LIVSBEHOV!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X Människan skapades för att ingå i Guds familj = X Att vara i en kärleksfull relation och gemenskap med sin Skapare, med Gud Fadern =X Men människan gjorde uppror och ville vara själviskt sin egen herre och gud = X Synden och ondskan kom in i människan och formade både henne och världen vi lever i =

X Därför ser människans historia så rubbad ut och fylld av lidande i smått som stort =

X Den 1:a frågan Gud ställer till de 1:a människorna efter Syndafallet, detta stora uppror är ”Var är du?” = X Smärtan i Guds röst måste ha varit olidlig att höra = X Gemenskapen Gud och människa emellan var Bruten eftersom människan Valt att vara sin egen herre och gud; Valt att gå sin egen väg bort från Gud Fadern, Skaparen av allt, inkl. människan =

 

X Men Gud Fadern älskade människan och längtade efter henne = X Och Han sände Sin enfödde Son, Jesus Kristus för att ta Återställa allt, för att få Hem människan tillbaka till det Hon skapats för, d v s den familjära  Gudsgemenskapen = X Men, nu var människan besmittad i sitt själva väsen, i sin natur av syndagiftet, av själviskheten m m = X Gud är Helig och Fullkomlig, ondska och mörker kan inte bestå inför Allsmäktig Gud =  X Det var Jesus som i total utgivande kärlek tog Vårt straff eller konsekvens för vår synd i vårt ställe, i stället för dig och mig = X Och Jesus Försonade människan med Gud =

X Jesu Frälsningsverk öppnade alltså Vägen för människan tillbaka till Gud eftersom Jesus Avlägsnade Hindret Gud och människa emellan, vilket alltså var synden =

X Jesus Är Gud som kom som människa; Och genom Jesus får vi återigen Gemenskap med Gud; Nu och för evigt i Himlen =

 

X Människan har ett enormt inre Behov av just denna Gudsgemenskap = X När man inte har detta så försöker de flesta fylla Tomrummet inombords med allt möjligt annat; Bara för att upptäcka att Tomheten och bristen likväl kvarstår = X Vi är skapade för andlig Gudsgemenskap, det behovet kan bara fyllas ut av just Gud själv =

X Bibeln säger i 1 Kor.1:9: ”Gud är trofast som har Kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre” =

X Bibeln säger i Joh.10:10 att Jesus har kommit för att ge Liv och Liv i Överflöd  = X i Joh.14:6 säger Jesus att Han är ”Vägen, Sanningen och Livet” = X Jesus säger om sig själv i Joh.6:35 att Han ÄrLivets bröd” = X Livets bröd som Mättar just vårt största och djupaste Behov =

X Överhuvudtaget berättar Johannesevangeliet mycket om att Jesus just är ”Livets Furste”; Källan till själva Livet = X Detta är fantastiska nyheter =

X Detta Andliga Gudsliv kan förändra vilken livssituation som helst; Vilken vardag som helst =

X Jag har sett genom åren både narkomaner och s k ”vanliga” bli förvandlade av denna Gudsgemenskap =

 

X Det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut, vad du går igenom, vilka dina behov är = X Svaret och Guds lösning är = X Jesus, och det Andens Liv Han ger = X Detta Andliga liv innebär enligt Guds Ord bl a Guds glädje, frid och kraft = X Säg mig den livssituation och livsbehov som Inte skulle bli hjälpt av Guds Glädje och Frid och Kraft = X Det är ju Gud som skapat t ex glädje och frid = X Han, Skaparen vet vad Han gör när Han kommer oss till mötes =

X Du kan vara fullständigt Detroniserad av missmod, uppleva dig vara helt kraftlös, stressad och jagad till avgrundens brant =

X Men, när Gud, Skaparens övernaturliga Andliga Liv kommer så Förändras allt =

X Bibeln säger: Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande” (Rom.14:17)

X Och Ordet säger: ”Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft” (Rom.15:13) =

 

X Joh.6:33-34…= X Här i detta Joh.6 kapitel berättas det att Jesus just har mättat flera tusen människor med naturligt bröd; det s k ”Brödundret” = X Därför är folket ivrigt efter Honom och säger: ”Herre, ge oss alltid det brödet”=

X Många människor vill bara ha de materiella välsignelserna från Gud, men är inte särskilt intresserade av Gud själv och Hans gemenskap = X Tyvärr finns det idag, som det fanns på Jesu tid troende som torkat in och stelnat i yttre religiöst beteende utan att vilja veta av Kraften och andliga Livet från Herren =

X Orsaken är många men ursäkterna inga =

X Jesus svarar i vers 35 såhär… = X Jesus poängterar hela detta kapitel igen att vårt viktigaste och mest akuta Behov är = X Att ta emot Hans Andliga Liv och Gudsgemenskap =

X i Vers 63 säger Jesus såhär…= X Det är Anden som ger Liv…=

X i ett annat Skriftställe står det: ”Bokstaven dödar, men Anden ger Liv” = X D v s att läsa Bibeln och leva/tjäna efter Guds Ord Utan Guds Ande är dödsjobbigt = X Guds Ande måste vara med och i oss för att Ordet, vårt liv och tjänst ska få Liv =

X Hinduerna och Muslimerna t ex är oerhört hängivna och nitiska, mycket mer Gudfruktiga än de flesta andra = X Vissa arbetar stenhårt i och för sin tro = X Men det innebär inte att de har fått tag på Jesus och Hans andliga liv för det, eller hur? =

 

X Denna Gudsgemenskap och Andens liv vi talar om är det faktiskt Guds vilja och mening att vi ska Påtagligt Uppleva och Känna = X Gud har Skapat oss för att kunna Uppleva Hans kärlek och gemenskap = X De som påstår att man inte som kristen behöver känna eller uppleva Andliga saker utan bara Tro ger bara ännu en Ursäkt och Bortförklaring till att de inte ska behöva Anstränga sig för att Söka Gud, Hungra och Längta intensivt efter Honom =

X Det är ett Religiöst argument för dem som vill ha enbart Huvudkunskap och en Religion att hålla sig till, som en sorts Livsfilosofi =

X Men, ett Frälst liv med Jesus innebär en levande och intensiv Andlig Kärleksrelation med Honom =

X i en Kärleksrelation så handlar det mycket om att Känna och Uppleva, eller hur? = X Inte kan jag dagarna i ända nalkas och umgås med min fru på enbart intellektuellt plan, liksom diplomatiskt känslolöst =

X Att Uppleva hur vi Uppfylls av Guds Närvaro och Gemenskap; Av Guds helighet, härlighet och livgivande kraft = X Varje dag! =

 

X Jes.55:1-3…=

X Många människor har så svårt att begripa och lära sig att Lösningen på svårigheter, problem; Eller att få tag på det Liv som de mest av allt behöver = X Ja, att detta finns hos Jesus och Hans andliga Liv =

X Man försöker på alla andra möjliga och omöjliga sätt =

X Jag hörde en liknelse om en Gris som var törstig och skulle dricka från ett vattentråg =

”Grisen gick fram till vattentråget och precis när han börjat sörpla i sig av vattnet (som vart ohälsosamt lerigt, smutsigt och förorenat) så trillade en tegelsten i huvudet på Grisen, Aj, ont gjorde det. Och grisen lomade förskräckt bort från detta vattentråg…Men, bara en liten stund senare såg grisen längtande mot samma vattentråg, och plötsligt gick grisen dit igen och började dricka, Pang, en tegelsten i huvet igen, och Aj, ännu mer ont denna gång…Dock, en stund senare så struttar Grisen likväl till samma vattentråg, något hjärnskadad denna gång, och dricker av samma vatten, Krasch, en tegelsten rätt på huvudet på grisen igen, och grisen snubblar långsamt bort från vattentråget…Och så, efter en stund hasar sig grisen sakta och mödosamt fram till vattentråget och grisen slänger fram trynet och börjar sörpla i sig, Pang, tegelsten igen, halvdöd hasar grisen bort från vattentråget…Och nu tränger en tanke fram i grisens hjärna ”Vattentråg dricka = Tegelsten smärta”. Slutsats vattentråg dåligt, ej dricka där”… =

 

X Varför är många människor så korkade? = X Anledningen är att man vill ha snabba, enkla och ska vi säga Lättsamma lösningar = X Gud och Hans liv gör liksom Totalanspråk på oss =

X Den Frälsning som Jesus gav är Fritt givet som en Guds Gåva av Nåd; Den kan alltså inte Förtjänas på något vis = X Du kan inte Blidga Gud och kvittera ut dina onda gärningar med goda gärningar och så tro att du kommer till Himlen den dag du dör = X Det är bara Jesu Frälsningsverk givet av Nåd som du i Tro tar emot som för dig upp till Himlen istället för ner i avgrunden =

X Men, det är Inte fråga om en Billig Frälsning = X Gud Offrade sig själv för vår skull! =

X Guds Son torterades och dödades på ett blodigt Kors för att föra oss in i Hans Rike som Nya andliga Skapelser = X Som Guds barn som har en Andligt intim Kärleksrelation med sin Gud och Frälsare =

 

X Till dig som ännu inte tagit emot Guds enorma Kärleksgärning, d v s Jesus och Hand Frälsning säger jag: Vänd om till Gud av Hela ditt hjärta och Tro på Jesus och det Han gjort för dig = X Då blir du frälst, förlåten och fri från all skuld, försonad med Gud, frid med Gud och det eviga livet i Himlen är ditt = X Då börjar det underbara andliga äventyret med gemenskap dig och Gud emellan, vilket du har skapats för =

 

X Till dig som troende säger jag = X Gud vill ha, som Bibeln förklarar, Hela vårt Hjärta = X För en intim Kärleksrelation krävs det ett Helhjärtat Engagemang = X Det är därför Gud säger i Sitt Ord: ”Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig Om ni söker mig av Hela ert hjärta”(Jer.29:13) =

X Om vi vill Uppleva Gud och kunna ta emot det Andliga Gudslivet så Är Villkoret förutom att Tro på Guds Löften om denna Välsignelse; Att Överlåta sig och Hungra/Törsta efter Gud mer än något annat =

X Att Närma sig Allsmäktig Gud, Skaparen i stark intensiv Längtan och Hunger är inte som att närma sig en Brevlåda för att hämta ut sin post =

X Eller att Nalkas Kaffemaskinen för att trycka på en knapp och få en kopp kaffe

X = Guds Heliga närvaro är mer än en kopp kaffe eller ett nätt litet postpaket =

X Gud kan inte ha en lättsam och ytlig Bekantskap med dig; Han är inte sådan =

X Jesus led och dog på Korset i en Brinnande Kärlekspassion till dig =

X Ordet säger i Joh.Uppenb.3:20 att Jesus knackar på ditt Hjärtas dörr för att ”Hålla måltid med dig”, d v s Ha Gemenskap med dig = X Men om ditt Hjärta är delvis eller helt Upptaget =

X Om det står på ditt Hjärtas dörr som det kan stå vid Hotellrumsdörrarna ”Stör ej” = X Eller som det står i vissa dörrar ”Upptaget” = X Ja, Gud sade ju ”Om vi söker Honom av Hela vårt Hjärta så skall vi finna Honom” =

X Om det inte finns Utrymme så kan ju inte Jesus kliva in =

 

X Om ni har läst Psaltaren i Bibeln så har ni märkt att Kung David alltid längtade efter Gud och Hans Närvaro =

X Han kunde falla i grov synd; Men han Omvände sig i sann Ånger varje gång; Varför? =

X För att han Prioriterade Gud och Närheten till Honom; Kung David sade i Ps 51:13: ”Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig”=

 

X Nu så är Gud alltså God, Han älskar dig; Och Herren Vill verkligen Möta dig med sin Gemenskap =

X Ordet säger ju i Luk.11:13 att Gud Fadern ger Helige Ande åt dem som ber om det =

X Men Ordet talar om ett Helhjärtat bedjande och sökande = X Det står i det Skriftstället om att man skall ”Bulta och dörren skall öppnas för oss” = X Att ”Bulta på en dörr” talar om en Desperat Hunger, eller hur? = X Bulta handlar om att Tålmodigt, Länge och Intensivt fortsätta Tills Dörren Öppnas =

X Och Öppnas gör den Definitivt; Om vi inte ger upp…

 

X Det är olika för var och en av oss vad gäller Hunger och längtan efter Gud =

X En del behöver låta Utveckla sin Hunger genom att Välja bort det som förstör Gudslängtan =

X Sådant som för mycket av TV-tittande, allt för mycket av ”Allt annat än Gud” helt enkelt =

X Synd är självfallet detroniserande för Gudslängtan; Sådant ska man Bekänna och Lämna =

X Och synd i våra liv är inte alltid det supergrova som otukt, superi o s v = X Stenar som täpper till det friska andliga flödet från ovan kan vara = X Gnäll och Gnabb gifta par emellan; Förtal, Girighet, Själviska Motiv i vårt handlande, sådant som vi visserligen rättfärdigar men som Gud ser igenom =

X Men, sådant är lätt att bara i sin Bönekammare lämna till Herren = X Inte i någon krampaktig fruktan utan omsluten i Jesu Kärleksfamn = X Som ett barn lämnar tillbaka en stulen kaka från skafferiet till Fadern =

X Att Nära och föröka Gudshungern är mycket Lätt och Enkelt =

X Läs Bibeln, Be, Gå på Möten och Tjäna Gud, Tillbe och Lovsjung = X Gör detta varje dag som 1:a hands prioritering = X Och du Är snart så fylld av Guds Närvaro och Kommer Jesus så nära att det Märks att du har med Gud att göra =

X Det Doftar Jesus om dig, du Utstrålar Guds Helighet och Härlighet = X Och människor börjar bli intresserade av Jesus och vilja bli Frälsta där du går fram =

 

X För en del av oss så är vi Alla redan väldigt Hungriga och Törstiga efter Gud =

X Men Omständigheterna runtomkring oss i våra liv ger oss inte tiden och orken att Ta Tiden och Engagemanget som krävs = X Men, Svaret är Likväl Jesus och Guds Ande =

X Vi måste ta oss tiden och Prioritera bort det som hindrar = X Man kan ändå liksom inte köra en bil utan bränsle =

X Det blir mycket jobbigare att försöka i egen kraft putta den framåt =

 

X Så, hur du än har det just nu = X Så är denna Gudstjänst/Möte till för att du ska kunna Komma till Jesus Här och Nu = X Gud slösar inte i onödan på sin tid och sitt Ord; Han vill Möta dig Här och Nu =

X Guds Ordet är Uttalat, Budskapet givet = X Det är skatter, Pärlor från Ovan =

X Vad gör du med det? = X Jesus älskar dig, och vill ha Gemenskap =

X Du klarar dig inte utan Honom, Inte så du kommer helskinnad genom Livets kamp =

X Kom till Jesus Nu, Hungrande och Törstande i Tro = X Och bli Fylld av den Helige Ande =

X Vi kan nu ta tid för Gud och ge Utrymme… = X Kanske där vi sitter; Eller om du vill ha Förbön med Handpåläggning så kom fram =

X Sitter du här utan att ha Jesus i ditt liv; Du har ännu inte tagit emot den Himmelska Biljetten; liksom ”Fribiljetten på Domens dag = X Du svävar i ”Evighetsfara” varje sekund och minut som går =

X Gå Inte härifrån förrän du har fått frid med Gud och Jesus är din Herre och Frälsare =

X Lite Lovsång vore bra, medans vi tar tid för dem som vill Nalkas Gud och Ta Emot, Amen