Några ord i en tid som denna…!

Allt som kan skakas verkar skakas i en tid som denna, oro och ångest griper tag i många, falska förhoppningar likaså i världsliga förvillelser, men vi vet vart vägen bär, det profetiska Gudsordet har sagt det och så blir det…

Alla som lever nära Jesus i andlig gemenskap, som mättar sitt innersta, sitt liv med daglig och riklig Bibelläsning, med Guds ordet och som har sitt hjärtas lust i att be, tillbe och lovsjunga till Herren. Ja, alla dessa vet att tiden är nära då Härlighetens Herre, Konungarnas Konung Jesus Kristus kommer tillbaka och hämtar Hem de sina. Därför är tiden också oerhört allvarlig och angelägen, att inte slösa bort den att inte gå vilse i den, ty snart bryter den s k ”sista tidens vedermöda ut” såsom Bibeln säger, och världen kastas ut i fruktansvärt kaos, en tid av förödelse och dom, men också befrielse och Hemkomst för alla dem som tillhör Jesus, en strålande dag i Härlighet i evighet.

För att människorna runtomkring oss, i våra liv och i vår stad eller by ska kunna bli genuint frälsta och få en Himmelsk biljett, och för att de kristna ska bevaras i tron och inte bli avfälliga och strukna från Livets bok måste vissa saker till. Sådant som århundradena igenom i kristenhetens historia har blivit till just för att få människor till Jesus, till Korset och bevara de redan troende där:

  1. Sluta kompromissa med Evangeliet och Guds Ord; lägg av med att bara plocka fram det som inte stöter, inte konfronterar, inte leder till ett avgörande. Att inte ens ge ut ”mjölken” i sin helhet utan bara sötaste söta är stjälp och inte hjälp. De som dras till Jesus kommer då inte igenom till andligt pånyttfödda ”nya skapelser i Kristus”, till Jesu lärjungaskap. Och de som ändå har blivit Guds barn kan inte bevaras då de blir svältfödda på födan som förnyar och formar. De berövas kraften i Guds Ord, i Hela Guds rådslut, de går miste om Andens kraft och liv som kommer av ett överlåtet och helgat kristet liv. Då får fienden inträde i deras liv med lidande på olika sätt, förr eller senare (i värsta fall i evigheten).
  1. Ge ut Evangeliet; vårt korta jordeliv är till för att dels lära känna Gud i innerlig gemenskap och tillbedjan, att formas till likhet med Jesus som lärjungar. Men också i högsta grad att ge ut Evangeliet, att vara ett vittne, Missionsbefallningen gäller alla hela tiden. Att vara ”vän med världen” genom att bli lika med världen befolkar inte Himlen, snarare tvärtom. Kakor och bullar eller gosig mänsklig, själisk gemenskap ger inga radikala omvändelser och andligt pånyttfödda troende, inte heller underhållning, retoriskt briljant förkunnarkonst och världslig/mänsklig visdom förmår. Det som världens barn redan har behöver de inte mera av, de behöver ”det Himmelska”, Andens liv och kraft, det förvandlande Guds Ordet, de behöver Jesus! Och Jesus är Ett med Sitt Ord och Sin Ande…Ge ut det människorna behöver, ge ut Evangeliet oförfalskat, oförvrängt i sin helhet ty det Är Guds kraft till frälsning, som Skriften säger. När du ger ut Evangeliet sålunda, Be för människorna enligt Mark.16 för helande och befrielse, det hör Evangeliet till, så gjorde Jesus och Hans lärjungar, så är Jesu befallning, Evangeliet åtföljs av tecken och under som Ordet säger.

3.Gå samman och Be; varje väckelse genom århundradena har föregåtts av att troende gått samman och bett, och då menar jag inte några minuter lite då och då sådär i förbifarten. De har stormat Himmelen med innerliga hjärtskakande böner som inte accepterat något nederlag, i svår nöd för människors frälsning har de bett i timmar varje dag i veckor och månader, kanske år. De har bett som om det gällde liv och död, och det är precis vad det gäller. Och mer än så, det gäller var människorna (och tyvärr också många som tror sig vara kristna) ska tillbringa evigheten. Detta bedjande fortsätter ända tills ditt och mitt lopp är slutfört, fienden tar ingen paus eller semester, han vet att tiden är kort, Be ständigt som Ordet säger. Ett bra exempel är Apg.4:29: ”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt Predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att Bota och låta Tecken och Under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att Be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den helige Ande och Predikade frimodigt Guds Ord”.

Vi alla troende har ansvaret för alla dem runtomkring oss, alla dem som vi på något vis kan nå med Evangeliet. När vi börjat be på nämnda vis, så tar Guds Ande vid och leder oss in i djupare och mera bön, och inte i bara bön utan också i att Agera, ta frimodigt steg i tro, att ge ut Evangeliet, vittna, predika, lägga händerna på sjuka o s v, nära nog och helst ”Dagligen” kära vänner, ty tiden är kort…Herren bistår Alltid med sin kraft och förmåga när vi väljer att gå Hans väg och vilja. Gå samman och be och agera, och sluta inte förrän genombrottet kommer i smått som stort. Ja, fortsätt även efter genombrottet, ty fienden tar som sagt aldrig ledigt eller semester och inte vår Gud heller, men vi går fram i Kristi segertåg som Ordet säger, ”om” vi är lydiga Herren Jesus och Hans Ord…

Annonser