Väckelsen vi behöva!

Vi behöver en genuin och ”äkta” Väckelse i landet. Både en ”BIBEL-väckelse” där troende från alla sammanhang vänder tillbaka till troheten, hängivenheten till Guds Ord och Kristi lära, de kristna grunderna. Och så behöver vi en ”OMVÄNDELSE-väckelse” där troende vänder om från synd och från ett ljumt, förvärldsligat kristenliv. Och så behöver vi definitivt en ”ANDEUTGJUTELSE-väckelse” där Helige Ande och Guds eld griper tag, gör de troende brinnande i Anden och fyller de troende med Gudsnärvaro, med Guds kraft, med de andliga nådegåvorna som kommer i funktion och därmed också helandemirakler och andra Guds övernaturliga ingripanden sker, ja där Guds Ande kommer över hela bygder och samhällen och drar även de ofrälsta till Jesus. Slutligen och allra viktigaste så behöver vi en ”JESUS-väckelse”, där de troende på nytt blir kära i sin Herre och Frälsare och kommer tillbaka till 1:a kärleken till Jesus, en väckelse där Jesus är det centrala i allt.

Allt det nu nämnda ingår förstås i denna genuina Väckelse…när vi läser om väckelserna förr och om nutida väckelser så ser vi att dessa ”ingredienser” nästan alltid ingår. Ytterligare en ingrediens i ett väckelseskede är förväntan på Jesu Återkomst, Bibeln och särskilt Nya Testamentet talar massivt om Ändens tid och hur Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Rike…Denna väckelse är både den enskilde troendes ansvar likväl som varje församlings ansvar. När den troende själv kommer in i väckelse och församlingen likaså, ja, då sprids väckelsen ut till de ofrälsta runtomkring oss, men det börjar alltid med oss troende, med just dig…

P.S! För att komplettera detta inlägg om väckelse, läs gärna mitt blogginlägg ”Att bli VÄCKT – Låt oss baka Himmelska bullar”: http://peterkujala.blogg.se/2017/april/att-bli-vackt-lat-oss-baka-himmelska-bullar.html

Tilläggas att detta är ju ingen ”manual” för att omedelbart få väckelse, men däremot ett konstaterande att de flesta större väckelser har haft just dessa ingredienser, likaså kan man se detsamma i Bibeln, Guds Ord. Och därför är det också tryggt att vara bejakande för detta, det vilar på Väckelsehistorisk grund och framförallt på Biblisk grund…Och för att ”få väckelse” behövs ju förutom omvändelse och Andens utgjutelse/uppfyllelse, samt ett hängivet focus på Guds Ord och Jesus framförallt Bön…man bad före ett väckelsegenombrott intensivt, kontinuerligt och utan att ge upp, och bönen var ständigt närvarande även under väckelsen…