Den Levande Guden!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X När vi bakar bullar eller bröd, eller lagar till mat i överlag så har de flesta märkt att det blir bäst när vi följer ett Recept = X Då blir bullarna och maten god = X Nej, ni har inte hamnat i ett matlagningsprogram; Detta är ett ”väckelsemöte/Gudstjänst = X Ni förstår snart sammanhanget =

X Det är så många som vill uppleva Guds närvaro och kraft, få del av Jesu frid och glädje =

X Ja, att få bli Uppfyllda med den Helige Ande = X Men, som knappt får till sig ens en droppe av det Himmelska flödet av liv =

X Det är här vi måste använda oss av rätt Recept, av Guds Recept för att verkligen få del av Guds godhet = X Så ni ska få del av detta himmelska recept idag, och vi är mycket för det här med ”eftermöte” och förbön = X Så efter predikan så ber vi gärna för er; för Uppfyllelse av Guds Ande m m =

X Kung David utropar i Ps.42:3 ”Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?” = X Petrus svarade Jesus när denne frågade Vem de tror att Han Är med: ”Du är Messias, den Levande Gudens Son” =

X Det är uppenbart att Gud lever; Det förklarar Bibeln tydligt = X Och vad som angår oss i högsta grad är att Gud vill ha Kontakt och Gemenskap med sina skapade varelser, d v s med dig och mig =

X T ex så säger Bibeln i 1 Kor.1:9 ”Gud är trofast som har Kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre” = X Syftet med att vi Skapades är faktiskt att vi var och en upprättar en familjär Relation och Gemenskap med Gud = X Gud är Ande, så denna Gemenskap sker Andligt =

X När människan gjorde sitt själviska Uppror gentemot sin Skapare vid Syndafallet = X Så var Guds första fråga till människan ”Var är du?” = X Genom att synden, själviskheten, ondskan fick tillträde in i människan så Bröts den andliga Gudsgemenskapen = X Gud visste förståss exakt Var människan var rent fysiskt; Men den Andliga gemenskapen var bryten = X Man kan riktigt Förnimma Smärtan i Guds röst då Han ställde denna fråga ”Var är du?” =

X Gud Fadern Längtade så efter denna Gemenskap med Människan att Han kom själv till oss genom Jesus Kristus = X Och på Korset led och dog Gud; Av Kärlek och Längtan efter dig och mig =

X Jesus tog på Korset bort det som orsakade Skilsmässan Gud och människa emellan; Han avlägsnade människans Synd = X Detta som Hindrat Gudsgemenskapen för oss =

X Var och en som Gensvarar på Jesus och Frälsningen kan Därför komma till Gud, och återigen tillhöra Gudsfamilj =

X Gud älskar oss verkligen intensivt och totalt = X Finns det ”Någon” Du skulle låta Din son lida och dö för; Bara för att denne ”Någon” ska kunna bli Frikänd = X Frikänd från brott och fel denne någon själv begått = X En ”Någon” som du Dessutom vill adoptera in i din familj, för att umgås och leva med för Alltid? =

X Ingen människa besitter sådan Kärlek; Men, det gör Gud = X Jesus har Bevisat den Kärleken = X Han var och är Guds enfödde Son som offrades för dig p g a Guds kärlek till dig =

X Och Hur Gensvarar vi på denna enorma Kärleksgärning från Gud = X Ja, Gud Fadern ställer den frågan till var och en av oss; Varje dag…= X D v s ”Var är du? =

X Jesu Utgjutna Blod är Utlagt inför Gud Faderns Nådestron; Och Gud bara Väntar på ditt och mitt Gensvar = X Att vi ska visa intresse för Honom; Öppna våra hjärtan gentemot Honom =

X Och komma till Honom i Tro = X Och Umgås andligen med Honom; i bön, i tillbedjan, i lovsång, i Bibelläsning =

X Apg.14:15… = X Paulus och Barnabas gav ut Evangelium bland grekerna = X Och de predikade att de skulle Omvända sig bort från Avgudarna; Och istället komma till den Levande Guden =

X D v s Avgudarna har inget verkligt Liv i sig; Det har bara Skaparen av allt Liv =

X Idag, så är Avguderi egentligen Allt annat som människan försöker Mätta sitt inre Livshunger med = X Vet ni, ordet Synd har innebörden ”att missa Målet” = X När människan försöker få Liv och Mening huvudsakligen från Allt annat än Gud; Så missar denne Målet eller Syftet med varför de skapades och finns till =

X När jag tog emot Jesus och Frälsningen så var jag häpen och förundrad över att jag missat själva Livets källa; Min haka hängde länge i ren förvåning i veckor liksom = X Att jag försökt desperat få tag på Liv som mättar; Få tag på något som fyller det inre Tomrummet; Något som är mer och utöver än att bara äta, sova, bajsa, glo på en solnedgång, resa till en strand, umgås med folk och prata goja, supa o s v = X Ja, att jag slösat bort 30 år av mitt liv = X Och så fanns det stora Livet hela tiden Tillgängligt för mig; Att när som helst gå in i = X Men, jag hade sökt på fel vägar, på fel sätt…=

X Ps.16:11…= X ”Inför Ditt Ansikte” säger Ordet så mättas vi av Glädje och Ljuvlighet =

X När vi kommer inför Gud, som t ex i bön och lovsång eller förbön = X Om vi har Öppna hjärtan och är Mottagliga i Tro så: ”Mättas” vi av Glädje och ljuvlighet = X Att bli Mätt på något är att vara Full av det! = X Här handlar det alltså inte om ett litet fniss eller en lätt välbehagskänsla =

X Kan någon visa hur man är Maximalt Glad och Full av Ljuvlighet? = X Det kommer så småningom; inför Guds Ansikte…=

X Vi läste i början Ps.42:3: ”Min själ Törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte?” = X Ordet visar här tydligt att Gud har byggt in en Törst, en Längtan i människan efter Levande Gud = X Och att denna Törst och Längtan blir mättad endast när vi kommer inför Guds Ansikte; D v s när vi kommer in i Guds Närhet och Närvaro = X Detta är vad vi är Kallade till och Skapade för; Det är faktiskt det s k ”Livets Mening” =

X Versen före i Ps.42:2 säger: ”Som Hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud” = X Det Gud vill ha; Det Han Behöver för att kunna Mätta oss är den här sortens Desperat hunger och Törst som Kung David visar prov på = X En Hjort har ingen GPS eller kan inte läsa kartor =

X Hjortarna i Kung Davids miljö med det torra klimatet i Israel hade det säkert inte lätt att alltid hitta vatten = X Det är sällan vi upplever riktig törst där vi inte får tag på vatten =

X Om du har varit långt ute i skogen och plockat bär eller fjällvandrat, kanske åkt skidor långt; Och vattnet tagit slut = X Du är långt hemifrån och det tar lång tid innan du når vatten = X Ja, då börjar du ana vad Kung David talar om =

X Mitt vatten tog slut under en lång skidtur jag hade en gång, jag åkte vilse dessutom = X Det enda jag tänkte på var Vatten; Hela mitt Väsen var bara inriktat på Vatten = X Jag försökte äta snö; Har du försökt släcka törsten med snö? = X Det händer ingenting; Man är lika törstig ändå = X En näve snö innehåller så otroligt lite vatten = X Att äta snö för att släcka törsten är som att försöka släcka sitt inre Livshunger och törst med Andra saker är Gud och Gudsgemenskapen = X Det funkar inte!…= X Jag var Törstig! Där ute i den snöiga skogen här i Jämtland = X Är du och jag så Törstiga och Desperata efter Gud?… =

X Gud säger i Sitt Ord (Jer.29:13): ”Om ni söker Mig av Hela ert Hjärta så skall ni finna Mig” = X Detta är ju inte så konstigt egentligen = X Om någon gett sitt liv för dig av kärlek till dig; Och denne Någon dessutom är Gud själv =

X Inte kan man väl vara halvt ointresserad av gemenskapen med Gud; Och liksom egentligen vara mer intresserad av Andra saker; Längta efter och söka Andra saker =

X Visst kan vi ha Hobbies och pyssla med annat, det har jag; Men Huvudintresset borde väl rimligtvis vara Gud Om vi vill ha med Honom att göra…=

X Gud vill att vi Utvecklar vår Hunger och Törst efter Honom = X Att få komma Gud nära; Att Umgås andligen med Honom = X Guds Recept är alltså Hunger och Törst efter Levande Gud =

X Men, Hur Utvecklar vi vår hunger och törst? = X Vad är ingredienserna i detta Recept =

X Väldigt enkelt faktiskt = X Allt vi ser och hör; Allt vi tar in i ”vårt System” via våra sinnen Påverkar oss = X Likt datorer som fungerar och är beroende på vad som laddats ner i hårddisken = X Eller med andra ord ”som du bäddar får du ligga = X Eller ”det du sår får du skörda” o s v =

X Så in i dig själv massor med Guds Ord, Lovsång/Tillbedjan, Bön, Lyssna på predikan/undervisning = X Din hunger efter Gud bara ökar och du får mer och mer av Gudsriket och dess välsignelser =

X Följande Bibelställe handlar dels om just detta; Vi läser = X Luk.8:18… = X Detta Skriftställe handlar också i sitt Sammanhang om Sådd av Guds Ord i vårt Hjärtas jordmån = X Vi kan läsa  Vers 11-15 i Luk.8:18… =

X Jesus säger i detta sammanhang, och ofta i andra sammanhang: ”Hör du som har öron att höra med”= X Han säger inte detta som om flera i lyssnarskaran skulle vara döva eller sakna öron =

X Herren syftar just på ”Hjärtats lyssnande öron” =

X Det duger inte att ta in av Guds Ord och det som hör Gudsriket till enbart med Förståndet/intellektet = X Om du och jag inte Öppnar vårt Hjärta i Tro för vad som Predikas för oss från Guds Ord =

X Så hamnar Ordet utan Verkan och Välsignelse bland stenar och tistlar m m = X Kanske vi bara Trasslar till det som predikas dessutom; Så det hela blir en härva i vår skalle =

X Alltså Lyssna och Ta in av Guds Ordet också med ditt Hjärta = X Du kommer Då sannerligen Utveckla din hunger och törst efter Levande Gud = X Låt Guds Ord sjunka in i ditt hjärta och stanna där =

X Något som hjälper oss/motiverar oss till att Utveckla vår längtan/törst efter Gud är insikten om att  = X Gud personligen Älskar just Dig och att Jesus Längtar desperat efter just Dig =

X Det står faktiskt i Bibeln, i Jak.4:5 att ”Avundsjukt längtar den Ande som Han har låtit bo i oss” = X Den Helige Ande som självfallet är Ett med Jesus =

X i Getsemane svettades Jesus blod i största möjliga Ångest över att Han må Klara av att avlägsna Hindret dig och Gud emellan, av längtan och kärlek efter dig =

X När Jesus hängde blodig på Korset så såg han på just dig = X Och Han vrålade av Hela sitt hjärta ett enda budskap och det är ”Jag Älskar Dig, Jag vill Vara med Dig, Umgås med Dig” = X Följande Skriftställe är ett av de underbaraste i Hela Bibeln = X Joh.14:18-21… =

X Det är mycket som detta Skriftställe säger = X Ett av budskapen är att Jesus inte skall lämna oss Ensamma utan Komma till oss = X Vidare att vi skall Se Honom eftersom Han Lever; Och att Jesus alltså ska Uppenbara sig för oss = X Jesus talar här om Gud Faderns och Hans egen Kärlek till oss =

X Det är ett ”Kärleksbrev” och en ”Kärleksförklaring” till dig och mig =

X Skriftstället förklarar också tydligt i detta sammanhang att det är genom Guds Ande, d v s Andens Gudsgemenskap som Jesus kommer till oss =

X Denna Gudsgemenskap är helt klart enligt detta och många andra Bibelställen till för oss Här och Nu; Inte bara Där och Sen, i Himlen =

X Den Helige Ande är Här och Nu för att Välsigna dig med Guds livgivande Närvaro; För att Fylla dig med Gudsgemenskapen = X T ex Ef.5:18 säger ” Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden” = X Att Låta sig Uppfyllas av Guds Ande och Jesu Närvaro är Överlägset allt annat rus eller Allt annat som vi kan försöka Mätta vårt Livshunger med =

X Tror du inte Gud Skaparen Vet vad som är bäst; Vad som är härligast och gottigast = X Det är ju Gud som designat oss och format oss =

X De som ”Smakat och sett att Herren är God” är helt sålda för Gudsgemenskapen och Andens Uppfyllelse = X De som verkligen Upplevt Guds Kärleksomfamning genom den Helige Ande; Vet att Jesus Är ”Livets Bröd”; Som Han själv säger om sig själv =

X När Gud Skaparen smärtsamt frågade första människorna efter Syndafallet ”Var är Du”? = X Så Fortsatte Jesus med samma fråga när Han hängde blodig på Korset = X Likt en Gigantiskt Megafon Är Korset ett Utrop från Guds Hjärta till varje människas hjärta ”Var Är Du” =

X Men, Halleluja; På Korset vrålar Jesus också ”Det är Fullbordat”! = X Han Proklamerar också och Säger till Var och en av oss = X”Här är Jag, Kom till Mig” = X Jag Har Försonat Dig; Du är Förlåten och Fri = X Hindret är Utplånat =

X Och på den 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda = X Han Lever och vi med Honom =

X Vi läser ett sista Bibelställe = X Joh.7:37-39… =

X Om du Törstar efter Jesus och Tror; Så kan du låta dig Uppfyllas av Guds kärleksnärvaro; av Guds Ande; Av Gemenskapen med Jesus = X Du kan svara på Guds fråga ”Var är Du”? = X Med ”Här är jag Herre; Jag tror på Dig Jesus och Tar emot Dig; Välkommen Helige Ande”…=

X Nu tar vi lite lovsång och tid för det s k ”Eftermötet” = X Där vi ger Utrymme för Gud att verka och välsigna =

X Välkommen fram och ge ditt Gensvar till Gud; Visst kan du sitta kvar och Ta emot från Gud där = X Men, det fungerar ofta bättre om man kommer fram och får Förbön…