Om EVANGELISATION!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X Jag ska tala om Evangelisation eftersom över 95% av människorna runtomkring oss i detta land är ofrälsta och på väg till evig förtappelse = X Och de allra flesta av dem har Ingen kristen i sin omgivning som vittnar och ger ut evangeliet till dem = X Så Ansvaret ligger på dig och mig kära vänner =

X Det finns flera sätt att Evangelisera = X Ett sätt är att berätta och vittna om Jesus till alla människor i sin sociala omgivning = X Människor man träffar kontinuerligt och naturligt som grannar, släkt, vänner bekanta och på arbetsplatser m m = X Här har man förhoppningsvis byggt en relation som skapat ett Förtroende och tillit; Så att mottagaren kan lättare bli övertygad då denne ser vårt kristliga liv =

X Men, det gäller att inte gå in på ett obibliskt felspår här = X En människas Samvete och insikt av sitt Behov av frälsning Väcks inte av våran kristlighet eller ”snällism” = X Det är Guds Ord och Evangeliet som är den Verksamma kraften som Väcker människor och får dem att gensvara på Frälsningen =

X ”Evangeliet är Guds kraft till frälsning” som Bibeln lär =

X Jag själv hade i mitt tidigare liv som ofrälst en av de snällaste människor jag någonsin lärt känna, d v s min moster = X Hon var varmt troende, men berättade aldrig evangeliet till mig, jag kan inte minnas något av Guds Ord eller om kristna tron fast jag träffade henne ofta och länge under sommarresorna till Finland = X Men, hon överröste mig med kärlek och värme i decennier = X Och det medverkade förstås troligen till min mottaglighet för evangeliet =

X Men, vi behöver komma ihåg det Jesus lärde om Sådd och Skörd, vi läser Mark.4:3-8, 15-20… X När vi sår Ordet och Evangeliet in i människohjärtana så är vissa mogna för skörd, medans andra blir det senare =

X Och så finns det de som av olika anledningar inte blir bärgade; Men det är ändå Guds vilja att de ska få höra = X Då har ju Gud kunnat genom Ordet iaf sträckt ut sina händer till dem; Vädjat och sökt dem =

X Och du har Varnat dem såsom Bibeln säger att vi ska göra för att inte ”få deras blod på våra händer”, d v s ha ansvar för att de gick förlorade, som det står i Hes.3:17 och framåt = X Som vi läste sådde ”såningsmannen” till alla olika sorters människors…=

X Jag själv levde i 30 år innan jag Äntligen fick höra Evangeliet = X Jag hade nämligen inga kristna i min omgivning, inga som vittnade för mig iaf = X Det var när jag mötte radikalt vittnande troende som Ordets sådd gick in i mitt hjärta och Väckte mitt samvete = X Och en andlig Process startade som drygt ett år senare resulterade i omvändelse och frälsning = X Jag reagerade ofta negativt, ja, t o m aggressivt då mitt hjärta Bombarderades med Guds Ord; Men, det hårda i mitt hjärta bröts till slut ner och det blev vidöppet =

X Guds Ord Är levande och verksamt som Hebr.4:12 säger; Och jag behövde höra Ordet väldigt många gånger under lång tid = X Bibeln och erfarenheten lär oss att det fungerar = X Om det inte ger omedelbart synliga resultat så kommer det förr eller senare, som i mitt fall = X Ty ”Ordet vänder inte fåfängt tillbaka utan att ha verkat” såsom det står i Jes.55:11 =

X Det står också i Bibeln: ”Är inte mitt Ord som en Eld, säger Herren , och likt en slägga som krossar klippan” (Jer.23:29) = X Det är de hårda hjärtana som Ordet ”krossar” och ödmjukar…=

X Så, kära vänner Vittna till alla människor ni har i er omgivning = X ”Så ut” Ordet/Evangeliet!

X Men, sedan så är det ett faktum att de allra flesta svenskar ändå aldrig får höra Guds Ordet och Evangeliet idag = X Helt enkelt eftersom de flesta svenskar idag inte har Radikalt Vittnande kristna i sin naturliga omgivning = X Det finns Ingen som berättar för dem, som Matar dem med Ordet, ingen som Oförtrutet fortsätter försöka Väcka deras samvete med Sanningens Ord =

X Och det är just därför som t ex Gatuevangelisation är så viktigt = X Det är ju en speciell form av evangelisation och en mäktig Proklamation av Sanningen mitt ibland folket = X Men, Gatuevangelisation är särskilt till för alla dessa som annars aldrig skulle få höra Evangeliet; Som aldrig skulle få möjlighet att ställa frågor och få svar, och de är väldigt väldigt många idag…De allra flesta faktiskt =

X Slutligen, det är ju faktiskt en Befallning från vår Herre Jesus Kristus att ge ut Evangeliet till Hela skapelsen och till Alla människor = X Det är Missionsbefallningen beskriven i Mark.16:15-20, Matt.28:18-20, Luk.24:46-49, Joh.20:21-23 och Apg.1:8 =

X Och vår största Prioritering är att älska Jesus och lyda Honom = X Resultatet av vår lydnad är upp till Herren, det är Han som ger ”växten” =

X Jag tror personligen att Missionsbefallningen är den första av ”talenterna” som det står om i Matt.25; Något som Alla troende ska utföra i sina liv = X Och detta inte alls i egen kraft och förmåga utan i den Helige Andes kraft och förmåga = X Försöker du göra något för Gud utanför Guds Ande blir du s k ”Lagisk” =

X Så du behöver definitivt ha en levande Kärleksrelation till Jesus; Där du varje dag blir Uppfylld av Gudsnärvaron och Andens liv, men detta är ju också ett ”normalt” kristenliv…
X Jag avslutar med att läsa en väldigt talande liknelse i Matt.22:2-10, jag läser: ”Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer. De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: Allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen (gatuevangelisation…) och bjud alla ni ser till bröllopet. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med bordsgäster” =

X Kära vänner, låt oss evangelisera, ja t o m Gatuevangelisera! Amen!