Lagiskhet kontra Laglöshet! – Videopredikan

Varför hastar många från ”Lagiskheten” torra dike till det ännu torrare ”Laglöshetens” dike? På den smala ”Andefyllda” vägen mellan dikena har du Jesus: http://youtu.be/VA-9UdJfBvY

Annonser