Predikan-Frihet!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X Det händer mycket i världen nu, och det Bibliskt profetiska skeendet visar tydligt att Jesus kommer mycket snart tillbaka = X Det är dags kära vänner att vi gör oss Redo som troende Jesu lärjungar på Hans snara och strålande Ankomst =

X Alla som tillhör Jesus, alla sant troende skulle vara utan fläck och skrynkla när Jesus kommer tillbaka säger Guds Ord (Ef.5:27) = X Detta talar om att vi behöver Helga oss =

X i Matteus kapitel 25 säger Jesus bestämt att vi måste ha Olja i våra lampor vid Hans Återkomst; Vilket betyder att vi ska vara Uppfyllda av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen =

X Jag ska idag predika om en Förutsättning för dig och mig för att kunna Helga oss och bli Uppfyllda av den Helige Ande = X Predikan heter ”Frihet”; Och däri ryms både Frälsningen, Helgelsen och Uppfyllelsen av Guds Ande…

X Vi läser Luk.4:18-19…= X Det blir ett glatt och befriande budskap om Frihet idag, kära vänner =

X Frihet är något väldigt dyrbart = X Vårt demokratiska system balanserar på en skör tråd och hotas ständigt av olika krafter som vill föra in Diktatur = X Demokratins förutsättning är just frihet = X Storskaligt så har t ex Kommunism och Nazism försökt utplåna denna frihet = X Det har kostat 10-tals miljoner människoliv att försvara denna frihet det senaste seklet =

X Men, idag beskärs faktiskt ändå Yttrande- och Religionsfriheten på olika sätt även i de demokratiska länderna = X Och så sker det även en Maktkoncentration inom EU med allt mer makt till några gubbar i Bryssel; Något som faktiskt hotar just Friheten =

X Frihet kan ju nu definieras på olika sätt = X Vi har nämnt Yttrande- och Religionsfrihet =

X Det finns Politiskt och Ekonomisk frihet; Det är det som maktkoncentrationen till Bryssel är ett hot mot = X Medborgarna har mindre och mindre möjlighet att påverka via politiska val sitt eget närområde, d v s i det land, i den region man bor och lever i = X Besluten tas i Bryssel =

X Men, nu ska jag inte tala vidare om varken yttrande, religions, politisk-eller ekonomisk frihet; Detta är ju inte ett politiskt möte = X Jag ska ge er Bibelns definition på frihet =

X Det finns nämligen en mycket mer direkt form av Frihet kontra Fångenskap som berör oss människor på ett väldigt personligt plan; Något som påverkar allt i våra liv =

X Många som ännu inte mött Jesus och låtit Honom göra sitt frälsande verk på insidan, i hjärtat tror att Frihet innebär att fritt få Synda = X Att fritt få göra uppror gentemot Gud Skaparen och så vara sin egen herre och gud = X Ni vet den där sången av Sinatra ”I did it My way”, Men det handlar om Jag, Mig och Mitt, d v s en ”självisk frihet” = X Men, detta är den stora Lögnen, skapad av lögnens fader, den Onde =

X Jesus sade: ”på frukten känner vi igen trädet” = X D v s på Konsekvensen och följden av det vi tror på och det vi gör med våra liv visar om det är Sant, gott och riktigt eller om det är Falskt, ont och felaktigt =

X Hur är då Syndens konsekvens och frukt i världen, genom historien och i våra personliga liv? =

X Det räcker att läsa vilken dagstidning som helst vilken dag som helst för att inse; Vi lever inte i Himmelriket = X Och visst inser vi att det inte finns några personliga liv där allt är idel glädje och frid, gränslös kärlek = X Vem är genomgod, osjälviskt utgivande ständigt; Behandlar ingen illa vare sig i tal eller gärning = X Människans inre Syndagift har lämnat och lämnar ständigt tydliga spår överallt i världen, överallt i människornas personliga liv =

X ”På frukten känner vi igen trädet” sade Jesus…=

X Frihet är något underbart som faktiskt Gud skapat = X Och precis som med mycket av det goda som Gud skapat så kommer vår själafiende den Onde och Förvränger det hela till sin egen Falska variant för att bedra människan = X Så är det t ex med frid och harmoni via occultism; Glädje via alkohol eller droger av olika slag; Sex via allt annat förutom äktenskapet; Ekonomisk frihet genom utnyttjande av andra o s v o s v =

X Den Ondes falska Syndafrihet är inget annat än en fruktansvärd Syndafångenskap med en ständig konsekvens och frukt av lidande =

X Vad jag kan minnas så fick alltid Syndafriheten väldigt obehagliga konsekvenser = X När jag supit till det så kom minnet dagen efter med full plåga; de jag sårat, mig själv som jag skadat = X Och ändå, med full vetskap hur det gått de 500 andra gångerna då man skulle festa till det; Så var man där igen; Snacka om Fångenskap… =

X Många av er känner till den bibliska berättelsen om den rike ynglingen i Bibeln som tog ut sitt arv i förtid och som testade Världens rike och syndanjutningen; Men som fick till slut ruinerad och svältande äta grismat =

X Det finns något i den fallna Människonaturen som attraheras av världens rike ända tills det blir grismat = X Och grismat blir det alltid till slut; Synden har en oerhört nedbrytande effekt =

X Och t o m när vi märker att det faktiskt Är grismat så går många mekaniskt tillbaka för att vältra sig i smutsen = X Förresten, låt oss läsa om detta fenomen i Bibeln, i 2 Petr. 2:17-22… =

X Jag hörde en liknelse om en Gris som var törstig och skulle dricka från ett vattentråg =

”Grisen gick fram till vattentråget och precis när han börjat sörpla i sig av vattnet, som var ohälsosamt lerigt, smutsigt och förorenat, ja, då trillade en tegelsten i huvudet på Grisen, Aj, ont gjorde det. Och grisen lomade förskräckt bort från detta vattentråg…Men, bara en liten stund senare såg grisen längtande mot samma vattentråg, och plötsligt gick grisen dit igen och började dricka, Pang, en tegelsten i huvet igen, och Aj, ännu mer ont denna gång…Dock, en stund senare så struttar Grisen likväl till samma vattentråg, något hjärnskadad denna gång, och dricker av samma vatten, Krasch, en tegelsten rätt på huvudet på grisen igen, och grisen snubblar lite vinglande och långsamt bort från vattentråget…Och så, efter en stund hasar sig grisen sakta och mödosamt fram till vattentråget och grisen slänger fram trynet och börjar sörpla i sig, Pang, tegelsten igen… halvdöd hasar grisen bort från vattentråget…Och nu tränger en tanke fram i grisens hjärna ”Vattentråg dricka = Tegelsten smärta”. Slutsats vattentråg dåligt, ej dricka där”… =

X Så vad är då Sann Frihet; Den som Gud skapat? = X Det är Friheten från synden =

X Vad var det Jesus gjorde på Korset? = X Svar: Rom.6:6-11…

X Jesus gav oss en Bestående Frihet = X Du kanske tänker ” jamen, synden jagar mig och griper tag i mig titt som tätt” = X Svaret käre vän är att du behöver ta till dig Guds hjälp och lösning =

X Grundläggande är förutom att ta emot Jesu givna Frälsning att också Ta emot den andliga Gudsgemenskapen i ens liv = X D v s du låter dig Uppfyllas av Guds Andes liv och kraft =

X Vi läser i Rom.8:5-14… =

X Guds Ord uppmanar oss gång på gång att låta oss ledas av och leva i Anden; Att låta oss Uppfyllas av Guds Ande = X Gal.5:16-18, 24-25…=

X i Ef.5:18 står det också: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden” =

X Och vad är det för frukt och konsekvens som denna Guds Frihet, denna Andens liv ger? = X Vi kan läsa i Gal.5 igen, och då vers 22-23:…= X Några verser före står det om ”köttets gärningar”, Vilket ju är raka motsatsen till Andens frukt =

X Gud säger till oss i 5 Moseb.30:19: ”Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva” =

X Jag väljer och föredrar Livet för min del, hoppas du gör likaså… =

X Det finns ett enkelt villkor för Andens Uppfyllelse = X Vi läser Joh.7:37-39…=

X Villkoret är att Längta, törsta efter Jesus och inte efter ”grismat” = X Vi läser också Jak.4:4-5…= X Det handlar om att i sitt hjärta välja Jesus eller världen, kära vänner =

X Om du ännu inte tagit emot själva Frälsningen som Jesus gett dig så är det där du behöver börja = X Det är då du blir satt verkligt Fri och kommer in i det normaltillstånd av Frihet som Gud skapat dig för =

X Är du troende men har inte riktigt kommit in i den andliga Gudsgemenskapen; Denna Andens livgivande kraft som övervinner synden så finns det Frihet för dig också =

X En hel del troende har en gång i början av sin kristna vandring upplevt Andens uppfyllelse; Men sedan av olika anledningar så har Livets källor sinat =

X Anledningarna kan vara t ex att man aldrig riktigt lärde sig = X Det handlar mycket om att det vi stoppar in i vårt system det påverkar och formar oss = X Ungefär som hårddisken i en dator; Det vi stoppar in det kommer ut = X Så om vi läser Bibeln dagligen, ber, lovsjunger och tillber, lyssnar på predikan m m så blir det lätt att bli Uppfylld av Gudsnärvaron, Andens liv = X Men om vi mestadels ägnar vår tid och hjärtats utrymme för världsliga, ytliga och materialistiska saker så är det Den Frukten vi får =

X En annan sådd som fienden, den Onde sår in hos en del är ”Oandlig Religiositet” =

X Idag används inom kristenheten begreppet ”att vara religiös” med betydelsen att man vill visa upp ett duktigt religiöst Yttre samtidigt som det Inre saknar verklig andlig kontakt och gemenskap med Gud =

X Det är alltså fråga om ett religiöst hyckleri där man säger de ”Rätta orden”; Kanske ber traditionsenligt eller t o m karismatiskt korrekt med hög skälvande stämma = X Man viftar med en stor Bibel i kyrkan samtidigt som man i det Privata ägnar hela hjärtats lust till världsliga nöjen och kanske t o m syndiga njutningar =

X Man strävar efter en kyrklig Position och när man fått det så försvarar man det med näbbar och klor mot all tänkbar konkurrens = X Det var just sådan här oandlig religiositet som Jesus blev så vred och t o m rasande gentemot då han fördömde Fariseerna i kraftiga ordalag =

X Det var dessa oandiga Fariseer som var och är Jesus värsta motståndare = X Och de dyker upp än idag; De avslöjar sig alltid då Guds Närvaro och Kraft manifesterar sig i väckelsesammanhang = X Då reser sig på olika sätt ett väldigt motstånd hos dem för att försöka få bort den verkliga Andligheten från Gud =

X Vidare; Synd dränerar och stryper förstås Gudsnärvaron väldigt snabbt och effektivt =

X Jesus led och dog just för att avlägsna Synden bort från oss; Så att vi kan komma in i Gudsgemenskapen och sedan få evigt liv i ett syndfritt Himmelrike = X Jag märkte Övertydligt som nyfrälst hur t ex en Sexpack öl fullständigt drev bort den Helige Andes närvaro = X Gud är också nämligen Helig; Han kan inte vara i gemenskap med synden =

X Tänk själv; Kan du ha en spritflaska i ena näven, hånskrattande förtala någon och lystet stirra på din grannes bak Samtidigt som du lovsjunger och tillber Herren Jesus och blir Uppfylld av Guds helige Ande, av Gudsnärvaron = X Nej, käre vän, självfallet inte =

X Då gäller Syndabekännelse och Omvändelse för att få tillbaka Friheten och andliga Livet = X Gud är Nådefull, Barmhärtig och God; När vi bekänner, vänder om och lämnar synden så förlåter Herren oss, Renar oss, Sätter oss Fria = X Och så Fyller Herren oss Återigen med sin Härlighets närvaro; Guds glädje och frid, ja, Friheten kommer åter…=

X Hur du än har det käre vän så finns Frihet för dig…= X Om du är bunden, fångad i synd, i oandlig religiösitet så finns Frihet för dig = X Vill du bli Fri? =

X Har du tröttnat på Grismat; Tröttnat på att få en Tegelsten i huvvet = X Längtar du efter Bestående glädje och Djup innerlig frid = X Vill du uppleva Jesu kärleks närvaro; Hans helighet och härlighet; Gudsnärvaron som är överlägset allt annat i tillvaron =

X Vill du ha verkligt Liv, verklig Frihet = X Så kom till Jesus, Han väntar på dig med Öppen famn =

X Han är Nådefull och Barmhärtig och avvisar Ingen som kommer till Honom med ett Uppriktigt hjärta, i omvändelse och ödmjukhet =

X Jag ska avsluta nu med att be = X Om du vill ha Förbön så är det bara att komma fram; Vi finns till här för dig = X Jag ber en allmän Överlåtelsebön där vi kan tillsammans ta emot Guds Nåd = X Du kan om du vill be med mig; Jag ber nu…

Amen