”HYPERGRACE”/Radikala Nådesförkunnelsen!

Det viktigaste och vårt främsta uppdrag är Missionsbefallningen, att ge ut Evangeliet, be för sjuka och göra Jesu lärjungar av de nyfrälsta. Då etableras Guds rike i människorna och samhällena blir välsignade. Men, det är ytterst viktigt att också försvara den Klassiska väckelsekristna tron, den tro som våra samfundsgrundare och väckelsepionjärer hade, sådana som Finney, Wesley, Spurgeon, Lewi Pethrus, Barrat, Mangs. Om inte så blir det som att hälla vatten i bägare med stora hål i eller försöka gå i kvicksilver, Gudsnärvaron försvinner och de troende bevaras inte i Kristus.

En betydande del av Nya Testamentets skrifter handlar om att strida mot olika villoläror, det är t ex fariseism, lagiskhet (som svensk kristenhet hade problem med under 50- och 60-talet) och så är det s k Antinomianism, som avskaffar eller bortförklarar behovet av omvändelse, helgelse och lydnad tack vare Nåden, d v s du kan leva ett liv i synd och olydnad, vara helt fri från att bekänna synd och omvända dig, allt p g a Guds nåd…i Bibeln kallas detta för b la ”Bileams lära” (Joh.Upp.2:14) och i Jud.1:4 varnas det skarpt om att inte förvränga just Guds nåd till försvar för ett liv i synd. Förvrängd och urvattnad Nådesförkunnelse har frikyrkan plågats av i decennier p g a liberalteologisk påverkan och en förvärldsligat humanistisk inställning, men just ”hypergrace” skiljer sig genom att ha en specifik lära som man säger vara ”Bibeltrogen”, och det var främst i de tros-karismatiska lägren som den fick störst ingång, men sprids nu överallt.

Vår tids antinomianism är kanske det främsta redskapet för den ”Sista tidens stora avfall” som skulle komma före Jesu återkomst, idag kallas den alltså för ”Hypergrace” eller ”Radikala nådesförkunnelsen”. Den har vunnit enorm ingång och acceptans sista 10 åren. Grundaren är Joseph Prince från Singapore och det finns berömda förkunnare och företrädare världen över, även i Skandinavien. Själva kallar de rörelsen för en ”reformation” som startade vid 2000-talets början. De har plats i globala TV-stationer, böckerna är storsäljare och många församlingar bejakar helt eller delvis denna lära, även i Sverige.  Bidragande orsak till framgångarna är att hypergrace blandar underbara sanningar i kristna tron med bedräglig villolära, ett klassiskt koncept för att förblinda många, och därtill att enbart det lättsmälta och behagliga tillåts, den stora del av Guds Ord och Kristi lära som konfronterar ljumhet och synd och manar till överlåtelse, lydnad och helgelse lyser med sin frånvaro. Ett ständigt ”mjölk- och vällingbudskap” attraherar många som vill ha ena foten alltjämnt ”i världen”, en sådan andlig kost är till för bebisar i tron, men för vuxna….Det blir ingen bestående frukt i längden, Bibeln lär att ett helt evangelium med Kristi lära, hela Guds rådslut i Hans Ord i radikal efterföljelse är det absolut enda som fungerar i längden. Väckelsehistorien visar också tydligt i det vittnesbörd de lämnat efter sig i tusentals böcker och artiklar att det är den klassiska väckelsekristendomen som är det sanna och fulla Evangeliet. Förr läste man också Bibelns alla ämnen och teman, från pärm till pärm och höll fast vid Guds Ord och Kristi lära utan kompromiss, därav också den fantastiska skörd och bestående frukt som de olika Väckelserna gav. Samtliga väckelsepionjärers liv, lära och vittnesbörd skär sig direkt med förvrängd nådeslära/”hypergrace”, och när eller snarare Om vi läser Guds Ord i dess helhet så är det omöjligt att bejaka denna villolära.

Det är bara några få mer kända förkunnare som vågar stå emot denna lära, den främste är kanske Michael Brown (Pensacolaväckelsen). Men, värt att nämna är Steve Hill som också profetiskt i väldigt kraftiga ordalag varnat för detta stora avfall från kristna tron. John Bevere predikar mot falsk nåd, särskilt i sin senaste bok ”Good or God”. Ulf Ekman och Anders Gerdmar gick kraftigt emot villoläran för över tio år sedan (i Keryx nr 4, 2006). Vilka är då Hypergrace-lärans företrädare och förkunnare? Själva grundaren är som sagt Joseph Prince från Singapore, som blåste liv i antinomianismen och gav den en sorts ”karismatiskt ramverk” med mycket trosinriktad undervisning, med bra och riktig förkunnelse om ”nya skapelsen i Kristus” m m, men som blandat in rejält med villolära. Det finns många kända förkunnare därutöver, de som berör oss i Norden är främst två mycket kända evangelister som valde att haka på hypergrace och bli också ”teologer och lärare”…, de har skrivit omfattande artiklar, skrifter och böcker om ”Nåden”, i antinomianistisk tappning. Jag behöver inte nämna namnen, alla vet ändå. Och de har förkunnat massivt i ämnet under minst ett decennium, och så länge de inte har tagit tillbaka sina böcker och skrifter från försäljningen och gjort avkall på villoläran så måste man anta att de alltjämnt står fasta i sina åsikter och lära.

På tal om tidskrifter, Pensacolaväckelsen döms ut i en av Hypergracelärans främsta tidskrifter (MissionsVisionen -Vinter 2017, sid.14) som ett enda fördömande och lagiskhet, och att alla omvändelserna var självrättfärdighet! Tänker på the Great Awakening på 1700-talet genom Jonathan Edwards och the Second Great Awakening via Charles Finney på 1800-talet, genom dessa gigantiska väckelser blev miljoner frälsta och gjorde Amerika till en i mångt och mycket kristen nation. Men, dessa predikanter i dessa väckelser och deras budskap var ju mycket mer skarpare och mer omfattande vad gäller att predika mot synden och mana till omvändelse och helgelse, ”Pensacolaväckelsen” är ju lättsamt behaglig i jämförelse…Och exemplen från väckelsehistorien är många fler, i hundratals år av ”omvändelse- och helgelseväckelser”, som t ex Helgelserörelsen som föregick Pingstväckelsen vid förra sekelskiftet eller ”Förnyelseväckelsen” under 1950-talets Sverige med Algot Niklasson i spetsen, som innebar självrannsakan och syndabekännelse, något som i Guds nåd gav frihet och andlig hälsa. Men, enligt hypergrace-förkunnarna är alla dessa enorma väckelser blott lagiskhet! Frågan är, kan denna ”Gracerevolution” och moderna hypergrace-teologi uppvisa samma massiva frukt av miljoner bestående omvändelser med förvandlade liv och hela nationer som välsignades och förvandlades?

Det är en närmast kusligt likgiltig dvala eller närmast koma som svensk kristenhet befinner sig i nu! Vi behöver Vakna, vi alla ”väckelse-, karismatiska-, tros-, traditionellt kristna” eller vilken sorts troende du nu än är, för detta är långt mer allvarligt och akut än du kan föreställa dig, och detta finns dig oerhört nära i snart alla kristna sammanhang, urvattnandes och förvrängandes Jesu Kristi evangelium och lära mer och mer, dag för dag…Jag kan bara vädja till dig som en broder i Herren att stå fasta i Guds Ord, i Kristi lära och det sanna Evangeliet. Låt dig inte hänföras av kända predikanter med mästerlig predikokonst utan granska allt utifrån Guds Ord, Hela Ordet, i den Helige Ande.

Här följer nu inlägg som jag fritt översatt till svenska från Michael Brown, Steve Hill och Stanley Frodsham. Medföljer också omfattande citat av Ulf Ekmans och Anders Gerdmars artiklar om hypergrace-läran (skrivet för över 10 år sedan):

MICHAEL BROWNS Artikel om ”Hypergrace” på svenska:

Det bibliska budskapet om nåd är underbart, härligt och livsförvandlande. Vi kan inte leva utan detta en enda sekund i våra liv. Men det finns ett budskap som predikas idag som benämns som en ny ”Nåd reformation” där man blandar kraftfull sanning med det farligt felaktiga. Jag kallar detta Överdriven nåd (Hypergrace). Det grundläggande som denna felaktiga nådeslära ger ut är att Gud inte ser synderna hos sina barn, eftersom vi har redan gjorts rättfärdiga genom Jesu blod och eftersom alla våra synder, dåtid, nutid och framtid, har redan blivit förlåtna. Det innebär att den Helige Ande aldrig överbevisar troende om synd, att troende aldrig behöver bekänna sina synder till Gud, och att troende aldrig behöver omvända sig från sina synder, eftersom Gud ser dem som perfekta i sina ögon. Det är lätt att se hur en sådan undervisning kan vara farlig, särskilt för de troende som frestas att kompromissa.

En av dessa lärare som står för sådan här Överdriven nåd (Radikal nådesförkunnelse) skrev: “När Gud ser på mig, ser han inte mig genom Kristi blod utan han ser mig ren! Likaså ser han oss som heliga och rättfärdiga. Han ser oss, och han älskar vad han ser!”. Verkligen? Alltid? Hela dygnet? Älskar Gud alltid vad han ser när han tittar på sitt folk? Ja, han älskar oss, men älskar han alltid vad han ser? Älskade Jesus verkligen vad han såg när han tillrättavisade fem av sju församlingar i Mindre Asien i Uppenbarelseboken 2-3? Älskade Paulus vad han såg, när han skrev på uppdrag av Herren och varnade Galaterna att de hade fallit ur nåden och fastnat i lagiskhet? Älskade Jakob, en Herrens tjänare som också skrev på uppdrag av Herren, vad han såg när han tillrättavisade sina läsare för att vara ”vänner med världen” och “äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor”?

Och om Herren inte ser våra synder, varför skriver Jakob att om en troende som var sjuk också hade syndat, skulle Gud förlåta honom när han botade honom (se Jakob 5:14-16)? Och om Han inte ser våra synder, varför disciplinerade Herren de troende i Korint på grund av deras synder (se 1 Kor 11:27-32)? Och ägna stor uppmärksamhet åt 1 Kor 11:32 “Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen.” Om Jesus inte se våra synder, varför sa han till kyrkan i Efesos ”Men Jag håller detta mot dig: Du har övergivit din första kärlek” (Upp 2:4)? Och varför säger Han detta till kyrkan i Sardes?: “Jag känner dina gärningar; du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. ”(Upp 3:1-3). Låter det som Herren var nöjd med vad han såg i Efesos och Sardes?

Om Herren alltid “ser oss som heliga och rättfärdiga” och alltid “älskar vad han ser” varför tillrättavisade han de troende i Laodicea och sa till dem att de var “eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken” (Upp 3:17)? Varför sa Han inte?: “Jag ser dig som vackert klädd, frisk och rik?”. Om han var så nöjd med vad han såg i Laodicea, varför hotar han att spy församlingen ut ur sin mun (se Upp 3:16)? Och om troende aldrig behöver omvända sig från sina synder, varför säger Jesus “Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig”(Upp. 3:19)? Och det är intressant att samma grekiska ord som används i Johannes 16:8, där Jesus säger att den Helige Ande kommer överbevisa världen om synd, är det ord som används av Herren i Uppenbarelseboken 3:19, översatt som ”tillrättavisa”, och notera Upp. 3:22: detta är Anden som talar!

Det är för att Gud älskar oss som han tillrättavisar oss (inte fördömer oss), och det är för att synden är så destruktiv som han vill att vi ska vända oss bort från synden. Detta är Guds godhet, och detta är vad nåd gör, som Paulus skrev i Titus 2:11-12 “Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är”.
Hur tragiskt är det inte idag, när Guds folk misstar Guds korrigering i kärlek till att det skulle vara en fördömande röst från Satan, och hur tråkigt är det inte när Guds folk gör motstånd mot Andens renande verk och hävdar att det inte finns något att rena eftersom Gud inte längre ser synderna. Har Han gjort oss rättfärdiga genom Jesu blod? Absolut. Har Han avskilts oss som heliga för sig själv? Utan tvekan. Har Han kallat oss till att vara hans söner och döttrar, allt genom Hans kärlek och nåd? Ja det har Han. Och det är på grund av dessa saker som Paulus skrev “Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Gudsfruktan fullborda vår helgelse” (2 Kor 7:1). Detta är en vacker och hög kallelse. Låt inte någon stjäla det från dig.

Källa: http://www.charismanews.com/…/38297-confronting-the-error-o…

STEVE HILLS PROFETIA om ”Sista tidens stora Avfall i Kristenheten”! Här på svenska:

Detta budskap till dig är från en man som just har gått genom dödsskuggans dal….allt har blivit tydligare. Jag kan höra Hans viskning. Oförminskad lydnad har blivit mitt mandat. Det är därför jag skriver detta ord från Herren.

För några dagar sedan, efter att jag åtnjutit kvalitetstid med Jesus, blev jag överraskad av en alarmerande syn. Jag såg ett massivt, majestätiskt berg täckt av gnistrande snö. Det påminde mig om Matterhorn i de Schweiziska alperna. Dess toppar var mousserande vitt och jag var förvånad över Guds uppmärksamhet på detaljer. Det var så realistiskt att jag ville åka skidor! Men jag kände att det fanns mer som den Helige Ande var på väg att avslöja. När jag blundade, var jag i ett vinterlandskap med tusentals semesterfirare. I Ski Lodge, lägenheter, hotell och stugor var det full kapacitet på denna populära semesterort.

Dagen övergick fort till kväll för skidåkare, snowboardåkare och sportentusiaster. Förväntan växte när snön började falla. Alla gick till sängs och trodde att morgondagen skulle bli en dag av ren njutning på snötäckta sluttningar. För en ivrig skidåkare, är det en dröm och spänning att vara den första att åka ner för en backe med nyfallen snö. Hela nattens vinterstormar gav flera fot nysnö på sluttningarna. På natten blev skidpatrullen satt i full beredskap. Deras uppdrag var klart. Mot de mördande lavinerna intog de sina poster. Jag började gråta när visionen fortsatte att utvecklas andligt. Skidpatrullen opererade som en vältränad pluton. Vissa bordade helikoptrar var bemannade med små bomber, andra hoppade på snöskotrar och var laddade med handhållna spränganordningar. Vad som verkade vara en strategisk grupp av prickskyttar var stationerade vid basen för manövrering av pansarvärnsvapen som syftar till de snötäckta topparna. De sköt med sina vapen på strategiska punkter i “lavin zonen” för att tvinga fram laviner innan snön samlats till ett livshotande djup. Lämnas dessa därhän kan en ansamling av tung, tät snö packas ovanpå lättare snö och lätt glida ner med otrolig hastighet och kraft, vilket resulterar i enorma skador och förlust av liv.

Herren började tala. Jag darrade. Den färska nysnön representerade den falska lära som stadigt faller i öronen på troende i Kristi kropp. Det har varit, och är ett kraftigt snöfall. Skidåkarna representerade troende och icke-troende, de litade på att orten kunde ge en säker och minnesvärd upplevelse. Som kristna har vi blivit varnade att vara nyktra och vaksamma (1 Petr 5: 8). Emellertid har föreliggande och imponerande läror invaggat många i en djupare sömn. Lager på lager av snö har stadigt täckt den fasta traditionella sanningen om Kristus (klassisk Bibeltrogen kristendom). Sanningen är att dåraktig undervisning i dessa dagar kommer att bli så på modet att även de mest hängivna troende kan bli lurade (Matt. 24:24). Det händer framför våra ögon. En andlig ledare sade häromdagen: “Ni är gammaldags, ni som står för helighet, vi är moderna, vi som står för nåd. Du är i träldom medan vi kan göra vad vi vill”.

Pastorer och lärare runt om i världen har fallit för kätterska läror, inklusive allmän försoning, förgudning av människan, ifrågasättande av giltigheten av Guds Ord, inklusive hans domar, och de har även suddat ut gränser och hävdar att Guds fantastiska nåd faktiskt är ”fantastisk frihet.” Du är fri att leva efter dina egna önskemål. Låter det bekant? ”De hade ingen kung och gjorde vad som var rätt i sina egna ögon” (Domarboken 17: 6). Dessa populära självutnämnda förkunnare, lärare kommer att ställas till svars för miljoner människors andliga död. Precis som skidpatrullen gjorde i denna vision behövs de som är medvetna om vad som händer och de måste vidta snabba och korrekta åtgärder. Deras vapen av krigföring måste inriktas på topparna och “lavinterrängen” för att skingra lögnerna. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare måste vara villiga att släppa andliga bomber, eld mot kätteri med missiler, och även köra in i riskområden beväpnade med den explosiva Sanningen (i Guds Ord) och konfrontera denna lavin. Generalerna i denna generation måste lämna krigsrummet och använda sina år av erfarenhet på frontlinjerna.

Käre vän, jag vill ödmjukt uppmuntra dig att lyssna på denna vision och ta den inför Herren. Jag har skrivit ner det precis som det gavs. Mitt ansvar är att dela detta och Hans ord till Kristi kropp. De öron som hör och händer som lyder är utanför min kontroll. Detta är inte bara Steve Hill som berättar en historia. Det mesta av vad Herren delar med mig är personligt och förblir i mitt hjärta. Men jag tror verkligen att detta är en varning för den här tiden. Satan som “snöar in de heliga” kan stoppas. I visionen hörde jag explosioner. Jag såg överlåtna kristna soldater göra det som krävdes för att få ner denna lavin innan förödelsen inträffade. En av de mest kraftfulla vapen som vi besitter för att bekämpa detta angrepp är tungan. Låt Gud satta din tunga i eld så du predikar alla Ord i RÖTT. Om vi vidtar åtgärder nu blir resultatet att falsk undervisning rivs ner, och så får en fast och Gudagiven, Biblisk undervisning bli kvar som räddar de förlorade, botar sjuka och styrker de kristna att göra det sanna arbetet i tjänst för Gud.

Källa: http://www.charismanews.com/…/34894-steve-hill-the-spiritua…

EMANUEL MINOS fick en Profetia från en dam på 1960 talet, den talar om ”den Sista tiden” och när han läste den så såg han att det händer nu! Den lappen från kvinnan hade han liggande i en låda, för när han läste den på 60 talet tyckte han den var så kontroversiell. Här ett litet urval från denna kända profetia, det handlar om ljumhet och avfall från kristna tron i Sverige:

”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss”…

STANLEY FRODSHAM PROFETIA! (han som reste med Smith Wigglesworth):

Här ett urval på svenska från Stanley Frodshams profetia, detta är några meningar för dig som inte kan engelska så bra, ett “smakprov”. Men, sitt gärna med någon som kan engelska och gå igenom hela profetian:

”När jag besöker mitt folk i mäktig väckelse och kraft så är det för att förbereda dem för det mörker som ligger framför oss. Med Härlighet skall komma stort mörker (i världen)”.

”Lyssna noga om dessa ting, för i de sista dagarna skall det komma villoandar (1 Tim 4: 1). De skall vända bort många av de smorda. Många skall falla p g a olika lustar, och eftersom synden finns i deras liv…Många ska följa efter förförande och bedrägliga villoandar. Många (troende, förkunnare) finns redan mitt ibland Kristi kropp och förför mitt folk. Det är de som lever rätt som är rättfärdiga. Många täcker sina synder genom sin stora teologi och deras stora teologiska sätt. Men jag varnar dig om förförande andar som instruerar Mitt folk på ett ont sätt”.

”De som utför mirakler och inte talar om rättfärdighet är inte av mig. De som har stora folkmassor som följer dem, men talar inte om renhet och helighet (omvändelse och helgelse) är inte av mig… Jag varnar er, med stor intensitet, att jag kommer att döma Mitt hus och ha en kyrka utan fläck eller skrynkla när jag kommer”.

“Åh, mitt folk, ge inte era hjärtan till människor, och håll inte människor i beundran, genom just dessa personer ska Satan få inträde in i mitt folk. Se upp för hur de förför. Tror du en förförare kommer öppet avslöja sina villoläror? Nej, han kommer att tala ord om rättfärdighet och sanning, och kommer att verka vara en tjänare av ljus som predikar Ordet”.

”Bli inte lurad. För bedragaren kommer först att vinna mångas hjärtan, och därefter föra ut sina falska läror…Du skall ha ett vittnesbörd i ditt hjärta att de inte är av mig. Frukta inte, ty jag har varnat er. Många kommer att bli lurade. Men om du lever heligt och rättfärdigt inför Herren, din Gud, skall era ögon öppnas, och Herren Gud skall beskydda dig alla dagar av ditt liv”.

”Därför uppmanar jag och befaller er, säger Herren, att studera Skrifterna angående förförande bedrägeriandar, för detta är en av de största farorna för kyrkan i dessa sista dagar. Jag önskar att du ska stå fasta i mitt Ord, och inte i personligheter eller människors tjänster”.

”Om du verkligen kommer att döma dig själv (rannsakan, syndabekännelse och omvändelse), ska du inte bli dömd, när du söker mitt ansikte och i sanning av hjärtat vill bli renad av mig….Betänk ditt syfte i denna sista tid. Ibland skall alla stå upp emot dig och försöka med allt för att vända dig bort från den kursen av helighet”.

”Herren måste förbereda dig till att vara en övervinnare i alla saker så att du kan fullfölja ditt lopp. Förföljelsen skall öka, likaså skall smörjelsen öka…Frukta inte dagarna som kommer, men frukta endast detta: att du ska leva på ett sätt som behagar Herren. Detta är en tid då jag upprättar Min kyrka, den ska verkligen vara utan fläck eller skrynkla”.

”Spring inte efter den ene och den andre, för Herren har din frälsning i sin hand, det är i Honom och i Honom ensamt. Du ska inte vända dig till den herden eller till den där, för det ska vara en stor skingring (gallring) på jorden”.

”Många skall gå vilse eftersom de inte tillåter sanningen att bli en del av dem hela tiden. Men jag visar er i dessa sanningar, att de skall vara en del av dig, att du ska vara beredd och ha gjort allt, stå, stå fasta i denna sista tid. Han som har öron må höra vad Anden talar till sin kyrka”.

Källa: googla på ”Stanley Frodsham, prophecy”

Ulf Ekman och Anders Gerdmar har alltså beskrivit i två artiklar den ”radikala nådesförkunnelsen” som en villolära med ursprung från Antinomianismen, en urgammal villolära som är tron på att kristna är befriade från iakttagandet av moraliska lagar när Guds nåd är aktiv. Jag återger utvalda stycken, citat från dessa artiklar från tidskriften Keryx nr 4, 2006.

Ulf Ekman: ”Sekulariseringens olika ansikten”.

Sid.8: ”Det farliga är just hur man är beredd att överge centrala bibliska läror och begrepp för att vara ”relevant” och mena sig kunna nå ut”.

Sid.11: ”Att driva frihetsbegreppet ensamt och för långt skapar osundhet och riskerar att slå över i dess motsats, laglösheten. Laglöshet är inte bara en viss moralisk relativism och godtycke utan den medvetna inriktningen att förändra Herrens lagar och förordningar, ofta under förevändningen att de är överspelade och inte behövs mer. Antinomianism som dyker upp i varje generation verka nu träda fram igen.”

”Det unika med denna förkunnelse är inte bara dess innehåll som framstår som liberalteologiskt influerat. Det unika i den extrema nådesförkunnelsen är att man faktiskt vill framstå som bibeltrogen i klassisk bemärkelse och då alltså tvingar fram en ibland radikal omvärdering av den skrift man menar sig vara trogen. Det finns näst intill absurda uttryck för detta. I sin iver att driva en viss linje blir man klart reduktionistisk och selektiv i valet av skriftställen.”

Sid.12: ”I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att dessa förkunnare ofta är bibelkunniga. Det är inte så att de inte läser Skriften, utan det är hur de läser Skriften som skiljer ut dem. Att citera mängder av bibelord gör mig inte automatisk biblisk. Inte om dessa bibelord har blivit inrangerade i en ickebiblisk tolkningsmodell som ofta är ett rationalistiskt synsätt. Marcion och Arius är två historiska exempel på bibelciterande villolärare. Här möts ofta liberaler och extrema nådesförkunnare utan att de vet om det. Man skulle med fog kunna tala om en liberalteologi i karismatisk täckmantel.”

Sid.12: ”Det har varit intressant att lyssna till diskussionerna hos en del moderna, som jag menar, Marcionlärjungar. Marcion kunde inte med Bibelns judiska inslag. Hand kunde inte med Gamla testamentets skapargud som verkade hämndgirig och arg, utan hänvisade till Nya testamentets nådesgud. Anti-judiskheten och anti Gamla testamentet går igen starkt i dag i dessa kretsar. Man vill egentligen inte erkänna kyrkans beslut att behålla Gamla testamentet som kanon. Ofta går detta över även till Nya testamentet där man nedvärderar evangelierna och Petri brev och Jakobs brev, som man menar är judiskt, och som därför inte bör användas i nytestamentliga församlingar. Inte heller Bergspredikan håller måttet, och Fader vår bör inte användas då den ’inte är en nytestamentlig bön’. Man utgår ifrån att evangelierna handlar om tiden före Jesu död och vi lever efter. Vi ska hålla oss till Pauli brev som man menar är Andens  tilltal till församlingen, medan man alltså förutsätter att evangelierna inte är det. Här drar man upp konstgjorda skiljelinjer som det inte finns fog för att konstruera utifrån Nya testamentet.”

Sid.13: ”Ytterligare ett exempel på grova överdrifter är när man går så långt att man säger att vi inte längre bör bekänna några synder. Enligt denna ensidiga åsikt har förlåtelsen redan skett på korset och ingen anledning finns att idag bekänna någon synd. Man kan tacka för att man är förlåten men inte bekänna längre. Det hela bottnar i ett tragiskt missförstånd och en brist på insikt angående allvaret i synden och köttets närvaro hos den troende. Man glömmer att det som redan utförts på korset också behöver tas emot och levas ut dagligen i den enskilda individens liv. Man vill inte tala om den kristnes position och vandring som två olika saker. I sin iver att hjälpa människor ur ”fördömelse” tar man bort det som verkligen på djupet skulle kunna befria från fördömelsen, nämligen den ständigt pågående förlåtelsen. Troligen formuleras dessa ensidiga påståenden av förkunnare som själva upplevt mycket religiöst fördömande i sin uppväxt och som nu på ett missriktat sätt vill befria andra från detta. Resultatet blir istället det motsatta. Från lagiskhet går man över i världslighet och laglöshet eftersom man i sin iver lämnar sundheten i hela Guds rådslut och sticker iväg på en tanke och driver den på bekostnad av allt annat. Friheten hotar att bli en falsk frihet som inte är någon annat än ny träldom.”

Sid.13-14: ”Av rädsla för att bli en träl och försöka vinna frälsning genom gärningar vänder man sig starkt emot allt som har med bud att göra. Tvång får inte finnas, förmaningar får inte ges, lydnad är något inre, inte yttre. Det sker en sammanblandning mellan lag och förmaning, Nya testamentets pareneser, så att man uppfattar de nytestamentliga förmaningarna som farliga eftersom de uppmanar den kristne till att göra något, till efterföljd, och då drar man slutsatsen att detta för honom in under lagen igen. Hela tanken är man förflyttar bedömningen in i sig själv och bort från yttre bud och bibelord. Bara när Anden upplyst mig personligen i mitt inre blir det fel, oavsett vad Skriften skulle säga. Detta leder till stor förvirring. I sin rädsla att hamna under lagen har man kastat bort den nytestamentliga förmaningen och alla uppmaningar till gudsfruktan, trots att Paulus åtminstone använder en tredjedel av sin undervisning till detta. Risken är att Gud blir en snäll ”pappa Gud” som är så snäll att han egentligen godtar allt jag gör om jag bara tror på hans nåd. Återigen har vi här en beröringspunkt med liberalteologin som från en helt annan utgångspunkt når fram till liknande åsikter.”

Anders Gerdmar: ”Nådesförkunnelsens bibeltolkning

Sid. 15: ”En ny rörelse som går under namnet ’nådesförkunnelsen’ sprider sig i karismatiska kretsar…Den främste företrädaren i Skandinavien är Oslopastorn Åge Åleskjaer…Bekymmer som ofta kommer tillbaka i hans böcker (min anm. ”Fullständig Frihet”, ”Nå taler han fra himmelen”) är att människor upplever att kristna kommer med pekpinnar i stället för det glada budskapet, och att man utifrån kan uppleva kristendomen som en tvångströja.”

”Jag tror man här fångar hjärtat i vad Åleskjaer vill: evangeliet måste bli en generös inbjudan till människor, och för att detta ska kunna ske måste sådant som klibbat sig fast vid evangeliet genom århundradena rensas bort. För Åleskjaer är vägen till frälsning inte en smal, utan ”en hovedvei, en motorvei”, lätt att finna, lätt att färdas på.”

Sid.17-18: ”Grundproblemet handlar om just bibeltolkning och till och med vilken kanon, vilket rättesnöre, man håller fast vid. En huvudtanke som oavbrutet återkommer hos Åleskjaer är att det var först med Paulus undervisning som det kristna evangeliet blev komplett. Men Åleskjaer menar inte tidsföljden utan undervisningen. Grundläggande för hela hans argumentation är att han drar upp två skiljelinjer i Guds ord, en mellan skrifter som hör till det gamla och nya förbundet, en mellan judar och hedningar. Till oss är endast de skrifter riktade som tillhör det nya förbundet och som är till hedningar, i huvudsak Paulus skrifter.”

Sid.18: ”Tyvärr bygger Åleskjaer detta på en mycket tveksam tolkning av 2 Tim 2:15b ”en som på rätt sätt indelar Guds ord”. Åleskjaer bygger på en engelsk översättning, men tittar man på grundtexten står det dels inte ”Guds ord”, utan logos alätheias, ”sanningens ord” eller ”det sanna ordet”. Sammanhanget handlar över huvud taget inte om att dela upp Bibeln och den tanken finns inte i Nya testamentet. Det grekiska verbet som översätts indela, orthotomounta, betyder ordagrant ”skära rakt”, och läst i sitt sammanhang betyder det att tala i enlighet med det sanna ordet, mitt i en mängd köttsliga diskussioner och ordstrider, bildligt talat att hugga sig i en väg med Ordets machete genom en djungel av köttslig tal.”

”Alltså: basen för Åleskjaers indelning – som ligger till grund för hela hans teologi – bygger på en oklar tolkning av en vers. Men det finns inget stöd i Bibeln för att man ska dela upp den i sådan som är relevant för den ene eller den andre läsaren, och enligt Paulus är i alla fall allt i Gamla testamentet relevant frö hans läsare! Paulus gör över huvud taget ingen indelning, och då bör vi akta oss för att göra det.”

Sid.19: ”Åge Åleskjaer skriver om evangelierna: ’Det nya förbundet börjar inte förrän i Apg 2! Det betyder att evangelierna hör hemma i det gamla förbundet, även om Jesus där profeterade om det nya förbundet.’ Eftersom enligt Åleskaer det nya förbundet ännu inte trätt i funktion på evangeliernas tid, var Jesu tjänst endast riktad till judarna. Även vissa andra nytestamentliga skrifter är främst riktade till de omskurna, till exempel Jakobs, Petrus och Johannes brev.”

Sid.21: ”Som vi ser finns bara några få spridda bibelverser, ingen omfattande undervisning om vad förbundet är, när förbundet börjar etc. Därför måste man vara ödmjuk när man tillämpar denna information, och på denna för Åleskjaer mycket vikiga punkt går han långt utöver vad texterna medger. Visst kan det sägas att det Nya förbundet inte kan börja förrän blod har utgjutits, att det kommer med Anden i pingsten – det mesta kan man argumentera för med en kombination av bibelversar – men vi vet helt enkelt inte tillräckligt mycket för att säga när. Att då utmönstra evangelierna och säga att de tillhör det gamla förbundet är ett mycket djärvt och farligt steg!”

Sid.22: ”Hur kan man säga att evangelierna inte tillhör det Nya förbundet när Jesus börjar proklamationen av Guds rike, tre år innan sin död: ”Tiden är inne, Guds rike har kommit nära: omvänd er och tro!” (Mark 1:14) Man kan inte splittra upp Jesu liv och tjänst, utan när Jesus kommer, född av Anden, Gud som blev människa, då börjar det Nya: det eskatologiska Guds rike som är närvarande och fullt ut förverkligat i Jesus Kristus. Nu är omvändelse möjlig, tro är möjligt. Med inkarnationen, som är helt avgörande för allt annat börjar det nya, och Jesus som betjänar människor med en Andens kraft som visar att Himmelriket har kommit till oss. Ja – Jesu blod är förbundets blod, och utan korsdöden, blodsoffret, uppståndelsen, den översteprästerliga tjänsten kunde inte förbundet fullbordas. Det är därför fel att människor drar en skarp gräns när Nya förbundet börjar, eftersom Bibeln inte är tydlig. Det Nya förbundet startar med Jesus, från inkarnationen, över hans undervisning, helandetjänst offerdöd, uppståndelse, himmelsfärd och utgjutande av Anden, som redan var utgjuten över honom men nu utgöts över allt kött. Men det Nya förbundets, Guds rikes, Himmelrikets, verklighet var närvarande i Kristus innan han hade dött!”

Sid.23: ”Varför driver Åleskjaer detta? Det är uppenbart, när vi kommer till de tio buden, att det är där som skon klämmer. Den undervisning om de tio buden som finns i Matteus 5 gäller alltså inte, enligt Åge Åleskjaer” Sid.25: ”Men Paulus har buden, och i skärpt form, i sina förmaningar. Ett exempel på hur Paulus använder buden i sin undervisning till främst hednakristna får räcka: ”Var inte skyldig någon något utom att älska varandra. Ty den som älskar nästan uppfyller lagen. Ty begå inte äktenskapsbrott, mörda inte, stjäl inte, hys inte begärelse, och vilket helst annat bud det vara må sammanfattas i detta älska din nästa som dig själv. (Rom 13:8-9). Paulus citerar buden exakt från Septuaginta, och sätter in dem i kärlekens sammanhang, precis som Jesus i Matt 5:17-48. Paulus säger inte att de upphävs utan sammanfattas, och det går inte att tolka det som om buden inte gällde, tvärtom! Kärleken skapar lydnad. Det är lätt att hitta fler exempel i förmaningarna: Ef 5, Gal 5 etc. Men huvuddragen är klara: att lagen inte är en frälsningsväg är klart utifrån Paulus, och hävdas ingenstans i Nya testamentet, att offren i templet inte sonar synd är klart från Hebreerbrevet. Konsekvensen av att kalla evangeliernas undervisning en gamla förbundets undervisning är att sätta munkavle på Jesus när han talar de ord han är sänd att tala. Inget Jesus säger utom några få ord efter sin uppståndelse skulle tillhöra nya förbundet.”

Sid. 26: ”Men tanken hör återigen hemma i den speciella undervisning som utgår från Darby, dispensationalismen… ’Endast de avsnitt i Skriften som är direkt adresserade till Guds barn under nåden ska tillämpas personligt och primärt’, säger den ledande dispensationalisten Lewis Sperry Chafer. Åleskjaer resonerar på samma sätt. Men konsekvensen måste bli att de troende tvivlar på att det som sägs i Petrusbreven, Jakobsbrevet, Hebreerbrevet (som Åleskjar menar att Paulus skrev men då till judar) och Johannesbreven är Guds ord till dem.”

Sid. 27: ”Och hela resonemanget är farligt i ett läge där Bibeln är attackerad från all håll och dess integritet måste försvaras av Kristi kropp. Vi har varken rätt eller råd att spekulera på ett sätt som kan undergräva tilltron till Bibeln. Utrymmet medger inte att alla frågor behandlas, men Åleskjaer går vidare i sin andra bok med att säga att Jesus inte kunde ge all uppenbarelse medan han var på jorden, och Åleskjaer talar om progressiv uppenbarelse. Poängen är att Jesus talar genom Paulus, från himlen. Åge Åleskjaers tolkning av Hebr 1:2, 12:25 är att Jesus talar efter sin död. Det är lite ironiskt att det han talade på jorden inte gäller det Nya förbundet, men att detta, som vi inte har på pränt, skulle ha högre giltighet.”

Sid. 27: ”Progressiv uppenbarelse kan bli ett gungfly. Den kristna kyrkan har vist nog reserverat orden Uppenbarelse för Skriften, sedan är det självklart att Anden belyser olika saker i olika tider för olika människor. Men Guds ord är detsamma,  och att spekulera i vad som gäller oss och inte är riskabelt. Hur ska den cancersjuka hednakristna trebarnsmamman göra: kan hon lita på Matt 8:17 (ingår ej i Nya förbundet) eller Petr 2:24 (inte främst riktat till hedningar)?”

Sid. 28: ”Men eftersom Paulus är hedningarnas apostel har det extra stor relevans för oss vad ”hedningarnas apostel” har att säga till oss, menar Åleskjaer. Paulus betjänade alltid både judar och heningar, Paulus skriver inte till rent hednakristna församlingar utan till blandade sådana, vilket många brev visar; synagogans folk var ofta kärnan i en ny församling. Paulusbreven är Guds Ord, och respekterades tidigt (2 Petr 3:16), de ger den mest kompletta undervisningen. Och är därför bibellärarens favorit. Men också dessa ska läsas i helheten. Att respektera allt Guds rådslut är den kanske viktigaste tolkningsnyckeln i den kristna församlingen. Dessa synpunkter visar i alla fall en sak: ”nådesförkunnelsen” vilar inte på en trygg biblisk grund. ”

Sid.29-30: ”I de sista kapitlen i ”Nå taler han fra himmelen” kanske man börjar få tag på vad det hela handlar om, med samma resonemang som han använder om lagen säger Åleskjaer att talet hos Jesus om att vägen är smal och porten är trång tillhör det gamla förbundet. Detta menar Åleskjaer talar om lagens väg: ”Det var lagens väg som var smal och frälsningen genom gärningar var en så smal väg att INGEN kom igenom. Jesus kommer och öppnar en ny och levande väg, och den är en motorväg, ingen smal stig. ”Porten är hög, dörren är hög”. Åge Åleskjaer vill öppna portarna på vid gavel så att Ola Normann kan komma in. Det är det vi alla vill, men dels har hans strategi inte ett solitt bibliskt stöd, dels säger Kristi kropps samlade erfarenhet att billig nåd aldrig fungerar i längden. Om man läser Guds ord i dess helhet utan de avgränsningar som Åleskjaer gjort ser man att det finns en enda väg: Omvändelse och tro – och det var ju Jesu egen programförklaring (Mark 1:14-15). Det handlar om död och liv, om vetekornets lag.

Den största och mest betydelsefulla väckelsen jag känner till, The Great Awakening på 1730- och 40-talen i USA, började med en predikan av den välutbildade predikanten och filosofen Jonathan Edwards. Den byggde på en text i 5 Mos 32: 35: ”De ska slinta och falla” och titeln var ”Sinners in the hands of an angry God.” Denna hårresande lagförkunnelse tände den amerikanska präriebranden och lade, troligen, grunden till USA som en nation med starkt kristet inflytande, trots alla dess brister. Charles Grandsion Finney (1792-1875) som kallas USA:s främste evangelist och var en huvud figur i The Second Great Awekening, lär vara den evangelist som har fått störst bestående resultat i form av bestående omvändelser. När syndare ville springa fram som svar på förkunnelsen och bli frälsta lät han dem sitt på the Mercy Seat tills de var mogna, tills omvändelsen nått ett djup som gjorde att den kunde bli bestående. Dessa exempel visar att väckelse inte är billig, att människor inte i längden attraheras av motorvägar, utan att den smala väg som Jesus pekade på är och förblir den enda vägen, att dö och uppstå, att få uppleva hur syndakännedomens tårar vattnar den spruckna jordskorpan, genomdränker den med Guds omvändelsenåd, och skapar ett nytt hjärta. För Kristi kropp väcker Åge Åleskjaers undervisning också andra frågor. Rörelser som har slimmat Bibeln så det passar deras budskap har kommit och gått genom historien. Marcion var en, där Gamla testamentet togs bort som en alltför judisk och lagisk skriftsamling, evangelierna utom en del i Lukas fick gå samma väg, liksom alla andra skrifter utom det mesta av Paulus brev. Det som var för lagiskt togs bort. Marcion var en av de tidiga kyrkofädernas största motståndare. Under reformationstiden fanns en annan antinomianist, Johannes Agricola 1494-1566, som hävdade att kristna var fria från Mose lag, och medan reformatorerna hävdade att tro måste föregås av omvändelse, sa Agricola: nej, det räcker med tro. Ett nästan identiskt resonemang finns hos Åleskjaer…Måtte istället väckelsefolket i Skandinavien återvända till tron på och ett djupt studium av hela Guds ord, från pärm till pärm, måtte vi hellre lyssna till det som utmanar oss än det som smeker, måtte bönen för dem som precis som Edwards sade, står på avgrundens brant, börja brinna och en ny utgjutelse av den Helige Ande väcka omvändelse, tro och Andens dop. Det är den smala men härliga vägen till andligt genombrott, både för Sverige och Norge.”

Rekommenderas att läsa dessa artiklar av Ulf Ekman och Anders Gerdmar i dess helhet i nämnda tidskrift. Och så rekommenderar jag att läsa Michael Browns samtliga artiklar om ”Hypergrace” (d v s falska nådesförkunnelsen), du kan googla fram artiklarna på Charismanews. Han publicerade även en bok nyligen som heter just “Hypergrace”…

Slutligen. Här har ni som komplement några Bibelställen som är talande för just detta ämne, läs dem noga i den Helige Ande, jag avslutar med ett slutord efter Skriftställena, varsågod:

2 Petr.2:18-22: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem FRIHET men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan ÅTER BLIR SNÄRJDA och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna RÄTTFÄRDIGHETENS VÄG, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Judas 1:4: Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är FÖRVANSKAR de vår GUDS NÅD till försvar för ett liv i utsvävningar”.

2 Kor.11:2-4: ”Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den rena Troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar EN ANNAN JESUS än den vi predikat, eller om ni tar emot EN FRÄMMANDE ANDE eller ETT FRÄMMANDE EVANGELIUM som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”.

2 Tim.4:3: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den SUNDA LÄRAN, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig MÄNGDER AV LÄRARE, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen”.

2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i KRISTI LÄRA utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i Hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan GÖR SIG MEDSKYLDIG till hans onda gärningar”.

Hebr.12: 14-16: ”Sträva efter frid med alla och efter HELGELSE. Ty utan HELGELSE kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om GUDS NÅD och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och MÅNGA SMITTAS. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt”.

1 Petr.1:14: ”Som LYDNADENS BARN skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är helig, skall ni föra ett ALLTIGENOM HELGAT liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig”.

1 Tess.4:7-8: ”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i HELGELSE. Därför, den som nu AVVISAR DETTA, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin HELIGE ANDE”…

Gal.5:18-21: ”Men om ni LEDS AV ANDEN, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som LEVER SÅ SKALL INTE ärva Guds rike”.

Hebr.10:26-29: ”För om vi FORTSÄTTER ATT SYNDA med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom, och som kränker NÅDENS ANDE?”.

Rom.6:6, 18-19, 22: ”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Nu är ni slavar under RÄTTFÄRDIGHETEN, sedan ni har befriats från synden – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och LAGLÖSHETENS slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till HELGELSE… Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. ”.

Rom. 8:5-6, 9, 13-14: ”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Ef.5:5-7: ”Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med TOMT PRAT. Allt sådant nedkallar Guds vrede över OLYDNADENS BARN. Ha därför ingenting med dem att göra”

2 Kor.6:14-17: ”Vad har väl RÄTTFÄRDIGHET med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er”.

1 Kor.5:11-13: ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”.

Matt.18:15-17: ”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan”.

1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

1 Tim.4:1: ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror”

Joh.12:47-48: ”Om någon hör MINA ORD och inte håller dem, så dömer inte jag honom, för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: DET ORD som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen”.

P.S! Många kända förkunnare är mästerliga i predikokonst och retorik, men som ändå inte ger ut Guds Ord i ”Ande och sanning”, som inte ger ut evangeliet och Kristi lära i sin helhet. Man struntar i Allt som Gudsordet har att säga i Bibeln om olika ämnen och teman, och väljer t o m att ta ord och meningar ut ur sitt sammanhang och predika något som blir förvrängt. Det blir avkapat och förfalskat på ett mycket bedrägligt sätt, på ytan verkar det rätt och gott men brister oerhört på flera sätt, så agerar vargen, bedragaren. Vissa må ha läst Bibeln i 40 år, men har man lämnat sanningen delvis (i grundläggande, viktiga delar) och kompromissat med saltet, det tuffa i Guds ord så kan man inte längre förstå och ta in Ordet eftersom Guds Ord ska läsas ”i Anden”, det är den Helige Ande som uppenbarar Ordet…

Tar man in främmande lära så kommer också en ”främmande ande” och förvirrar eller förblindar, man har inte på sig ”Guds glasögon” vid Bibelläsningen utan villolärans glasögon istället, vilket ger en väldigt selektiv Bibelläsning där man inte kan se 90% av det som står i Bibeln. 2 Kor. 11:3-4: ”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en ANNAN JESUS än den vi har predikat, eller om ni tar emot en FRÄMMANDE ANDE eller ett FRÄMMANDE EVANGELIUM som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”…Såsom det profetiska budskapet via Stanley Frodsham varnade för: “Åh, mitt folk, ge inte era hjärtan TILL MÄNNISKOR, och håll inte människor i beundran, genom just dessa personer ska Satan få inträde in i mitt folk. Se upp för hur de förför. Tror du en förförare kommer öppet avslöja sina villoläror? Nej, han kommer att tala ord om rättfärdighet och sanning, och kommer att verka vara en tjänare av ljus som predikar Ordet…Bli inte lurad. För bedragaren kommer först att vinna mångas hjärtan, och därefter föra ut sina falska läror”…

Fienden är desperat ute efter att bedra även ”de utvalda” och ”går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka”. Djävulen har många tusen års erfarenhet av att bedra, lärorna är många som han använder, hypergrace är ett av de främsta idag. I ”hypergrace” ingår också villoläran ”en gång frälst alltid frälst” i betydelsen att man inte skulle kunna förlora sin frälsning även om man lever ett liv i synd och olydnad, men har du bara läst Skriftställena ovan så faller ju detta direkt (ytterligare komplement är Hebr.6:1-8, Jak.5:19-20, Matt.7:13-23 och Jesus undervisning om ”jungfruna och talenterna” i Matteus kapitel 25 och likaså i Johannes kapitel 15 om ”vinstocken”).

JA, du Är frälst genom tro av Guds nåd, det är så du blev en ”pånyttfödd, ny skapelse i Kristus”. Men, du kan gå miste om Guds nåd och falla bort från den genom att du själv väljer att inte ”förbli i Kristus”, genom att vägra omvändelse och istället bejaka synd och olydnad. NEJ, du kan inte anklaga Gud eller någon annan, ty du Har fått den Helige Ande som ger dig liv, kraft och förmåga att leva i Jesu efterföljelse. Jesus älskar dig, men Han kan inte tvinga dig att välja Hans väg och vilja…

Käre vän, det är inte långt kvar för någon av oss, snart står vi inför den ”stora vita Tronen” på Räkenskapens dag, håll fast vid Guds Ord och Kristi lära, den klassiska väckelsekristna tron eftersom då kan ingen människa, känd predikant, pastor eller samfund och kyrkotillhörighet hjälpa dig, det enda som gäller nu är ”har du i tro och i Anden följt Jesus och Hans Ord”, ty Han kom som frälsare för 2000 år sedan, men nu på denna dag är Han också vår domare, och Herren Jesus kommer att döma och rannsaka utifrån Hans eget uttalade och nedskrivna ORD (Joh.12:47-48).  Men, har du i Tro och i Andens livgivande kraft följt Jesus och Ordet så är du välsignad och trygg hos Jesus, den ”sanne Jesus” som är ETT med sitt eget Ord som Joh.1:1, 14 förklarar. Hoppas du har läst detta kompendium noga, syftet var utifrån hjärtats nöd i Andens ledning hjälpa dig och oss alla att inte bli bedragna in i villolära utan att vi alla istället tryggt återfinns i Himmelens hyddor, Gud välsigne dig.

P.S 2! Nu har focus varit på ”hypergrace/falsk nådesförkunnelse” i detta inlägg. Men, Klassisk väckelsekristendom har många inom frikyrkan i överlag som ”munnens bekännelse” men i praktiken är det ändå världslig ”Humanreligiösitet” som gäller med ”vän till världen-inställning”(Jak.4:1-10, 2 Kor.6:14-18) och där man är livrädd för radikal evangelisation (den enda form vi ser i Bibeln och väckelsehistorien), där man stänger ute Andens kraftgärningar och övriga karismatiska yttringar. Andens nådegåvor är alltså portade och den Helige Ande tillåts inte heller ha kontrollen över Gudstjänster och möten, de ska vara mänskligt anpassade i total försiktighet i rädsla för att stöta sig med någons ”köttsliga bekvämlighet” eller världsliga inställning, man vill vara ”människor till lags” och inte Gud. Om vi läser Bibeln och väckelsehistoria så ser vi ett motsats förhållande, där Guds Ande har frihet att verka och manifestera.

Gemensamt för både det ”humanreligiösa” och ”hypergrace” är ett i praktiken förnekande av Hela Kristi lära, det fulla Evangeliet. När församlingar och troende sopat undan klassisk kristen tro, i liv och lära så har man valt den ”breda behagliga vägen” bort från Kristus och Hans Ord, man babblar frenetiskt om enbart nåden och kärleken, ja, det är grundläggande men det förlorar sin betydelse om man samtidigt begraver 90% av Guds Ord och vilja och då särskilt helgelsen, omvändelsen, Jesu efterföljelse och lydnad (i Andens kraft självfallet) tillika domens/räkenskapens, helvetets verklighet med den följden att en sund Gudsfruktan försvunnit helt, både hos de troende och hedningarna. När folket inte får höra Hela sanningen får de inte någon insikt om sitt behov av frälsningen, och den troende inser inte heller sitt behov av omvändelse, något som direkt hindrar Jesus från att ge frihet och helande…Just att Guds Ord inte läses längre från pärm till pärm, där man inte längre tar till vara alla de teman och ämnen Bibeln undervisar har svultit ihjäl många församlingar och troenden, in har kommit många andra alternativ (hypergrace, humanistisk/världlig anpassning, andligt torr tradition och ceremoniell religiösitet, yoga, ockultism, ett evangelium anpassat till söndagsskolan för småbarn men som ges ut till vuxna, själskittlande underhållning o s v).

Det pågår en väldig väckelse med över 100 000 som varje dag tar emot Jesus överallt i världen, men inte i Västerlandet vilket huvudsakligen beror på de kristnas svek i våra länder gentemot klassisk kristen tro och Guds Ord, ty den Helige Ande backar bara upp sitt eget Ord och Evangelium i sanning. Det finns andra hinder för väckelse i landet förutom falsk nådesförkunnelse och humanreligiösitet, som t ex ”karismatiskt flum” som också skippar troheten och hängivenheten till Guds Ord och Kristi lära i sanning och hittar på egna varianter med uppenbarelser och ”andliga äventyr” som inte alls alla gånger har med Guds Ande att göra och som direkt talar emot Guds Ord. En Gudsman sade ”if you only have the word you dry upp, if you only have the spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you grow up!”. Jag är verkligen ”karismatiker” och jag är sannerligen Guds Ord-troende, alltså ”bådeock”! Jag har upplevt det mesta under 20 år, Ordet och Anden tillsammans är det sanna livet i Kristus, det är mer underbart än ord kan beskriva, och jag finner detta sanna Evangelium och Kristusliv i den ”Klassiska väckelsekristendomen” såsom det presenterats av Väckelsepionjärerna förr, Finney, Spurgeon, Torrey, Barrat, Pethrus, Mangs mf l. Käre vän, du gör ditt eget val för ditt liv och evighet, jag vädjar stå fasta i klippan Jesus Kristus! Han som Är Ordet och ger dig sin Helige Ande, låt dig inte bedras i denna Sista tid som är in i villoläror och oandlig, död religion. Du har Allt i Jesus, i Hans Ord och Ande, stå fasta! Snart, mycket snart är Han tillbaka, Maranatha! Kom Herre Jesus! Gud välsigne dig som läst, Jesu frid och nåd, Amen