Videopredikan ”Trohet till Kristus och Hans Ord”!

Videopredikan ”Trohet till Kristus och Hans Ord”: http://youtu.be/jnblpzte1SU

Annonser