EVANGELIET = Förlåten, Försonad och Frikänd!

Förord:

Gott folk, jag har ett Budskap till dig som har kraften att förvandla ditt liv, nu och i evighet. De flesta av oss tycker att livet är kort, 70-80 år är löjligt kort; Alla känner inom sig att det kan inte bara ta slut och vi bara slutar existera när vi dör, denna inre känslan är faktiskt sann, eftersom Evigheten är lagd i människans hjärtan. Det är också därför människan är en Religiös varelse, c a 80% av jordens befolkning är just religiösa.

Buddisterna ser livet som ett enda stort lidande och strävar efter att komma till Nirvana, en plats där de tror lidandet upphör. Hinduerna har tusentals gudar och sitt ständiga återfödelse och kastsystem. Muslimerna vill genom underkastelse och goda gärningar nå sin himmel. Och den sekulära Västerlänningen har faktiskt också sin religion även om det inte kallas så, nämligen Evolutionsläran; en ateistisk lära skapad för behovet av att kunna förkasta en Gud som man inte vill vara moraliskt ansvarig inför; en lära som var grundläggande för t ex nazismens ideologi. Många tror att religion orsakat de flesta krigsoffren, vilket nonsens, ateistiska ledare och deras ideologier, som Hitler, Stalin och Mao slaktade sammanlagt närmare 200 miljoner, religiösa krig är inte ens en bråkdel av sådant. Felaktigt tror vanligt folk att Evolutionsläran är vetenskapligt bevisad, men många forskare, professorer och lärda vet att det handlar om en obevisad teori, och många av dem har också vänt sig emot Evolutionsläran eftersom den har så uppenbara brister, som t ex att det saknas mellanformer i de fossila lämningarna, det borde finnas miljoner fossila bevis, det finns inte ett enda. Och sannolikheten att jorden, djurlivet och människan kom till av en slump, liksom magiskt genom årsmiljonernas trollspö är matematiskt lika stor som att en storm drar förbi ett skrotupplag och formar en färdig jumbojet klar att lyfta. Jag kunde tala om detta länge, t ex var kom all materia från före Big bang? Det krävs faktiskt mer tro för evolutionen än för att tro på en Gud och Skapare bakom allt…

Men mitt egentliga Budskap idag är faktiskt världens mest berömda person genom alla tider, d v s Jesus Kristus. Jesus och Hans frälsning skiljer sig radikalt från alla dessa andra religioner; i Buddism, Hinduism och Islam måste du förtjäna din frälsning och himmel genom goda gärningar m m, men, som tusentals år av mänsklig historia bevisat, likaså miljoner människors liv, det fungerar inte, alla är likväl själviska. Och just därför är Jesus frälsning och evigt liv i Himlen inget du kan förtjäna, nej, Jesu frälsning är istället av Guds nåd genom tro.

Jag ska nu ge Evangeliet till dig, vi tar det grundligt, från början till slut. Så lyssna nu noga för detta är det viktigaste budskapet du någonsin kan höra, och det avgör både din nutid och evighet…, varsågod:

EVANGELIET = Förlåten, Försonad och Frikänd!

Låt oss idag ta det här med Evangeliet grundligt: i Begynnelsen när Gud skapade världen, människan och allt som är så var allting gott, perfekt och felfritt. Människan levde i en underbar familjär gemenskap med Gud Skaparen. Hela skapelsen, Gud och människan var i full harmoni och kärlek med varandra. Men, en kärleksrelation förutsätter en Fri vilja. En dag missbrukade människan sin fria vilja och gjorde Uppror mot sin Skapare i det vi kallar för Syndafallet, människan ville själviskt och i högmod vara sin egen gud, då bröts den andliga gemenskapen Gud och människa emellan. Synden, själviskheten och ondskan invaderade människosjälen, resten är historia, och inte bara Historieböckerna utan också varje Dagstidning idag och varje Personligt liv visar på Syndens och själviskhetens fruktansvärda Konsekvenser.

Bibeln säger i Rom.3:10-: ”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte Gudsfruktan inför sina ögon”.

Vi kan bara se på oss själva; Vem har inte ljugit, förtalat, behandlat någon illa, varit självisk, kärlekslös och svekfull, illvillig och t o m hatisk? Gud är Sanningens och Rättvisans grundval, en Garant för det som är godhet och moraliskt rätt, Han är Helig och inget mörker finns i Honom. Gud kunde ha valt att avlägsna den onda människan från jordens yta permanent och bara glömt bort henne. Men, Gud är också Kärlek, Barmhärtighet och Nåd, därför lovade Skaparen direkt från första början efter syndafallet att sända en Frälsare, en Befriare som skulle sätta människan fri från hennes synd, ja, befria denne från själva Syndanaturen som nu blivit en del av människans väsen, och så föra människan tillbaka till Gud. Hela Gamla Testamentet i Bibeln lyfter fram och beskriver på olika sätt hur Gud själv genom en Frälsare, Jesus Kristus skulle komma till mänskligheten. Att denne Frälsare, denne Jesus skall vara en Ställföreträdare för människan inför Gud, en länk mellan dig och Skaparen, en Väg tillbaka till Gud. Jesus skulle ta itu med Syndproblemet och dess fruktansvärda konsekvenser en gång för alla så att varje människa kunde bli Förlåten för sina synder och bli Försonad med Gud.

Vi läser om detta i Bibeln, från Jes.53:4-: ”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på Honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas”.

Du kanske frågar ”Varför måste jag bli försonad med Gud och få mina synder förlåtna? Kan inte jag bara få vara i fred och sköta mitt eget?” Svaret är att Gud är fullkomlig i Godhet, i Helighet, i Sanning och Rättvisa och Han kan inte därför bara låta mörkret och ondskan bestå. Som Bibeln förklarar ska alla människor en dag stå inför Gud och göra Räkenskap för sina liv. Det blir en gigantisk Domstol där varje synd och överträdelse ska fram i ljuset och dömas, t o m motiven bakom våra ord och handlingar bedöms, Gud läser våra hjärtan som en öppen bok.
Men, Guds enorma Kärlek och Nåd till dig och mig är att Jesus Kristus, Gud själv tog våra synder på sig på Korset, Jesus led och dog för din synd, Han tog själva Straffet för dina synder på sig istället för dig, som en Ställföreträdare.
Det är, nu som i en liknelse, som om du begick en väldigt massa grova brott i samhället och du står i en Domstol och döms till att både torteras och dödas för att sona dina brott, Men, så kliver någon fram inför domaren och säger ”Jag tar hans Straff på mig istället för honom”, och du går helt Fri. Jesus gjorde detta för dig så att du kan bli Frikänd och Benådad på Räkenskapens dag. Ordet ”Frälsning” är detsamma som ”Räddning”, du blir räddad från att gå evigt förlorad till evigt straff, och istället blir du Adopterad tillbaka in i Guds familj och får evigt liv i Himlen.

Låt oss läsa i Bibeln från Joh.3:16-: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”. Jesus säger i Joh.14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Och Jesus säger också i Bibeln ”Omvänd er och Tro Evangelium”.

Så, människa, vad blir ditt Gensvar? Fortsätter du i själviskt högmod i den Tomhet och Meningslöshet som ett liv utan Gud innebär, fortsätter du åsamka dig själv och andra det Lidande som Syndens konsekvenser ständigt ger? Och vad ska du säga inför Allsmäktig Gud Skaparen den dag du står inför Honom på Räkenskapens dag? D v s om du har förkastat Jesus Kristus och Hans givna Frälsning. Allt i en människas liv och existens bleknar i jämförelse med just den dagen och stunden när du står inför Gud, det blir då antingen i total skam och fruktan eller i jublande glädje och frid…Det är du som väljer käre vän. Om du väljer att Vända om till Gud, säga farväl till synden, mörkret och ondskan och istället följa Jesus som din Herre och Frälsare och Tro på Hans Frälsningsverk på Korset, Ja, då blir du Förlåten, Försonad, Frikänd och Benådad med evigt liv i Himlen. Och dessutom så får du en Underbar andlig gemenskap med levande Gud, du blir som Bibeln säger andligt pånyttfödd, ett Guds barn som har en familjär gemenskap med Gud din Skapare. Jesu närvaro fyller dig med en bestående frid och glädje som inget kan stjäla. Och Jesus har lovat att vara med dig i alla dagar till tidens slut, Han ger dig Guds kraft och förmåga till att leva och fungera som ett Guds barn.

Denna Frälsning kan du inte Förtjäna på något vis, inga goda gärningar eller gott leverne räcker till. Du kan bara ta emot denna Frälsning genom att Vända om till Gud, bekänna ditt behov av Jesus och Hans Frälsning och sedan bara Tro, Tro på Jesus och det Han gjort för dig. Sedan ska du som en andligt pånyttfödd Jesu Lärjunge följa Jesus i lydnad till Hans Ord, Bibeln, Men, också detta är Guds Nåd eftersom du följer inte Jesus i egen kraft och förmåga utan i Guds kraft och förmåga, genom Guds Andes liv, genom den andliga gemenskapen med Gud.

Jesus led och dog för dig eftersom Han Älskar dig, såsom Bibeln säger i Rom.5:8: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Jesus dog och gick i graven med våra synder, men på 3:je dagen Uppstod Jesus från de döda, Han lever i evigheternas evighet, och om du väljer Jesus, Han som kallas för Livets Furste och Livets bröd så kommer du sannerligen att Leva nu och i evighet i Himlen. Men, valet är ditt, din Fria vilja avgör hur ditt liv blir framöver, och ännu viktigare var du ska tillbringa evigheten…
Återigen, Vad är ditt Gensvar människa? Jag vädjar å Guds vägnar, Välj Jesus Kristus och Hans Frälsning!

Här följer en vanlig och bibliskt baserad bön. Om du på allvar vill ta emot Jesus och Hans frälsning så kan du be högt denna frälsningsbön, denna överlåtelsebön från ditt hjärta till Gud. Detta är bara en hjälp, ett förslag på hur du kan be, men det är mellan dig och Gud, varsågod:

”GUD, FADER, JAG BEKÄNNER ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE OCH FRÄLSARE, JAG TROR ATT JESUS LED OCH DOG FÖR MINA SYNDER, ATT HAN TOG MITT STRAFF I MITT STÄLLE, OCH JAG TROR ATT JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA…HERRE JESUS KOM IN I MITT HJÄRTA, FÖRLÅT ATT JAG GÅTT MIN EGEN VÄG. JAG VÄNDER MIG BORT FRÅN ALL SYND OCH ONDSKA, OCH JAG FÖLJER DIG JESUS I ALLA MINA DAGAR. JAG ÖVERLÅTER MITT LIV I DINA HÄNDER HERRE JESUS. TACK FÖR ATT JAG NU ÄR FÖRLÅTEN OCH SATT FRI, TACK FÖR ATT JAG NU ÄR ETT GUDS BARN MED EVIGT LIV. JAG TAR OCKSÅ EMOT DIN HELIGE ANDE, FYLL MIG MED DIN FRID OCH GLÄDJE, DIN NÄRVARO OCH KRAFT, JAG BER I JESU NAMN, AMEN”