Väckelsepredikan!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X 2 Kor.13:4-5… = X Detta är ledordet för dagens predikan =

X Det är så många i våra kyrkor i dagens Sverige som går omkring och liksom lullar på utan att ta sitt kristna liv på allvar = X Man kan och säger de rätta orden; Men, frukten av ett sant lärjungaskap saknas =

X Oavsett om vi som är här idag befinner i ett sådant tillstånd eller inte så behöver vi vara medvetna om de Guds Ords sanningar som jag nu kommer att predika = X Om inte för vår egen skull så för att vi må kunna hjälpa och i kärlek upprätta de i vår närhet som är i stort behov av upprättelse = X Jag spelar också in detta för att ge ut via internet; Så jag vänder mig också till dessa lyssnare…

X Vad innebär det som 2 Kor.13:5 frågar efter, d v s  ”Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er?” = X Skrift förklarar Skrift, och svaret finner vi t ex i 1 Kor.6:17, 19… =

X Vi vet att Jesus Kristus är i oss genom att vi upplever och erfar den Helige Andes närvaro i vårt innersta = X Vi läste ju också i 2 Kor.13:4 att vi skulle få Känna Guds kraft, vi kan läsa igen…=

X Låt oss läsa 1 Joh.3:24… = X Det stod att ”vi vet att Gud förblir i oss genom Guds Ande som vi fått = X Uppenbarligen så ger den Helige Andes närvaro i oss förvissningen om att vi verkligen tillhör Herren =

X Vi kan läsa Rom.8:12-16… = X Återigen: Anden vittnar i vår ande, d v s i vårt innersta att vi är Guds barn = X Det är detta det innebär att ”Pröva om Jesus Kristus är i oss” =

X Det är så många troende idag som har en sorts ”huvudrelation” med Herren; De känner inte Jesus i sitt hjärta, och upplever därför inte heller Guds konkreta och mycket påtagliga närvaro; De Upplever inte Guds kraft och Andens vittnesbörd =

X Jag säger inte dessa sanningar för att liksom slå ned modet på någon = X Sann kärlek är den kärlek som hjälper de nödställda = X Falsk kärlek är den som förnekar att någon håller på att drunkna och förgås istället för att kasta ut en livboj = X En del blir stötta och sura när de får denna Livboj = X Inom vården säger man att vissa saknar ”sjukdomsinsikt”= X Likadant här, man saknar insikt om sitt andliga tillstånd = X Men Guds Ord, som jag predikar har kraft och förmåga att väcka och ge insikt, och ge frihet =

X När jag blev frälst 17/8-95 så gick jag över från ett fullständigt hednaliv till en radikal och hängiven kristen =

X Jag blev omedelbart föraktad och kanske t o m hatad av vissa; Medans andra faktiskt tog själva emot Jesus efter mitt radikala och enträgna vittnande = X Vad var det som fick mig att gå från en intellektuell högskoletyp till en fanatiskt Bibelrabblande kristen = X Var det någon sorts drog eller psykisk åkomma =

X Det är inte möjligt eftersom mitt tillstånd har varat i 20 år och eftersom jag är oerhört mycket mer lyckligare och mer psykiskt stabil nu är förr =

X Vad var det som fick mig att kapitulera för Jesus och ta emot Honom i mitt liv? =

X Ja, självfallet förstod jag Evangeliet; Att Jesus dog på Korset för mina synder, att Han tog straffet för all min synd istället för mig så att jag blir Frikänd och Benådad, Förlåten och Försonad med Gud med evigt liv i Himlen =

X Men det som fick mig att fullständigt kapitulera och ta emot Jesus var att jag mötte Honom i Hans väldiga Kraft; Påtagligt och verkligt = X Det var Guds fantastiska, himmelska Andliga närvaro i mitt innersta! = X En störtflod av Jesu Kärleks närvaro =

X Denna ljuvliga Andens närvaro och kraft; Fyllt av härlighet, helighet, glädje och frid, av överflödande liv och Guds kärlek = X När jag mötte allt detta 17/8-95 fanns aldrig någon tvekan/tvivel; Och det har heller aldrig funnits någon tvekan/tvivel =

X Det världen och Satan har att erbjuda är endast alltid i slutändan avföring, spyor, tomhet och falskt liv =

X Ja, så grovt beskrivet ter sig det faktiskt för mig i Jämförelse med allt det goda Gud ger, jämfört med det nya livet med Jesus = X Paulus säger faktiskt något liknande då han skriver i Filipperbrevet att hans förra liv räknar han som avskräde i jämförelse med sitt nya liv i Kristus = X Förresten, jag borde veta; Jag blev ju frälst vid 30 års ålder och har alltså prövat båda lägren omfattande och i detalj =

X Ett Bibelställe där Jesus ger en oerhört kraftfull varning om att inte bli avfälling är i Matt.25:1-13… = X Att ha Olja i sina lampor syftar tydligt på att ha just den Helige Andes närvaro i sitt innersta =

X 1 Kor.6:17 och framåt förklarade, som vi läste tidigare, att vi är förenade med Herren genom den Helige Ande = X Men, om vi saknar Olja i våra lampor, d v s Helige Ande i vårt innersta så måste ju Jesus svara som Han gjorde i Matt.25:12, d v s ”Jag känner er inte”…=

X Ett annat sätt att ”Pröva att Jesus Kristus är i oss” är att kolla i vårt kristna livs backspegel vilken frukt vi bringat till våra medmänniskor och till Guds Rike = X Jesus sade att ”På frukten känner vi igen trädet” = X Och då syftade Han på hur vi kan känna igen en sann troende = X Det finns olika sorters kristen frukt =

X En sorts frukt hos en Jesu lärjunge är att känna nöd för de förlorade = X Vilket driver den troende att i Guds kärlek vittna ständigt om Jesus och frälsningen = X Detta är själva Jesu Missionsbefallning; Och självfallet Guds absoluta vilja för var och en av oss =

X Vi kan läsa Joh.15:1-11… =

X Här får vi tydligt veta att vi måste ”Förbli i Kristus” för att kunna överhuvudtaget bära någon god frukt =

X Vi ”Förblir i Kristus” genom att vara uppfyllda av den Helige Ande, genom att ha ”Olja i våra lampor”, d v s genom Gudsgemenskapen; Detta har vi redan talat om =

X Två olika sorters Frukt nämns här, vi läser vers 9-10 igen…= X Alltså att bli kvar i Jesu Kärlek och att Hålla Hans bud, d v s vara Jesus lydig = X Kärlek och lydnad går förövrigt hand i hand; Vi lyder Jesus för att vi älskar Honom =

X Låt oss snabbt titta på Joh.14:21… = X Vi kikar på Joh.14:23-24 också…=

X Här är det inte fråga om någon sorts s k ”lagiskhet” = X Det handlar inte om att ”blidga Gud” eller att ”förtjäna” själva frälsningen; Vi är alltjämnt frälsta av Guds nåd genom tron = X Men, ett frälst liv innebär att Jesus är både Frälsare och Herre i våra liv = X Och utifrån detta frälsta Tillstånd så kommer det en naturlig Frukt eller Konsekvens av Lydnad till Jesus som Herre = X Det är därför Jesus sade ”På frukten känner vi igen trädet” =

X Ett apelsinträd ger söta och goa apelsiner; Ett citronträd ger sura citroner och ett ”Jesusträd” ger Jesusfrukt, väldigt enkelt egentligen = X Det finns som sagt olika sorters frukt som följer en sann troende =

X Vi läser Gal.5:16-25… = X Här var det ju väldigt tydligt vad som är vad, eller hur?…=

X Andens frukt är t ex kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, trohet =

X Medans motsatsens frukt var t ex otukt, orenhet, lösaktighet, fiendskap, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, fylleri = X Och Paulus skriver bestämt att ”de som lever så skall inte ärva Guds rike” =

X Är Paulus felaktigt hård och dömande när han skriver så? = X Hur skulle han kunna vara det; Det här är ju Guds Ord = X Eller är det fråga om Äkta kärlek; Som vill Varna och Väcka för att Hjälpa och Rädda? =

X Okej; Nu inser vi att det kan finnas ett allvarligt Problem = X Hos många, kanske ibland hos oss själva, saknas både Guds Andes livgivande närvaro Och kristen Frukt = X Hade vi alla i svensk kristenhet fungerande kristenliv så vore majoriteten av svenskarna frälsta Jesu efterföljare, men så ser det inte alls ut idag, tvärtom…=

X Så, Vad gör jag, vi? =

X Gud är alltid kärleksfullt oerhört Nådefull; Om och När vi av Hjärtat Vänder om =

X Om vi läser vår Bibel så kommer det ju överallt Uppmaningen att av Hjärtat Ånga sitt Tillstånd, sin synd; Att Bekänna sin synd och Vända om = X Tex i 1 Joh.1:9… =

X i Apg.3:19-20 står det ”Ångra er därför och Vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av Vederkvickelse kommer från Herrens ansikte” = X Denna ”Vederkvickelse” från Herrens Ansikte Är just den Helige Andes livgivande närvaro i vårt innersta =

X i Jak.4:4-8 står det såhär: ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: ”Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss? Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er” =

X Gud kommer alltså oss Nära när vi Ödmjukar oss och Närmar oss Gud på Hans villkor =

X Villkoret är att Vända om till Gud; Bort från Världens kortvariga och bedrägliga syndanjutning; Ja, bort från allt det som vi väljer att mätta vårt innersta med istället för med Gudsgemenskapen = X Allt det där världsliga, jordiska tramset som i förlängningen bara ger bitter Tomhet och meningslöshet, samt lidanden på en mängd olika sätt = X Allt är självfallet inte fel med det jordiska, mycket är gott och rätt; Men du och jag Vet vad det är i våra liv som blockerar Andens liv = X Vi Vet vad det är i våra hjärtan som tränger bort Jesus, det som vi väljer istället för Honom =

X Om vi bara Ödmjukar oss och Närmar oss Gud i våra hjärtan så behöver inte som Ordet sade Guds Ande avundsjukt Längta efter oss = X Då kan Guds Ande fylla oss Återigen med det Himmelska underbara flödet av Gudsliv, av Jesu kärlek och frid, av glädje och kraft =

X Tänk att Guds Ande Längtar avundsjukt efter oss = X Är det inte helt underbart?= X Gud älskar oss och vill vara med oss = X Jesus bevisade Sin enorma Kärlek till dig på Korset då Han led och dog för dig = X På 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda och han Lever = X Nu knackar Han på ditt hjärtas dörr för att du må Öppna för Honom och ha gemenskap = X En underbar kärleksrelation och Andens gemenskap du och Jesus tillsammans…

X Vill du svara Ja på denna längtan från Herren Jesus, från Hans Ande? =

X Jag vill det, varje dag = X Jag kan faktiskt inte överleva utan denna Guds närvaro, varje dag… = X Och jag kan inte begripa hur någon människa kan klara sig utan Guds livgivande närvaro =

X De flesta går väl på någon form av alkohol och droger för att klara det = X Eller så gör de sitt inre stendött; Och bara stapplar fram i livet som levandedöda på väg till graven =

X Men; Jesus har kommit för att som Guds Ord säger; Ge Liv och liv i Överflöd = X Jesus är Uppståndelsen och Livet, Han kallas för Livets bröd och Livets Furste = X Jesus säger att Han Är vägen, sanningen och Livet =

X Nu är predikan färdig = X Vill du ha förbön så finns vi här till för dig = X Vi kan be för Andens Uppfyllelse, att du ska få möta Jesu kärlek och närvaro, få frid och kraft från Ovan = X Har du något besvär, sjukdom eller plåga av något slag så ber vi för det =

X Självfallet behöver du Vända om till Gud och lämna till Korset ev. synd, ljumhet och världslighet eller oandlig religiositet  = X D v s Om du har sådant; Andlig torka kan ju faktiskt bero på också andra Omständigheter =

X Så, nu käre vän, är det dags för Förbön =

X Det här med att komma fram för Förbön är en Handling i tro = X Herren vill att du tar Första steget; Så att Han kan ta de resterande nio = X Utan Tro kan man inte Förvänta sig något från Herren, så lär Guds Ord =

X Du behöver Aktivera din Tro inför Herren; Hela det kristna livet utgår från ständig och verksam Tro =

X Så också när vi ber för dig; Vi ger förbön och handpåläggning helt i förtröstan och tro på att Gud kommer att möta ett ödmjukt och hungrigt hjärta som söker Honom i Tro =

Amen