de sammanslutningar av forskare som tror på Gud:
• American Scientific Affiliation
• Association of Christians in the Mathematical Sciences
• Christian Association for Psychological Studies
• Christians in Science
• Presbyterian Association on Science, Technology, and the Christian Faith

Andra bra länkar som försvarar kristen tro:

http://apologia.se/

http://gluefox.com/

www.carm.org

 

Källhänvisning (där sådan kan uppvisas):
http://www.adherents.com/largecom/fam_christian.html
http://www.icr.org/creationscientists.html