Gudsgemenskapen, Andens liv och kraft i ditt liv!

Detta är ett s k ”Predikoutkast”, jag brukar inte följa den exakt, Guds Ande brukar leda till andra eller fler Skriftställen, liknelser, vittnesbörd o s v, men detta är en bra grund och stöd i predikan, och då har jag också upplevt Andens ledning att ta just denna predikan vid ett speciellt tillfälle. Vi behöver alla söka vara ledda av Gud i allt det vi gör för Gud.

X 1 Kor.2:4-5: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan Genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

X Det Paulus talar om är att vi inte kan bygga vår kristna tro på enbart mänsklig förståelse; Och absolut inte på ”Människors visdom”, d v s sådant som inte är Guds Ord, Guds visdom = X Det vi behöver framförallt är en livsförvandlande erfarenhet av Guds Ande och kraft, av Guds närvaro =

X Det är ju vad Paulus säger, vi läser igen…1 Kor.2:4-5: ”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan Genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.”

X Om vi kristna inte har en livsförvandlande erfarenhet av Andens Gudsgemenskap och kraft så blir kristna livet livlös Tradition, blott en religiös Livsåskådning = X Om vi kristna inte lär oss att dagligen vandra i den Helige Ande så går vi snabbt vilse =

X Vi läser 1 Kor.2:14…

X När man läser i Bibeln så förstår alla inte riktigt eftersom det är Anden som uppenbarar Guds Ords sanningar, som vägleder och ger liv i det du läser  = X Det är här många lätt faller offer för just ”Människors visdom”, för Liberalteologi och andra Villoläror eftersom de inte läser Ordet i den Helige Ande =

X Det blir mänskligt vältaliga och retoriska tal som bara delvis är Bibelförankrat och ofta på ett luddigt sätt = X De förvränger Guds Ord, Plockar ut Ord och meningar från Bibeln ut ur sitt Sammanhang så att det inte längre är Guds sanning och Kristi lära = X Sådant kan ju inte Guds Ande bekräfta och bejaka… =

X Det gäller alltså se till så man är i Anden, Uppfylld av Guds Ande och närvaro när vi läser Guds Ord = X Annars är risken stor att vi blir bedragna till mänsklig visdom, till liberalteologi och annan villolära =

X Vår predikan, vårt vittnesbörd borde alltså inte vara ”Människors visdom” = X Nej, predikan och vittnesbörd ska vara i en Demonstration av Guds Ande och Kraft = X Eller som Paulus uttryckte det en ”Bevisning i Ande och kraft” = X Och då en predikan/vittnesbörd Alltid i enlighet med Guds eget Ord =

X Det var så Jesus agerade och likaså lärjungarna; Och så har det varit i alla Väckelserörelser i tusentals år =

X Gud bekräftar Sitt eget Ord med tecken och under, med Guds Andes närvaro och kraft =

X Vi läser Mark.16:20, där står det såhär: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren Verkade tillsammans med dem och Bekräftade Ordet Genom de tecken som åtföljde det =

X Visst är det härligt när Guds närvaro och kraft kommer = X När Jesus kliver in och rör vid oss med Sin kärleks närvaro, med Sin livgivande och befriande Kraft = X Sådant ingår som en självklar del av en Gudstjänst; i varje fall i en Bibliskt baserad Gudstjänst = X Eftersom, som Paulus skrev: ”vår Tro ska ju inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” =

X i en avfällig, halvt  eller helt liberalteologisk Gudstjänst är det förståss helt onormalt med det rena Guds Ordet och Guds andliga kraftgärningar = X Men, Jag vill ha Jesus; Och Jesus är liv och liv i Överflöd som Ordet säger = X Och Du vill ha Jesus; Den verklige Jesus som kommer i Andens kraft och liv =

X Det bästa i ett väckelsemöte är faktiskt det så kallade ”Eftermötet” = X Det är alltså oftast i eftermötet, då Ordet har gått ut som Herren Bekräftar sitt eget Ord = X Det är då folket äntligen kan få Uppleva levande Gud, få hjälp och helande, bli uppfyllda av den Helige Ande, få frid, glädje och ny styrka, bli förvandlade =

X Kanske man i eftermötet behöver lämna saker som blockerar Gudsgemenskapen; likt stenar i en brunn som hindrar det friska andliga flödet = X Synd, ljumhet, världslighet, villolära; Allt kan du lämna till Korset och Jesus, Han renar dig och sätter dig fri då du bekänner och lämnar synden =

X Och Guds Ande kommer och fyller dig med Guds härlighet och helighet, Gudsnärvaron, vilket är det absolut underbaraste som finns nu och för evig tid = X Det var Guds kraft, mötet med levande Gud som fick mig, en hårdnackad intellektuell att kapitulera och ta emot Jesus och Hans frälsning 17/8-95 = X Att möta Jesus på riktigt Övertygade mig fullständigt = X Ja, också det att jag förstod Evangeliets innebörd = X Men också det var något som Guds Ande Uppenbarade för mig =

X När du tar emot Jesus och Frälsningen så blir du som Bibeln säger ”Andligt född på nytt” och en ”ny Skapelse i Kristus” där det gamla är förbi och något nytt har kommit = X Det är din nya Identitet som frälst = X Du är förlåten och försonad med Gud, du har det rätt ställt med Gud; Du är ett Guds barn älskat och accepterat = X Din synd har Jesus tagit bort och utplånat på Korset; Du är Frikänd och Benådad med evigt liv i Himlen =

X Det är alltså en underbar Nystart av hela ditt väsen och din evighet; Detta är Grunden, Frälsningen = X Men, sedan kommer fortsättningen, d v s livet tillsammans med Gud = X Du är en Jesu Lärjunge som ska följa Jesus i ditt liv, låta Honom ta hand om dig och ditt liv = X Det är här det s k Andens dop kommer in i sammanhanget = X Vi firar fortfarande efter 2000 år Pingst, det finns som helgdagar i almanackan = X Det vi egentligen firar är att Andens dop blev tillgängligt för de troende =

X Skillnaden mellan att vara endast andligt ”Född på nytt” och ”Döpt i den Helige Ande” är som att ha fått en splitterny bil. Du har fått bilen som en gåva helt fritt av Guds nåd; Den glänser och luktar gott, läderklädsel, en v8 motor, all ny teknik. Du sitter i bilen och njuter, du vrider om nyckeln för att ta en sväng; Och inget händer, du står stilla. Bilen kunde lika gärna stå där parkerad för gott. Det fattas bensin i bilen! Ingen bränsle! Möjligen så kan du frikoppla och be några kristna vänner att putta bilen så du kan styra någon meter. När vi blir döpt i den Helige Ande så fylls du av Guds Kraft, av en sådan Gudsnärvaro att Syndens frestelser besegras. En sådan Gudskraft att du kan predika och vittna inte längre i egen förmåga utan i Guds förmåga =

X I detta väckelsemöte ska vi ha ”eftermöte” kära vänner; Vill ni ha Guds bränsle idag? =

X Om du redan är döpt i den Helige Ande så behöver vi alltid, dagligen bli Uppfyllda av Guds Ande = X Det behövs daglig ”Påfyllning” = X i Apg.4:31 och 13:52 står det att lärjungarna ”Uppfylldes av den Helige Ande”; d v s långt efter Pingstdan och Andens dop =

X När vi kört en bil tillräckligt länge så behöver den ju tankas igen…= X Och som Ef.5:18 säger: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”.=

X Förresten; Kanske du är här som ännu inte tagit emot Jesus och Hans frälsning i ditt liv?…= X Du ska få tillfälle idag att ta emot Jesus, syndernas förlåtelse, evigt liv i Himlen och detta underbara Andens liv som vi nu talat om =

X Gud är Allestädes närvarande; Och där två eller fler är samlade i Jesu Namn så är Han mitt ibland oss = X Nu ska vi inte ha Bråttom och på så vis Begränsa eller hindra Gud att verka =

X Men först innan vi går till själva det s k ”Eftermötet” så vill jag fråga om det finns någon här som ännu inte tagit emot Jesus och hans frälsning i sitt liv?…= X Finns du här som ännu inte lämnat din syndabörda på Korset, som ännu inte tagit emot syndernas förlåtelse, evigt liv i Himlen och detta underbara Andens liv som vi nu talat om = X Okej, tack; Då kan du/ni nu öppna era hjärtan för Gud och rikta ert hjärtas blick på Jesus = X Och så ber vi nu tillsammans en Överlåtelsebön, en Frälsningsbön =

X Om du på allvar vill överlåta ditt liv till Jesus och ta emot Hans frälsning så Be nu högt efter mig från ditt hjärta till Gud: ”Gud Fader, jag bekänner att Din enfödde Son Jesus Kristus är min Herre och Frälsare. Jag tror att Jesus dog för mina synder och att Han uppstod från de döda. Herre Jesus kom in i mitt hjärta, förlåt mig för mina synder och att jag gått min egen väg. Jag vänder mig bort från all synd och ondska och jag följer Dig Jesus. Tack för att jag nu är förlåten och satt fri. Tack Jesus för att jag nu är frikänd och benådad med evigt liv i Himlen. Jag tar också emot din Helige Ande, fyll mig med Din frid och glädje, Din närvaro och livgivande kraft, i Jesu namn, Amen

X Okej, dags för ”Eftermötet” = X Nu ber vi först alla tillsammans en Överlåtelsebön där vi tar emot Guds välsignelser; Och därefter så ger vi tillfälle för enskild handpåläggning och förbön =

X Nu så ber vi alla tillsammans; Lägg din hand på ditt huvud eller vid hjärtat och Öppna ditt hjärta till Gud, se på Jesus och så ber vi tillsammans: ”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag blir döpt i den Helige Ande, att jag ska bli uppfylld av Din Härlighes närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag hungrar och törstar efter Dig Jesus, att få vara nära dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och gå och leva i Din kraft, så att jag kan leva i renhet och helgelse inför Dig min Gud, så att jag kan betjäna människorna runtomkring mig i Andens liv och kraft och vara Dig lydig i allt. Nu tar jag i tro emot Andens dop och att få bli Uppfylld av den Helige Ande…Amen.”