Andlig gemenskap med Levande Gud eller att vara bara ”religiös”?

Att vara s k ”religiös” innebär inte att man nödvändigtvis har något med Gud att göra. Alla människor har behov av att tro på någon sorts livsåskådning i form av en filosofi eller religion, något som förklarar tillvaron och deras egen existens. Men, för mig och miljoner andra är Jesus och Hans givna Frälsning en relation till en Levande Gud. En Gud som är väldigt påtaglig och verklig. En Gud som jag kan bokstavligt uppleva i Hans närvaro och kraft. En Gud som griper in i min tillvaro, in i min vardag på ett direkt och påtagligt sätt. Som ni hör; Så är det inte fråga om något som en vanlig ”religion/livsfilosofi” kan prestera.

Jag och frun har varit på missionsresor till länder som Etiopien, Kenya, Pakistan och Indien. Vi har fått se tusentals muslimer, hinduer och andra konvertera till Kristendom, vilket är detsamma som dödsfara i ett sådant land. Vi har här i Sverige sett narkomaner bli omvända och trogna Jesu efterföljare. Jag själv lämnade radikalt ”värld och synd” för att följa Jesus. En religion eller livsfilosofi har inte kraften att åstadkomma pakistaniers, narkomaners eller min egen totala förvandling och överlåtelse. Men, det har den Levande Guden genom Jesus Kristus och Hans frälsningsverk på Korset…

När vi läser i Bibeln så märker vi att både Jesus och hans Lärjungar inte bara gav ut en religiös livsåskådning, överallt och hela tiden välsignade Gud i sin kärlek och nåd människorna i Sin kraft, i Sitt övernaturliga liv. Folket tog ständigt emot helanden och andra Guds kraftgärningar av Jesus. Efter Pingstdagen så blev troende Andedöpta och Andefyllda. Övernaturliga och andliga nådegåvor verkade genom de troende. Folk blev helade, befriade, mötte Gud då de blev uppfyllda av den Helige Ande o s v. Och stora skaror omvände sig till Jesus. Jesus fortsatte alltså verka i påtaglig kraft och liv efter sin Himmelsfärd, men nu genom sina Lärjungar. Exakt samma sorts Kristendom ser vi inte bara i Bibelns exempel, utan genom hela Väckelsehistorien återkommer samma saker, t ex 1800-talets Folkväckelse och Pingstväckelsen under 1900-talets första hälft. Så också idag, i t ex Kina har under de senaste decennierna över 100 miljoner kineser blivit frälsta Jesu efterföljare. Det var denna Kristendom jag mötte ensam hemma i min lilla etta för 14 år sedan. Jag mötte Jesus på riktigt, påtagligt i Guds andliga kraft och liv.

Gud vill inte ge dig en ”religion”, Han vill ha en relation, en kontakt och andlig gemenskap med dig, och möta dig påtagligt i Sin kärlek och kraft, i Sitt liv. Det är därför Bibeln också undervisar t ex i Mark.16:20 att ”Gud Bekräftar Sitt Ord genom Tecken och Under”. I Joh.14:12 säger Jesus att den Troende ska ”göra samma gärningar som Han och ännu större”. Vi fick i Pakistan, Hazara se hur Gud bekräftade Evangeliet/Ordet genom att mirakulöst bota blinda, döva och cansersjuka människor. Miraklen och den Gudsnärvaron som var utgjuten när predikan gavs ut fick pakistanierna att trotsa dödsfara genom att ta emot Jesus och Frälsningen. Samma Gudsnärvaro fick mitt hårda och fördärvade syndahjärta att smälta till ödmjukhet och överlåtelse när jag tog emot Jesus och Frälsning den 17/8-95. Samma Guds påtaglighet i närvaro, liv och kraft har Bevarat mig i tron och frälsningen. Det är så många gånger genom åren som Jesus bara fått en vanlig, grå och trist vardag att bli en ”Jubeldag” i Kristi segerliv, i Hans övernaturliga frid och glädje, i andliga gemenskapen med Honom.

Om inte jag kan få uppleva Gud påtagligt i mitt liv så blir ju den Kristna tron en livlös religion som inte kan hjälpa eller välsigna någon. En livlös religion kan inte locka någon till den kristna tron, varför skulle ett världens barn vilja anamma kristen tro, då det inte finns något som ger mer, liksom utöver det denna människa redan har i någon annan livsfilosofi. Kristna trons efterföljelse har ju dessutom moraliska förpliktelser och krav på lydnad. Men, Jesus är Livets furste, Livet självt. Och det finns absolut ingenting i denna tillvaro som kan mäta sig med ett liv, en dag, en evighet tillsammans med Jesus, i Hans närvaro och liv. En stund med Jesus i andlig Gemenskap förändrar allt, det är så fantastiskt underbart; Det är glädje, frid, kraft, härlighet och helighet, intensivt himmelskt liv, det är att umgås andligen med Jesus. Upplever du varje dag och stund denna Jesus närvaro i ditt innersta?

Bibeln säger ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus” (1Kor.1:9). Syftet med att vi Skapades är faktiskt att vi var och en upprättar en andlig gemenskap med Gud. Har vi detta i våra liv och dagar så fungerar det kristna livet och det är underbart att leva tillsammans med Gud. Då blir vi också trovärdiga vittnen bland alla ofrälsta människor runtomkring oss. Vill du det? Släpp och prioritera bort i så fall allt annat som hindrar/blockerar din hunger och törst, din längtan efter Levande Gud. Det som du alltså väljer att göra istället för andliga Gudsgemenskapen behöver du välja bort eller minska på. Börja ladda in i ditt innersta det som bygger upp din längtan efter Gud, det som formar din Gudsrelation. Det är enkelt, Jesus Är vägen, sanningen och livet. Den Levande Guden väntar på dig…