Lyd Gud och Hans Ord! – Vittna om Jesus, ge ut Evangeliet!

Förutom Jesu missionsbefallning så kryllar Bibeln av skriftställen som manar oss till att ge ut evangeliet och Guds rike till människorna runtomkring oss, att inte bara vara Ordets hörare ”utan också dess görare”(Jak.1:22), här handlar det inte om Laggärningar för att förtjäna frälsning (vi Är frälsta genom tro av Guds nåd), utan om att lyda Jesus och Hans Ord i den Helige Andes kraft och förmåga. Här en trippel från Guds Ord om denna lydnad: ”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för EVANGELIETS skull, han skall rädda det”(Mark.8:35). ”Den som skäms för MIG och MINA ORD i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna”(Mark.8:38). ”Så kasta inte bort er FRIMODIGHET, den ger stor lön. Ni behöver UTHÅLLIGHET för att GÖRA Guds vilja och få vad han har lovat. Ännu en kort liten tid, så kommer Han som ska komma,
och Han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro.
MEN DRAR HAN SIG UNDAN,
har min själ ingen glädje
 i honom. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade”(Hebr.10:35-39).
Du har ett hav av människor runtomkring dig som är på väg till evig förtappelse, du har livbojen (Evangeliet/Ordet) i din hand, människorna befinner sig i ett brinnande hus och du har brandsläckaren i din hand, vad gör du? Gömmer du dig blygt tillsammans med andra troende i en kyrka eller sätter dig i soffan hemma och kollar på TV? Går du kanske fram och erbjuder en kaka och pratar om vädret? Nej, du rusar frimodigt fram och kastar ut livbojor i rasade fart, du släcker bränderna om det så tar hela livet att få dem släckt…du lyder Jesus och Hans missionsbefallning!

Och, som sagt, denna lydnad sker inte i din egen förmåga och kraft utan genom att du är uppfylld av den Helige Ande och Gudsgemenskapen, då blir det en självklar konsekvens eller frukt av Guds gärningar genom dig, du kan läsa om detta, som ett Bibelstudium efteråt i: Matt.7:18-23, Joh.15:1-8 och Rom.8:9-14…och när du ändå är gripen av Guds Ordet så läs då också Jak.2:17-26 och Gal.5:16-25 så får du en mer komplett förståelse av livet med Gud och hur det fungerar. Men låt oss just nu gå vidare…

Det sista Jesus sa innan Han for upp till Himlen var ”Missionsbefallningen”- Predika evangeliet, lägg händerna på de sjuka, gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla allt vad Jag befallt er” (Mark.16:15-20,Matt.28:18-20), och Jesus ger då också orsaken eller ”drivkraften” till varför vi ska lyda Hans missionsbefallning, Han säger i Matt.28:18-: ”Jag har fått All makt i himlen och på jorden, GÅ DÄRFÖR UT…”, och i Mark.16:20 står det: ”Och de GICK UT och predikade överallt, och Herren VERKADE tillsammans med dem och BEKRÄFTADE ORDET genom de tecken som åtföljde det”. Jesus har alltså All makt, därför kan och ska du som Hans lärjunge lyda missionsbefallningen, och Jesus kommer då också att bekräfta Evangeliet/Ordet med helandeunder och mirakler då du t ex ”lägger händerna på de sjuka”…Jag har själv sett detta fungera alldeles utmärkt inte bara ute på missionsfältet i fjärran länder (Indien, Pakistan, Etiopien, Kenya) utan faktiskt också här i våra nordiska länder, läs gärna vittnesbörden på min Facebook-tidslinje. När Evangeliet och Ordet träffar människohjärtana så händer det alltid något, oavsett hur människan reagerar, det är en sådd som verkar och ”vänder inte fåfängt tillbaka”, jag reagerade ofta negativt, ganska länge på dessa radikalt vittnande kristna innan Ordet hade plöjt igenom mitt förhärdade hjärta och bar frukt till frälsning. Och när vi som troende lyder Herren i att t ex ”lägga händerna på de sjuka” så har jag sett helandeunder som Jesus gjort både i fjärran land och här hemma. Det är en handling av Lydnad att ge ut evangeliet/ordet och be för sjuka, men om vi är Olydiga så begränsar vi Gud, nej, vi Hindrar Honom från att frälsa och hela människorna runtomkring oss!

Vi lär från Bibeln att Jesus är Ett med sitt eget Ord (t ex Joh.1:1-14), och som vi läste så bekräftade Herren just ”Ordet”, vidare så står det i 1 Kor.1:17-18 att ”Evangelium är Guds kraft till frälsning”, därtill säger Rom.10:17 att ”Tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord”, och detta då i sammanhanget där det beskrivs hur en människa tar emot frälsningen. Allt detta säger oss väldigt tydligt att Bibelns sätt till att få människor frälsta är att de får höra Evangeliet och Guds Ord, där finns Guds kraft och där verkar och bekräftar Jesus…det spelar ingen roll hur många gånger en människa har hört evangeliet, de behöver höra det ständigt, ty Guds Ord är kraftfullt och verksamt och plöjer upp hjärtats hårda jordmån, för en del människor tar det lång tid och behövs mycket ”plöjning”.
Jag själv fick, som sagt, höra från väldigt radikalt vittnande kristna just Evangeliet och Guds Ord, och det ofta och länge, något som blev ett hjärtats hullingar där Gud verkade genom Ordet jag hört och drog mig till sig, och Anden ”överbevisade om synd, dom och rättfärdighet”(Joh.16:8). Det var varken flashiga ”moderna” Gudstjänster, underhållning, gemenskap och kramar i massor, kakor och bullar i mängd som fick mig frälst, nej, det var Evangeliet och Guds Ord i samverkan med den Helige Ande. Och dessutom så Konfronterades jag ständigt till att göra ett Avgörande, d v s jag fick klart för mig att jag måste Välja himmel eller helvete, frälsning eller förtappelse, valet var mitt, jag kunde inte bara strunta i det och skjuta fram det hela till en avlägsen framtid. Många människor tror på ödet och avsäger sig eget ansvar att ta beslut, att välja, men detta ständiga konfronterande och drivande fram till ett avgörande hjälpte mig att tillslut ”välja”, och jag valde Jesus… Överallt i Bibeln ser vi hur Gud sträcker fram sina händer till människan och vädjar, manar till ett beslut. Jesus på Korset är ett enda stort gigantiskt himmelskt vrål ”Kom till Mig, Jag har tagit dina synder, ta emot syndernas förlåtelse, tro på Mig, följ Mig, ta emot Mitt liv”!

Snart måste vi alla stå till svart för våra liv inför Gud: ”Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud”(Rom.14:12). Och ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont”(2 Kor.5:10). Dessa Skriftställen talar om Räkenskap för s k ”kristna”, och detta även om vi tillhör de ”förståndiga jungfruna som hade olja i sina lampor”, dvs är Andefyllda Jesu lärjungar (Matt.25:1-12), det stod att ”var och en av oss” och ”alla” ska träda fram och avlägga räkenskap…

Men, vad är det vi ska avlägga räkenskap om? i Matt.7:21 säger Jesus ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja”. Svaret är ”ifall vi gjort Guds vilja”, och vad är Hans vilja? Ja, uppenbarligen t ex Missionsbefallningen som är en väldigt ”central” eller angelägen befallning, men hela Nya Testamentet är fullspäckat med Guds vilja, det finns faktiskt c a 1050 befallningar, maningar och direktiv i N.T, och i själva missionsbefallningen så sade Jesus ”lär dem att hålla Allt jag befallt er”…Vi kommer att hålla Jesu befallningar om vi som Skriften säger ”älskar Gud och vår nästa”, men vi behöver ”lära oss” och ta in Jesu Ord, Guds Ordet, läsa det ständigt och låta det verka i oss ”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar”(Hebr.4:12). Och ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”. Så läs Ordet och var inte bara dess hörare ”utan också dess görare”. Detta kan inte nog betonas, ständigt manar Gud i sitt Ord oss till lydnad, bara ett litet exempel till: ”Den som förkastar Mig och inte tar emot mina Ord har en domare över sig: det Ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen”(Joh.12:48).

Som du märker är denna undervisning fullspäckat med Bibelställen, och själva undervisningen utgår, lever av och är helt beroende av Guds Ordet, ty det gör ingen nytta och är inte Guds vilja att predikanter och pastorer ska vräka ur sig en massa annat, all möjlig världslig visdom, erfarenheter och berättelser, och åhöraren får försöka gräva fram nått litet korn av Guds Ord till välsignelse…

Följande Skriftställe är övertydlig vad gäller lydnad till Guds Ordet, Joh.14:20-21, 23: ”Den som har mina Bud och HÅLLER FAST VID DEM är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom…Om någon älskar mig, håller han fast vid MITT ORD. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ORD”…Men, ”Hur ska jag då älska Jesus?!” kanske någon ropar förtvivlat. Svaret är genom att dels läsa och ta in av Hans Ord som är kraftfullt och verksamt, och dels genom att låta dig bli Uppfylld av den Helige Ande, ”ty Guds Kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande”(Rom.5:5), och som Skriften säger i Ef.5:18 ”låt er uppfyllas av Anden”. Du älskar alltså Jesus när du är i gemenskap med Honom genom Ordet och Anden, det blir en självklar konsekvens att ditt hjärta sätts i brand i en intensiv kärlek till Jesus när du är nära Honom i gemenskap, ty Gud är kärlek, och när/om du älskar Jesus så lyder du Honom, såsom vi nyligen konstaterat från Skriftstället.

Tvekar du fortfarande om du ska helhjärtat följa Jesus och Hans Ord i lydnad så läs då också Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3, som talar till oss alla troende idag, och är du då fortfarande inte övertygad så hjälper nog bara bön och fasta…

Återigen; Självfallet så handlar det inte om att försöka förtjäna frälsningen, vi är frälsta av Guds nåd genom tron, och vi lyder inte Jesus i egen kraft/förmåga utan i den Helige Ande, är vi uppfyllda av Guds Ande och leds av Anden så blir frukten automatiskt lydnad och Jesu efterföljelse, så lär Ordet (läs de rekommenderade Skriftställena jag nämnde i början som Bibelstudium).

Slutligen: Om du vill vara en sann Jesu lärjunge och inte en ljum och avfällig s k ”namnkristen” så kastar du bort TV-bilagan och tar fram Bibeln, du läser den passionerat varje dag i massor, och ju mer du läser desto mer vill du ha av Guds Ordet, det är så det fungerar. Och du ser till att vara uppfylld av Gudsgemenskapen genom att öppna hjärtat ditt för Jesus, tillbe och lovsjunga Honom, du går bedjande fram, då fungerar det kristna livet och du fullbordar Guds vilja med ditt liv. Kanske har du tagit till dig villolära genom falsk och förvrängd predikan, kanske läst en och annan liberalteologisk bok, kanske öppnat upp dig för den senaste varianten av antinomianism, d v s falsk och förvrängd nådesförkunnelse, det är så mycket därute som är tvärtemot Klassisk kristen tro så det är verkligen befogat att säga ”den sista tidens Stora Avfall inom kristenheten är här”! Precis såsom Bibeln förutsagt…Men, Lyd Jesus, följ Honom och inte en massa predikanter som ”kliar dig i örona”, du har ett ”val” att göra varje dag…Följ Jesus och lyd Hans Ord och missionsbefallning, och var välsignad, Amen