Evolutionsläran – En ateistisk religion!

Den ”ateistiska religionen” Evolutionsläran är en i vetenskapliga termer en obevisad teori, en stor mängd av forskareliten har redan lämnat tron på denna teori p g a dess enorma brister och falsarier. Här en 10 i topplista på det som mest talar emot denna teori:  http://genesis.nu/faq/vad-talar-mest-emot-evolutionsteorin/