Fritt från Hjärtat! 

I den fattiga s k tredje världen pågår sedan länge den sista tidens stora väckelse, redan är långt över 100 mille kineser radikala Jesu efterföljare, 1/3 av sydkoreanerna likaså och se på Afrika, Sydamerika där t ex Brasilien har över 20 miljoner pingstvänner, ungefär ½ miljard är ”karismatiskt tungomålstalande” troende, långt över miljarden är s k ”Bibeltroende” kristna, över 100 000 gensvarar på Jesus och frälsning varje dag! Samtidigt är förföljelsen gentemot kristna extrem på sina håll. Uppenbarligen är vi inne på sista akten i mänsklighetens världsdrama, vi ser det på TV och märker in på skinnet även i vardagen, och allt sker steg för steg helt i enlighet med det Bibeln förutsagt, snart kommer Jesus tillbaka…

Men, rika västerlandet är ett svart hål, även om det finns några få ljuspunkter. Ett kaotiskt mörker i kristenheten där stora andliga ledare lämnar klassisk kristen tro antingen åt ett katolskt lärovirrvarr eller olika liberalteologiska läror med dess bejakande av värld och synd, s k ”hypergrace” är bara den senaste varianten, och många får följer förstås bräkandes sina ledares väg eftersom de inte längre läser Bibeln och sätter människor på piedestal istället för Jesus och Hans Ord. Guds Ord och klassisk väckelsekristendom är svårfunnet i våra kristna led idag, Bibeln läses inte längre annat än i väl utvalda Skriftställen och med ännu mera utvalda specialtolkningar, förr (i väckelsetiderna) lästes hela Guds rådslut från pärm till pärm, Kristi lära i sin helhet med alla dess teman var rättesnöret och frågan ställdes ofta ”var står det i Bibeln?” när någon påstod något obibliskt eller agerade i något andligt främmande. Men idag kallas rätt fel och fel rätt eller som oftast ”det är relativt” d v s varken eller…Det som är verkligt Bibliskt och andligt attackeras av både värld och ”religiösa”, dessa som varit varje väckelserörelses stora gissel och plågoandar, Men samtidigt, det som är obibliskt och i en ”främmande ande” välkomnas bara det är attraktivt paketerat, och då talar jag inte bara om österländska religioner som yoga utan om falska profeter och lärare inom de kristna leden som utövar makt och inflytande i en främmande ande, Bibeln varnar omfattande att rovlystna vargar kommer att bedra många i sista tiden, ja, låt oss gå till Bibeln, vi tar flera Skriftställen i rad som bekräftar det vi nu talat om, ta dig nu tid och läs ty Guds Ord är ”levande och verksamt”:

Apg.20:29-31: ”Jag vet att när jag lämnat er ska Rovlystna Vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som Förvränger Sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna”

Hes.22:28: ”De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem Falska Profetsyner och spår åt dem Lögnaktiga Spådomar. De säger: Så säger Herren, Herren, fastän Herren inte har talat”

1 Joh.4:1: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många Falska Profeter som har gått ut i världen”

2 Kor.11:2-4: ”Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en Ren Jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den Rena Troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en Annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en Främmande Ande eller ett Främmande Evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”

1 Tim.4:1: ”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att Avfalla från tron och hålla sig till Villoandar och till onda andars Läror”

2 Tim.4:3: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den Sunda Läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av Lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till Sanningen”

2 Joh.1:9: ”Den som inte förblir i Kristi Lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i Hans Lära har både Fadern och Sonen”

Kol.2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga Filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus”

2 Petr.2:18-20: ”De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i Villfarelse. De lovar dem Frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit Världens Smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första”

Judas 1:4: ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är Förvanskar de vår Guds Nåd till försvar för ett liv i utsvävningar”.

Är du kvar? Roligt, då går vi vidare…Västerlandet är som sagt likt ett svart hål, kanske för att Antikrist troligen kommer att framträda här och bygga sin maktbas härifrån. Men, hur ska vi då bevaras när så trumpeten ljuder och det är dags att skilja fåren från getterna, de som har Olja (Helige Ande) i sina lampor och de som saknar detta? För vi vill ju inte stå där inför Herren och tvingas uppleva Matt.7:21-23: ”Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”…

Svaret är: Ordet och Anden. Du läser Bibeln massivt varje dag så att du lär dig allt Guds rådslut och vilja, vi är ju Jesu Lärjungar och vi ska lära oss allt Han befallt (Matt.28:20). Ordet är i sig självt levande och verksamt som t ex Hebr.4:12 säger, det är din andliga föda och Guds rike etableras i dig alltmer ju mer du läser Guds Ord, Jesus själv framträder för dig både i Ordet och genom Anden. Jag själv läser parallellt i G.T och Nya testamentets evangelier och brev, på tre ställen samtidigt alltså, från pärm till pärm, då får jag med alla aspekter i de olika ämnen som ingår i Evangeliet och Kristi lära, ”Skrift förklarar Skrift” och inte några populistiska villolärare och deras tolkningar. Och Anden gör att du förstår det du läser, Men du behöver låta dig bli Uppfylld av den Helige Ande varje dag, jag brukar tidigt på dan öppna hjärtat i lovsång och tillbedjan till Jesus och så bli uppfylld av Gudsgemenskapen den så välsignade, då kan jag ”vandra i Anden” som Ordet manar oss att göra för att övervinna ”köttet”(Gal.5:16-25). Genom Andens uppfyllelse har vi ”olja i lampan” och kan då leva i helgelse och lydnad ty ”Anden helgar” och ger kraft/förmåga till att tjäna Herren.

Så du är trygg inför evigheten om du följer Jesus genom Ordet och Anden och inte en massa ”öronkliande” predikanter som vill bevaka sina plånböcker och positioner genom att behaga tiondegivarnas ljumma kristenliv. Om vi ska lyssna till predikanter så gäller för min del gamla tiders väckelsepionjärer såsom Lewi Pethrus, Finney, Moody, Spurgeon, Aron Andersson, Georg Gustafsson, Mangs o s v, de hade en bestående frukt i sina liv och lära som är närmast väsenskilt från dagens ”moderna” förkunnare och andliga ledarskap, dessa pionjärer som fick se miljoner människor bli radikala Jesu efterföljare och verklig väckelse i sin verksamhet, ”på frukten” känner vi igen trädet sade Jesus…Och detta genuina väckelsefolk höll Ordet och Anden före allt, ingen ljum världslig kompromiss här inte, inga villoläror som förde folket vilse även om mindre sidospår förekom, Anden hade full frihet att verka i långa ”eftermöten” och inga oandliga ”religiösa poliser” kunde släcka den väckelsens eld som brann i människohjärtana. Andens manifestationer kunde vara vilda och svåra för naturliga sinnet att förstå men man hade ”Andens urskiljningsförmåga” och kunde sålla det som verkligen var överdrifter eller snarare ”sneddrifter” och låta det äkta andliga vara ifred….Och vågade någon predika, profetera eller verka något uppenbart obibliskt så åkte denne ut omgående och inte som idag ställas på hedersplats.

Jag för min del är alltså trygg i den Klassiska Väckelsekristendomen, där finns verkligen Ordet och Anden. Och Ordet och Anden hör alltid ihop, Jesus är Ett med sitt eget Ord (Joh.1:1-14) och Anden verkar aldrig i strid gentemot Ordet, och som Mark.16:20 säger så bekräftade Herren just Ordet genom tecken och under, d v s Andens gärningar. Stöter du på andlig verksamhet, profetior, böner, predikan o s v som är tvärtemot vad Guds Ord säger så är det inte den Helige Ande utan i bästa fall något själiskt eller i värsta fall en främmande, spiritistisk eller ockult ande, fly då omedelbart…Men, stanna kvar och ta emot 100% om det är Guds Ande som verkar i t ex Nådegåvorna (t ex profetia, helande osv) eller genom sin underbara och livgivande närvaro, du som Bibeltroende och andlig kristen borde kunna urskilja ”vad som är vad”. Tilläggas att ”allt” i andliga manifestationer eller profetiskt tal självfallet inte kan stå beskrivet i Bibeln, men det ska alltså inte strida emot Guds Ord och Kristi lära, och det ska ge en andlig frukt, en konsekvens av liv från Gud, glädje, frid, kärlek, helande, nöd för de förlorade och iver att lyda Herren eller vid behov omvändelse som ger frihet och hälsa.

Låt oss slutligen läsa Joh.14:21-23: ”Den som har MINA BUD och HÅLLER FAST VID DEM, han är den som älskar Mig. Den som älskar Mig skall bli älskad av min Fader, och Jag skall älska honom och UPPENBARA MIG för honom.” Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ”Herre, hur kommer det sig att du vill UPPENBARA DIG för oss och inte för världen?” Jesus svarade: ”Om någon älskar Mig, håller han fast vid MITT ORD, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och TA VÅR BONING hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid MINA ORD”.

Vi ser här att Guds Ord och Gudsgemenskap, d v s Andens liv hör ihop, de är sammanlänkade begrepp och verkligheter i den sant troendes liv. Här är det inte fråga om någon sorts s k ”lagiskhet”. Det handlar inte om att ”blidga” Gud eller att ”förtjäna” själva frälsningen, vi är alltjämt frälsta av Guds nåd genom tron. Men, ett frälst liv innebär att Jesus är både frälsare och Herre i våra liv. Och utifrån detta frälsta tillstånd så kommer det en naturlig frukt eller konsekvens av kärlek och lydnad till Jesus som Herre. Jesus sade som sagt ”På frukten känner vi igen trädet”. Ett apelsinträd ger söta och goa apelsiner men ett citronträd ger sura citroner, och ett ”Jesusträd” ger Jesusfrukt, väldigt enkelt egentligen, så enkelt att det oftast är bara ”de olärda och små”(Luk.10:21) som kan förstå…

Nu vet du hur du förblir trygg inför evigheten mitt i detta kaosets och förvirringens tidevarv, Ordet och Anden käre vän, Amen

Annonser